Views
1 year ago

2019-14

 • Text
 • Amsterdam
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Schip
 • Jaar
 • Onze
 • Haven
 • Schepen

26 2 juli

26 2 juli 2019 OMRU SCHEEPSRAMEN OMRU scheepsramen voor de beroeps- en pleziervaart Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie Omru Scheepsramen levert: • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas. SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV “voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Contante betaling Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang. YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te versterken. Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten en biobrandstoffen. Ons vaargebied is Nederland, België, Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en kanalen). Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief betrokken bij duurzame initiatieven zoals Vaporsol en de initiatiefnemer voor het project “Don Quichot”, die voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal worden. Gelieve contact op te nemen met Johann de Koning op +31 786 299 490 of +32 473 960 763. Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km) T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com I www.omruscheepsramen.com BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl

27 2 juli 2019 Rijkswaterstaat wil passage door Maastricht veiliger maken DOOR NOUD VAN DER ZEE Bij de ingang van het Julianakanaal kunnen schepen last ondervinden van squat. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor Rijkswaterstaat. De vaarwegbeheerder liet een verkennend onderzoek uitvoeren naar de passage van de Maas door Maastricht. Schippers van grotere en dieper stekende schepen moeten afvarend rekening houden met problemen bij de overgang van de Maas naar het Julianakanaal. Binnenvaartschepen varen hier van de relatief diepe en stromende Maas het ondiepe, stilstaande water van het Julianakanaal in. Grotere en diepere vrachtschepen kunnen dan in squat terechtkomen. Door de inzinking kan het voorste gedeelte van het schip dan onder water geraken. Voor grote containerschepen en tweebaksduwstellen zijn de risico’s door het onderzoek onderkend. Dergelijke vaartuigen kunnen hier zelfs zinken. Bottleneck Vanaf 2023 mogen ook eenheden tot 193 meter en een diepgang van maximaal 3,50 meter de Maas tussen Ternaaien en Weurt bevaren. Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de Maasroute, omdat de Maas een belangrijke verbinding is tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het achterland. Op de rivier is tussen Sint Pieter en het Julianakanaal een aantal knelpunten gesignaleerd. Vooral bij een hoge waterafvoer op de Maas kunnen die voor problemen zorgen. Op dit deel van de Maas passeren ongeveer 17.000 schepen per jaar de hoofdstad van de provincie Limburg. Steeds meer vrachtschepen maken gebruik van deze vaarweg. Vooral containerschepen tussen Born en de haven in Luik. De verwachting is dat het transport door de binnenvaart in de toekomst verder zal toenemen. Dan is een voortvarende aanpak van de bottleneck in Maastricht hard nodig. Dwarsstroom Rijkswaterstaat heeft Bureau Lieven se CSO uit Breda opdracht gegeven een verkennend onderzoek te doen naar de nautische veiligheid op het traject van de Maaspassage door Maastricht. Het rapport is inmiddels ingediend bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zomerfeest in stijl DOOR JAN JOHAN TEN HAVE GS Yard trakteerde klanten en medewerkers op vrijdag 14 juni op het jaarlijkse Zomerfeest. In een sfeervolle feesttent op het werfterrein deden honderden gasten zich tegoed aan een heerlijk Duits Een duwboot vaart met een duwbak door Maastricht. (foto Noud van der Zee) buffet en heerlijke dranken. De Beierse feestband Sepp und die Steigerwälder Knutschbär’n zorgt elk jaar tijdens het feest voor een zeer vrolijke noot. Dit gebeurde voor het laatst onder de bezielende aanvoering van Chef-Knutschbär Sepp Hauck, op de Daarin staat dat op de lange termijn ook de dwarsstroom bij Borgharen een veiligheidsknelpunt is. Voor de splitsing met het Julianakanaal krijgen schippers er te maken met een zuigende dwarsstroming. Schepen worden dan richting de stuw van Borgharen getrokken. Stroomsnelheden zijn hier flink toegenomen door de realisatie van het Grensmaasproject, waardoor het invaren van het Julianakanaal voor grotere en diepere schepen nog lastiger is geworden bij hogere rivierafvoeren. Verbreden De risico’s van squat en dwarsstroom bij de ingang van het Julianakanaal dienen verminderd te worden. Rijkswaterstaat denkt na over het verbreden en verdiepen van de rechteroever van de Maas. Die zou dan ongeveer 10 foto geflankeerd door werfeigenaren Christian Hochbein (links) en Daniel Gausch. Het werd een uitermate gezellig feest, waarbij het nog lang onrustig bleef aan het Winschoterdiep. (foto Gert-Jan Glazenburg) meter verlegd worden over een lengte van een kilometer. Nader onderzoek moet uitwijzen of dan een damwand nodig is. Een tweede knelpunt ligt in het scheepvaartkanaal bij de Sint Servaasbrug. Dit komt door de hogere stroomsnelheden bij hogere rivierafvoeren in combinatie met de brugconstructies, die het doorvaartprofiel verder inperken. Schepen met weinig motorvermogen kunnen in de opvaart blijven “hangen onder de bruggen” en schepen in afvaart moeten voldoende snelheid door het water houden om bestuurbaar te blijven. Een derde knelpunt is het gegeven dat schepen die te hoog zijn om onder het vaste deel van de spoorbrug door te varen gebruik moeten maken van het beweegbare deel, dat aan de linkeroever van de Maas ligt. Het scheepvaartkanaal Sint Servaasbrug-Wilhelminabrug ligt aan de rechteroever en ook voor het goed invaren van het Julianakanaal moeten de schippers de rechteroever aanhouden. Schepen moeten dus ‘’slingeren’’ van de rechter- naar de linkeroever en weer terug. Bij hoge afvoeren neemt ook de waterstand toe en zullen dus meer schepen gebruik moeten maken van het beweegbare deel van de spoorbrug. De spoorbrug is niet meer in gebruik. Er zijn gesprekken tussen ProRail, Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht over de toekomst van de oeververbinding. De kans bestaat dat de spoorbrug in handen komt van de gemeente Maastricht. Dan zal het middenstuk van de spoorbrug verhoogd kunnen worden naar 9,10 meter. De Kennedybrug, Noorderbrug en de Hoge Brug zijn al op de juiste doorvaarthoogte. Concrete plannen voor het verhogen van de Sint Servaasbrug en de Wilhelminabrug zijn er nog niet. Maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Stroomafwaarts bij Sint Pieter wordt verkeersmanagement ingevoerd, zoals dat ook al het geval is op het Julianakanaal. Schippers wordt dan verplicht om via een apart marifoonkanaal contact met elkaar te houden. CLINSH-vloot is compleet Zes nieuwe schepen hebben zich aangesloten aan bij CLean INland SHipping (CLINSH). In totaal nemen nu 41 schepen uit drie Europese landen deel aan het project en daarmee is de vloot nu compleet. Doel van CLINSH is om de binnenvaart verder te verduurzamen. De schepen zijn geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding. krijgen wat de milieuwinst is van de diverse technieken en of de investeringen de moeite waard zijn – ook voor de scheepseigenaar. “Dit is nuttige informatie voor andere schippers en voor overheden, financiële instellingen en belangenorganisaties die willen bijdragen aan een duurzamere binnenvaart”, aldus de projectorganisatie, die in handen is van Provincie Zuid-Holland. Op alle schepen die deelnemen aan de praktijkproef van CLINSH wordt meetapparatuur geplaatst, waarmee continu de uitstoot aan boord gemeten wordt. Dit moet waardevolle informatie opleveren over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende vergroeningstechnieken. De deelnemende schepen maken gebruik van verschillende motoren, brandstoffen en duurzame technieken, zoals katalysatoren en roetfilters. De schippers krijgen een vergoeding voor eventueel benodigde aanpassingen aan hun schip. De verzamelde data worden gebruikt om duidelijk in beeld te Kiezen CLINSH is bedoeld om zowel de financiële als de milieuaspecten van de beschikbare technieken in kaart te brengen en zo schippers te ondersteunen in hun keuze. Als demonstratieproject brengt het de effectiviteit en de kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart. CLINSH wordt ondersteund door het Europese LIFE-fonds en er werken – naast de 41 scheepseigenaren – achttien partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in samen. De totale projectkosten bedragen ruim 8,5 miljoen euro.

Binnenvaartkrant