Views
2 years ago

2003-10

 • Text
 • Adverteren
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Nieuwe
 • Pompen
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Jaar
 • Vaart

PAGINA 23 6 MEI

PAGINA 23 6 MEI 2003 Niet alle schippers blij met BOB Het artikel in de Binnenvaartkrant 8 over de overvulbeveiliging van ITU deed schipper Derk Kamperman van het motorschip Confiance de telefoon grijpen. Dat de binnenvaart niet massaal overstapt ligt volgens hem aan het ondeugdelijke systeem. ‘De leverancier doet er niets aan.’ Sinds 1 april 1999 is een inrichting die een overloper voorkomt aan boord van bunkerstations en -boten voor de Rijnvaart voorgeschreven. Vanaf 1 januari 2004 wordt een overvulbeveilging op bunkers aan boord van binnenschepen verplicht. Door Cor Spek In het ITU/Aquasant Bunker- Overvul-Beveiliging-Systeem, kortweg BOB, staat op de bunkerboot een kast met elektronica die de gasoliepomp aanstuurt. In de bunkertank van het te bevoorraden schip zit een sensor. Zodra de kabelverbinding is gelegd wordt het systeem automatisch getest en kan er gebunkerd worden. Veel overheidsvaartuigen en visserijschepen zijn al uitgerust met een overvulbeveilging. Die schippers zijn vol lof, maar Kamperman heeft andere ervaringen. Hij vaart met het ITU-systeem. ‘Het materiaal waarmee je moet werken is slecht. Waar het om gaat zijn de stekkers op die kabeltjes. Dat is een complete ramp. Als je die een paar keer gebruikt hebt zijn of de kabeltjes of de stekkers kapot. Die pootjes breken af. Ze zijn van heel dun materiaal. Als je bij een olieboer komt is het bedelen om die kabeltjes. Ze hebben er de pest aan die te leveren, want ze zijn na twee, drie keer kapot. Als ze een normale eurostekker genomen hadden, waren er geen problemen.’ Volgens Kamperman bleek bellen met de leverancier zinloos. Volgens de schipper was het praten tegen dovemansoren. Met wie hij gesproken heeft, weet hij niet meer. ‘Ik heb gevraagd om een gewone eurostekker. Die kan je twintig keer laten vallen.’ Kamperman vaart zelf al zo’n zeven jaar met een overvulbeveilging. ‘Ik zit ook niet te wachten op een overloper.’ Eerst voer hij met ‘het Werkendamse systeem: Daar zaten tenminste flinke, grote stekkers op. Die twee systemen zouden op elkaar afgestemd worden. Dan ben je verplicht om bij de Fina of bij Shell te gaan bunkeren. Wij hadden Zwaans, dat konden we niet op dat andere systeem (ITU – red.) aansluiten. Iedereen wachtte toen af. ‘ Volgens de schipper van de Bunkerstation Fiwado onterecht onder vuur Confiance (1500 tonner) gaat de binnenvaart niet mee, simpelweg omdat het materiaal niet deugt. ‘Dat is mijn idee. Iedereen kent de klachten.’ Het tiende lid Uit de reactie van Marcel Idsinga van ITU valt het tegendeel op te maken. ‘We leveren nu twee- tot driehonderd sensoren per week. De binnenvaart gaat en masse over. Voor Nederland en België staan er dertien volledige systemen op stapel. Dat zijn wel dertien bunkerboten. De stekker is daar geen discussiepunt.’ De ITU-man vervolgt: ‘Er zit bij de sensor een bevestiging goedgekeurd door de Scheepvaartinspectie. Ons systeem voldoet volledig. In Nederland, maar ook in België, is dit de enige stekker. De melding van die man is een beetje uit de lucht gegrepen. Het systeem staat al tien jaar in de markt. Als er 130 systemen in den lande staan, dan is deze stekker de facto standaard, dunkt me. Informeer ook eens bij de NOVE (Nederlandse organisatie voor de Energiebranche).’ Idsinga neemt alle tijd voor uitleg: ‘In het ROSR (Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn – red.) staat artikel 8.05. Het gaat hier om het tiende en elfde lid. Wij vallen met ons systeem onder het tiende lid. Dat betekent “indien men bunkert bij een station met een eigen voorziening – lees ons systeem – volstaat een passieve sensor.’ Onze sensor.’ ‘Doet men dat niet, dan valt men onder het elfde lid. Daar staat de welbekende IJC-stekker omschreven. Daar heeft die meneer wel gelijk in. Die stekker wordt gebruikt bij raffinaderijen. Dan komt er een tanker langszij met vijf stekkerdozen aan dek. Welke is dan de goeie? Daar komt bij dat op intrinsiek veilige circuits de norm van toepassing is dat stekkermateriaal niet verwisselbaar mag zijn met andere stroombronnen. Die IJC-stekker is een 45-volts standaardstekker. Conform de norm mag dat niet eens.’ ‘Maar goed, dat is een gepasseerd station voor de eigen tankalarmering. Maar niet voor het BOB’s. Het verbaast me dat meneer roept dat de stekker niet goed is.’ Marcel Idsinga herinnert zich het telefoongesprek wel. ‘Hij wilde bij mij verhaal halen, maar halverwege het gesprek riep hij: “Laat maar zitten. Ik kom er zelf wel uit.” Ik denk dat hij teleurgesteld is in zijn olieleverancier. Daar moet hij aansluiten.Wij doen niet direct zaken met schippers. Waarschijnlijk is hij bij zijn oliehandel niet goed geïnformeerd.’ Regeling In het verleden was het systeem van Werkina op de markt, dat werkte met een andere stekker. Volgens Idsinga bleek dat systeem niet echt betrouwbaar en werd het successievelijk omgebouwd naar het ITU-systeem. ‘Misschien heeft hij toen te goeder trouw die sensor gekocht en nu kan hij nergens meer aansluiten. Dan zou ik ook kribbig worden. Daar heeft hij wel een punt. Voor die mensen is er een regeling. We hebben toentertijd met Slurink-Zwaans afgesproken die sensoren terug nemen en met luttele bijbetaling om te ruilen voor onze sensor. Ik wil hem best helpen, maar dan moet hij wel openstaan voor argumenten.’ Idsinga wijst nog op het artikel in de Binnenvaartkrant van 8 april, waar de branche-organisatie NOVE een lans breekt voor de Aquasants. ‘Als je dat leest, weet ik wat er staat. Dat is in tegenspraak met wat meneer zegt.’ 21 mei: ICT Transport en Logistiek 2003 ‘Het uitzicht op Dordrecht is slecht vanaf de eerste woonlaag,’ klagen de bewoners, die bovendien twijfelen aan de veiligheid van het bunkerstation. (Foto T2oP) Aan de Oude Maas ligt het nieuwe bunkerstation van Fiwado, de trots van eigenaar Frans Theuns. De bewoners van de Westpier in Zwijndrecht zijn minder blij met de komst van het bunkerschip. Het huis dat ze kochten biedt niet meer dat geweldige uitzicht op de rivier en het historische Dordrecht. Boosdoener is de hoogte van het bunkerstation. Ook twijfelt men aan de veiligheid. Theuns wijst de kritiek van de hand en legt de bal bij de gemeente. Door Cor Spek Tijdens de opening van het nieuwe station werden bezoekers gewezen op de hoge graad van veiligheid. Het schip beschikt over een dampretoursysteem en een overvulbeveilging. Daarnaast heeft Fiwado, dat in 1998 de Milieuprijs voor de Scheepvaart won, een eigen veiligheidsadviseur in dienst en hebben veel medewerkers de diploma’s in het kader van de wet op het vervoer gevaarlijke stoffen. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan wordt de brandweer automatisch gealarmeerd, dankzij een rechtstreekse lijn. Volgens Theuns zijn alle instanties, zoals Milieudienst, politie, brandweer en scheepvaartinspectie, bij de bouw betrokken geweest. Wilde de Fiwado-directie bij eerdere gelegenheden niet reageren op de kritieken, nu legt ze de bal zonder aarzeling neer bij de gemeente Zwijndrecht. Volgens de directie heeft de gemeente niet voldoende gecommuniceerd met de bewoners. De folders van het nieuwe appartementencomplex beloofden een prachtig uitzicht. De praktijk bleek anders. De bewoners kijken niet over het bunkerstation heen, zoals de verwachting was. Het uitzicht varieert met eb en vloed. Theuns stelt dat de klachten mede zijn ontstaan door de gemeente, die steeds volhield niet geweten te hebben hoe hoog het nieuwe bunkerschip zou worden. Wethouder en loco-burgemeester Abee verklaarde eerder tegenover de pers dat Theuns niets te verwijten valt. In de plannenmakerij was volstrekt helder dat de Westkeetshaven een ligplaats zou houden voor bunkerschepen. Het schip wijkt volgens de wethouder niet af van wat de gemeente wilde. Abee vermoedt dat de bewoners zich verkeken hebben op de situatie. In dagblad De Dordtenaar zegt hij: ‘Als hij (Theuns – red.) niet zou hebben meegewerkt, zouden de woningen nooit zijn gebouwd.’ Het bunkerschip blijft liggen waar het ligt. Via het uit 1997 daterende contract is die ligplaats verankerd, ook als er klachten zouden komen van de omwonenden. Een rotsvast gegeven. In samenwerking met de brandweer organiseert Fiwado binnenkort een open dag voor de buurt. Bewoners kunnen aan boord komen kijken en vragen stellen. Theuns hoopt op die manier de onwetendheid bij veel mensen weg te nemen. Op woensdag 21 mei organiseert het Centrum voor Kennis Communicatie(CKC) voor de tweede keer het seminar en expositie ICT Transport en Logistiek 2003 in het Triavium te Nijmegen. Tijdens dit evenement staan de actuele ontwikkelingen in ICT centraal, die de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het bedrijfsproces aanzienlijk kunnen verbeteren. Aan het onafhankelijke programma werken mee: drs. C.A. Verweij, manager kennisontwikkeling bij NDL, prof. drs. C.J. Ruijgrok, senior consultant bij TNO Inro, hoogleraar Transport-en Logistiekmanagement TIAS Universiteit Twente ing. J.H. Maarleveld, senior consultant Supply Chain Management bij Berenschot, Philippe Hanson, E-Businessmanager bij Benelux UPS, drs. advertentie A.W. van den Engel, projectleider proces- en kostenanalyse bij NEA en dr. ir. J.P. van den Berg, Jeroen van den Berg Consulting. Exposanten op ICT Transport en Logistiek 2003 zijn onder andere: 5M Distri Netwerk, Casio, Datatrak Nederland, DCS Transport, Groeneveld INformation Technology, Intris Nederland, Libersoft, Ortec, Plus Software, PTV-Ordis, Qurius NC, TLN Consultancy, Transportbedrijvennet, Volvo Truck en Bus Nederland en Zetes. Deelname kost 195 euro per persoon (exclusief BTW). Elke tweede bezoeker van een zelfde bedrijf of organisatie krijgt gratig toegang. Kijk voor het gehele programma en om in te schrijven op de internetsite www.icttransport.nl. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

✁ MAASKADE 151a (op het Noordereiland). Bel voor een afspraak met 010-2810191. Medische keuring voor Rijn- en binnenvaart kost bij dokter H.R. Hefting € 40,- !!!"#$%&'()*'#%+),#'"-. BOUWPAKKETTEN Bouwnummer 21 zojuist gesneden /0123456237430895:1 ;7703/

Binnenvaartkrant