Views
2 years ago

2003-08

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Jaar
 • April
 • Pompen
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Twee
 • Vlissingen

Cleton & Meijer heeft

Cleton & Meijer heeft ruim vijftig jaar ervaring op het gebied van slangen en koppelingen voor industriële toepassingen. Als toegevoegde waarde zorgt de Vlaardingse onderneming er voor dat de slangen geassembleerd worden en zonodig geïnspecteerd, getest en gecertificeerd. Ongeveer tien jaar geleden werd speciaal voor zware bunkertoepassingen in de Rotterdamse haven de olieslang Cleflat ontwikkeld. Deze ontwikkeling en de opgedane ervaring hebben ertoe geleid dat Cleton & Meijer onder andere voor de tanker Vlissingen van Verenigde Tankrederij (Vervolg van pagina 33) Een onderwerp waar Groenewold zich veel zorgen over maakt is het onderhoud aan de Nederlandse vaarwegen. ‘Aan de staat van onderhoud doet de Nederlandse overheid echt niet genoeg. Je merkt gewoon dat door de keuzes van budgetten de vaarwegen achterop lopen. Er is natuurlijk heel veel geld naar de Betuwelijn gegaan. En we hebben dat ook gezien met het hele Oosterschelde-gebeuren. Daardoor werden eigenlijk andere vaarwegen verwaarloosd, minder goed onderhouden. En dat zie je nu ook weer (met 135x22 meter het grootste binnenvaartschip ter wereld) en mts Maxima van FTS-Hoftrans de laad/los- en bunkerslangen heeft mogen leveren. Door Jan Hoek Ron van Loon geeft aan dat de binnenvaart voor Cleton & Meijer een belangrijk marktsegment is. ‘Naast de Cleflatolieslang willen we onszelf ook specialist noemen op het gebied van composiet-slangen, metaal- en PTFE-slangen alsmede hydrauliek. We beleveren niet alleen de bunkerwereld; gebeuren. Jammer. En als je dan leest dat er in Brabant sluizen instorten, dan moet je stellen dat zoiets toch eigenlijk niet voor mag komen. Die zaken moet je goed in de gaten houden. En in deze sfeer wil ik ook opmerken dat het bijvoorbeeld hoog tijd wordt dat er bij Heumen een tweede sluis in het Maas- Waalkanaal komt.’ Eenheid Tot slot blikt Johan Groenewold nog naar de toekomst van de binnenvaart. ‘Ik kan elke jongeman aanbevelen om onze klantenkring strekt zich uit van de grote raffinaderijen tot en met de particuliere binnenvaartschipper. Speciaal voor de binnenvaartbranche hebben we Bert Kok als buitendienstmedewerker aangesteld: een echte praktijkman, die zo nodig ook direct met de schipper communiceert,’ aldus de adjunct-directeur van het in Vlaardingen gevestigde bedrijf. De oprichters Cleton en Meijer slaagden er in hun onderneming in de jaren ‘70 uit te laten groeien tot de grootste in zijn soort op het gebied van slangen en koppelingen. Gebrek aan opvolging deed de oprichters besluiten het bedrijf eind jaren ‘70 te verkopen aan de SHV, die het op haar beurt in 1984 aan de Zweedse rubberproducent Trelleborg verkocht. Omdat de klanten van Cleton & Meijer gewend waren aan een breder productenpakket dan Trelleborg kon bieden, werd een andere koers ingezet waardoor het Cleton & Meijer weer voor de wind ging. ’Slangenboer’ PAGINA 34 8 APRIL 2003 Cleton & Meijer zorgt ook in de binnenvaart voor de vitale verbinding ‘Vluchtramen’ voor mts Vlissingen Speciaal voor het mts Vlissingen construeerde Rafa een nieuw soort ramen. Normaliter mogen er op een tanker zoals de Vlissingen – met een overdruk in de woning – volgens het ADNR geen ramen worden bevestigd die open kunnen. De firma Rafa uit Leusden slaagde er echter in ramen te ontwerpen die wel open en dicht kunnen en die tevens de goedkeuring ontvingen van de Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW). Omdat er uiteraard in elke woning wel deuren mogen worden bevestigd, ontwierp Rafa ramen die open kunnen met een scharnier aan de zijkant. Een bijzonder scharnier, over de volle verticale kant van het raam. Dat was noodzakelijk omdat het raam breder is dan hoog en daardoor veel kracht op het scharnier wordt uitgeoefend. Er zit alleen al veertig kilo glas in één raam. Twee ramen aan boord van de Vlissingen kunnen in die nieuwe constructie naar buiten draaien en die staan nu te boek als vluchtdeuren. Ze zitten zo hoog dat ze boven de beschoeiing draaien. Er is ook een speciaal soort vergrendeling op de ramen aangebracht door Rafa. De bank wenst het ‘mts Vlissingen’ een behouden vaart. BINNENVAARTUNIT ROTTERDAM Wilhelminaplein 7-8, Rotterdam. Telefoon 010-4962640. Sinds 1999 is Cleton & Meijer onderdeel van de Imbemagroep uit Haarlem. Deze groep bestaat uit 23 bedrijven en heeft er voor gekozen om het op slangengebied zeer gespecialiseerde Cleton & Meijer volledig zelfstandig verder te laten opereren. Naast de vestiging in Vlaardingen heeft Cleton & Meijer ook een vestiging in het de binnenvaart in te gaan,’ licht hij daarover zijn mening toe. ‘Ik zie de toekomst goed in. Ja, we zullen altijd ups en downs hebben, maar structureel zie ik de binnenvaart een nog grotere plaats krijgen in het goederenvervoer dan tot nu toe. Daar ben ik absoluut van overtuigd.’ ‘Wat ik daarover ook nog kwijt wil, is dat we de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht krijgen voor het milieu. We houden steeds beter al onze afval binnen boord. We hebben lekbakken, dichtere schroefassen, goede afvoer van huisvuil, enzovoort. Zo blijven we ook een schone Belgische Erpe-Mere. Van Loon zegt verder over het bedrijf: ‘We zijn een onderneming met een gemiddelde leeftijd van zo’n 34 jaar en hanteren de Rotterdamse mentaliteit: recht door zee. Personeel is erg belangrijk; het is in feite het kapitaal van onze onderneming en daardoor zijn we voortdurend bezig om de mensen zo lang mogelijk aan ons te binden door middel van een goed personeelsbeleid, in- en externe cursussen en groeimogelijkheden.’ bedrijfstak. Daarop worden we in de totale vervoerswereld ook steeds meer aangesproken door de maatschappij. Daar aandacht aan blijven besteden is derhalve van essentieel belang.’ ‘Verder moeten we in de binnenvaart nog steeds meer Johan Groenewold; altijd druk in de weer voor VT, Rijn & IJssel, Koninklijke Schuttevaer, de examencommissie en de binnenvaart in het algemeen. (foto MGR) trachten om het vervoer van de weg af te halen in specifieke transporten. Denk maar aan de in de vaart gekomen bierboot. En nu kijken we uit naar de cola. Dat zijn toch prachtige ontwikkelingen.’ Vervolgens zal er volgens Groenewold in de toekomst Aan de van Beethovensingel heeft Cleton & Meijer uitsluitend op slangengebied achtduizend verschillende artikelen (exclusief boutjes en moertjes) op voorraad. De kracht van het bedrijf is dat er zeer snel geleverd kan worden. Niet alleen producten als een dekwasslang of een brandhaspelslang; bij calamiteiten kan Cleton & Meijer zelfs assemblages binnen een paar uur leveren. ‘We zijn een slangenboer pur sang; we leveren, testen en inspecteren laad- en losslangen.’ Dat zegt Paul Zegerman, technisch manager bij Cleton & Meijer. Hij vervolgt zijn verhaal: ‘Als toeleverancier denken we met de klanten mee en we bieden vervolgens complete oplossingen voor elke slangassemblage. We beschikken daarvoor over een volledig geoutilleerde productie- en assemblageafdeling. In 1992 hebben we, in nauwe samenwerking met Nedlloyd en VT, een platoprolbare persslang voor het bunkeren van olie- en benzineproducten ontwikkeld. Deze kwalitatief hoogwaardige olieslang, type Cleflat, is uitermate geschikt voor zware bunkertoepassingen.’ Minder risico ‘Er waren wel slangen voor dat doel op de markt, maar die hadden stuk voor stuk tekortkomingen, hetgeen er toe leidde dat er regelmatig problemen met bunkerslangen waren en de slangen een korte standtijd hadden. Met de ontwikkeling van het type Cleflat zijn die de wereld uit en bovendien is het risico van eventuele milieuproblemen met deze slang aanmerkelijk minder. Dat we deze slang mogen leveren voor tankers als de Vlissingen zegt in feite voldoende over de kwaliteit. Overigens is Cleton & Meijer door de Scheepvaartinspectie als deskundige aangewezen voor de keuring en het onderhoud van laad- en losslangen.’ De scheepvaart stelt hoge eisen aan kennis van het product, applicatie-knowhow, assemblage-, onderhouds- en testfaciliteiten, mogelijkheden voor engineering, een correcte orderafhandeling en eenvoudige inkoopprocedures. Het is deze combinatie van eigenschappen die Cleton & Meijer tot ‘de vitale verbinding’ voor iedere industriële afnemer maakt. Ontmoeting op de brug, met Johan Groenewold Mts Vlissingen nog meer naar gestreefd moeten worden om als eenheid namens de binnenvaart naar buiten te treden. ‘Immers, je bent tot elkaar veroordeeld. Niemand kan meer alleen iets. Je zult het voortaan allemaal met elkaar moeten doen. En aan de andere kant is iedereen straks ook veel te klein om zelf allerlei dingen te doen. Maar je moet de verschillende belangen in de gaten houden. Je moet proberen om naar buiten toe als een eenheid op te treden. En dat dan niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Brussel.’ ‘Daar moet Wenen bijkomen en daar wordt gelukkig nu ook al heel voorzichtig met alle landen vanaf de Zwarte Zee tot aan Hoek van Holland toe over gesproken. Maar soms kom je geld te kort om allerlei dingen te doen. Daarom zou de bedrijfstak zelf veel meer geld in allerlei zaken moeten steken. In vergelijking met andere bedrijfstakken steekt de binnenvaart eigenlijk te weinig in promotie, in onderwijs, enzovoort. Bij de Stichting CAO bereiken we alle werkgevers en werknemers. Daar besteden we 1,1 procent aan die stichting, die nu twee doelen heeft: de onderwijskant en de CAO. Maar daar zou je nog veel meer mee kunnen doen. En zo zou de bedrijfstak er als zodanig veel meer geld in moeten pompen om bijvoorbeeld de bekendheid van de binnenvaart flink te promoten.’

Jan Hameetman heeft 35 jaar bij de Rotterdamse politie gewerkt. Op 10 april gaat hij met pensioen. Op 11 april wordt hij 58. Jarenlang was hij de perswoordvoerder van de Rivierpolitie die vorig jaar van naam veranderde en nu Zeehavenpolitie heet. In die hoedanigheid heeft hij ook vaak verslag moeten doen van gebeurtenissen in de binnenvaart als die in de Rotterdamse haven plaatsvonden. Van Granaria tot de voorlichting over hoe inbraken aan boord kunnen worden voorkomen. ‘Ik zal het missen. Hoe erg weet ik alleen nog niet. Ik heb genoeg te doen. Ik ga nu even doen waar ik zelf zin in heb. Ik heb twee dochters en vier kleinkinderen.’ Hij wordt bij de Zeehavenpolitie opgevolgd door twee dames: Lisette Strijdhorst en Caroline Idema. PAGINA 35 8 APRIL 2003 Politiewoordvoerder Jan Hameetman neemt afscheid van Zeehavenpolitie ’We hebben elkaar in de haven allemaal nodig’ Rond 1970 was Jan Hameetman straatagent in Rotterdam, district Eendrachtsplein. ‘De hoertjes, de drugs, de burenruzies, vechtpartijtjes. Ik had het na zeven jaar wel gezien. Ik was opgegroeid in Krimpen aan den IJssel, met het water vlakbij, zwemmen in de IJssel, voetballen op het terreintje bij de werf Van Duijvendijk. Ik wilde iets met water en heb intern gesolliciteerd bij de Rivierpolitie. Acht jaar lang varende dienst en een paar jaar milieuzaken. Er was toen geen perswoordvoerder bij de Rivierpolitie; dat werd centraal geregeld op het hoofdbureau, door Jan Geerlof en Ger de Jong. Maar de vraag rees vaak genoeg: wat doet de Rivierpolitie eigenlijk? De Wereldhaven Rotterdam was toch belangrijk genoeg om een eigen politiewoordvoerder te hebben. Ik werd gevraagd dat te doen. Er werd tegen me gezegd: Jij lult makkelijk en je spreekt je talen èn je kent de haven. Ik volgde een cursus communicatie en kreeg plotseling af en toe een microfoon onder m’n mond geduwd. Ik had het voordeel dat ik wist waar ik over sprak. En ik was eerlijk tegenover de pers. Ik hield niks achter en als ik iets niet mocht vertellen dan zei ik dat ook. Wist ik iets niet, dan zocht ik het voor de journalisten uit.’ Jan Hameetman is ook een organisator, van personeelsfeestjes tot een rondvaart op een politieboot voor een terminaal ziek jongetje. ‘Ik kan niet alles regelen, maar ik zal altijd mijn best doen.’ De Wereldhaven Politieman in de haven is niet altijd makkelijk. De arbodienst controleert weliswaar werktijden en arbeidsomstandigheden, maar bijvoorbeeld nu bij de crisis in Irak en met de transporten die door de Rotterdamse haven gaan van Amerikaans materieel, doet die arbodienst er even niet toe. Dat geldt ook voor de voorlichter die er bij moet zijn in geval van calamiteiten, waarbij hij dient uit te leggen wat er precies is gebeurd. Soms kan hij doorverwijzen naar Justitie, maar de politiewoordvoerder is graag zelf goed geïnformeerd en wil net Jan Hameetman met zijn twee opvolgsters, Lisette (l) en Caroline. ‘Over communicatie hoef ik ze niets te vertellen. Over de haven wel.’ (foto MGR) zo graag anderen informeren. Ook als het interview over hemzelf gaat, vertelt hij met verve over de Wereldhaven, het decor van zijn werkzame leven. ‘De Zeehavenpolitie heeft een werkgebied van driehonderd vierkante kilometer, waarvan dertig procent water en zeventig procent haventerreinen. Er gaat veertig miljard euro door de haven jaarlijks. Geschat wordt acht tot tien procent daarvan is crimineel vermogen. Dat klinkt veel, maar Rotterdam is één van de veiligste havens ter wereld. Enerzijds veilig dankzij het goede verkeersbegeleidingssysteem, maar ook op het gebied van havenbeveiliging is Rotterdam goed bezig.’ De particuliere havenbeveiliging garandeert sommige Amerikaanse rederijen drugsvrije containers. ‘Ze boren een gaatje in de container, persen er lucht in, laten de lucht uit de container aan de andere kant ontsnappen en inademen door een drugshond. Als die drie keer woef zegt, roepen ze ons erbij. Wij openen dan de container. Onze vijftig man sterke havenrecherche concentreert zich op mensensmokkel en drugs. Er komen gemiddeld jaarlijks hier zo’n tweehonderd verstekelingen binnen. Zijn het er meer dan drie tegelijk, dan wordt de recherche ingeschakeld voor een onderzoek of het om georganiseerde mensensmokkel gaat.’ Er is altijd veel te doen over de controle van containers. Een container zou niet ongecontroleerd de haven uit mogen. Wie dat zegt, kent de praktijk niet. Jan Hameetman wel. ‘Er zijn twee scanners bij de douane, die vijftig containers per dag kunnen controleren. Er is een derde in aantocht. Er staan 5.000 containers op één zeeschip; jaarlijks gaan er zes miljoen door de Rotterdamse haven. Dus je moet gebruik maken van risicoanalyses. Een schip dat als voorlaatste haven Colombia heeft aangedaan krijgt extra aandacht. Je weet nooit welk percentage van de drugs je precies boven water krijgt.’ Dat is soms letterlijk het geval, want de handelaren in drugs, bevestigen tegenwoordig de drugs onder het vlak van schepen. Dat ging goed tot de Zeehavenpolitie een paar onbekende duikers betrapte. ‘Daar werd het HARC-team opgezet: Hit And Run Containers.’ Onlangs werd een convenant gesloten tussen Fiod, douane en de Zeehavenpolitie om samen te werken bij de bestrijding van de drugsimporten. Dat wordt ondersteund door het computersysteem ZUIS (Zeescheepvaart Uitbreidbaar Informatie Systeem). De bemanningslijsten worden via internet door de kapitein al gemaild naar de Zeehavenpolitie voor het schip Rotterdam binnenloopt. Georgina Verbaan Maar er waren ook heel leuke dingen, die Jan Hameetman beleefde. Hij trad namens de Rivierpolitie op toen er in de weekenden opnamen werden gemaakt voor de televisieserie Dok 12, met onder andere Georgina Verbaan. ‘Het was koud, het waren lange opnamen en je moest ook opletten dat er geen acteurs overboord vielen, maar we hebben geweldig gelachen. We zagen dat als reclame voor de haven en hebben één boot en twee mensen ter beschikking gesteld. Één van die twee was ik.’ Voor zijn medewerking aan een Tatortaflevering met de bekende acteur Schimansky ontving Jan Hameetman een enorme taart, die hij schonk aan een tehuis voor reumapatiënten. ‘Natuurlijk zijn er wel leuke dingen maar in principe roepen ze de politie niet bij feestjes. Het is soms echt ellende waar je mee wordt geconfronteerd. Tien zelfmoorden per jaar bijvoorbeeld, of dienst doen als hulp van de patholoog anatoom, de doden bij een ontploffing in een chemische fabriek; de mededeling aan de vrouw van een slachtoffer. Je weet dat je met een mededeling komt die een heel gezin naar de filistijnen helpt. Je bent dan wel de zwarte kraai die met de boodschap komt. Nee, ik heb geen eelt op m’n ziel gekregen. Integendeel, ik ben eerder emotioneler geworden. Maar je geeft die dingen een plekje. Als je begint als politieman denk je dat je de wereld kunt verbeteren; naarmate je ouder wordt zie je in dat het stukje wereld waar je invloed op hebt, steeds kleiner wordt. Toch ben ik blij met die jonge mensen die wel weer die hele wereld aan willen pakken. Daar doe ik nooit sarcastisch tegen. Ik blijf erbij dat 99 procent van de mensheid goed is; alleen bezorgen die 1 procent criminelen de anderen zoveel ellende.’ De binnenvaart De Wereldhaven zou de Wereldhaven nooit zijn geworden zonder de binnenvaart. Jan Hameetman familie van moeders kant bestond uit zand- en grindschippers. De familie Geneuglijk. Ik had vroeger de indruk dat schippers wat ouderwets waren, dat ze niet met de mode mee gingen. Ze werken wel keihard. Nu ken ik ze beter en zie hoe modern de binnenvaart is geworden. Schippers mopperen wel eens op ons als ze een prent krijgen, maar we staan ook voor ze klaar als de schipper met z’n been klem zit of als de vrouw aan boord moet bevallen. We hebben elkaar in de haven nu eenmaal nodig.’ Duizend gebruikers Bargelink Bargelink, een internettoepassing voor de vrachten in de binnenvaart, telt al duizend gebruikers. De gebruikers variëren van rederijen tot particuliere binnenvaartondernemers. Bargelink signaleert een snel groeiende belangstelling voor de module Vracht-Scout, waarmee beschikbare scheepsruimte in elke grootte en op alle vaarwegen aangeboden kan worden. Op dit moment is er keuze tussen meer dan tweehonderd schepen per maand. Binnen tien maanden na het begin van de Vracht-Scout is het aantal aangeboden schepen de duizend gepasseerd. Wanneer een klant onder deze scheepsoffertes een passend schip voor het betreffende transport aantreft, kan hij kostenloos en geheel vrijblijvend contact met de aanbieder opnemen. Vooral voor particulieren blijkt Bargelink een welkome aanvulling om nieuwe lading te vinden. Ook de sinds februari dit jaar aangeboden module Barge- Scout is goed ontvangen. Hiermee kan vrijblijvend lading worden aangeboden; tot dusver werd daar al gebruik van gemaakt voor 300.000 ton lading.

De Binnenvaartkrant