Views
3 years ago

2003-12

 • Text
 • Jaar
 • Pompen
 • Juni
 • Nieuwe
 • Schip
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Onze

Eigen cd voor De Kleine

Eigen cd voor De Kleine Jantjes Maandagavond 26 mei was het, mede dank zij het schitterende weer, een drukte van belang op de Kalkhaven in Dordrecht. Zeemanskoor De Kleine Jantjes hield de eerste cd ten doop: “Dordtse Zeilers Zingen”. Op deze cd, die geheel in eigen beheer is vervaardigd, staan achttien nummers uit het repertoire van dit vermoedelijk grootste mannenkoor van Dordrecht. Kenners spreken van een zeer goede kwaliteit, een keurige verzorging en zeker een aanwinst voor het cultuurgoed van de stad Dordrecht. Na een introductienummer werd de cd officieel overhandigd aan de Dordtse wethouder Govert Veldhuijzen (rechts op de foto). Hij zei trots te zijn op de prestaties van het koor, dat hij al vele jaren volgt en PAGINA 10 3 JUNI 2003 waarin hij zelfs incidenteel heeft mogen meezingen. Een betere promotie van het “Dordt-gevoel” was naar zijn zeggen nauwelijks denkbaar. Na deze overhandiging werden voor een groot publiek nog enige nummers ten gehore gebracht die op luide bijval konden rekenen. De cd is verkrijgbaar tijdens de optredens van De Kleine Jantjes. (foto: Persbureau Busink) Koos Oonk bouwt historische haven in Zutphen Van ondernemer van weleer naar weer ondernemen Hij praat terwijl hij zijn blauwe ogen strak op je gericht houdt; zie hier een mens die recht door zee gaat. En dat Koos Oonk er geen doekjes om windt, maakt zijn doorzettingsvermogen wel duidelijk. De schipper en zijn vrouw hielden de beroepsvaart voor gezien, stopten met werken. Nou ja: stoppen.... verrolen, het oude beroep voor een hobby waar al even hard voor aangepoot moest worden, zo bleek. Namelijk het opzetten van een historische haven. En dat is geen makkelijke zaak ‘Als je eens weet hoeveel het kost om een paar van die drijvende steigertjes neer te leggen.’ Op het droge belandde het echtpaar dus niet, al leken hun ambitieuze plannen aanvankelijk wel te zullen stranden. Want een dergelijke onderneming kost veel geld. Geld dat door de havenbewoners voor een overgroot deel zelf moet worden opgebracht. Beide gepensioneerden kozen de Oude Houthaven van Zutphen voor hun plannen, na wel een heel bijzondere woningruil. Hun huisje aan de wal – waar ze aanvankelijk van hun pensioentje wilden genieten – ruilde het echtpaar voor het schip De Drie Gebroeders, een luxe motor. Zij konden het water niet laten zeg maar. Midden in het ruisende IJsselweiland legden ze hun schip neer. Aanvankelijk dreigde het meer op een hysterische haven uit te draaien, in plaats van een historische haven: veel bureaucratische hobbels moesten genomen worden. ‘Je krijgt met overheidsinstellingen te maken natuurlijk. Het moet allemaal keurig naar de letter gebeuren,’ begrijpen de schipper en zijn vrouw inmiddels. ‘Zes jaar duurt dat grapje nu,’ vertelt Oonk wat zuchtend en puffend. Maar met een glimlach, want: ‘Die haven komt af. Hoe dan ook. Maar wanneer.... tja?’ Er waren gelukkig ook autoriteiten te vinden die de plannen van harte gingen ondersteunen. Want mettertijd zijn er wel de nodige Zutphense wethouders gekomen die veel sympathie voor het initiatief koesteren. Dus reden genoeg voor de ex-schipper en zijn vrouw om door te zetten. Inmiddels liggen er onder andere een clipper, een klipperaak, een tjalk, een dektjalk; elf liggers hebben een thuishaven gevonden. In totaal is er plaats voor zeventien, achttien schepen. Een aardig stukje drijfsteiger is al gebouwd, maar om deze steiger af te maken, zal er nog het nodige geld moeten worden gegenereerd. Om een professionele aannemer in te kunnen huren bijvoorbeeld; of om die oude kraan op te knappen, die aan de andere kant van de haven staat. Want daar heeft de grijsbebaarde schipper een begerig oogje op laten vallen. Er zal nog heel wat spinazie gegeten moeten worden, heel wat werk moet nog worden verzet. ‘Wil je nog foto's maken,’ vraagt de actief gepensioneerde. Want hiernaast ligt de tjalk van mijn zoon; daar zit het originele roefje nog in.’ Goed idee natuurlijk. En hoe klein, hoe klein dat kleine woninkje is. ‘Toen mijn zoon bezig was het schip op te knappen, vond hij een plankje in de kast met de naam van de schrijner en zijn hulpje erin gegraveerd.’ Met oog voor het detail der historie zal de inzet van de familie Oonk toch wel een keer beloond worden. Op termijn zal er dan ook vast en zeker meer historisch hout in de groene omarming van het Zutphense IJssel-weiland te bewonderen zijn. Koos Oonk en zijn vrouw op de tjalk van hun zoon. (foto Manon Bruininga) Meer busvervoer in Amsterdamse haven Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven voor de werknemers te verbeteren en daarmee het autoverkeer terug te dringen, heeft het Havenbedrijf tesamen met een vijftal bedrijven en de stichting Verkeer.advies een proef gestart met eigen busvervoer. De zogeheten Westpoortbus of W-bus brengt de werknemers gratis vanaf het Sloterdijkstation naar hun bedrijf en omgekeerd. Het dienstrooster van de bus is flexibel en kan per week verschillen. In principe rijdt de Westpoortbus tussen 04.00 en 24.00 uur. De deelnemende bedrijven betalen de kosten en worden in de opstartfase ondersteund door het Gemeentelijk Havenbedrijf, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De firma OAD verzorgt het busvervoer. ‘Door het combineren van bedrijfsvervoer bied je een effectieve en efficiënte oplossing voor de bereikbaarheid van de bedrijven en neem je een deel van de vervoerzorg uit handen. Belangrijk gevolg daarvan is dat je bijdraagt aan het terugdringen van het autoverkeer én daarmee aan het aantal benodigde parkeerplaatsen. Voor de bedrijven betekent de W-bus Tol in Duitsland De invoering van tol voor zware vrachtwagens op Duitse snelwegen is definitief. De Bondsraad heeft dat 23 mei besloten. Eerder was de Bondsdag al akkoord gegaan. De tolheffing gaat op 1 september in. Het tarief is 12,4 eurocent per kilometer. De opbrengst wordt gebruikt Deel ‘Kwartje van Kok’ naar vaarwegen Door Verkeer en Waterstaat is bevestigd dat in het kader van het nieuwe regeerakkoord van kabinet Balkenende II een substantieel deel van de opbrengst van het kwartje van Kok aangewend zal worden voor vaarwegonderhoud. De komende weken zal duidelijk worden om welk bedrag het hier gaat. Vanaf 1999 is een achterstand ontstaan van 400 miljoen Euro. Die bevestiging kreeg Koninklijke Schuttevaer van de top van het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Naar aanleiding van de stellingname van de Koninklijke Schuttevaer op het congres vond 22 mei een gesprek plaats met de Directeur-Generaal van het Goederenvervoer Mw. J. Tammenoms Bakker en de portefeuillehouder vaarwegen van het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat, ir. W.P.A. Broeders. Van de zijde van Schuttevaer werd het gesprek gevoerd door voorzitter Jan Terlouw en directeur Kees de Vries. Schuttevaer heeft tijdens het gesprek de zorg uitgesproken over de bedrijfszekerheid van het vaarwegennet, in het bijzonder de kans op plotselinge stremmingen en vaarwegverondiepingen als gevolg van achterstallig onderhoud. Van de zijde van Verkeer en Waterstaat is bevestigd dat het beleid erop een reductie van de vervoerskosten; kostenpost nummer twee in veel organisaties. Want het aantal personeelsbusjes, lease-auto's en parkeerplaatsen kunnen met de W-bus sterk worden teruggebracht. Ook de werkgelegenheid is met de W- bus gediend. Door de betere bereikbaarheid zal de animo voor een baan bij de havenbedrijven toenemen,’ aldus Mark van der Horst, wethouder voor de hoofdstedelijke Haven. Voor de organisatie van dit gezamenlijke bedrijfsvervoer zal een 'bereikbaarheidsmakelaar' worden aangesteld, die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Deze is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor zaken als dienstregeling, klachten, wijzigingen en factuurafhandeling. De belangstelling voor deelname is groot. Twaalf bedrijven hebben al aangegeven dat ze willen meedoen. Zij worden geleidelijk in de pilot, die in mei is gestart en twee jaar duurt, opgenomen. Het uiteindelijke doel is dit mobiliteitsproject voor het hele Westpoortgebied en andere bedrijvengebieden in Noord-Holland in te voeren. Inmiddels maken al zo'n 700 mensen per dag gebruik van de W-bus. voor de Duitse infrastructuur. Volgens wegvervoersorganisatie Transport en Logistiek Nederland wordt rijden door de Duitsland een kostbare aangelegenheid. TLN heeft berekend dat de heffing de Nederlandse vervoerders per jaar ongeveer 115 miljoen euro kost. gericht is en blijft deze zaken te voorkomen en dat ingeval van onvoorziene stremmingen of verondiepingen Rijkswaterstaat zal zorgdragen voor een spoedige reparatie of baggerwerkzaamheden. Voor wat betreft de algemene budgettaire situatie overweegt Verkeer en Waterstaat na te gaan of nieuwbouwprojecten kunnen worden gefaseerd, zodat extra middelen vrijkomen voor vaarwegonderhoud. Schuttevaer is hiervan geen voorstander, maar is bereid voorstellen terzake in overweging te nemen en samen met V&W te zoeken naar mogelijke alternatieve financieringsmogelijkheden. Hierbij dient wel voorop te staan dat geen projecten worden geschrapt. Dit laatste is door V&W bevestigd. TE KOOP: Ms 929 t, 1961, 1250 m3, afm 67x8.20x2.62m, stl.vloer van 1996, stuurhut van 1995, Fr alum kap van 1999, 825 pk GM van 1996, boegschroef van 1999, hydr stuurwerk 1993, nautisch compl, woning 3 sl.kamers, tel. 010-4671204

PAGINA 11 3 JUNI 2003 Aan de wal is tijd en snelheid van de verbinding geen probleem Chats & Forums voor de fun Ver vóór het web met z’n tekst- en plaatjessites, kon je al via computers met elkaar chatten of kletsen door regeltjes tekst uit te wisselen. Mailinglijsten, zoals het VAART!Forum, VAART!Familie of SpitsenVAART!, waar nu honderden binnenvaarders dagelijks mee werken, had je ook al in de oertijd van het internet. De basistechniek is dezelfde gebleven, maar vormgegeven voor het web zijn chats en forums nog even cool als altijd. Het Web liet zich verrassen door www.deschippereszijnlos.nl, een echte fun-site voor schippersjeugd, en brengt ook graag forums voor zeemansvrouwen, Zandkrekers, watersporters, marine- en koopvaardijgasten onder de aandacht. Vrijdagavond kun je erover chatten in het VAART!Café. ‘Wij schipperskinderen onder elkaar hebben een hele leuke site opgericht,’ mailt Rosalinde Besjes (ms Mariposa). ‘De site heet De Schippers Zijn Los, en de foto's zijn ook best los. Nou leek het ons leuk als u daar een link van maakt, via uw site. Veel plezier met het kijken van de foto's.’ Als secretaresse van Bureau Telematica is Rosalinde direct betrokken bij het digitaliseren van de binnenvaart, maar de site is door vrienden gemaakt. ‘Zelf sta ik niet op de foto's,’ schrijft ze. ‘Maar ben ik wel zeer tevreden met deze internetsite die ze gemaakt hebben.’ Bij www.deschipperszijnlos.nl kun je je van alles voorstellen, maar het enthousiasme van de schippersjeugd proef je pas na het aanklikken van de link. Je kunt er tekstboodschappen achterlaten, maar bekijk vooral de feestfoto’s. En doe dat dan liefst op een snellere verbinding dan gsm, want foto’s binnenhalen kost meer verbindingstijd. Voor schipperskinderen aan de wal speelt die tijd en de snelheid van de internetverbinding duidelijk geen rol. Als ze naar boord gaan, is het even uit met de pret, maar terug achter de wal-pc wordt er weer vrolijk doorgekletst over belevenissen, vooral feesten. Met een klik op de ‘Party Agenda’ weet je waar de groep de komende tijd te vinden is, en in de bijna tweehonderd berichten in het (advertentie) gastenboek is de komende vakantie op Mallorca een regelmatig terugkerend thema. Snel contact Via Rosalinde leggen we per e-mail snel contact met Michel van der Lingen, één van de (feest)makers van de site, die antwoordt op onze vragen. Het e-mail interviewtje staat dezelfde dag al op z’n site. Handig, zo is de rest van de groep meteen geïnformeerd. Hoe kwamen jullie op het idee? Michel: ‘Het was begonnen als een geintje, maar inmiddels krijgen we al aardig wat bezoekers op onze site. Kijk, ik ben zelf werkzaam in de IT-sector, mede-eigenaar van een webhosting-bedrijf ( www.dutchwebhosting.nl ) en ik trek in de weekenden veel op met deze groep jongeren. Feesten, verjaardagen en vele andere activiteiten. Op een gegeven moment leek het ons wel een leuk idee om een “simpele” website op te richten om onze weekendactiviteiten daarop te plaatsen. Foto's en dergelijke. Gewoon om aan anderen te laten zien hoe leuk en gezellig onze groep is. Inmiddels is de website enkele weken oud en het begin is ondertussen ook al gemaakt. Ook zal binnenkort het gastenboek vervangen worden door een forum en tevens zal de website een iets "energiekere" uitstraling krijgen, aangezien de interesse in deze website toch groter is dan verwacht.’ Hoe ging dat, een domeinnaam registreren? ‘Aangezien ik werkzaam ben in deze sector was het een koud kunstje om een domeinnaam te registreren en hieraan een webhostingpakket te koppelen, zodat de bouw van de website van start kon gaan.. Het enige wat moeilijk was, was het verzinnen van een leuke en toepasselijke domeinnaam. Maar naar ons inzien is dat aardig gelukt.’ Gaat de site alleen maar over feesten? ‘Momenteel grotendeels nog wel, maar er zijn plannen om foto's van de verschillende SCHEEPSWERF HOOGERWAARD !""#$"%EN )*E+ 8 +OTTE+/"0 010-4290888 /war:;ellin@len@te 90 m. www.deschipperszijnlos.nl met foto’s van feesten schepen waar onze groep op vaart erbij te plaatsen met eventueel daarbij behorende informatie en dergelijke. Tevens zijn er ook plannen om "profielen" van de schipperskinderen zelf aan te maken. Uiteraard dient dit nog allemaal verder uitgewerkt te worden.’ Is het alleen een site voor jullie zelf, of mogen alle schipperskinderen erop? Ook met foto's? ‘Op dit ogenblik staan er alleen foto's en reacties op van "onze" groep. Naar aanleiding van deze interesse zullen wij zeer zeker het een en ander gaan uitbreiden met een aantal andere activiteiten. Maar hier zullen we eerst over moeten beraadslagen. Want deze website is van een hele groep en niet van één persoon.’ En als er niet-schipperskinderen komen, gooi je die eraf? ‘Nee, tuurlijk niet, een website is toegankelijk voor iedereen met een internetverbinding of het moet een afgeschermde internetsite zijn, wat niet het geval is bij ons. Uiteraard worden mensen die "vervelend" gaan doen en de boel alleen maar willen "verzieken" wel gewaarschuwd en indien nodig de toegang ontzegd.’ Wie is de beheerder van de site? ‘Dat ben ik, Michel van der Lingen, en ik doe dit samen met Edwin Broeken (ex-Scilla). Wij zorgen voor eventuele aanpassingen en updates. Op forums met een mailinglijst, zoals het VAART!Forum of VAART!Familie, komen de berichten per e-mail binnen en kun je terugmailen zonder dat je telefoonverbinding daar lang voor open hoeft te staan. Dat is voor gsm-internet’ers wel zo snel en goedkoop. Voor de toegang tot webforums is een surfverbinding met het internet nodig. Het langslopen van de berichten en het eventueel reageren kost dus meer telefoontijd. Ook om te chatten is een open telefoonverbinding nodig. Als het thema van die week aanspreekt, komen er af en toe varende schippers langs in het VAART!Café op www.vaart.nl/cafe. Dat is af en toe serieus maar ook vooral voor de fun, en alleen vrijdagavond vanaf 22.00 uur een uur of langer open. Maar de website is niet van één persoon maar van de hele groep. Immers is dit voor de fun en niet om er financieel beter van te worden.’ Is de beheerder streng? ‘Ik denk dat ik niet de aangewezen persoon ben om daarop te antwoorden, maar naar mijn inzien ben ik niet streng. Uiteraard zijn er wel grenzen wat betreft de foto's, maar dat spreekt voor zich.’ De Schippers Zijn Los werkt als een plek op het internet waar een groep schippersjongeren elkaar ontmoet, met steeds een volgend feest in het vooruitzicht voor de échte ontmoeting. Hét feest voor jongere schipperskinderen is elk jaar natuurlijk het Nationaal Kamp voor Schipperskinderen in de Zandkreek in Hattem. Het kamp heeft een eigen webforum op www.vaart.nl/zandkreek/foru m. Je treft er de brekers & bouwers van het nieuwe kampgebouw, maar ook Bart Boursin die het deze maand samen met honderden schipperskinderen in Hattemoment opneemt tegen de Smoezelige Smokkelaars. Wie zich als Zandkreker aansluit bij het forum, heeft direct contact met hoofdrolspeler Bart. Het Zandkreek-forum is zo ingericht dat buiten het openbare gedeelte de kampleiding een eigen besloten forum heeft. Ook deelnemende internaten of scholen kunnen er zo’n eigen forum bouwen. Zeemansvrouwenforum Zo’n eigen webplek, maar met een andere achtergrond, is er ook voor zeemansvrouwen. Op de site van Vereniging Maritiem Gezinskontakt (www.maritiemgezinskontakt.nl) met S@bine als nijvere webmaster en Wakend Oog) is het Zeemansvrouwenforum een echte topper, met 110 leden die over 142 onderwerpen al 2457 berichten bij elkaar schreven. Elke dag zijn er weer nieuwe berichten, met de afwezige of thuiskomende zeeman/ partner als hoofdthema, maar ook praktische zaken als ‘Klussen en technische storingen in huis’. Voor de zeemanskinderen heeft de site een eigen ‘Piratenclub’. De zeeman zelf heeft elders op het web (www.dutchsubmarines.com/phpbb2) sinds kort z’n eigen Marine en Koopvaardij Forum. Deze 76ste aflevering van Het Web is met alle links terug te vinden op: www.vaart.nl/web/03/12.htm. Daar staan ook nog alle vorige afleveringen. Dirk van der Meulen onderhoudt de website VAART! op www.vaart.nl en bericht in de Binnenvaartkrant over ontwikkelingen op Internet en hoe binnenvaarders zich die eigen maken. door Dirk van der Meulen

Binnenvaartkrant