Views
3 years ago

2003-13

 • Text
 • Jaar
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Pompen
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Schip
 • Schepen
 • Adverteren
 • Rotterdam

PAGINA 22 17 JUNI

PAGINA 22 17 JUNI 2003 "Wij feliciteren Smits Machinefabriek & Scheepsreparatie BV en Combi International BV met de oplevering van het ms Damina-K en wensen de v.o.f. Keijzer-Goudriaan een behouden vaart" 1 x ZW Beta S100G32t 11kW ballastpomp / algemene dienstpomp 1 x ZW Jetting S88G32t 15kW dekwas/bluspomp 1 x ZW Beta S90G32t 7,5kW algemene dienstpomp 2 x ZW Biting SC40G32t 1,5kW versnijdende zelfaanzuigende zwartwaterpomp 2 x ZW Ecomacs 250t 1,8 kW 400V EEXD vuilwaterklokpomp 2 x ZW PM10/200/400V 0,25kW 400V hydrofoorpomp 1 x ZW SK3301-La 1,5kW gasolietrimpomp Alle ZW-S pompen zijn geleverd op fundatie-lekbak, inclusief manometers. Originele ZW S-pompen met steekasconstructie, standaard IEC motor en kwalitatief hoogwaardige seal. Naar wens levering inclusief ZW-testcertificaat en/of certificering via keuringsinstanties Vierlinghstraat 59 4251 LC Werkendam tel 0183-501744 fax 0183-502011 e-mail: info@zwetspompen.nl Wij wensen vof Keijzer-Goudriaan met het ms Damina-K een behouden vaart Op het ms Damina-K leverden wij: • 33 Aluminium Friesche kapluiken type FRK 8600/2400/2,5 patent • Hydraulische luikenwagen type HLW 9/5000 Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem Telefoon 03 / 353.26.89 Telefax 03 / 353.35.90 Bezoek ons op onze website: www.sme-maritiem.nl Biesboschweg 5 Tel. 0168 - 484555 4926 SJ Lage Zwaluwe Fax. 0168 - 484224 www.ebr-bv.nl Wij leverden het stuurhuis met hefbeweging Wij wensen vof Keijzer -Goudriaan veel succes en een behouden vaart met het ms Damina-K Wij verzorgden de isolatie voor de woning en de uitlaatgassystemen en wensen vof Keijzer-Goudriaan een behouden vaart met het ms Damina-K Unisol Isolatietechniek BV Ramgatsweg 11b 4941 VN Raamsdonksveer Tel: 0162 - 684869 Fax: 0162 - 511959 Wij wensen familie Keijzer veel geluk en een behouden vaart Postbus 72, 4940 AB Raamsdonksveer Keizersveer 1B, 4941 TA Raamsdonksveer Tel.: 0162 57 03 00 Fax : 0162 57 03 17 E-mail:info@amerpoort.com

PAGINA 23 17 JUNI 2003 Stappenplan voor zware lading Vorig jaar kreeg de NV Zeekanaal de opdracht om na te gaan welke rol de binnenvaart kan spelen in het vervoer van zware en ondeelbare stukken. In Menen werden onlangs de eerste resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Vlaams minister van mobiliteit, Gilbert Bossuyt, installeerde er tevens een opvolgcommissie. Die moet de resultaten van de studie – voorzover haalbaar – omzetten in de praktijk. Uitzonderlijk vervoer vertegenwoordigt slechts een klein gedeelte van de totale goederenstroom via de weg. Een verschuiving van deze goederen naar het water zou de mobiliteitsproblemen dus maar in beperkte mate beïnvloeden. Door Sarah De Preter Maar alle beetjes helpen, constateerde Gilbert Bossuyt in Menen. ‘Er dient in alle De Belgische binnenvaartsector is erg blij met de verkorte matrozenopleiding. Dat bleek nog maar eens op de laatste vergadering van de VBR in Antwerpen. ‘We hadden dit al tien jaar eerder moeten hebben,’ zei een enthousiaste Karel Verberght. Aan boord van zijn schip heeft een deelnemer aan de verkorte opleiding matroos de afgelopen weken praktijkervaring opgedaan. ‘Ik ben erg tevreden met die jongen,’ oordeelt Verberght. ‘Hij heeft in het verleden nog school gelopen omstandigheden naar gestreefd te worden dat de sterkste punten van elke transportmodus maximaal worden benut. Zo kunnen we onze samenleving vrijwaren voor een dreigend verkeersinfarct en de zware economische gevolgen daarvan.’ In opdracht van NV Zeekanaal heeft het studiebureau COMi- SOL onderzocht hoe de vaarwegen beter kunnen worden benut bij het vervoer deze goederen. Veelal gaan die op dit ogenblik over de weg. Het door COMiSOL uitgestippeld beleid richt zich in eerste instantie op grensoverschrijdend vervoer. De voorgestelde intergratie van de vaarwegen zal in stappen verlopen en steunt op vier pijlers. Ten eerste moet het vergunningsbeleid worden aangepakt. De verlening van vergunningen moet daarbij efficiënter worden gemaakt. Ook dienen de controlemogelijkheden te worden verbeterd. Ten tweede is er een goede Europese steun voor haven Oostende In het kader van het project Doelstelling 2 van de Europese Unie heeft de haven van Oostende steun toegezegd gekregen voor haar promotiebeleid. De haven krijgt een maximale steun van 72.678 euro, verspreid over vijf jaar. Het project sluit aan bij een vorig project van de EU (doelstelling 5b) waarbij de haven ook al steun voor haar promotiebeleid ontving. Blij met nieuwe matrozen bij Cenflumarin maar zakte destijds voor vakken als Engels en Frans. Via de verkorte opleiding krijgt hij nu alsnog de kans om in de binnenvaart aan de slag te gaan. Dat is een goede zaak voor de sector. Vroeger waren deze mensen voor de binnenvaart verloren.’ De zij-instromers van de Vlaamse binnenvaart hebben inmiddels met succes het theoretisch examen afgelegd. In juni doen ze praktijkexamen aan boord van het opleidingsschip Themis. infra- en suprastructuur nodig. Zo moeten productiecentra toegang krijgen tot de dichtstbijzijnde vaarwegen. COMi- SOL stelt ook voor om multifunctionele overslagpunten te creëren waar aan uitzonderlijk vervoer gerelateerde activiteiten worden geconcentreerd. Binnenschepen zouden daar dagelijks kunnen laden en lossen. Financieel aantrekkelijker Ten derde moet de informatie worden verbeterd, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van de vaarwegen. Verladers en ontvangers moeten immers voor het transport via de waterwegen gevoelig worden gemaakt. Traffic managers zouden informatie kunnen winnen via een website, waarop ook in een link voorzien is naar het vergunningsbeleid. Tenslotte moet het gecombineerde vervoer (inclusief binnenvaarttransport) volgens het studiebureau financieel aantrekkelijker worden gemaakt. Door de concentratie van activiteiten voor het uitzonderlijk vervoer – bijvoorbeeld het transport van auto’s en bakken per schip – in bepaalde zones kunnen de overslagkosten worden gedrukt. Belangrijk is volgens de onderzoekers ook dat de externe kosten van het wegvervoer worden doorberekend. Te denken valt aan de kosten voor politiebegeleiding, beschadiging van de wegen, milieuvervuiling en de extra dimensionering van de wegen voor het transport van grote stukken. Het bureau stelt tevens voor een mobiliteitspremie toe te kennen aan verladers die hun lading naar het water overhevelen. In de aanloopfase zou de overheid deze verschuivingen kunnen ondersteunen zoals dat ook al bij het kaaimurenproject het geval is. COMiSOL beveelt ook het opzetten van een structuur Wie bij de binnenvaart betrokken is of er zich toe aangetrokken voelt, kan sinds enkele weken een gratis e- mail adres krijgen dat eindigt op @binnenvaartonline.be. De initiatiefnemer van deze ‘community’ is Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV). Het lobbyteam voor de Vlaamse binnenvaart wil daarmee naar eigen zeggen het groepsgevoel onder binnenvaartondernemers versterken en de herkenbaarheid in de buitenwereld bevorderen. ‘Wie een binnenvaartonline-adres gebruikt, geeft zijn betrokkenheid bij het binnenvaartgebeuren aan.’ Maar het gaat uiteraard niet alleen om dat ‘groepsgevoel’. Het initiatief wil het voor schippers makkelijker maken om via het internet te communiceren. Uit een enquête die PBV verleden jaar uitvoerde, bleek dat binnenvaartondernemers vaak verscheidene gsm’s bezitten en een klein fortuin uitgeven aan draadloze telefonie. Bijna twee op drie ondervraagden Dit scheepsmodel hebt u beslist nog nooit gezien. Dat hoeft ook niet; de boot zal immers nooit echt te water worden gelaten. Hij maakt deel uit van de kunsttriënnale Beaufort 2003 die nog tot eind september in negen Belgische kustgemeenten kan worden bezichtigd. Binnen- en buitenlandse kunstenaars geven op en langs het strand met monumentale kunstwerken hun visie op de zee. In het maritieme themapark Seafront te Zeebrugge van publiek-private samenwerking voor suprastructuur aan. Naar schatting kunnen de vier fases van het project in de komende zes jaar worden uitgevoerd. E-mail kring voor binnenvaart van start vonden dat internet voor de b i n n e n v a a r t o n d e r n e m e r noodzakelijk wordt. Drie kwart gaf aan het internet ook te willen gebruiken als het goedkoper wordt. Van de ondervraagden had bijna iedereen een pc, hoewel slechts 40 procent over een internetaansluiting beschikte en 33 procent een eigen e- mail adres had. Het e-mail adres ziet er zo uit: naam@binnenvaartonline.be Aanvragen kunnen via het web (www.binnenvaart.be of www.binnenvaartonline.be) of schriftelijk (via aanvraagformulier) gebeuren. Telefoneren gaat ook: Promotie Binnenvaart Vlaanderen (0032) 011 23 06 06. Het e-mail adres wordt gratis ter beschikking gesteld. Bij ontvangst van de aanvraag wordt een handleiding toegestuurd met de installatieprocedure om de mailbox te installeren op een computer. De gebruiker is volledig vrij in het gebruik dat hij maakt van dit adres, ook voor privé-doeleinden. Kunstzinnige duikboot kan men gratis kijken naar de ‘duikboot’ van de Belgische kunstenaar Panamarenko. Wie alle monumenten langs het strand wil gaan bezichtigen, heeft aan één weekend niet genoeg. (Foto Sarah De Preter) 83 nieuwe kaaimuren in 2005 Sinds de start in 1998 van het zogenaamde Kaaimurenprogramma in Vlaanderen zijn er al 83 aanvragen voor de bouw van een los- of laadkade langs het water goedgekeurd. In maart 2003 waren daarvan al dertig kaaimuren in bedrijf. Vijf ervan zijn uitgerust voor de overslag van containers. Naar verwachting zullen alle 83 kaaimuren in 2005 operationeel zijn. Over een periode van tien jaar zullen daardoor maar liefst honderd miljoen ton goederen en zeventig miljoen m 3 containervracht naar de vaarwegen worden overgeheveld. De ultieme toets voor het succes van dit publiek-private project is de mate waarin de deelnemende ondernemingen de trafiekverplichting nakomen. Volgens Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) overtreft de werkelijkheid veruit de verwachtingen. Dat blijkt uit de gerealiseerde overslagwaarde in 2002. De contractueel vastgelegde doelstelling van 7,8 miljoen ton werd met een gerealiseerde overslagwaarde van 17,06 miljoen ton met 118 procent overtroffen. Het aantal nieuwe aanvragen voor de bouw van laad- en loskaden wijst er volgens PBV op dat deze positieve ontwikkeling zich zal voortzetten.

Binnenvaartkrant