Views
1 year ago

2019-14

 • Text
 • Amsterdam
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Schip
 • Jaar
 • Onze
 • Haven
 • Schepen

4 2 juli

4 2 juli 2019 WGL Hoeykens B T. 0031 (0)654 72 42 87 hoeykens@shipmail.nl Wij, de Nederlandse tankvaartrederij Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen B.V. (WIJGULA), gevestigd in Druten, bieden aan eigenaren van chemietankschepen meerjarige bevrachtingscontracten aan. Wij zijn actief in het transport van bulkchemie en gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare producten door schepen met roestvaststalen en gecoate tanks. Indien u geïnteresseerd bent om op partnerschappelijke wijze met kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn een langdurige contractuele relatie met ons aan te gaan, zouden wij graag verdere details met u willen bespreken. Containervaart Metropolis ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!! Wilt u als particulier onze vloot versterken, neem dan contact met ons op: Christian Ganz (c.ganz@wijgula.nl) Tel: 0487 – 587 622 of 0487-587 613 Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl) Tel: 0487 – 587 651 Ook ZZP-ers (Schippers in het bezit van Rijnpatent of Groot Vaarbewijs, ADN basis) die graag voor ons willen werken, verzoeken wij contact op te nemen met: Maarten Bremen (m.bremen@wijgula.nl) Tel: 0487 – 587 653 Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl) Tel: 0487 – 587 651 • Rijnpatent tot min. Mannheim • Radar-, ADNR en Marifoonpatent • Roken in de woning en stuurhut verboden (alleen buiten) ONZE VOORDELEN !!!!! • Werkzekerheid • Sociale zekerheid • Goede condities • Goede werksfeer • Vrije tijd, werktijd en loon in overleg • Moderne schepen met nette woning WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE Word jij onze nieuwe vakbekwame Verkeersleider Scheepvaart? Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Je zorgt er mede voor dat schepen veilig en efficiënt hun bestemming bereiken. Werkzaamheden die Nederland verbinden en vooruit helpen. Traineeship verkeersleider scheepvaart Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement, Amsterdam / Wijk bij Duurstede Opleiding en salarisindicatie Je hebt een mbo-diploma, liefst in een nautische richting. Je maximale salaris is € 3.384,- bij 36 uur per week. Het weer, mensen en materieel zijn onvoorspelbaar. Maar wat er ook gebeurt, namens Rijkswaterstaat zorg jij vanuit jouw verkeerspost voor een goede doorstroming van de scheepvaart. Door informatie over de verkeersafwikkelingen, incidenten en calamiteiten te verzamelen, registreren en verstrekken. En door diverse nautisch-administratieve taken te verrichten en reis-, scheeps- en ladinggegevens te controleren. Dankzij jou bereiken schepen vlot en veilig hun bestemming en worden incidenten op het water goed en snel afgehandeld. Om je voor te bereiden op deze functie, volg je op onze kosten diverse nautische opleidingen en trainingen. Jouw ambities krijgen hier alle ruimte! Info www.werkenvoornederland.nl/RWS190304 www.werkenvoornederland.nl

5 2 juli 2019 Amsterdam restaureert 27 bruggen en kademuren DOOR EVERT BRUINEKOOL Het onderhoud van bruggen en kademuren in Amsterdam is de afgelopen decennia verwaarloosd. Veel bruggen en kades zijn meer dan honderd jaar oud en aan het einde van hun levensduur. Het college van B en W keurt de renovatie van een aantal bruggen en kademuren goed. In de periode tot en met 2023 worden 27 bruggen gerenoveerd en wordt circa 800 meter kademuur vernieuwd. Ook wordt de vervanging van zo’n 3.800 meter kademuur voorbereid. De kosten voor die werkzaamheden worden gezamenlijk geraamd op 450 miljoen euro. Kwetsbaar “Naast deze geplande werkzaamheden zullen we uiteraard ook steeds direct ingrijpen waar dat nodig is om de veiligheid te waarborgen”, zegt wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer, water en luchtkwaliteit). “Dit is een belangrijke stap gericht op de noodzakelijke herstelwerkzaamheden, die overigens ook nog jaren na 2023 door zullen gaan.” Om zicht te krijgen op de totale De bruggen hebben veel te verduren door zwaar vrachtverkeer. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) opgave waar de stad voor staat, vindt grootschalig onderzoek plaats naar de staat van de meest kwetsbare kademuren en verkeersbruggen in Amsterdam. Er moet duidelijk worden welke belasting verschillende bruggen en kademuren nog aankunnen en op welke plekken de risico’s het grootst zijn. Met het onderzoek worden 850 verkeersbruggen en 200 kilometer aan gemetselde kademuren in kaart gebracht. Stremmingen Amsterdam probeert werkzaamheden in grotere projecten samen te voegen, zoals al gebeurt bij het project Oranje Loper. Daarin worden de negen bruggen tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein in één programma vernieuwd. Dijksma’s woordvoerder Wouter Keuning stelt: “Veruit de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat daar een algehele stremming voor nodig is. Dat betekent helaas niet dat er geen stremmingen zijn.” In samenspraak met Waternet zullen stremmingen voor de scheepvaart zorgvuldig worden afgewogen, zo wordt beloofd. Gevolgen voor de scheepvaart Andries de Weerd, regiocoördinator van BLN-Schuttevaer, heeft in juli overleg met Amsterdam omdat er nog geen duidelijkheid is over de gevolgen voor de scheepvaart. “Wij accepteren eigenlijk liever geen stremmingen, want in tegenstelling tot wegverkeer is omvaren moeilijk en vaak niet mogelijk.” Volgens Frans Hein, voorzitter van Verenigde Rederijen Amsterdam, gaan de Singelgracht, Bullekbakbrug en Bullebakssluis volgend jaar op de schop. “Dat gaat met het eenrichtingsverkeer op de Prinsen gracht problemen voor de rondvaart geven. De noord-zuidverbinding functioneert dan niet meer.” De VRA probeert in gesprek te blijven om de werkzaamheden in goede banen te leiden voor de rondvaart en overige scheepvaart. Rijkswaterstaat kijkt of grotere schepen op kleine kanalen kunnen varen In het MIRT-onderzoek Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost dat Robinia Heerkens presenteerde bij de eerste Corridor-manifestatie in Oss op 20 juni wordt gestreefd naar een robuust vaarwegennet. Onderdeel daarvan is het beter benutten van de vaarwegen. “We zien dat veel kanalen te klein zijn of er is gewoon te weinig vloot beschikbaar. Er wordt gekeken of grotere schepen kunnen worden toegelaten op die kanalen.” Robinia Heerkens van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaf een heldere uitleg over de betekenis van robuuste vaarwegen. Robina Heerkens is senior adviseur Water, Scheepvaart en Goederenvervoer, Netwerkontwikkeling en Visie bij Rijkswaterstaat Zuid- Nederland. Ze vertelde dat deplannen voor het robuuste vaarwegennet momenteel worden beoordeeld door de stakeholders: de overheden, Koninklijke BLN- Schuttevaer en verladers, Daarna volgt een ‘knelpuntenanalyse’ voor BO MIRT 2019. BO MIRT staat voor Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport''. Onderhoud “Oplossingen voor de korte termijn betreffen onderhoud en beheer. Ook het onderhoud moet robuust, geen houtje/touwtjeoplossingen. Er is 5 miljoen beschikbaar gesteld door de minister om de beschikbaarheid van de vaarwegen te verbeteren. Voor de middellange termijn wordt gekeken naar vervanging en renovatie. Veel kunstwerken zijn al zeventig jaar of ouder.” Vanuit de zaal kwamen verzoeken aan Rijkswaterstaat voor de prioritering: maak de Maasroute klasse VI en los knelpunt Grave op door een grotere sluiskolk, zowel in de lengte als in de breedte. Rijkswaterstaat stelt het meedenken op prijs. “Waarom moeilijk doen als het samen kan”, besloot Robinia Heerkens haar verhaal met een populaire kreet van ‘Loesje’. Het eerste concept van BO-MIRT 2019 moet in oktober klaar zijn, in 2020 gevolgd door de uitwerking en het opstellen van mogelijke scenario’s. Michel van Dijk van Inland Terminal Veghel relativeerde de inschattingen van Rijkswaterstaat door aan te geven dat na vier jaar over het Màximakanaal al 60 procent meer schepen varen dan was voorspeld. Hij vroeg zich af waarom MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen liet bij de eerste Corridor-manifestatie, op 20 juni in Oss, een kaart zien met vervoerscorridors in en door Brabant, waaruit de krachtige dynamiek blijkt van alle verschillende goederenstromen die Brabant intermodaal ondersteunt of kan ondersteunen. aan beide zijden van het kanaal is gekozen voor een talud, omdat daardoor de werkelijk vaarbreedte wordt beperkt. Ecologische oevers In het verlengde daarvan waren er vragen over het streven van de overheid naar ecologisch verantwoorde oevers, waardoor de scheepvaart ook wordt gehinderd. Robinia Heerkens sloot resoluut uit dat geld dat bestemd is voor ecologische oevers ten bate van de scheepvaart zou worden gebruikt. De eerste Corridor-manifestatie kwam tot stand door de samenwerking van MCA Brabant, Rijkswaterstaat, CCT Moerdijk, BCTN Alblasserdam, OOC Oss en de Rotterdam Port Promotion Council. Twee andere sprekers bij het symposium in Oss waren beiden vrij nieuwe partners van organisator MCA Brabant. Matthijs van Doorn, directeur Logistics bij Havenbedrijf Rotterdam, vertelde over de gezamenlijke aanpak van corridorontwikkeling. Programmamanager Frans van den Boomen van Logistics Community Brabant ADVERTENTIE (LCB) legde uit hoe LCB betrokken is bij talrijke projecten in het goederenvervoer. Beide organisaties leveren ook nieuwe leden voor de raad van advies van MCA Brabant: Emile Hoogsteden en Leo Kemps van respectievelijk Havenbedrijf Rotterdam en LCB. OnnOdig stilliggen kOst geld Bel van Andel 010 4293316 • topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

Binnenvaartkrant