Views
3 years ago

2003-13

 • Text
 • Jaar
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Schip
 • Schepen
 • Adverteren
 • Rotterdam

PAGINA 4 17 JUNI

PAGINA 4 17 JUNI 2003 PERSONEEL GEVRAAGD Trans River Line B.V. zoekt voor haar passagiersschepen die varen op Rijn en Moezel: Kapitein met Rijn- en radarpatent tot Iffezheim Matroos of matroos-motordrijver Sollicitaties: Trans River Line B.V. Keizersgracht 433, 1017 DJ Amsterdam Tel. 020-4222299 / 06 22-196849 E-mail: trans.river.line@worldonline.nl www.transriverline.nl !i#$%&e(en$*&&r$,,n$*an$&n%e$ passa0iersschepen3 Kapitein (met Rijnpatent) en een Stuurman en Matroos met dienstboekje 45ei6e&&nachti0$in*eri#ssel$&f

Onderwijsminister Maria van der Hoeven haastte zich gisteren (16 juni) uit de Tweede Kamer, waar ze ‘moest verschijnen’, om zo snel mogelijk in Hattem te zijn. Ondanks haar drukke agenda zei de CDAbewindsvrouwe ‘graag te komen.’ Ruim drie kwartier later dan gepland opende zij dan ook als Zendgravin Regina Sonneveille III geheel in stijl, het nieuwe kampgebouw van het Nationaal Kamp. PAGINA 5 17 JUNI 2003 Maria van der Hoeven opent 46e Nationaal Kamp Ruim vierhonderd kinderen en honderd mentoren en mentrixen uit tien plaatsen hebben deze week hun tenten rond het nieuwe kampgebouw opgeslagen. Als vrienden van de held van het verhaal, Bart Boursin, zijn ze naar Hattem gekomen om het verzet te organiseren tegen Het Geheime Genootschap dat pogingen doet de verdreven keizer Napoleon Bonaparte op de Franse troon te helpen. In het verhaal Bart Boursin & de Smoezelige Smokkelaars gaan de kinderen op weg met speurtochten, ontmoeten ze elkaar op geheime fluisterplaatsen en ontcijferen ze raadsels. Door die inspanning zal vrijdag (20 juni) het recht zegevieren. Op maandag genoten ze eerst van de openingsceremonie met ‘een échte minister’. Door de woorden ‘het symbool van Het Verzet is De Zwarte Roos. Iedereen die zo’n roos draagt, strijdt voor de goede zaak. Ik verklaar de 46e Nationaal Kampweek én de nieuwe Zandkreek officieel voor geopend,’ zette Maria van der Hoeven een waar schouwspel in beweging van kleuren, bloemen, linten en waterfonteinen. De Onderwijsminister was gekleed in een fraai uitgedoste jurk met een weelderige hoed. Naast de kinderen zagen ruim vijftig binnenvaart- en andere genodigden in het amfitheater ook hoe Henry Totallement (een rol gespeeld door Martin van der Jagt van Total Inland Marine) het Kamp tienduizend euro overhandigde voor de bouw van De Zandkreek. ‘Schepen zijn bijna niet meer te verzekeren’ Tijdens het jaarcongres van de IVR, 5 en 6 juni in Hamburg, stond de verzekering van schepen centraal. In een speciale workshop spraken diverse deskundigen hun vrees uit dat schepen bijna niet meer te verzekeren zijn als gevolg van de hoge schaderisico’s. De binnenvaart moet rekenen op hogere premies voor de verzekering van schepen en de aansprakelijkheid. Ook het eigen risico zal worden verhoogd. Dat voorspelde advocaat M. Fischer uit Frankfurt in de paneldiscussie tijdens de workshop. In sommige gevallen zijn de verzekeringspremies in de afgelopen twee tot drie jaar gestegen met vijftig tot zestig procent, aldus Fischer. Volgens hem heeft de premiestijging ertoe geleid dat op dit moment niet alle vaartuigen voldoende verzekerd zijn. Aandacht was er tijdens het IVR-congres ook voor de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie. Het IVR stelt zich open voor de toetreding van Midden- en Oost- Europese organisaties als lid. De bedoeling is per land nationale groepen te vormen. Tot het zover is, kunnen geïnteresseerde organisaties een waarnemersstatus krijgen. De Roemeense Bond van Scheepseigenaren heeft zich inmiddels als eerste Oost-Europese bond bij het IVR aangesloten. Er staan besprekingen met vertegenwoordigers van andere b i n n e n v a a r t o r g a n i s a t i e s gepland. CBRB-directeur Ton Roos is afgetreden als voorzitter van het IVR. Hij werd tijdens het congres in Hamburg opgevolgd door de Duitser Sven Gerhard. Voor de Kampweek werd er ook door kampwachten Prins (ms Merwede) hard gewerkt aan de laatste loodjes. (Foto T2oP) Deltalinqs University Nog dit jaar start havenondernemersvereniging Deltalinqs Industrie met een programma voor bedrijven Deltalinqs University. De organisatie wil hiermee kennis bij bedrijven bundelen en de samenwerking vergroten op het gebied van veiligheid en milieu. Het programma loopt over een periode van drie jaar en heeft een duidelijke vermindering van het aantal incidenten tot doel. Dit is de conclusie van een bijeenkomst van Deltalinqs, wethouder Van Sluis, gedeputeerde Van Heijningen, de DCMR Milieudienst Rijnmond en andere overheden. Op 20 maart heeft de DCMR samen met de Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat, de Brandweer en de VROMinspectie de grote industriële bedrijven in het Rijnmondgebied aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige bedrijfsvoering. De reeks van incidenten die zich in korte tijd in Rijnmond voordeed, vormde de aanleiding hiertoe. De DCMR drong erop aan diverse punten in de bedrijfsvoering te verbeteren om zo het aantal incidenten in de toekomst te beperken. Deltalinqs zegde toe op korte termijn te komen met een plan van aanpak. In de nu gepresenteerde Deltalinqs University worden thema’s bij toerbeurt door de bedrijven zelf voorbereid en gepresenteerd. Bedrijven verplichten zich hieraan deel te nemen. Enkele punten die aan de orde zullen komen zijn risico-inschatting en –beheersing, verbetering van procedures voor activiteiten met een verhoogd risico en voorbereiding op en nazorg bij incidenten. Dit moet leiden tot aanbevolen werkprocessen die door elk deelnemend bedrijf kunnen worden overgenomen. Samen vormen de thema’s een geïntegreerd systeem voor bedrijfsveiligheid. Tevens wordt informatie over incidenten tussen de bedrijven gedeeld zodat elk incident leidt tot leerpunten en aanbevelingen om herhaling te voorkomen. Deze afspraken gelden zowel voor de bedrijven als voor ingehuurde aannemers. advertentie De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 vervoerd gewicht internationale binnenvaart 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 aantal containers per binnenvaart De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 binnenvaart terminals TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 imago binnenvaart Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag

Binnenvaartkrant