Views
1 week ago

2019-21 Opleiding & Carrière

 • Text
 • Samen
 • Gaat
 • Goede
 • Opleiding
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Oktober
 • Onze
 • Binnenvaart

32 8 oktober

32 8 oktober 2019 HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING 8 - 22 oktober 2019 23 e JAARGANG Editie 21 THEMA OPLEIDING + CARRIÈRE Europese harmonisatie binnenvaartopleidingen goed voor werkgever en werknemer Vanaf 17 januari 2022 gelden in heel Europa nieuwe standaarden en examens voor binnenvaartopleidingen. Werkgevers weten daardoor straks wat ze kunnen verwachten van de competenties (kennis en kunde) van een nieuw personeelslid. Werknemers krijgen op hun beurt meer mogelijkheden om elders in Europa aan de slag te gaan. De binnenvaart heeft te maken met een schreeuwend personeelstekort. Dat blijkt ook uit het feit dat elk jaar meer dan 2.000 65-plussers hun vaarbewijs verlengen. Dat zei Arjen Mintjes 3 oktober op het Nationaal Binnenvaart Congres. De directeur van Maritieme Academie Harlingen is voorzitter van EDINNA, het Europese netwerk van binnenvaartopleiders. Hij gaf een presentatie over de harmonisatie en erkenning van opleidingen binnen Europa. De schaarste aan personeel is ook merkbaar aan de salarissen, aldus Nieuwe vmbo-opleiding jacht- en scheepsbouw van Maritieme Academie Harlingen is gestart DOOR JAN JOHAN TEN HAVE De jacht- en scheepsbouw heeft schreeuwend behoefte aan nieuwe, jonge vakmensen. Daarom ging deze zomer aan de Maritieme Academie Harlingen de vmbo-opleiding jacht- en scheepsbouw van start. Drie leerlingen begonnen in september aan deze gloednieuwe opleiding en daar komt dit schooljaar mogelijk nog een vierde bij. “Friesland is van oudsher sterk in de jacht- en scheepsbouw en dat willen wij graag zo houden”, vertelt teamleider Martin Vooges. Aansluiting op mbo “Drie leerlingen is misschien wat weinig om mee te beginnen, maar dat doen we toch om te voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven. Onze ambitie is om binnen enkele jaren elk jaar een schoolklas vol nieuwe leerlingen op te leiden. Wij willen niets liever dan voldoen aan de vraag naar vakmensen vanuit de scheepsbouw.” Mintjes: “Er wordt inmiddels beter verdiend dan in de Oekraïense zeevaart. En dat is maar goed ook…” Want dankzij het gelijktrekken van de opleidingen, examens, diploma’s en vaarbewijzen komen meer Oost-Europese matrozen en kapiteins in aanmerking om in het Rijnvaartgebied te werken. Dezelfde lesstof De nieuwe standaarden zijn inmiddels in Europees verband uitgewerkt en aangenomen. Volgend jaar moeten de landen ze invoeren. Vanaf 17 januari 2022 worden de examens (want die moeten natuurlijk ook aangepast worden – daar wordt momenteel aan gewerkt) in heel Europa afgenomen aan de hand van de nieuwe lesstof. Bestaande vaarbewijzen en diploma’s blijven geldig. “Er is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen als matroos en schipper. Het maakt niet uit of je 15 bent en op het mbo zit of een 37-jariger zij-instromer bent… Zij Nadat er op zusterschool Maritieme Academie IJmuiden vorig jaar een soortgelijke opleiding van start ging, is het nu de beurt aan Harlingen. De school werkt bij deze opleiding nauw samen met (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) krijgen dezelfde lesstof.” Voor bepaalde schepen (riviercruiseschepen bijvoorbeeld) en vaargebieden (zoals open wateren als het IJsselmeer en de Westerschelde) kan aanvullende kennis vereist zijn. ROC Friese Poort in Sneek. “Onze vmbo-leerlingen werken mee aan diverse projecten van vierdejaars van de mbo-opleiding scheeps- en jachtbouw van ROC Friese Poort. Dat is voor hen een geweldige manier om ervaring op te doen”, zegt Vooges. “Bovendien resulteert deze samenwerking erin dat onze opleiding als vooropleiding naadloos aansluit op de gelijknamige mbo-opleiding.” Net als op de Rijn, voor de diverse ‘Strecken’. Er komt ook een databank, vertelde Mintjes, waarin diploma’s worden geregistreerd. Werkgevers kunnen dan checken of iemand die solliciteert ook echt over de papieren beschikt die hij of zij beweert te hebben behaald. Bemanningsregeling Een andere belangrijke ontwikkeling is de modernisering van de bemanningsregeling. Het duurt nog wel even voordat de nieuwe bemanningseisen klaar zijn. De Europese verordening wordt waarschijnlijk in 2024 van kracht. De verwachting is dat in de toekomst in een aantal gevallen met minder personeel gevaren mag worden. Technische hulpmiddelen die de laatste jaren gemeengoed zijn geworden, maken dat mogelijk. De bedoeling is dat er een flexibele systematiek komt die rekening houdt met de reis, de omstandigheden en de lading. Dus niet meer alleen de afmetingen van het schip en de vaartijd. In theorie zou per reis een andere minimumbemanningssterkte van toepassing kunnen zijn. Yachtbuilders Academy Om de nieuwe opleiding scheepsen jachtbouw goed te laten aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven, is de opleiding aangesloten bij de Yachtbuilders Academy, waar kennis van jachten scheepsbouw uit heel Noordwest-Nederland vanuit onderwijs en bedrijfsleven samenkomt. Hier worden opleidingen ontwikkeld in nauwe samenwerking met scheeps- en jachtbouwers, zodat de opleidingen optimaal aansluiten op de behoeften vanuit de sector. Vooges: “Baangaranties geven wij niet, maar gezien de enorme behoefte aan gemotiveerde, jonge vakmensen durf ik wel te stellen dat er voor iedere jongere die onze opleiding jacht- en scheepsbouw gaat volgen een rooskleurige toekomst in het verschiet ligt.” www.maritiemeacademie - harlingen.nl

De Binnenvaartkrant