Views
5 months ago

2019-19 STL Kalkar

 • Text
 • September
 • Schip
 • Onze
 • Jaar
 • Kalkar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Binnenschifffahrt
 • Binnenvaart
 • Rotterdam

2 10 september

2 10 september 2019 Wereldhavendagen trekt 345.000 bezoekers Sendo Liner steelt de show Veel bekijks trok de Sendo Liner, het containerbinnenvaartschip dat volledig elektrisch kan varen, afgelopen weekend tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. De binnenvaart presenteerde zich aan de Westerkade en een belangrijke rol was weggelegd voor het dit jaar in de vaart gekomen schip. De belangstellende stonden letterlijk in de rij om een kijkje te nemen aan boord. Vooral de machinekamer en het stuurhuis maakten indruk. Het 110 meter lange paradepaard van Sendo Shipping vaart inmiddels ruim een half jaar. De afbouw vond plaats in Werkendam, waar het schip op 15 februari werd gedoopt. De Sendo Liner vaart in opdracht van MCS Meppel met containers. Drukte in het stuurhuis van de Sendo Liner waar de bemanning uitleg geeft. Het schip kan dankzij het accupakket aan boord enkele uren achtereen volledig emissieloos varen. Dat wordt met name gedaan in de havens van Amsterdam en Rotterdam en op delen van het Prinses Margrietkanaal. In de rij Op beide dagen dat de Sendo Liner aan de Westerkade lag, toegankelijk voor het publiek, stond er continu een rij bij de loopplank. De medewerkers van het BVB en het EICB zorgden ervoor dat niet te veel mensen tegelijk Dringen aan de loopplank om aan boord te gaan van de Sendo Liner. aan boord gaan. De organisaties gaven samen even verderop in een tent voorlichting over de binnenvaart. Het schip bevalt uitstekend, vertelde directeur Dominic van der Meer van Sendo Shipping zondagmiddag. “Van tevoren werk je aan een nieuw ontwerp en nieuwe technologieën, zoals het elektrisch varen, maar pas als het schip klaar is weet je of het zo werkt als je voor ogen had. Ja dus! Gelukkig maar. Zeker aangezien er nog twee schepen aankomen, maar dan groter.” Erasmusbrug Ook de organisatie van de Wereldhavendagen kijkt terug op een succesvolle editie, de 42e alweer. Nadat de zaterdag werd afgesloten met een spectaculaire avondshow en vuurwerk, was de zondag dankzij het mooie weer de drukstbezochte dag. In totaal genoten verspreid over het hele weekend naar schatting 345.000 mensen van de vele activiteiten op de kades en de demonstraties op het water in het gebied rond de Erasmusbrug. Ook waren er excursies naar havenbedrijven. (foto Anne Reitsma) Batterijen “We hebben een hele retourreis uit ons tijdschema geschrapt om hier te kunnen zijn. We zijn gevraagd door het BVB. We doen nu voor de zesde of zevende keer mee… We vinden het belangrijk om te helpen de binnenvaart te promoten. Het schip stil leggen kost geld, maar dat moet je ervoor over hebben, vinden we.” De supermoderne Sendo Liner leent uitstekend voor binnenvaartpromotie. Het publiek kreeg aan boord tal van nieuwe technieken te zien die vervoer over water nóg duurzamer maken. “Ja, ze zien hier als het ware de binnenvaart van de toekomst. Opmerkelijk is dat dit jaar veel van de bezoekers zeer gericht vragen stellen. Ze hebben gehoord of gelezen over de batterijen en elektrisch varen en willen daar meer over weten.” Directeur Sabine Bruijnincx: “De doorgevoerde vernieuwingen in het programma hebben goed uitgepakt. Het Career Event ‘Match’ voor jongeren op vrijdag en de zakelijke arrangementen werden goed bezocht en gewaardeerd. Ook constateren we dat bezoekers tevreden zijn over de nieuwe opstaplocaties voor excursies en de mogelijkheid om met eigen vervoer te reizen. Ik ben weer ontzettend trots op wat we met al onze sponsors, partners, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers hebben neergezet.” Het thema was dit jaar ‘Mari- Team’, waarmee de organisatie de schijnwerper zette op het teamwork van alle mensen die dagelijks meewerken aan het succes van de haven en Rotterdam als maritieme hoofdstad en zijn haven. Stremming Prinses Máxima-sluis in Lith duurt tot november De werkzaamheden aan de Prinses Máximasluis bij Lith gaan tot november duren. Dat komt door slijtage van de scharnieren van de sluisdeuren. Rijkswaterstaat laat nu ook meteen de conservering van de deuren uitvoeren. Dat werk stond eigenlijk voor 2020 gepland. De vaarwegbeheerder verwacht dat de oorzaak van de storingen van de afgelopen tijd nu ook kan worden verholpen. In week 44 zijn de werkzaamheden afgerond en is de Prinses Máxima-sluis weer toegankelijk voor de scheepvaart. Tot die tijd moeten schepen die aangewezen zijn op de lange kolk omvaren via sluis Weurt. Dringend Eind juli startte Rijkswaterstaat met de werkzaamheden aan de Prinses Máximasluis. Het houtwerk rondom de deuren aan het bovenhoofd van de sluis was dringend aan vervanging toe. In verband met de reparatie zijn de sluisdeuren uit het water getild. Toen werd geconstateerd dat ook de scharnieren van de deuren (de zogenaamde taatskappen en taatskommen) aan vervanging toe zijn. Deze onderdelen moeten worden gegoten en dat neemt tijd in beslag. Ongeveer half oktober zijn deze onderdelen klaar en kunnen de scharnieren worden vervangen. Nu het langer duurt voordat de deuren van het bovenhoofd teruggezet kunnen worden en de sluis daardoor toch gestremd is, heeft Rijkswaterstaat besloten deze tijd te benutten om de sluisdeuren ook te conserveren. Dit stond, net als de vervanging van de scharnieren, gepland voor de periode 2020-2023. Voor het stralen en verven gaan de deuren naar een werkplaats. Storingen De kolk heeft al langer last van storingen. Deze worden vermoedelijk veroorzaakt bij het benedenhoofd van de sluis. Rijkswaterstaat benut deze stremming om ook daar werkzaamheden uit te voeren. Er wordt sediment verwijderd en de lagers van de hydrauliekcilinder worden vervangen. Dit gebeurt ter plekke. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat de storingen dan afgelopen zijn. Bij de sluizen St. Andries en Weurt staan ook grotere werkzaamheden op de planning. De aanvaarschade bij St. Andries wordt later dit jaar hersteld. In Weurt verwacht Rijkswaterstaat begin 2020 te starten. Daar worden de hijskabels van de hefdeuren vervangen.

3 10 september 2019 OVV-rapport kraakt lakse aanpak veiligheid “Op afstand bediende bruggen zijn niet veilig” Minister Cora van Nieuwenhuizen laat onderzoeken hoe de veiligheid van beweegbare bruggen verbeterd kan worden. Ze belooft dat naar aanleiding van Veiligheid van op afstand bediende bruggen – Lessen uit het ongeval Prins Bernhardbrug Zaandam. In het op 4 september verschenen rapport kraakt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de lakse aanpak van de al eerder geconstateerde onveilige situatie bij bediening op afstand. De OVV publiceerde ruim drie jaar geleden over een vergelijkbaar, dodelijk ongeval op de Den Uylbrug, ook in Zaandam. Het oordeel nu is hard en duidelijk: er wordt “nog steeds onvoldoende gedaan om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Zo zijn de veiligheidsmaatregelen op de Den Uylbrug niet direct toegepast op andere bruggen van de gemeente Zaanstad." "Ook de aangekondigde landelijke initiatieven die het op afstand bedienen van bruggen veiliger moeten maken, zijn tot op heden niet gerealiseerd.” Aldus de Onder zoeksraad. Ook vanuit de binnenvaart wordt regelmatig geklaagd dat bediening op afstand – zowel van bruggen als sluizen – niet veilig genoeg is. Sinds de invoering hebben zich meerdere ongelukken voorgedaan. Zo sloten bruggen en sluizen te vroeg waardoor schepen geraakt werden. De ASV meldt op haar Facebookpagina te zijn geschrokken van het rapport. “Er is, anders dan voor Rijkswaterstaat, nog steeds geen bindend voorschrift of norm die voorziet in de minimale, verplichte eisen om goed en veilig met camera’s op afstand bruggen te kunnen bedienen.” De organisatie wijst er bovendien op dat schippers nooit hebben gevraagd om het bedienen op afstand. “Nu lijkt in dit rapport toch de binnenvaart een soort Zwarte Piet te krijgen toegespeeld al zou de scheepvaart prioriteit krijgen boven anderen en vooral voor snelheid gaan.” Ernstig ongeval De aanleiding voor het nieuwe onderzoek was een ongeval op 28 november 2018, waarbij een ouder Skoon en Shypple maken kans op Ketelbinkieprijs Skoon is een van de drie genomineerde bedrijven voor de Rotterdamse Ketelbinkieprijs. De prijs is bestemd voor jonge, innovatieve ondernemingen die Rotterdam op een originele manier (inter)nationaal op de kaart zetten. Skoon heeft de ‘Skoonbox’ ontwikkeld, een uitwisselbaar batterijp akket ter grootte van een 20-voetscontainer waarmee binnenschepen elektrisch kunnen varen. Het jonge bedrijf maakt gebruik van schone energie. De andere twee genomineerden zijn Comedyclub Haug en Shypple. Dat laatste bedrijf is ook in de scheepvaart actief. Als digitale expediteur biedt Shypple compleet vervoer van deur tot deur aan via een online platform. Ondernemersontbijt De winnaar van de Ketelbinkieprijs wordt op woensdag 11 september bekend gemaakt tijdens het Ondernemersontbijt Rotterdam in de Maassilo. Vorig jaar won Brouwerij Noordt. echtpaar zwaargewond raakte op de Prins Bernhardbrug. Zij stonden op het beweegbare deel van de brug toen deze voor de scheepvaart werd geopend. De brugbedienaar, die zich op afstand bevond, had hen niet opgemerkt op de camerabeelden. “Dit ongeval vertoont sterke gelijkenissen met het ongeval op de Den Uylbrug waarover de Onderzoeksraad in 2016 een rapport uitbracht. Een fietsster stopte voor de stopstreep op de brug omdat deze werd geopend. Zij realiseerde zich echter niet dat zij op het beweegbare deel stond. De brugbedienaar, die zich op afstand bevond, had haar niet opgemerkt en opende de brug. De vrouw kwam hierdoor ten val en overleed.” Tekortkomingen In het rapport over de Den Uyl brug deed de Raad destijds aanbevelingen aan de gemeente Zaanstad en aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zaanstad startte met verbetermaatregelen voor de Den Uylbrug, zoals het zichtbaar maken van het beweegbare deel van de brug en het plaatsen van een attentieknop. Maar, constateert de OVV: “Deze maatregelen werden niet structureel toegepast op andere bruggen in de gemeente. Wel werden de veiligheidsrisico’s bij de bruggen in de gemeente in kaart gebracht. Hierbij werden 72 tekortkomingen gesignaleerd.” Maar er werden geen algemene maatregelen getroffen om alle bruggen in de gemeente veiliger te maken. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om eerst bij elke specifieke brug de risico’s in kaart te brengen. De Prins Bernhardbrug zou in januari 2019 aan de beurt zijn. Bij de gemeente Zaanstad is de urgentie om verbeteringen door te voeren verslapt, constateer de OVV. “Ook het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s verloor de prioriteit. Als de geïdentificeerde tekortkomingen direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind. Bovendien had dit ruimte geboden voor de brugbedienaar om een gemaakte fout te kunnen herstellen.” Landelijke standaard Ongevallen met op afstand bediende bruggen zijn niet uniek voor de gemeente Zaanstad, weet de OVV. Op verschillende plekken in Nederland zijn soortgelijke ongevallen voorgekomen. De Onderzoeksraad riep de minister van Infrastructuur en Waterstaat in 2016 op om te komen tot een landelijke standaard voor bruggen die op afstand worden bediend. Uniformiteit in onder andere de cameraopstelling en bedieningssystemen zou de veiligheidsrisico’s verkleinen bij het bedienen van bruggen op afstand. Die aanbeveling heeft alleen geleid tot meer kennisdeling binnen het platform Water ontmoet Water, oordeelt de OVV, en dat platform heeft een vrijblijvend karakter. “Een uniform, landelijk kader voor de inrichting, gebruikseisen en bediening van bruggen op afstand ontbreekt nog altijd. Dit terwijl de basis hiervoor reeds gelegd is in de Landelijke Brugen Sluisstandaard die geldt voor bruggen van Rijkswaterstaat, de Richtlijn Vaarwegen en in de kennis vanuit het platform Water ontmoet Water.” Met de uitkomsten van het nieuwe onderzoek krijgt minister Van Nieuwenhuizen (opnieuw) een kans om het op afstand bedienen van bruggen “een extra veiligheidsimpuls te geven”, zoals de OVV het noemt. De minister heeft in een reactie op het rapport aangegeven bereid te zijn om “een verkenning te starten naar de mogelijkheid om vanuit de Rijksoverheid de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland te verbeteren”. Stuurhut kapot tegen brug Op woensdagmiddag 4 september is in Rotterdam een duw-/sleepboot tegen de brug van de Parksluizen gevaren. De boot was met een duwbak met containers afkomstig van de Nieuwe Maas en voer richting de Schie. De stuurhut raakte zwaar beschadigd. De kapitein liep een hoofdwond op die ter plekke kon worden behandeld. De brug had geen noemenswaardige schade. Darkest hour Voor mensen die met hem moeten onderhandelen, zal Donald Trump een verschrikking zijn. In het bedrijfsleven lopen genoeg van dat soort mannetjes rond – voor de meeste mensen zijn ze onzichtbaar, ze doen hun werk in relatieve anonimiteit. Hopeloos van zichzelf overtuigd, vinden ze dat de wereld van hen is en hebben ze maling aan de consequenties van hun gedrag voor anderen, ze chanteren, kopen om en zetten anderen onder onmenselijke druk. Het is wat ingewikkelder als zo iemand president van de VS is en zijn waandenkbeelden werkelijkheid dreigen te worden. Iedereen kijkt mee en ziet hoe hij zijn wereld naar zijn hand zet. Alles is te onderhandelen, vindt hij, en geef hem eens ongelijk. Na lange tijd een bewonderaar te zijn geweest van zijn illustere voorganger Winston Churchill, kijkt de Britse premier Boris Johnson verlekkerd hoe zijn nieuwe grote voorbeeld aan de overkant van de Atlantische plas het onderhandelen voordoet. Dat kan ik ook, dacht hij, aangemoedigd door Oom Donald in het grote Witte Huis, en hij verheugde zich op de onderhandeling met de EU. Hij had immers een stok achter de deur die zijn iets minder illustere voorgangster Theresa May niet had: de Europese Unie verlaten zonder ‘Deal’. De EU schudde op haar grondvesten. Hoewel Brussel geen krimp gaf, hield Boris voet bij stuk. Dit was zijn oplossing; hij was vast overtuigd dat hij overal zijn zin in zou krijgen in Brussel want een Brexit zonder deal bezorgt iedereen in Europa nachtmerries of tenminste koppijn. Dat dacht hij. Het vasteland van Europa staat slechts licht verwonderd en hoofdschuddend te kijken wat Boris nu weer uitspookt om de geschiedenisboekjes te halen. Dat lukt overigens wel. Hij is de eerste Britse premier die erin slaagt om het parlement zo tegen zich in het harnas te jagen dat zijn collega’s zijn stok achter de deur hebben verwijderd. Daar gaat je tactiek. Ik kan me dat telefoongesprek met z’n oom zo goed voorstellen: “Wat nu, Donald?” Hij heeft natuurlijk ook de film ‘Darkest hour’ gezien, waarin Groot- Brittannië wordt bedreigd door de nazi’s en Winston zittend op het toilet de Amerikaanse president Franklin Delano Rooseveld belt en smeekt om vliegtuigen en schepen. “Sorry Winston, ik beloofde het volk om neutraal te blijven.” Dat laatste zal Trump een zorg zijn en misschien kan hij Boris voorzien van een nieuwe stok. En misschien zal Boris dat niet vanaf een toilet hoeven doen, maar hij kan er zeker een pleefiguur mee slaan. Hij kan niet in de schaduw staan van Winston en toch heeft hij iets onmogelijks gepresteerd, namelijk dat Engeland terugverlangt naar Theresa. EÉN POT NAT door Michel Gonlag (foto Media TV)

Binnenvaartkrant