Views
2 years ago

2003-09

 • Text
 • Nieuwe
 • April
 • Schip
 • Adverteren
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Pagina
 • Familie
 • Schepen

PAGINA 22 23 APRIL

PAGINA 22 23 APRIL 2003 Voor de scheepsfinanciëring en verzekering ging de familie Wagenaar naar de Bank. ABN AMRO wenst het Ms Sirius een behouden vaart NOORDBRABANT B.V. R O T T E R D A M ST EN'93 Reders - Expediteurs - Bevrachters NOORD-BRABANT - ROTTERDAM B.V. het Ms Sirius vaart in regie bij NOORD-BRABANT en wij wensen familie Wagenaar een voorspoedige vaart. BINNENVAARTUNIT ROTTERDAM Wilhelminaplein 7-8, Rotterdam. Telefoon 010-4962640. NOORD-BRABANT - ROTTERDAM B.V. Boelewerf 50 2987 VE RIDDERKERK Telefoon: 0180 48 40 40 Telefax: 0180 41 49 39 Email: noordbrabant@nobrabin.nl "Wij feliciteren Scheepswerf Den Breejen met de oplevering van het ms Sirius en wensen familie Wagenaar een behouden vaart" • 11 x ZW Beta S80G32t + RVS316 pompas 4 kW algemene dienstpomp • 1 x ZW Delta S160G32t + RVS316 pompas 18,5 kW ballastpomp • 2 x ZW Jetting S68G32t + RVS316 pompas 11 kW fire-fighting / dekwaspomp • 1 x ZW Biting SC40G32t + RVS316 pompas 1,1 kW versnijdende zwartwaterpomp • 1 x ZW E-80t 0,55kW gasolie trimpomp • 2 x ZW BMF15M+V 0,55kW smeeroliepomp • 2 x slanghaspel en vulpistool afvulunit smeerolie • 2 x ZW EcoMacs 300t EEXD klokpomp 400V met explosievaste motor • 1 x portable ejector + slang lensunit Alle ZW-S pompen zijn geleverd op fundatie-lekbak, inclusief dempers en manometers. Originele ZW S-pompen met steekasconstructie, standaard IEC motor en kwalitatief hoogwaardige seal. Naar wens levering inclusief ZW-testcertificaat en/of certificering via keuringsinstanties. Vierlinghstraat 59 4251 LC Werkendam tel 0183-501744 fax 0183-502011 e-mail: info@zwetspompen.nl Wij verzorgden de isolatie voor de woning en de uitlaatgassystemen en wensen de familie Wagenaar een behouden vaart met het Ms Sirius Unisol Isolatietechniek BV Ramgatsweg 11b 4941 VN Raamsdonksveer Tel: 0162 - 684869 Fax: 0162 - 511959 Wij wensen familie Wagenaar een behouden vaart met het Ms Sirius wenst familie Wagenaar een behouden vaart OP ZEKER VAREN Onderlinge Verzekering van Schepen U.A. • Tel. 050 - 526 25 55 W W W . O R A N J E - V E R Z E K E R I N G E N . N L Prins Hendrikkade 12e • 3071 KB • Rotterdam Postbus 24202 • 3007 DE • Rotterdam Telefoon: 010 - 414 00 60 • Fax: 010 - 414 02 12 Internet: http://www.binnnenvaartkrant.nl • Email: advertentie@binnenvaartkrant.nl

Onderwijscoördinator Daan van der Wekken sinds 15 februari actief PAGINA 23 23 APRIL 2003 Op naar een ‘goed functionerende sectorale arbeidsmarkt’ Daan van der Wekken is sinds 15 februari onderwijscoördinator in de binnenvaart. Hij is door de Stichting CAO aangesteld om meer leerlingen in het beroepsonderwijs in de binnenvaart te interesseren en vooral om als ze eenmaal in opleiding zijn, voor de binnenvaart te behouden. Geen geringe opgave, en er is ook lang gezocht naar een geschikte kandidaat voor deze nieuwe functie. De onderwijscoördinator is van oorsprong onderwijzer. Op de middelbare school doceerde Daan van der Wekken (56) geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer. Acht jaar lang was hij decaan op school. Met die achtergrond maakte hij later deel uit van het management van het samenwerkingsverband voor studie- en beroepskeuze in Goes. Later werd hij directeur van het Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen in Zeeland. Dat werd opgeheven bij de herstructurering van het beroepsonderwijs. ‘Een verbetering,’ vindt Daan van der Wekken. ‘Er is meer duidelijkheid gekomen in het onderwijs.’ Maar hij maakt ook een kanttekening: ‘De regionale organen waren ongebonden. Als er meer lassers nodig waren, kreeg je geen premie om meer lassers op te leiden. Er was meer sociaal-pedagogische begeleiding van de leerlingen door consulenten. Die tussenlaag is weg. Het toezicht op de inhoud wordt verricht door landelijke organisaties.’ Daan van der Wekken. ‘Ik ken geen andere sector waarin het uitzwermen van de leerlingen zo sterk is.’ (foto MGR) Uitval En het ontbreken van die begeleiding is precies één van de belangrijkste pijnpunten in de opleiding van binnenvaartmatrozen. De helft van de leerlingen valt op een zeker moment uit. ‘Die hoge uitval kun je tegengaan door een intensievere begeleiding. De opleidingsinstituten hebben weinig middelen voor bijvoorbeeld het bezoeken van de werkplek van stagairs. Het komt neer op misschien één bezoek per jaar. De Stichting CAO stelt extra middelen ter beschikking waardoor scholen in staat zijn de werkplekken vaker te bezoeken.’ Daan van der Wekken coördineert de verdeling van die middelen. ‘Het beperken van de uitval van leerlingen is één aspect. Het gaat om de hele cyclus, en die begint met het vergroten van de instroom.’ Voorlichting over de binnenvaart is belangrijk. ‘Onderzoek wees uit dat de bekendheid over de binnenvaart nog steeds zeer slecht is. Voorlichting is al nodig op de basisscholen en natuurlijk op de VMBO scholen. Maar je moet niet de zoveelste kist met informatie rondsturen.’ Beter is het mee te liften met bestaande initiatieven. De Stichting Nederland Maritiem Land (NML) is daar zeer actief in. Daan van der Wekken maakt zich er sterk voor in de NML-projecten de binnenvaart beter tot haar recht te laten komen. dat betreft de ‘virtuele school en het project ‘Gave havens’, waarin ook het Educatieve Informatie Centrum in Rozenburg een rol speelt. Voor die deelname aan projecten is ook geld nodig. ‘Ik heb een bescheiden budget voor participatie, maar ik wil ook gaan kijken naar sponsoring vanuit bedrijven in de binnenvaart.’ Toch ook een kist. Opnieuw van NML: ‘Naar klassen in de eerste twee leerjaren van het VMBO wordt de Scheepskist gestuurd met voorlichting over keuzerichting Maritieme Beroepen. Dat is heel breed; daar wordt ook aandacht besteed aan de binnenvaart.’ Contact Één van de belangrijkste taken voor zichzelf ziet Daan van der Wekken in het contacten leggen met leerlingen op de scholen zelf. ‘Ik wil van de leerlingen zelf te horen krijgen wat ze willen en wat de problemen eventueel zijn. Dat contact moet ik nog nader onderzoeken. Voorop staat dat zij de doelgroep zijn.’ Van der Wekken is ervan overtuigd dat de scholen ‘hun stinkende best’ doen om de bedrijfstak van voldoende instroom van nieuwe matrozen te voorzien. ‘Maar het is een weerbarstige bedrijfstak. Ik ken geen andere sector waarin het uitzwermen van de leerlingen zo sterk is. In tegenstelling tot andere sectoren kent het leerlingstelsel in de binnenvaart geen vast ritme tussen lessen op school en het stage lopen. Veel hangt af van de kwaliteit van de leermeester en de mate waarin die kan communiceren met de leerlingen.’ Die leermeester is in de binnenvaart meestal de schipper van het schip waar de leerling stage loopt. ‘De één is beter in de communicatie dan de ander. Het is lastig vast te stellen.’ De binnenvaart is geen vreemde wereld voor Daan van der Wekken. ‘Mijn schoonfamilie vaart. Mijn schoonvader heeft een oliehandel, mijn zwagers varen in de sleep- en duwvaart. Ze zijn veel actief bij het baggeren op zee. Dus ja, ik heb affiniteit met het varen, met water. Het is een boeiende bedrijfstak. Wat me opvalt is dat het wemelt van de belangenverenigingen. Er is toch wel sprake van een sterke versnippering.’ De onderwijscoördinator is in dienst bij de Stichting CAO, is gedetacheerd bij het CBRB en heeft een kamer op de verdieping van het Kantoor Binnenvaart in het Rijn & Binnenvaarthuis aan het Vasteland in Rotterdam. Hij vergelijkt de spanningsvelden tussen de organisaties met die in de politiek. En dat is hem niet onbekend. Jarenlang was hij parttime wethouder in Zierikzee en na de bestuurlijke herindeling van Schouwen Duiveland (het werd één gemeente) was hij daarvan vijf jaar fulltime wethouder met als portefeuille onderwijs, sociale zaken, welzijn, cultuur en gesubsidieerde arbeid. Het doel De onderwijscoördinator heeft een duidelijk doel voor ogen. De omschrijving die hij geeft, lijkt zo overgenomen uit een functieomschrijving: ‘Een goed functionerende sectorale arbeidsmarkt. Mij gaat het er om dat alles goed draait, dat de opleidingen een goede kwaliteit hebben en dat er genoeg mensen beschikbaar zijn voor het werk aan boord.’ Dat kan hij niet alleen. ‘Ik wil alle factoren – in de opleidingen en in het beroep – met elkaar afstemmen en tot een goede samenwerking komen. Daarvoor zal ik initiëren, stimuleren en zoveel mogelijk de partijen bij elkaar brengen.’ Voor de toekomst ziet hij een vergaande internationalisering als onvermijdelijk. Ook met de integratie van Centraal-Europese landen als Tsjechië in het vooruitzicht. ‘Ik ben er voor mezelf niet uit of je je moet verzetten tegen de actieve deelname van Tsjechische matrozen of dat je je ervoor moet openstellen. Persoonlijk heb ik er niets tegen op die internationalisering van de binnenvaart. Bij de organisaties proef ik een beetje de neiging om je teweer te stellen, maar ik weet niet of dat verstandig is. Je moet vooral letten op de kwaliteit en de structuur van het beroepsonderwijs en streven naar harmonisatie in de Europese Unie. Er zal wel veel veranderen; kijk maar naar de integratie van de 48-urige werkweek.’ Daan van der Wekken werkt voor de sector. De Stichting CAO is een samenwerking van werkgevers en werknemers in de binnenvaart. Hij heeft een contract voor onbepaalde tijd. Na twee jaar vindt er een evaluatie plaats. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD !""L$"%&' )*&+ 8 +-TT&+/"0 010-4290888 /warshellinglengAe 90 B.

Binnenvaartkrant