Views
4 months ago

2019-19 STL Kalkar

 • Text
 • September
 • Schip
 • Onze
 • Jaar
 • Kalkar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Binnenschifffahrt
 • Binnenvaart
 • Rotterdam

12 10 september

12 10 september 2019 PETROTRANS SA Kapitein en stuurman In bezit van: - Vaarbewijs - Radarpatent - ADN Wij bieden u: - Werken op moderne schepen - Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w - Aantrekkelijk loon Captain and helmsman With: - Navigation Licence - Radarpatent - ADN We offer you: - Modern Barges - Work regime 2 w - 2 w - Attractive salary FUNCTIE-EISEN: • Rijn- en / of Donaupatent • Ervaring in leidinggevende posities • Communicatieve en representatieve vaardigheden • Kennis van de Engelse en Duitse taal • Verantwoordelijkheidsgevoel • Teamplayer Rivertech biedt nautisch en technisch management op luxe riviercruiseschepen. In verband met uitbreiding van onze vloot zijn wij op zoek naar: 1e Kapitein 2e Kapitein 19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains +(32) (0)3 235 75 75 · + 35 226 119 081 · petrotrans@pt.lu WAT BIEDEN WIJ: • Professionele ondersteuning en begeleiding door Corporate Captains • Vrijetijdssysteem: 2-2 / 4-2 / 4-4 • Zwitsers contract • Compleet sociaal voordeelpakket met competitief salaris • Veiligheidstrainingen tijdens de winterperiode Als kapitein heb je de algehele nautische verantwoordelijkheid voor een efficiënte bedrijfsvoering op het cruiseschip. Samen met het hele team draag je zorg voor de gehele beleving en veiligheid van de passagiers aan boord. Rivertech B.V. / Delta 60 / 6825 MS Arnhem / T: +31 (0)26 362 03 40 / E: crew@rivertech.nl / Contactpersoon: André Slagter Op maat gemaakt: Aluminium luiken Voor info: Peter Tinnemans 0622957187 | www.tinnemans-scheepswerf.nl GASDOKTERS GA +31 180 234 030 GECERTIFICEERDE info@gin-rotterdam.nl GE GASDESKUNDIGEN GA TANKSCHEPEN VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES www.gin-rotterdam.nl VOOR AL U BOURGONDISCHELAAN 30M |2983 SH RIDDERKERK T

13 10 september 2019 Eigenaren lopen risico met weer uitstellen van verplichte CBB-keuring Tijd dringt voor ongekeurde werkschepen DOOR EVERT BRUINEKOOL Sinds eind 2008 geldt een Europese Richtlijn voor alle vaartuigen langer dan 20 meter of met een lengte x breedte x diepte van meer dan 100 kubieke meter en voor álle werkschepen, ongeacht hun afmetingen. Binnen de overgangsregeling gold dat als de eigenaar het werkschip vóór 2019 liet certificeren met een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) alleen een toets op ‘klaarblijkelijk gevaar van kracht’ nodig was om te mogen blijven varen. Sinds 1 januari 2019 zijn de regels voor certificaatplichtige vaartuigen een stuk strenger en worden schepen gekeurd volgens nieuwbouwnormen. Soepel Tot 1 januari 2019 gold een soepele overgangsregeling voor de keuring voor het CBB. Voorwaarde was wel dat ze vóór november 2018 waren aangemeld voor de keuring. Scheepseigenaren bleken de CBBkeuring in 2018 keer op keer uit te stellen. De schepen die vóór november 2018 aangemeld waren, kregen daarom van de Inspectie Leefomgeving en Transport nogmaals uitstel, nu tot 30 november 2019. Vanaf die datum mag zonder keuring niet meer worden gevaren met het schip of werkvaartuig. De keuringsbureaus hebben alle bij hen bekend zijnde eigenaren aangeschreven met het verzoek Alle aangemelde werkschepen moeten vóór 30 november gekeurd zijn om nog van de overgangsregeling gebruik te maken. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) nu niet tot het laatste moment te wachten omdat er anders te weinig keuringscapaciteit zou zijn: Let op, kom niet allemaal in oktober, dan gaat het niet meer lukken. Nu blijkt dat nog maar een klein deel van de 3.000 aangemelde vaartuigen gekeurd is. De rest wacht af. Verplichting Ruim 50 procent van de nog niet gekeurde vaartuigen zijn werkschepen. Alle werkschepen vallen onder de verplichting – hier geldt het 20-meter- of 100-kubiekemeter-criterium niet: een vlot met een werktuig, een koppelponton, een vissersschip dat gebruikt wordt om wier te maaien, een scheepje dat vuil uit het vaarwater haalt of baggert, maar ook een klein meetvaartuig. Daarnaast moet elke nieuwe configuratie opnieuw gekeurd worden. Je kunt dus niet zomaar een kraan voor bijvoorbeeld een maaier wisselen. Experts vermoeden dat er ook nog honderden onbekende en ongekeurde werkschepen rondvaren. De keuringsbureaus krijgen dagelijks vragen van mensen hoe het nu met hun vaartuig verder moet. Wekelijks krijgt Robin Hoekstra van Bureau Scheepvaart Certificering (BSC) telefoontjes van mensen die hun vaartuig nog niet hebben aangemeld voor de overgangsregeling. Hij kan ze alleen maar de zure boodschap geven dat het als nieuwbouw gekeurd moet worden en aangepast aan de huidige eisen als iets niet voldoet. Weer niet tijdig “Na de zomervakantie neemt het werk weer toe en dan komen al deze schepen er nog bij voor een keuring”, vertelt Robin Hoekstra. “Het lijkt erop dat de scheepseigenaar weer niet tijdig gebruikmaakt van het soepele uitstel dat de overheid heeft gegeven. Wij hebben onlangs met de andere keuringsbureaus gerapporteerd aan ILT. Er staan bij ons nog 157 drijvende werktuigen open en 163 pleziervaartuigen.” Bij elkaar hebben dit jaar pas zo’n zeventig eigenaren hun aanvraag bij BSC omgezet in een certificaat. Hoekstra verwacht dat er honderden werkschepen zijn die niet aangemeld zijn en daarnaast ook veel pleziervaartuigen. Nederlanders die in het buitenland varen met hun jacht, weten of beseffen vaak niet dat het schip ook moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving als zij in Nederland terugkomen. Verkopen of varen zonder aan de regels te voldoen mag niet. Hij keurt inmiddels regelmatig pleziervaartuigen in het buitenland. Op de vraag of het lukt om al die schepen op tijd te keuren zegt Hoekstra: “Wij moeten er nog ruim 300 doen; bij de collega’s is het niet anders. Eigenlijk moet ik iedere week 25 extra certificaten uitreiken naast de regulieren certificaten en dat is erg veel. En eigenlijk moeten in september alle keuringen gedaan zijn – dan garanderen we dat de papieren op tijd binnen zijn. Daarnaast is er nauwelijks voldoende werfcapaciteit. Van ieder schip moet het casco ook gekeurd worden als onderdeel van de certificering.” Rotterdam organiseert eerste havenklimaatcongres In mei 2020 is Rotterdam gastheer van het World Ports Climate Action Program (WPCAP). Het is de eerste keer dat dit klimaatcongres voor havens wordt gehouden. Het startsein voor het WPCAP werd ook al op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam gegeven, nu ruim een jaar geleden. Inmiddels hebben elf Europese en Amerikaanse havens zich aangesloten: Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Le Havre, Barcelona, Gotenburg, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en New York en New Jersey. De havens werken aan plannen om de CO 2 -uitstoot van de scheepvaart en havens te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Vervolgstappen Mei volgend jaar maken ze de balans op en delen ze de resultaten met geïnteresseerde havens, de scheepvaartsector en overheden (havensteden en nationale overheden). De bedoeling is dat op het congres in Rotterdam ook afspraken worden gemaakt over vervolgstappen. Het Havenbedrijf Rotterdam is momenteel voorzitter van WPCAP en heeft het initiatief genomen voor dit congres. De vijf WPCAP-werkgroepen die op dit moment maatregelen uitwerken, kijken onder andere naar efficiency van het afhandelen van schepen in havens, het klimaatneutraal maken van het laad- en losproces, walstroom en alternatieve brandstoffen. Door kennis te delen, gezamenlijk projecten te ontwikkelen en beleid te maken en de scheepvaart daarbij te betrekken, verwachten de havens meer en concrete voortgang te boeken dan wanneer zij dat ieder voor zich doen. Rotterdam is de eerste haven waar dit voorjaar containerschepen met biobrandstof zijn bevoorraad. Voor het verduurzamen van de scheepvaart heeft het Havenbedrijf een stimuleringsregeling met een budget van 5 miljoen euro. Schone schepen krijgen korting op het havengeld en LNG wordt als brandstof gestimuleerd omdat dit minder CO 2 -uitstoot en luchtvervuiling geeft. Na de binnenvaart wil het Havenbedrijf ook de zeevaart aan de walstroom. Dit najaar vindt een proef plaats waarbij meerdere systemen voor walstroom worden getest. Slow Mill wekt elektriciteit op uit golven DOOR JOKE HEIKENS Energie uit golven opwekken, dat is voor veel mensen nog ver van hun bed. Want dat kan toch alleen in oceanen, niet in ‘onze’ Noordzee? Erwin Croughs dacht daar anders over en hij gaat zijn gelijk bewijzen als zijn Slow Mill (letterlijk: langzame molen) bij Texel wordt geïnstalleerd. De Slow Mill ziet eruit als een soort luxaflex die in het water hangt. “De bladen vangen de energie uit de golven op”, legt Croughs uit. “De Slow Mill zit aan een enorm anker op de bodem vast. Na de eerste testen met een schaalmodel in de Noordzee, bleken op dat anker veel waterorganismen te kunnen leven. Na een jaar is het anker overwoekerd. Dit zorgt ervoor dat ook op de grond eromheen meer waterleven komt, doordat schelpen na verloop van tijd van het anker vallen.” Plankton De oceanen zijn de longen van de aarde, minstens evenveel als de bomen. Dat ontdekte onderzoeker Chris Bowler tijdens zijn werk voor de Tara Ocean Foundation. Vooral plankton zorgt voor de zuurstof die we nodig hebben. Net als bomen, neemt ook dit CO 2 op. “Het is belangrijk dat alle oceanen en zeeën een grote biodiversiteit bezitten. Dat de Slow Mill daartoe bij kan dragen, is een onverwachte grote plus”, zegt Croughs. Texel Texel heeft gekozen voor de Slow Mill om duurzame energie op te vangen. “Daar willen ze geen Erwin Croughs bij de Slow Mill. (foto Joke Heikens) windmolens in de zee, dat is niet goed voor het toerisme. Het geeft mij de kans om ook aan de twijfelaars te laten zien dat de Slow Mill echt werkt en een goede aanvulling is op zonne-energie en windenergie.” “Ook zien we dat de golven door de Slow Mill een stuk milder worden. Of dat invloed heeft op de afkalving van de kust, gaan we verder onderzoeken”, zegt Croughs tot besluit.

Binnenvaartkrant