Views
2 years ago

2003-09

 • Text
 • Nieuwe
 • April
 • Schip
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Pagina
 • Familie
 • Schepen

PAGINA 24 23 APRIL

PAGINA 24 23 APRIL 2003 SLIEDRECHT TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT V.A. € 980,- excl 4 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR 120 AMP € 67,- excl 200 AMP € 105,- excl 230 AMP € 125,- excl 2 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR GRATIS BEZORGING HEEL NEDERLAND EN IN ANTWERPEN Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN 010 4140060 ADVERTEREN? BEL DE BINNENVAARTKRANT ADVERTEREN ADVER- TEREN ADVERTEREN Trefpunt voor de binnenvaart op de ‘Mühlenweide’ in Duisburg DUISBURGER SCHIFFAHRTSMESSE 16 - 19 september 2003 Graag ontvang(en) ik/wij meer informatie t.b.v. !""deelnemer !"""bezoeker Firma Contactpersoon Straat Postcode 3 e vakbeurs voor binnenvaart, scheepstechniek, scheepsuitrusting en milieutechnologie Plaats Telefoon Telefax Email A.u.b. inzenden of faxen aan: Duisburger SchiffahrtsMesse, Waldstraße 8, D - 47198 Duisburg Telefoon: +49 172/9090288, Fax: +49 2066/468901, email: RicardaSchawert-Zech-DSM@t-online.de Motorenreparatiebedrijf Pasman Gelria B.V. AUTHORIZED MARINE DEALER Verkoop, Inbouw, Reparatie en Revisie van motoren, generatorsets, keerkoppelingen en pompen Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen, Tel. 024 - 3886063, Fax 024 - 3732881 PLAAT- EN CONSTRUCTIEWERKEN harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. GESPECIALISEERD IN CONSTRUCTIE / REPARATIE / AANPAS WERKZAAMHEDEN STAAL / ALUMINIUM / RVS - Waterdichte deuren/luiken - Binnenvaart - Masten - Visserij - Gangways - Offshore - Bordessen - Baggerindustrie - Luchtkanalen - Passagiersvaart Maasstraat 12 Postbus 352 3313 CR Dordrecht 3300 AJ Dordrecht Tel. 078-6149444 - Fax 078-6132784 harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. harold b.v. • harold b.v. • harold b.v. UW HELE SCHIP Stofferen Stijl in • VLOERBEDEKKING (Tapijt, marmoleum, ook schoonloopzônes en deurmatten) • GORDIJNEN • VITRAGE EN DRAPERIËN • LUXAFLEX • STOFFEREN VAN BANKEN • MATRASSEN OOK ANDERE MODELLEN MOGELIJK • Betimmeringen van stuurhutten, roeven, keukens, badkamers. • Eigen kade voor schepen tot 86 meter • Vervangende woonruimte beschikbaar Ambachtsweg 18-32 Postbus 54 8060 AB Hasselt Tel.: (038) - 477 21 87 Fax: (038) - 477 26 74 Voor meer info + foto’s: www.admiraalbv.com Inbouw alle merken motoren Reparatie Detroit Diesel, Daf, Perkins en Iveco motoren Officieel dealer van: generatorsets Tel. 0184-411 922 Fax 0184-419565 DEGO B.V. Dijkje 1 • Nieuwendijk • Telefoon (0183) 401933. Ma. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Lunchpauze van 12.30 tot 13.00 uur. Zat. van 9.00 tot 13.00 uur.

Kanaal wordt ter plaatse verbreed van 27 meter 86 meter PAGINA 25 23 APRIL 2003 Nieuwe brug over Albertkanaal bij Vroenhoven Na vele jaren van touwtrekken tussen het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, de afdeling Maas en Albertkanaal van de Dienst voor de Scheepvaart en Monumenten en Landschappen is de kogel door de kerk. De Dienst mag in Vroenhoven een nieuwe brug bouwen over het Albertkanaal om het kanaal ter plaatse aan te passen aan de moderne eisen van de binnenvaart. De huidige brug bij Vroenhoven dateert van 1937. In 1944 bliezen de terugtrekkende Duitsers de brug op. Na de oorlog herbouwden de Belgen de bovenbouw van de brug naar de originele plannen. In 1995 kreeg de brug de status van monument. Door Jo Bindels De bestaande brug, gezien in afvarende richting. (foto Jo Bindels) Behalve de monumentale status zijn de brug en omgeving ook emotioneel van belang voor België. Hier leverden de Belgen de eerste gevechten met de binnenvallende Duitsers en sneuvelden de eerste Belgische militairen. Een bunker en een plaquette met foto- ’s van zeven omgekomen piloten zijn de stille getuigen. De Dienst had plannen om de brug te vervangen omdat de 27 meter nauwe doorgang gevaar voor de scheepvaart opleverde. Bezwaren tegen de verlening van de monumentale status mochten niet baten. De Vlaamse overheid had echter in de afwijzing van het bezwaarschrift ruimte gelaten om de situatie in Vroenhoven te evalueren om nautische redenen. De Dienst voor de Scheepvaart vindt vervanging van de brug en verbreding van het kanaal noodzakelijk is om nautische en technische redenen. De huidige doorvaartbreedte bedraagt 27 meter op een diepte van 2,50 meter. Een vierbakskonvooi van 22,80 meter breedte heeft aan weerszijden maar 2,16 ruimte tot de oever. Te weinig voor een veilige doorvaart, luidt het oordeel. Bovendien veroorzaakt een dergelijk konvooi in de smalle doorvaart een enorme waterverplaatsing die de bestuurbaarheid negatief beïnvloedt en leidt tot erosie van de oevers onder de brug. Verbreding van het kanaal onder de bestaande brug is volgens de Dienst niet haalbaar. Tuibrug In 1999 is gestart met een procedure om de brug te vervangen en het kanaal te verbreden. Daarbij werd rekening gehouden met de monumentale status en de historische waarde van de brug, de noodzaak voor een veiliger scheepvaart en dat de brug de poort tot Vlaanderen is vanuit Maastricht. De opdracht ging uiteindelijk naar het Brusselse bureau Ney & Partners in samenwerking met de Belgische kunstenaar Jozef Legrand. Doel van deze samenwerking is behalve de technische kant de brug ook een functie te geven in het landschap, als culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek. Het ontwerp bestaat daarom uit twee elementen. Het eerste is de tuibrug met een lengte van 195 meter en een breedte van 18,75 meter. Aan de kant van Maastricht rust de brug op een hoge betonconstructie, aan de Vroenhovense kant op een hoofdlandgebouw, het tweede element. De bestaande bunker krijgt een centrale plaats in dit gebouw. In het hoofdlandgebouw is een ruimte gepland die herinnert aan de oorlog met projecties, een multimediaruimte en een monument. Een amfitheater voor concerten en voorstellingen en een café-restaurant fungeren als ontmoetingsplaats voor omwonenden en toeristen. De 170 meter lange en twaalf meter hoge steunwal op de oever kan dienen als klimmuur voor amateur-alpinisten. De nieuwe brug wordt gebouwd naast de bestaande brug. Zodra hij voltooid is wordt de bestaande brug afgebroken en de nieuwe brug op Vaartdag in Bornem Het regent tegenwoordig binnenvaart-themadagen in Vlaanderen. Na de stuurdag die Promotie Binnenvaart Vlaanderen onlangs in Antwerpen organiseerde, vindt op 28 april 2003 in het cultureel centrum Ter Dilft te Bornem de Vaartdag plaats. De organisatie daarvan is handen van de NV Zeekanaal. Minister-president Patrick Dewael van de Vlaamse regering opent de bijeenkomst. Vervolgens zullen in vier debatten de thema’s multifunctionaliteit van de vaarwegen, multimodaliteit en modal shift worden behandeld. De panels bestaan uit vertegenwoordigers van de transportsector, de overheid, de zijn plaats geschoven. Volgens de Dienst voor de Scheepvaart moet de scheepvaart met twee stremmingen rekening houden. De totale kosten bedragen tien miljoen euro. De bouw begint in 2004 en de oplevering is gepland in 2006. academische wereld, milieuverenigingen en het bedrijfsleven. Ook de Europarlementariërs Dirk Sterckx en Kathleen Van Brempt nemen aan de discussie deel. Professor Cathy Macharis van het departement Economics and Strategic Management aan de VUB trekt de eindconclusies. Het slotwoord wordt verzorgd door de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit, Gilbert Bossuyt. De Vaartdag begint omstreeks 13.00 uur en zal worden afgesloten met een receptie. Voor meer informatie kan men terecht op de website van NV zeekanaal: www.zeekanaal.be. Veiligheidscomité in Antwerpen De haven van Antwerpen heeft een ‘havenveiligheidscomité’ (Port Security Council) opgericht. Dat gaat een veiligheidsplan opstellen voor de haven en de logistieke keten. Vertegenwoordigers van de havengemeenschap, de federale politie en de douane buigen zich de komende tijd over de beveiliging van transporten, het havengebied en de achterlandverbindingen en terminals. Havenkapitein Jan Verbist krijgt de leiding over het comité. Op de IMO-conferentie in december 2002 werd besloten dat deze beveiligingsmaatregelen verplicht worden vanaf begin 2004. In de tussentijd zal ook de Europese Commissie daarvoor de nodige wettelijke stappen ondernemen. Een artist impression van de nieuwe brug met het hoofdland-gebouw. Het vierkant naast de brug is de bestaande bunker. Extra geld voor schoon water De Vlaamse regering heeft bij de begrotingscontrole 75 miljoen euro extra vrijgemaakt voor een inhaaloperatie op het vlak van waterzuivering. Daarvan gaan vijftig miljoen euro naar subsidies voor het aanleggen van rioleringen. De resterende 25 miljoen zijn extra middelen voor Aquafin. Het geld komt vrij door de uitstap van de Vlaamse overheid uit de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). Het nieuwe drinkwaterdecreet voorziet de oprichting van een reguleringsinstantie door de Vlaamse Overheid. Die moet toezien op een maximale dienstverlening van de klant door de drinkwatermaatschappijen.

Binnenvaartkrant