Views
4 years ago

2003-08

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Jaar
 • April
 • Pompen
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Twee
 • Vlissingen

PAGINA 6 8 APRIL

PAGINA 6 8 APRIL 2003 AANKONDIGING EXECUTORIALE VERKOOP MOTORVRACHTSCHIP "HELENA" ten overstaan van mr J.B. van Nieuwland, notaris te Rotterdam, kantoorhoudende Haagseveer 34, Rotterdam, tel. 010-4330355 fax 010-4149216, op dinsdag 6 mei 2003 om 14.00 uur ten kantore van genoemde notaris mr J.B. van Nieuwland, van: het Nederlandse stalen motorvrachtschip, genaamd Helena, gemerkt 9731 B Rott. 1956, gebouwd te Tielrode (Belgie) in het jaar 1956, hebbende een dek, twee ruimen, een vooronder, een salonroef, een stuurhut, machinekamer, aluminium luikenkap, voortbewogen door een Cummins dieselmotor, type N.T.A. 855M, sterk 350 PK, motornummer 23179924 aangebracht aan bakboordzijde van de motor, met een verplaatsing van 701, 378 kubieke meter, met al het scheepstoebehoren. De omschrijving luidt overeenkomstig de omschrijving in het Scheepsregister en wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden. De executie geschiedt op verzoek van de vennootschap: ING Bank N.V.., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Dordrecht, Joh. de Wittstraat 25, ten deze domicilie gekozen hebbende ten kantore van notaris mr J.B. van Nieuwland, ingevolge artikel 3:268 en 3:254 BW, waartoe betrekkelijk is de akte waarbij gevestigd zijn de rechten van hypotheek en pand, verleden voor notaris mr J.B. van Nieuwland, op 5 juli 2001, luidende jegens mevrouw B.H. Ott, gedomicilieerd te Maasbracht, en geschiedt tot verhaal van het aan executante verschuldigde, per 1 april 2003 groot € 129.877,00 en onverminderd reeds gevallen en nog te vallen rente, provisies en kosten. Het schip is gelegen aan de werf van Euroschip BV te Oosterhout, Rederijweg 30, welke werf een retentierecht pretendeert met een grootte van (per 6 maart 2003) € 41.307,64 Bezichtiging in overleg met het kantoor van notaris mr J.B. van Nieuwland. Iedere gegadigde kan tot en met maandag 21 april 2003 bij voormelde notaris mr J.B. van Nieuwland schriftelijk een onvoorwaardelijk bod uitbrengen. Executant is niet gehouden op biedingen in te gaan. !"#$%%&' ()*+,,-#./012304526#78.9# :;?@7?=ABJ# K,,4L502#K:2#+,06MN14,0;=#"K-=#524)5O#

Meer vervoer over water in Brabant In 2002 ging in Brabant 20 miljoen ton aan goederen over water. Dat is een flinke toename ten koste van het vervoer over de weg. Het MCA (Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum in Eindhoven) schrijft dat als belangrijkste multimodaal verworvenheid voor de provincie Noord-Brabant. De voorzitter van het BVB, Jan de Vries, heeft zitting in het bestuur van het MCA, dat vier jaar geleden werd opgericht om het goederenvervoer in Brabant meer gestructureerd intermodaal te laten plaatsvinden. De provinciale en gemeentelijke overheden – die het MCA financieel steunen – vinden het initiatief een groot succes. Ook het BVB onderschrijft dat succes uiteraard. De leiding van het MCA is in handen van Bert Hilberts. A-sponsors Projectmatig wordt het BVB nog goed ondersteund vanuit de overheid, maar de structurele steun voor het bureau zelf moet nog steeds van het bedrijfsleven komen, meer dan ooit. En dat blijft zo. Daarom is het fijn dat steeds weer meer mensen beseffen dat die steun onontbeerlijk is voor een goede reclamecampagne voor de binnenvaart richting verladers, overheid en uiteraard het grote publiek (denk alleen maar aan de voorlichting over het varende beroep voor potentiële matrozen). Veel varende ondernemers zijn sponsor van het BVB en ook een groot aantal ondernemingen aan de wal die verwant zijn aan de binnenvaart, weten dat het BVB goed werk doet voor de hele bedrijfstak. Er zijn weer A-sponsors (ondernemingen aan de wal dus) aangemeld bij het BVB en die verdienen het zonder meer om even in het zonnetje te worden Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005 3001 KA Rotterdam Tel: +31 (0)10 - 4129151 Fax: +31 (0)10 - 4330918 De elektronische postbus van het BVB: bvb@inlandshipping.com gezet. Het zijn Rabo Bank Binnenvaartbanken in Sliedrecht en C. Renes BV Dieselservice in Nieuwpoort. Dankzij deze sponsors kan de promotie van de binnenvaart verder doorgang vinden. Henry Dunant Het Rode Kruis passagiersschip Henry Dunant heeft sinds kort promotiemateriaal aan boord voor de gasten en andere belangstellenden. Gedurende de reis kunnen de passagiers kennis nemen van wat de binnenvaart allemaal kan, is en doet. Hiermee wordt een verrassende doelgroep bereikt met zeer relevante informatie. De mensen aan boord van de Henry Dunant kunnen immers om zich heen kijken naar hoe de binnenvaart er in werkelijkheid uitziet. Ook dit jaar zullen de werkbezoeken weer een belangrijk deel uitmaken van de campagne van het BVB voor promotie van de binnenvaart. bij politici en captains of industry is het een populaire manier om kennis te maken met de varende bedrijfstak. En voor de binnenvaart is het een unieke kans om te laten zien wat de bedrijfstak waard is. De eerste uitnodigingen voor deze werkbezoeken zijn alweer verzonden. Van de videopresentatie ‘Wat vaart daar’ is een aantal exemplaren bijgemaakt, omdat de vraag naar deze documentaire over de binnenvaart het aanbod oversteeg. In een korte, duidelijke stijl worden beelden getoond, voorzien van commentaar, van scheepstypen, vaarwegen, ladingsoorten en alles wat daarmee samenhangt. De duur van de video is acht minuten en het kost acht euro om de video te kopen (exclusief verzendkosten). De band is telefonisch te bestellen bij het BVB. Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Bezoek het BVB ook op het Internet: www.inlandshipping.com PAGINA 7 8 APRIL 2003 Waar varen we langs? Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land Inzicht gaat er namelijk om de plek op de bijgaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij willen is dat de lezer van de Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Bureau Telematica Binnenvaart roept marktpartijen op te bewerkstelligen dat varende ondernemers een betrouwbare en betaalbare breedbandige mobiele toegang krijgen tot internet via een combinatie van de technieken Wireless-lan, GPRS/GSM en G3 netwerken. Daartoe dient een speciale dienst ontwikkeld te worden. In een call for proposals vraagt BTB marktpartijen te komen met voorstellen voor het ontwikkelen van deze service. In het document is tevens vastgelegd welke eisen aan de te ontwikkelen dienst gesteld zullen worden. Het stuk is gepubliceerd op internet en toegezonden aan marktpartijen. Onderzoek in het najaar van 2002 door Bureau Telematica Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van de Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ...ter hoogte van...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant betr: Land Inzicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. Binnenvaart naar de mogelijkheid van Wireless-lan als alternatief, heeft niet alleen aangetoond dat de binnenvaartsector een sterk groeiende behoefte aan breedbandige mobiele datacommunicatie heeft, maar ook wordt duidelijk welke rol Wireless-lan hierbij kan spelen. Toenemend gebruik van internet op schepen maakt breedbandverbindingen immers noodzakelijk. Een varend schip dient permanent datacommunicatie te kunnen gebruiken. Het bouwen van een dekkend Wlannetwerk langs alle vaarwegen is onbegonnen werk. Echter, een opzet waarbij gebruik gemaakt kan worden van reeds bestaande of te bouwen 'hotspots', in combinatie met reguliere mobiele platforms, is een veelbelovend alternatief, Uw inzending moet uiterlijk 17 APRIL in ons bezit zijn. De gefotografeerde locatie (NR 07) was: Trappistenbrug in Tilburg op het Wilhelminakanaal WINNAAR: NAAM: G. KAPPEN PLAATSNAAM: DEN DUNGEN Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl voor Land in Zicht prijsvraag. ‘Call for Proposals’ van Bureau Telematica Binnenvaart zo laat het onderzoek van BTB zien. De succesvolle pilot met deze techniek tijdens de laatste telematicadagen bevestigt de bevindingen van het onderzoek. Op sommige locaties in Nederland (en daar buiten) zijn reeds Wlan-systemen in gebruik of zullen deze in gebruik genomen worden. Deze systemen worden echter door verschillende aanbieders geëxploiteerd. Het is daarom lastig voor varenden om hier effectief gebruik van te maken. Eerder onderzoek van Bureau Telematica Binnenvaart in 2002 naar de behoefte aan online ICT-diensten en -producten in de binnenvaartsector onderstreepte reeds de noodzaak van breedbandige mobiele datacommunicatie. Voortouw Nieuws van het BVB BUREAU VOORLICHTING BINNENVAART NIEUWE TERMINALS IN DOESBURG EN HASSELT… Ontwerp Zembla In de vorige Binnenvaartkrant besteedden we aandacht aan de Zembla. In de leverancierslijst stond Technomar Engineering als enige bedrijf vermeld als verantwoordelijke voor het ontwerp en de bouwtekeningen. Daarmee zijn Rensen Scheepvaart en Millennium Ship 2000 tekort gedaan. Juist zij stonden aan de wieg van het ontwerp, dat oorspronkelijk werd gemaakt voor het motorschip Bolero, dat momenteel wordt afgebouwd en bestemd is voor Millennium Ship 2000. Die bedrijven verkochten de bouwtekeningen aan de Chinese werf, die op basis daarvan ook het casco van de Zembla bouwde. ● Importeur ● Sales ● Parts & Service advertentie Tel. 078-6395777, e-mail: post@mdb-roodenburg.nl

Binnenvaartkrant