Views
2 years ago

2019-16

2 30 juli

2 30 juli 2019 Containervaart Metropolis • Rijnpatent tot min. Mannheim • Radar-, ADNR en Marifoonpatent • Roken in de woning en stuurhut verboden (alleen buiten) Hoeykens B T. 0031 (0)654 72 42 87 hoeykens@shipmail.nl ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!! ONZE VOORDELEN !!!!! • Werkzekerheid • Sociale zekerheid • Goede condities • Goede werksfeer • Vrije tijd, werktijd en loon in overleg • Moderne schepen met nette woning WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR KAPITEINS GEWENSTE KWALIFICATIES • Groot Vaarbewijs en Rijnpatent tot minimaal Mannheim. • Radarpatent • Marifooncertifi caat • In het bezit van ADN-Basis, bereidheid tot behalen van ADN-Gas certifi caat. • Ervaring in de tankvaart WAT BIEDEN WIJ? • Marktconform salaris • Goede werksfeer in gemotiveerd team • 14/14 systeem • Luxemburgse arbeidsvoorwaarden INTERESSE? Neem contact op met: Stephan Uittenbogaard Stephan@unionshipping.nl +31 (6) 27 207 564 Wij gaan graag met jou in gesprek als je in het bezit bent van: • Rijnpatent tot minimaal Mannheim • ADN-C • Radarpatent • Vaargebied Rijn en ARA • Rijbewijs • Vrijetijdsregeling 14/14 Arie Uittenbogaard Arie@unionshipping.nl + 31 (6) 21 228 750 Voor het mts Tricolore zijn wij op zoek naar een 1 e kapitein 2 e kapitein Wij gaan graag met jou in gesprek als je in het bezit bent van: • Rijnpatent • Radarpatent • Vaargebied Rijn en ARA • Rijbewijs • Vrijetijdsregeling 14/14 WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE Voor meer informatie kan je contact opnemen met Rene Driessen +31610003141 of info@driemaas.nl PETERSON ZOEKT: GEMOTIVEERDE BINNENVAARTONDERNEMERS VERVOER VAN • Veevoedergrondstoffen • Diverse droge bulkladingen • Diverse neo bulkladingen OP BASIS VAN • Daghuur • Dagvracht WAAR • Nederland • Duitsland • België/Frankrijk CONTACT Afdeling Binnenvaart 010-2823200 biva@onepeterson.com Aan startende ondernemers kan financiële bemiddeling worden aangeboden onepeterson.com Fluvia for Peak performance Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe Wir suchen: Wij zoeken: Wir Rheinpatent suchen: bis Mannheim / Basel Wij Rijn zoeken: patent tot Mannheim / Basel Rheinpatent Radarpatentbis Mannheim / Basel Rijn Radarpatent tot Mannheim / Basel Radarpatent ADN-Zertifikat Radarpatent ADN-Certificaat ADN-Zertifikat Sprache: Deutsch und Niederländisch ADN-Certificaat Taal: Nederlands en Duits Sprache: Deutsch und Niederländisch Taal: Nederlands en Duits Wir bieten: Wij bieden: Wir Hohes bieten: Sicherheitsverständnis Wij Veiligheid bieden: hoog in het vaandel Hohes Attraktive Sicherheitsverständnis Schweizer Arbeitskonditionen Veiligheid Aantrekkelijke hoog Zwitserse in het vaandel Attraktive Permanente Schweizer Weiterbildung Arbeitskonditionen Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden Zwitserse Permanente Aufstiegschancen Weiterbildung arbeidsvoorwaarden Mogelijkheden zelf ontplooiing Aufstiegschancen Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1 Mogelijkheden Goede promotie voor kansen zelf ontplooiing Attraktiver Gutes Betriebsklima Schichtwechselplan – Goede Comfortabele promotie 1:1 kansen verhouding van 3/3 oder 2/2 Wochen on und off Aantrekkelijke werktijd en vrije rotatieplanning tijd – Gutes Betriebsklima 3/3 Motiverende of 2/2 weken & inspirerende op en af Motiverende bedrijfscultuur & inspirerende Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bedrijfscultuur – einfach bewerben über unsere Sollicitaties eenvoudig via onze Webseite! Sollicitaties website! eenvoudig via onze Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – website! einfach bewerben über unsere Bewerbungen an: Webseite! Jesko Wehrt Human Resources Manager Bewerbung über: Fluvia AG Hafenstrasse 87 CH-4127 Birsfelden jesko.wehrt@fluvia.eu www.fluvia.eu/jobs www.fluvia.eu tanker tanker shipping | tank | storage | tanker brokers

3 Recordhitte zit scheepvaart dwars De recordhitte van afgelopen week bracht bij menigeen meteen herinneringen boven aan de droge zomer van 2018. De waterstanden op de Rijn gingen dan ook rap neerwaarts. Kaub kwam afgelopen zondag (28 juli) al even op 129 centimeter, maar de regen die dit weekend in Midden-Europa viel, bood soelaas. Maandag 29 juli steeg de Pegel bij Kaub al naar 158 centimeter. ELWIS, de Duitse elektronische informatieservice voor vaarweggebruikers, voorspelt dat hij halverwege deze week rond de 200 zal staan. Daarna daalt het water toch weer, ondanks het verwachte wisselvallige weer. De hitte zorgde op tal van plaatsen voor problemen met bruggen. Nieuw Rotterdams overslagrecord dankzij de containers In de eerste zes maanden van 2019 heeft de haven van Rotterdam 240,7 miljoen ton overgeslagen. Dat is een nieuw halfjaarrecord. Het is 3,4 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2018. Dat maakte Havenbedrijf Rotterdam 25 juli bekend. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette ook dit jaar door: 4,8 procent gemeten in tonnen. Ook dit is een nieuw overslagrecord. Deze groei was vooral een gevolg van hogere volumes bij import en transshipment. Om alvast in te spelen op verdere groei bij de containeroverslag start het Havenbedrijf met voorbereidingen om extra kades te bouwen voor de terminals op Maasvlakte 2. Andere positieve uitschieters registreerde Havenbedrijf Rotterdam in de marktsegmenten ruwe olie (+2,8 procent) en LNG (+94 procent). Dalingen waren er in het eerste halfjaar te zien bij minerale olieproducten (-5,8 procent) en agribulk (-7,2 procent). Investeren “Het gaat goed met de overslag in de haven, met name in het strategisch belangrijke marktsegment containers”, zei CEO Allard Castelein. “De financiële resultaten van het Havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren in de haven, in fysieke infrastructuur én in digitale oplossingen voor handel en logistiek”. Havenbedrijf Rotterdam investeerde tot nu toe 177,1 miljoen euro dit jaar. Zo werd in mei de eerste paal geslagen voor de Container Exchange Route, de ‘interne baan’ tussen de zeehaventerminals. Brexit Havenbedrijf Rotterdam voorziet in de tweede helft van 2019 een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag. Castelein: “Op (foto Tekst & Toebehoren) macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij NPRC wil op waterstof gaan varen Binnenvaartcoöperatie NPRC onderzoekt samen met een van de leden, Lenten Scheepvaart, en met verlader Nouryon of waterstof als alternatieve brandstof haalbaar is bij het zouttransport tussen Delfzijl en Rotterdam. Binnen enkele jaren willen ze een schip inzetten dat niet op gasolie vaart maar voor 100 procent op groene waterstof. Door de hoge temperaturen zetten bruggen met stalen onderdelen uit. Ondanks pogingen om ze af te koelen door het spuiten van water, moest bij een aantal bruggen worden besloten om ze niet meer te openen. Anders zouden ze niet meer kunnen sluiten. Dat was onder meer het geval met de Merwedebrug, de Spijkenisserbrug en de stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Schepen ombouwen Bij Contargo houden ze rekening met een lange periode laagwater op de Rijn, net als in 2018. De containeroperator heeft daarom vier binnenschepen laten ombouwen. Die hebben nu 10 tot 15 centimeter meer diepgang bij lage waterstanden. Op twee werven in Antwerpen en Nouryon is de voormalige chemietak van AkzoNobel. Het chemiebedrijf heeft een zoutfabriek in Delfzijl. De NPRC vervoert dat zout al jaren naar de Botlek in Rotterdam. Lenten Scheepvaart zou daarvoor een nieuw schip willen inzetten dat volledig op waterstof gaat varen. Waterstof is in Delfzijl en Rotterdam ruim voorhanden, volledig schoon en heeft als emissie geen CO 2 , maar zuiver water. De groene waterstof wordt lokaal geproduceerd door Nouryon. Dat gebeurt met duurzaan opgewekte elektriciteit, aldus directievoorzitter Knut Schwalenberg. “Zo creëren we de schone brandstof voor het vervoer van een deel van onze eigen producten.” Duurder Waterstof is nu nog duurder dan gasolie, maar voorspeelt binnenvaartondernemer Harm Lenten: "Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt zal dit steeds Dordrecht zijn de schepen uitgerust met een staalplaat, waardoor ze nog maar 130 in plaats van 150 centimeter diep moeten steken om toch voldoende water onder de kiel te hebben. De investering bedroeg circa 10.000 euro per schip. Doordat ze bij dezelfde waterstand met 10 tot 15 centimeter meer diepgang kunnen varen nemen ze bij laagwater 200 tot 300 ton meer mee. Ze hoeven bij lage waterstanden geen water in de achterste ballasttanks te hebben en kunnen de ondiepte bij Kaub passeren. aantrekkelijker worden en dat maakt deze eerste stap ook zo belangrijk.” De eerste stap naar zero-emissie, stelt NPRC-directeur Stefan Meeusen. “De technologie is er en met zijn drieën hebben we de slagkracht om te laten zien dat het kan; nog duurzamer vervoer over water.” Het onderzoek vindt plaats binnen de Waterstofcoalitie Binnenvaart. Daarin werkt de NPRC samen met de collega’s van coöperatie PTC en verladers aan het verduurzamen van de vervoersketen. Green Deal Het initiatief maakt deel uit van de Green Deal die de binnenvaart in Actieplan Laagwater Maar Cok Vinke, directeur van Contargo Waterway Logistics, wijst erop dat de aflaaddiepte op de Middenrijn moet verbeteren: “De waterstanden van de Rijn kennen seizoensgebonden schommelingen. Vanuit verkeerspolitiek- en milieuoogpunt is het wenselijk om de binnenvaart te versterken. Het is dan ook belangrijk dat de politiek zo snel mogelijk maatregelen neemt om bestaande bottlenecks weg te werken. Wij hopen dan ook dat het verbeteren van de aflaaddiepte op de Midden-Rijn, een prioritair project in het Bundesverkehrswegeplan, snel wordt omgezet.” Begin juli presenteerde verkeersminister Andreas Scheuer het Actieplan Laagwater op de Rijn. Daarin staan acht maatregelen, van betere informatie over en voorspellingen van waterstanden tot het aanpakken van knelpunten. Zelfs de bouw van stuwen en waterbassins zal worden onderzocht. dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn.” Rotterdam is als mainport sterk afhankelijk van die ontwikkelingen. juni sloot met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de sector om innovaties te stimuleren. De NPRC onderzoekt, in samenwerking met verladers, ook andere alternatieven dan waterstof om binnenschepen te vergroenen, zoals biobrandstoffen, schone verbrandingsmotoren en elektrificatie van schepen. “Met een waterstofschip is voor de maritieme wereld een enorme doorbraak in de energietransitie te realiseren”, zegt Meeusen. “Als de aanstaande proef succesvol is zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer schepen op waterstof gaan varen.” 30 juli 2019 Plan B Briljante zet van de milieubeweging: zet de brandstoftoevoer van Schiphol stop. Zou er ook maar één van die honderdduizend onderweg naar het strand op de luchthaven gestrande reizigers bij zichzelf hebben afgevraagd: waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig? Het is hier bijna 40 graden en ik moet en zal mijn jaarlijkse portie accijnsloze kerosine verbranden om aan de Middellandse Zee te liggen bakken. Wel fijn, die airco op Schiphol. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk overheerste in de vertrekhal, bij de gate of al in het vliegtuig met lege tanks het bittere oordeel over de beroerde organisatie van dat rotvliegveld. Ik had me al kunnen wentelen op mijn beach stretcher, maar nu sta ik hier doodongelukkig in een benauwde mensenmassa. Wat een ellende voor mij. Kan die airco niet wat harder? Ik stik zowat. Logisch, je wilt waar voor je geld. Je hebt immers een vliegticket gekocht voor een paar tientjes – veeeeel goedkoper dan per trein en al helemaal dan per auto – en dan wil je toch zo snel mogelijk op je plaats van bestemming zijn. Als er nog iets over was van die oude Boeddhistische wijsheid dat het beter is om te reizen dan om aan te komen, dan hebben de low budget vliegmaatschappijen die wel om zeep geholpen door de passagiers als pakketjes in elkaar geschoven zo compact en zo oncomfortabel mogelijk te vervoeren. Sardientjes hebben in hun blikjes aanzienlijk meer beenruimte. Wel raar dat zo’n grote luchthaven helemaal afhankelijk is van één leverancier van brandstof. Op de radio hoorde ik een oud-adviseur van Schiphol uitleggen dat het niet gemakkelijk was om een Plan B te hebben voor die aanvoer van kerosine, want – en nu komt het – de weg tussen Pernis en Schiphol zou vol staan met vrachtauto’s als de oude NATO-pijpleiding niet levert en er moesten alternatieve wegen worden gezocht voor de aanvoer van kerosine. Zijn we echt collectief al vergeten hoe een vloot van Shell-tankers gestaag over de Gouwe – binnendoor – de volledige aanvoer van kerosine (Jet A) voor Schiphol verzorgde? Ik zie nog die ijsbrekertjes voor die tankers varen als het te koud was om te kunnen varen, maar de vliegmachines wel op moesten kunnen stijgen. Ongeacht de stikstofuitstoot. We zijn net gewend dat de uitstoot van kooldioxide moet worden beperkt, nu is stikstof ineens de grote boosdoener. Twee stofjes die we allemaal dagelijks in grote hoeveelheden uitademen. Moeten we onze adem inhouden? Nou, wat ze met stikstof bedoelen, zijn dus de stikstofoxiden, de NOx, die zijn superslecht voor de natuur die wij prettig vinden en de uitstoot daarvan hebben we anders dan de luchtvaart in de binnenvaart intussen al lang prima onder controle. Toch? EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant