Views
2 years ago

2003-09

 • Text
 • Nieuwe
 • April
 • Schip
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Pagina
 • Familie
 • Schepen

PAGINA 6 23 APRIL

PAGINA 6 23 APRIL 2003 PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd: ERVAREN KAPITEIN op mts 3000 ton, i.b.v. Rijnpatent, radar diploma en ADNR certificaat, 1 week varen, 1 week vrij. Tel. 078-6191040 GSM 06-53-104705 Gevraagd voor NIEUWBOUWTANKER TYPE C met roestvrijstalen tanks STUURMAN MET PATENT bij voorkeur tot Mannheim & MATROOS i.b.v. dienstboekje Reiskosten en voeding vrij. Goede doorgroeimogelijkheden. Voor informatie: 0610-990958 of 0180-525453 !"#$%%!& '"$()(*+,- .%$/###COLUMNCONTENT###12#0,.%/###COLUMNCONTENT###1 345657(849:;*9(?(%&@$A B49C;

Regio Twente onder de loep Pojectleider Roelof Hazewidus en stagiair Daniël Kerkhof bereiden met de Kamer van Koophandel in Twente een verladersmonitor in de regio Twente voor. De verladersmonitor is het instrument waarmee het Bureau Voorlichting Binnenvaart al enkele jaren regio’s of gemeenten doorlicht op de mogelijkheden voor de inzet van meer intermodaal vervoer of binnenvaart. Dit dient om aan te geven aan bedrijven in de betreffende regio hoe kan worden overgeschakeld van wegvervoer naar bijvoorbeeld de binnenvaart of een combinatie van beide vervoersmodaliteiten. De regio Twente met als belangrijke verkeersader de Twentekanalen biedt waarschijnlijk veel kansen voor vervoer over water. Een vereenvoudigde versie van de verladersmonitor is terug te vinden op de website van het BVB (www.inlandshipping.com) waar verladers zelf kunnen toetsen of voor hun onderneming het financieeleconomisch of organisatorisch aantrekkelijk is om de binnenvaart in te schakelen. Een verladersmonitor zoals die nu voor Twente wordt voorbereid, voert verder en bestrijkt een groter gebied. Bovendien wordt bekeken of er combinaties van goederenstromen mogelijk zijn. Gebundelde stromen kunnen leiden tot voldoende massa voor vervoer over water. Ook de Stichting IGON (Initiatief- en Coördinatiepunt Goederenvervoer Oost-Nederland) in Apeldoorn is nauw betrokken bij deze verladersmonitor. Jaarverslag Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005 3001 KA Rotterdam Tel: +31 (0)10 - 4129151 Fax: +31 (0)10 - 4330918 De elektronische postbus van het BVB: bvb@inlandshipping.com Voortouw Nieuws van het BVB Het jaarverslag van het BVB zal – op verzoek van de sponsors – dit jaar soberder zijn uitgevoerd. De sponsors kunnen het jaarverslag verwachten eind mei, begin juni. Dat jaarverslag zal evenals de nieuwsbrief BVB In Zicht – die eind van het jaar uitkomt – en het nieuwe initiatief – een soort nieuwsbrief met successtory’s van de binnenvaart – speciaal voor verladers, voorzien zijn van een nieuwe, zakelijke layout. Een duidelijk herkenbare lijn, waardoor BVB-producten eruit zullen (blijven) springen. De wat bescheidener uitvoering van het jaarverslag hangt samen met de beschikbaarheid van middelen bij het BVB. De Rijksoverheid heeft vorig jaar nog een bijdrage voor de vaste kosten overgemaakt, maar beperkt zich nu nog tot het financieren van projecten van het BVB. De vaste kosten van het secretariaat moeten door de sector worden opgebracht. Sponsors zijn voor het BVB altijd al belangrijk geweest, maar nu de overheid zich heeft teruggetrokken, zijn de bijdragen van de ondernemers in de sector zelf van doorslaggevend belang voor het functioneren van het BVB. Zij kunnen ervan op aan dat er creatief met de beschikbare middelen wordt omgesprongen. Het BVB beseft overigens eens temeer hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven moet worden doordrongen van nut en noodzaak van professionele communicatie. Bij het jaarverslag zal ook een uitnodiging zijn gevoegd voor de gezinsdag voor de sponsors in het Dolfinarium in Harderwijk. Hoewel de deelnemers natuurlijk met hun hele gezin ook in het Dolfinarium zelf terecht kunnen, zal het informatieve deel van die dag zijn verdeeld in twee blokken: ’s morgens gaat het over het rendement, ’s middags over promotie van de bedrijfstak. Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Bezoek het BVB ook op het Internet: www.inlandshipping.com BUREAU VOORLICHTING BINNENVAART PAGINA 7 23 APRIL 2003 Waar varen we langs? Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land Inzicht gaat er namelijk om de plek op de bijgaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij willen is dat de lezer van de Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Vul in en stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: De Binnnenvaartkrant Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam * Buitenland op aanvraag * Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van de Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ...ter hoogte van...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant betr: Land Inzicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. Uw inzending moet uiterlijk 1 MEI in ons bezit zijn. De gefotografeerde locatie (NR 08) was: Aanlegsteiger Fast Ferry in Hendrik Ido Ambacht WINNAAR: NAAM: Kevin v. Bommel PLAATSNAAM: Zwijndrecht Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl voor Land in Zicht prijsvraag. KB wil ‘breed onderzoek’ gezinsbedrijven ✂ .. ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! .. ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: Email: ❍ Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de abonnementskosten van € 19,00 (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven (Post)bankrekeningnummer: Te naam stelling rekeninghouder: Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Datum: Het onderzoek naar de (toekomstige) positie van gezinsbedrijven in de binnenvaart dat het Kantoor Binnenvaart onlangs aankondigde, zal ‘zo breed mogelijk’ worden gehouden. Daarom zal het initiatief van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart van vorig jaar zomer er ook in worden meegenomen. Dit zegt manager Jan Veldman van het Kantoor Binnenvaart in een reactie op het aanbod van samenwerking van het CBRB zoals dat in de vorige Binnenvaartkrant stond. Dat de twee initiatieven raakvlakken hebben, erkent Veldman. ‘Maar er zijn wel duidelijk twee verschillende invalshoeken. De Stichting Watertransport heeft het initiatief genomen tot een onderzoek door AMVV en KSCC ter ondersteuning van de gezinsbedrijven. Het doel van dat onderzoek is verbetering van het welzijn van die gezinsbedrijven. Het doel van het CBRB is meer de welvaart van de ondernemingen. Het onderzoek van de Stichting Watertransport legt meer de nadruk op het gezin, het CBRB meer op het bedrijf. Het zijn wel onderwerpen die met elkaar te maken hebben, denk maar aan de problematiek van de overcapaciteit. Maar het is niet gelijk aan elkaar.’ Inmiddels heeft onderzoekster Angelique Hubens – die al eerder onderzoeken deed voor de AMVV – opdracht gekregen primaire behoefte Hantekening: bij gezinsbedrijven te inventariseren, als opmaat voor het aangekondigde onderzoek. De Stichting Watertransport (SWT) heeft van oudsher een budget beschikbaar ter ondersteuning van de particuliere binnenvaart. in de jaren veertig werd de SWT opgericht om de particuliere binnenvaart commercieel te ondersteunen. Ook de doelstellingen stammen uit die tijd. De SWT is eigenaar van de passagiersrederij WT Cruises in Rotterdam. Jan Veldman benadrukt dat het Kantoor Binnenvaart niet tegen samenwerking met het CBRB is. ‘Het secretariaat van het clusteroverleg is niet voor niets bij het Kantoor gevestigd.’ ❍ Ik betaal de verzendkosten van € 20,50 incl. 6% btw met de acceptgirokaarten die mij worden toegezonden. GROOTSTE BINNENVAARTTANKER IN DE VAART

Binnenvaartkrant