Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2003-10

 • Text
 • Adverteren
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Nieuwe
 • Pompen
 • Pagina
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Jaar
 • Vaart

PAGINA 11 6 MEI

PAGINA 11 6 MEI 2003 Service en assortiment belangrijker dan brandstof Bunkeren als bijproduct Voor de nieuwste bunkertarieven moet je niet op de sites van bunkerstations zijn. Maar waar dan wel voor? De dagelijkse boodschappen voor aan boord? Bunkerstations zijn de warenhuizen voor de binnenvaart, scheepsleveranciers bij uitstek. Klanten lokken doen ze net als de tankstations langs de weg met spaarpunten: van Powerpoints tot Sprockelpunten. Service en winkelassortiment zijn belangrijker dan pure brandstof, leert een rondgang over het web. Hoe zit het nu met die bunkertarieven? Op het prikbord van de scheepvaart.pagina.nl schrijft ene Joop: ‘Ik heb zelf een zeiljacht en heb er in principe niks mee te maken, maar bij sommige bunkerstations hangt zelfs de prijs op het raam en bij andere weer niet. Wie kan mij dit verschil uitleggen?’ Een ingewijde reageert half april: ‘De gasolieprijzen zijn voor ons als binnenvaartschipper vaak duister. Het aantal liters dat je laadt bepaalt vaak de prijs. Nu ongeveer voor 1000 liter is het 0,219 euro per liter, en voor 10000 is het 0,210. Het ene bunkerstation of het ander en als vaste klant of geen vaste klant, dat maakt ook veel uit.’ Op het web is de informatie over gasolieprijzen schaars. Hoe schaars, stelden we in 2000 al vast in ‘Bunkeren op het web met dynamische prijsvorming’. De CBRB-prijzen zijn een redelijke indicatie, maar alleen op papier beschikbaar. Op drie sites zijn de tarieven te volgen: bij Danser Container Line op www.dansercontainerline.com (inclusief de maandelijkse gemiddelden voor de gasolietoeslag op de Rijn), op esyoil.com (voor levering in de ARA-havens), en in de maandelijkse nieuwsbrief Bonapartner op www.bonapart.de (voor Duisburg en Rotterdam). Overvulbeveiliging Geen bunkertarieven op de site van Dekker & Stam, het Esso-bunkerstation in Hardinxveld-Giessendam. GSMvriendelijkheid is er ook niet het uitgangspunt. Een luchtfoto van het station en een foto van de bunkerboot sieren de openingspagina. Achter de knop ‘Oliehandel’ wordt de nadruk gelegd op levering volgens voorwaarden van het Vignet Oliehandelaren Scheepvaart. Klikken op het VOS-logo helpt niet. Wel wordt de varende schipper rechtstreeks aangesproken: ‘Doordat wij gebruik kunnen maken van een overvulbeveiligingsysteem kunnen leveringen plaatsvinden zonder het risico van morsen van gasolie in het oppervlaktewater, uiteraard dient u te beschikken over de benodigde sensoren.’ De knop ‘Scheepsartikelen’ geeft een assortimentslijstje met een foto van het winkelinterieur op de achtergrond. Adresgegevens zijn te vinden achter de knop ‘Waar vindt u ons’. Vergeleken met deze onlinefolder is de site van Fiwado Bunkerstations van een duidelijk hoger kaliber. Op de openingspagina gaat tekst vóór beeld. Er is actueel nieuws: ‘Cheque uitgereikt aan Sophia Kinderziekenhuis’ (14 april), ‘Officiële opening filiaal Zwijndrecht een feit !’ (21 maart), en ‘Winkel Fiwado Rijn en Waal vergroot!’ De lezer met interesse klikt door naar pagina’s met langere teksten en foto’s in bescheiden formaat. De grootste afbeelding op de site laat de aanbiedingen zien; de voordelen daarvan wegen ruimschoots op tegen de tijd die het kost om de 67 kb aan data binnen te halen. Totaalpakket De Fiwado-voorjaarsorder, het bestelformulier voor een totaalpakket aan boord, wordt uitnodigend beschreven maar geeft in ons geval een foutmelding bij het downloaden. Het maandelijks schuifspel doet ook niet wat we zouden willen om voor de prijsvideo in aanmerking te komen. Intussen blijken de voorbereidingen voor het nieuwe bunkerstation in Arnhem in volle gang en worden we vriendelijk geattendeerd op de nieuwe ‘Powerpoints Cadeaugids’. De zes Nederlandse, twee Duitse, het Oostenrijkse en de beide Belgische bunkerstations hebben op de site elk een eigen pagina, met adresinformatie en marifoonkanaal. Een leuk extraatje is de mogelijkheid een eigenhandig samengesteld e-mailkaartje te sturen in de kleur en op een dag naar keuze. Beatrix@oranje.nl zal onze felicitatie inmiddels wel hebben ontvangen; Fiwado nodigt de afzender ook uit het kaartje nog eens op hun site te komen bekijken. Bunkerstation Kampen trakteert de bezoeker op www.bunkerstation.nl rijkelijk op beeldmateriaal en maakt geen geheim van het ruime assortiment: ‘vanaf een rvs boutje tot en met een complete aankleding van een nieuwbouwschip’. Prettig te weten dat het station sinds mei 2001 (!) twee kilometer lager uit het kleine hoekje aan de stad heeft verruild voor een ruime ligplaats met grote opslag terrein aan de wal en dat de pagina met De site van Bunkerstation Heijmen. geïmporteerde Jeanneauboten ‘in de toekomst’ wordt uitgebreid. Voor dit moment zijn de aanbiedingen het interessantst, met ondermeer een ‘digitale satellietontvanger incl LNB’. Voor zo’n beperkte site lijkt de uitgebreide zoekfunctie een beetje te veel van het goede; het woord ‘gasolie’ wordt niet gevonden, ondanks het complete Fina-aanbod. In Meppel heeft Bunkerservice MZW geen vast bunkerschip maar een vestiging op de wal. De bunkervaartuigen Mug en Albeja komen desgewenst langzij in de driehoek Meppel-Hasselt-Genemuiden. Sprockelpunten Bunkerbedrijf Neptun heeft ‘alles voor uw schip’. Er is een uitgebreide routebeschrijving over de wal naar het bunkerstation aan de Havenweg in Nijmegen. Een heuglijk historisch feit was volgens de site dat de bunkerboot Neptun 2 in 1997 de milieuprijs voor de scheepvaart won. Een klik verder maken we kennis met het eigen spaarsysteem van vrij uit te geven ‘Sprockelpunten’ en de mogelijkheid door te ‘Sprockelen’ door elders in binnen- en buitenland te bunkeren voor rekening van Neptun. Het bunkerstation onderstreept z’n zelfstandigheid met een afbeelding die om beurten de logo’s van alle bekende merken toont en de melding dat het alle merken en soorten smeerolie en vet aanbiedt ‘tegen scherpe prijzen’. Als aanbieding ‘verzacht’ Neptun de aanschafprijs (eventueel tegen inlevering van ‘Sprockels’) van de overvulbeveiliging die eind dit jaar verplicht wordt. En voor de boodschappen bij een supermarkt is vervoer beschikbaar. Verschuren Bunkers in Zwijndrecht is al sinds 1931 als victualiënhandel in de scheepvaart actief. Op een wat rommelig ogende site wordt niet alleen het eigen team met bunkerboten voorgesteld maar ook de BP-collega’s buiten Rotterdam. Links ontbreken. Tekenfilm De link naar www.bunkerstationheijmen.nl in Millingen aan de Rijn wijst zichzelf. Intro’s van sites zijn overbodige franje, zeker voor de geregelde bezoeker, maar bij Heijmen laten we de knop ‘skip intro’ nog even voor wat die is. De openingspagina lijkt bijna een tekenfilm: van de voorbijvarende schepen bunkert er eentje supersnel en de wapperende vlaggen op het bunkerstation vormen meteen de taalkeuzeknoppen. Het nieuwe bunkerschip uit 1998 heeft een capaciteit van 2000 m 3 en een uniek systeem voor het verwerken van het eigen afvalwater. De mogelijkheden van het station, de beide bunkerboten en de bunkergiek worden netjes uitgelegd. Heijmen meldt op een speciale pagina de nieuwste ROSRvoorschriften en de hulpmiddelen die daarvoor op het bunkerstation te koop zijn. Schippers zijn ook buiten de gebruikelijke openingstijden welkom, mits vooraf gemeld in verband met planning van de nachtdienst. Voor het bestellen van levensmiddelen uit de plaatselijke C1000 is een vijf pagina’s tellend bestelformulier in PDF te downloaden van de site, met het verzoek bestellingen vier uur vóór aankomst door te geven. Heijmen heeft op de site gezorgd voor een overzichtelijk kaartje met informatie van alle BP-bunkerstations in Europa. Een link brengt ons bij de Stichting VOS , waar taak en doelstelling, de lijst van deelnemers en de feitelijke samenstelling van de (rode) gasolie de belangrijkste ingrediënten vormen. Hoe verder we surfen, hoe meer het opvalt dat de oliemaatschappijen zelf bij het bunkeren op het web ontbreken. Bunkeren als bijzaak? Bunkerstations kiezen in hun webpresentatie vooral voor service en een breed assortiment winkelproducten. Deze aflevering van Het Web is met alle links terug te vinden op www.vaart.nl/ web/03/10.htm. Daar staan ook nog alle 73 vorige afleveringen. Dirk van der Meulen onderhoudt de website VAART! op www.vaart.nl en bericht in de Binnenvaartkrant over ontwikkelingen op Internet en hoe binnenvaarders zich die eigen maken. door Dirk van der Meulen

PAGINA 12 6 MEI 2003 Europese Commissie wil groei wegvervoer stoppen ten gunste van binnenvaart en kustvaart Nieuwe gestandaardiseerde intermodale laadeenheden De Europese Commissie heeft een ontwerprichtlijn vastgesteld om nieuwe gestandaardiseerde intermodale laadeenheden in te voeren voor het goederenvervoer. De standaardisatie moet leiden tot de ontwikkeling van een reeks uniforme laadeenheden, die in heel Europa uitwisselbaar zijn tussen vrachtwagens, goederentreinen, kustvaart- en binnenvaartschepen. De invoering van standaardafmetingen, gewichten en gebruikskarakteristieken voor de nieuwe intermodale laadeenheden moet de overslag van vrachtgoed vereenvoudigen en versnellen. Het eindresultaat moet een enorme verbetering tot stand brengen in het vervoer over water. Europa wil dat de groei in het wegtransport over zeven jaar volledig tot stilstand komt, ten gunste van de binnenvaart en de kustvaart. De Europese Commissie wil daarom bovendien een programma uitvoeren voor de bevordering van de kustvaart. De Commissie heeft een actieplan van veertien punten aangenomen dat de kustvaart voorrang moet geven en moet leiden tot een maritieme snelweg voor de Europese kusten. Europees Transportcommissaris, mevrouw Loyola de Palacio, benadrukt dat ‘in de vervoerssector de kustvaart een succesverhaal is gebleken met gezonde groeicijfers. We moeten dat blijven bevorderen. Het nieuwe plan zal helpen werkelijke alternatieven te bieden voor het vrachtvervoer over de weg door efficiënter en economischer gebruik van andere vervoermiddelen.’ Kustvaartnetwerk De Europese Commissie beschouwt de kustvaart als een groeisector. Deze wijze van vervoer boekt groot succes en is het enige transportmiddel dat gelijke tred heeft gehouden met de groei van het wegtransport. De kustvaart neemt 41 procent van alle tonkilometers in Europa voor haar rekening, terwijl het aandeel van het wegtransport 43 procent is. De groei in tonkilometers bedroeg tijdens de jaren ‘90 38 procent, net iets lager dan de veertig procent van het wegtransport. Een speciale maatregel is gericht op de harmonisering van het grote aantal technische specificaties dat nu bestaat voor swap bodies in de Europese vervoerssector. Doordat die specificaties sterk uiteenlopen, moet de vervoerssector onnodig extra kosten maken om vrachtgoed van het ene vervoermiddel op het andere overgezet te krijgen. De korte- en middellange termijnacties in het kustvaartprogramma zullen de huidige activiteiten versterken en coördineren, zo verwacht de Europese Commissie. Afgezien van de wettelijke aspecten omvatten die acties maatregelen om kustvaart te bevorderen door groeibelemmeringen weg te nemen en het algemene beeld van de kustvaart te verbeteren, door bijvoorbeeld het werk te steunen van het Europese Kustvaart Netwerk. Verder zal het programma acties versterken, zoals de ontwikkeling van snelwegen over zee, computerisering van douaneprocedures en het opzetten van één loket in elke haven voor de administratieve afwikkeling. De kustvaart speelt een beslissende rol in de doelstelling de groei van het wegtransport in 2010 tot stilstand te brengen, zoals het Witboek van de Europese Commissie voorstelt. Veilige containers De voorgestelde Richtlijn voor nieuwe Intermodale Laad Eenheden betekent dat in de toekomst gestandaardiseerd, veiliger, efficiënter en stapelbaar materieel voorhanden zal zijn, warmee de overslag van lading tussen verschillende vervoermiddelen wordt vereenvoudigd. De richtlijn moet het mogelijk maken dat alle nieuwe intermodale laadeenheden die in Europa circuleren, worden onderhouden overeenkomstig de Conventie voor veilige containers. De intermodale laadeenheden zullen ook regelmatig moeten worden gekeurd voor internationaal verkeer, zoals de conventie voorschrijft. Verder beoogt de Richtlijn om aspecten van de nieuwe intermodale laadeenheden te harmoniseren na de definitie van toepasbare standaarden door het Europese Comité voor Standaardisering. Vooral het onderhoud en gebruik van nieuwe intermodale laadeenheden zal gemakkelijker worden en leiden tot aanzienlijke productiviteitswinsten, is de verwachting. Tenslotte zal de Richtlijn grotere veiligheid van de laadeenheden bevorderen door het gebruik te verplichten van de modernste alarminstallaties, die inbraken moeten tegengaan. In de tekst die de Commissie heeft aangenomen wordt nog een andere belangrijke maatregel voorgesteld. Dat is de creatie van Europese Intermodale Laad Eenheden (EILU), een eenheid die is geoptimaliseerd voor het vervoer van pallets, de meest gebruikte basis voor goederen waarvoor intermodale laadeenheden worden gebruikt. De Europese Intermodale Laad Eenheden combineren de voordelen van swap bodies (in het bijzonder wegens hun grotere afmetingen die meer capaciteit bieden) en containers (in het bijzonder wegens hun grotere sterkte en hun stapelmogelijkheden). In het beginstadium zal het gebruik van de containers nog niet verplicht worden gesteld. De nieuwe intermodale laadeenheden en de EILU zullen aan speciale eisen moeten voldoen. Daarom zal het Europese Comité voor Standaardisering opdracht krijgen om de nodige standaarden uit te werken. Deze wettelijke standaarden zullen dan worden overgenomen door een regelend comité. Als die procedure achter de rug is en het fiat van de EU heeft gekregen, mag het volgende materieel in Europa circuleren: - ISO-standaardcontainers, die Na lang touwtrekken komt de Rotterdam toch naar de stad met dezelfde naam. Het stoomschip, het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd, komt weer in handen van de oorspronkelijke bouwer, de Rotterdamse D r o o g d o k m a a t s c h a p p i j (RDM). Daarmee is voorkomen dat het schip wordt gesloopt. De aankoop van het in 1958 gebouwde stoomschip is mede mogelijk gemaakt door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam dat een voorfinanciering verleent aan de RDM. Het college van B en W van Rotterdam heeft zich in de afgelopen maanden tot het uiterste ingespannen om sloop van het waardevolle cruiseschip te voorkomen. Het ss Rotterdam wordt van grote historische en monumentale waarde beschouwd, mede door de bijzondere inrichting. Het schip komt waarschijnlijk deze zomer al naar Rotterdam. Het wordt naar Nederland gesleept en zal, na een tussenstop bij de voormalige vertrekplaats van de Holland- Amerika Lijn aan de Wilhelminakade, bij de RDM op de werf komen te liggen. Het komend jaar wordt onderzocht welke exploitatiemogelijkheden de ss Rotterdam heeft. Gedacht wordt aan een combinatie van restaurants, congreszalen, theater, museum en/of hotel. Er is nog geen definitieve ligplaats aangewezen. De gemeente wil dat het schip een prominente plaats in Rotterdam krijgt. Momenteel ligt het schip onder de naam Rembrandt aan de ketting in de Bahamas. Het schip behoorde toe aan Premier Cruises en is nu in handen van de bank van die rederij. Holland-Amerika Lijn voldoen aan de maximale afmetingen toegestaan in Richtlijn 96/53(4) - nieuwe intermodale laadeenheden en Europese Intermodale Laad Eenheden, die zijn ontwikkeld voor overslag tussen vrachtwagens, goederentreinen, binnenvaartschepen en kustvaarders. De (oude) intermodale laadeenheden die in gebruik zijn als de nieuwe standaarden van kracht worden, mogen tot het eind van hun levensduur nog worden toegepast. Gemeente maakt koop Rotterdam mogelijk Het schip heeft 38 jaar voor de Holland-Amerika Lijn gevaren. De Rotterdam tijdens een van zijn bezoeken aan de Maasstad, in de jaren ‘60. (foto’s GHR) Het ss Rotterdam werd in gebruik genomen voor de Noord-Atlantische dienst van de Holland-Amerika Lijn. In 1971 vertrok het cruiseschip voor zijn laatste transatlantische overtocht uit de thuishaven. Daarna werd het schip alleen nog voor cruises gebruikt. De Rotterdam heeft ruim 38 jaar succesvol onder Nederlandse vlag gevaren voor de Holland-Amerika Lijn. In 1997 is het schip door de inmiddels in Amerikaanse handen gekomen maatschappij vervangen door een nieuw schip met dezelfde naam, maar van een geheel andere orde. Het schip werd gekocht door de Amerikaanse rederij Premier Cruises, die het de naam Rembrandt gaf. Onder deze naam bezocht het schip in oktober 1998 na 27 jaar nog één maal de Wilhelminakade in Rotterdam. Veel mensen hebben de afgelopen jaren gepleit voor behoud van het schip. Daaruit is ook de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam ontstaan.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant