Views
2 years ago

2003-09

 • Text
 • Nieuwe
 • April
 • Schip
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Pagina
 • Familie
 • Schepen

PAGINA 46 23 APRIL

PAGINA 46 23 APRIL 2003 Wij wensen de familie Hoeykens en familie Peleman een fleurige toekomst met ms Dianthus D E V E N T E R M A C H I N E FA B R I E K - S C H E E P S T E C H N I E K ING BANK ING Shipping Desk Gent Zeehaven G.H FRANÇOIS B.V.B.A. Handelsmij. Nassau N.V. S C H E E P S U I T R U S T I N G

PAGINA 47 23 APRIL 2003 Meer schepen, meer partijen, meer ladingpakketten en meer investeringen nodig Connekt en Nederland Distributieland tevreden met voortgang Distrivaart René Boerema, adjunct-directeur van NDL en projectleider Distrivaart, is tevreden over het resultaat van Distrivaart tot nu toe: ‘Distrivaart is ook een uniek project gebleken. Kennisontwikkeling, waarin onderzoeksinstellingen nauw samenwerken met overheden en bedrijven, gaat gepaard met een zeer interessante praktijktest. Uniek is ook dat hierin vier bierbrouwers, verschillende supermarktketens en een logistiek dienstverlener het initiatief hebben genomen tot samenwerking. Een dergelijk project is afhankelijk van de bereidheid tot verregaande samenwerking. Alleen zo wordt de innovatieve sprong gedaan waarop Nederland, zeker in het licht van haar internationale concurrentiepositie, zit te wachten.’ NDL staat voor Nederland Distributieland, de stichting waarvan adjunct-directeur professor Jos Vermunt het initiatief tot Distrivaart heeft genomen. Connekt is het ‘kennisinstituut’ dat het project begeleidt. Distrivaart is een eerste poging tot (deels geautomatiseerd) palletvervoer per binnenschip. Het schip is de River Hopper van Mercurius Scheepvaart, en is speciaal ingericht voor het vervoer van pallets. Het project met biervervoer tussen vier plaatsen in Nederland loopt sinds september vorig jaar en Connekt heeft de balans opgemaakt. Een gunstige balans, zo blijkt uit het rapport dat wordt omschreven als ‘Een aanzet tot een businessplan’. Het rapport wijst uit dat via Distrivaart in Nederland 15 tot 18 procent van alle pallets met zogenaamde houdbare consumptiegoederen kan worden vervoerd. Het marktpotentieel is circa 4,8 miljoen pallets per jaar; Dit staat gelijk aan 1.000 vrachtwagenritten per dag. Bovendien liggen er extra kansen voor Distrivaart in combinatie met het vaarwegennet in België en Nordrhein-Westfalen (Duitsland). Combinatie Uit het rapport blijkt dat Distrivaart de schaalvoordelen van de binnenvaart combineert met de flexibiliteit van het wegtransport. Het concept biedt daardoor een betrouwbare dienstverlening tegen lagere kosten. Bovendien geeft Distrivaart een duurzaam antwoord op de toenemende druk op de vervoersinfrastructuur. Voordat Distrivaart echter succesvol commercieel kan worden uitgerold moet er volgens de samenstellers van het rapport nog wel een forse opschaling plaats vinden: Meer schepen, meer partijen, meer ladingpakketten en meer investeringen. Daar is nog de nodige tijd mee gemoeid en ook het opdoen van veel meer praktijkervaring is noodzakelijk. Om Distrivaart binnen Nederland in volle omvang te realiseren is uiteindelijk een vloot nodig van ruim 80 speciaal ingerichte schepen Dit vergt een investering van ruim 160 miljoen euro. Met deze schepen kunnen de deelnemers aan Distrivaart jaarlijks besparen op hun transportkosten. Een volledige vloot maakt een netwerk van zeven nationale en vijf internationale dienstregelingen mogelijk waarin een aantal s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n actief zijn. Besparingen kunnen vooral worden bereikt door effectieve bundeling van de vraag en daarmee voldoende benuttinggraad per schip. Voor een commercieel aantrekkelijke exploitatie van een deelnetwerk zijn minimaal zeven à acht schepen nodig. Het rapport stelt voorts dat de investeringen in automatisch aangedreven stellingen en los- en laadinrichtingen relatief duur zijn. Deze investeringen laten zich echter snel terugverdienen door een hogere los- en laadsnelheid enerzijds en een optimale geschiktheid voor deelladingentransport anderzijds. Dat geldt ook voor investeringen in ICT. Het rapport is opgesteld onder leiding van Nederland Distributieland (NDL). Connekt, het innovatienetwerk voor verkeer en vervoer, heeft het project ondersteund en mede gefinancierd. Daarnaast namen TNO- De Europese Commissie heeft het unanieme verzoek van het binnenvaartbedrijfsleven (EBU en ESO) voor besteding van de miljoenen euro’s in de diverse nationale sloopfondsen niet gehonoreerd. Voorgesteld was om de veertig miljoen euro te besteden in de huidige lidstaten en de nationale fondsen samen te voegen en (op kosten van het fonds) te laten beheren door een paritaire vertegenwoordiging van bedrijfsleven en overheid. Dit vond geen gehoor bij de Commissie, die de tekst van de oorspronkelijke verordening anders uitlegt. Volgens verordening 718/99 moeten de sloopfondsen direct ten goede komen aan de binnenvaartondernemingen, schippers, particulieren of werknemers in de hele EU. Dus ook ondernemingen in de nieuwe lidstaten. ‘We willen het niet overhaasten,’ zegt Henk van der INRO, MP-Objects en de Erasmus Universiteit Rotterdam in het project deel. Op dit moment loopt de tweede fase van het Distrivaartpilotproject. De River Hopper vervoert bier en fris via de plaatsen Drachten, Zwolle, Dongen en Den Bosch. De ladingen van Bavaria, Grolsch, Interbrew, Heineken, en Coca-Cola worden binnen dit rondje afgeleverd bij de distributiecentra van onder andere Albert Heijn, Schuitema (de organisatie achter C1000) en Coop Codis. EC wijst voorstel sloopfonds af Velden van CBOB/Kantoor Binnenvaart, ‘Maar formeel hebben we tot volgend jaar april om mooie dingen te bedenken voor bestedingen ten bate van de binnenvaart in West-Europa.’ Capaciteitsmaatregelen komen dan al niet meer in aanmerking. ‘Als je de landen al meekrijgt, duurt de procedure al meer dan een jaar.’ Wel wordt gedacht aan geld voor opleidingen, vervanging van oude motoren door schone of hulp bij de omschakeling van enkelwandige naar dubbelwandige tankers. ‘Maar vaak is dat oneerlijk tegenover mensen die daar al in hebben geïnvesteerd. Het geld teruggeven kan ook niet. Het gaat immers om de boete bij nieuwbouw. Dat zou ook weer oneerlijk zijn.’ Deze week overlegt de ESO over een mogelijk vervolg. De EBU doet dat op 15 mei. Het is leuk om van stapel te lopen! Proficiat met uw nieuwe ms Dianthus Behouden vaart! (050) 525 55 00 (0180) 48 72 27 www.son.nl Wij leverden en installeerden het hydrauliek voor het leidingwerk en wensen de familie Hoeykens en de familie Peleman veel succes en een behouden vaart Wij verzorgden de isolatie en wensen de familie Hoeykens en de familie Peleman een behouden vaart met het ms Dianthus Unisol Isolatietechniek BV Ramgatsweg 11b 4941 VN Raamsdonksveer Tel: 0162 - 684869 Fax: 0162 - 511959 Ook voor het ms Dianthus verzorgden wij de: - RVS afvalwaterinstallatie - Complete sanitaire installatie Wij wensen familie Hoeykens en familie Peleman een behouden vaart. Tel. (024) 355 12 50 Nijverheidsweg 64 Fax. (024) 354 08 76 6541 CM Nijmegen

Binnenvaartkrant