Views
1 year ago

2019-01

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Haven
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Onze
 • Volgens

De Binnenvaartkrant 22 8

De Binnenvaartkrant 22 8 januari 2019 uw adres voor een gesmeerde toekomst! Kampen Bunkerstation Kampen BV www.bunkerstation.nl Rotterdam Nijmegen Millingen Bunkerstation Heijmen BV www.bunkerstationheijmen.nl Papendrecht & Werkendam Bunkerstation Papendrecht BV www.bunkerstationpapendrecht.nl Amsterdam & IJmuiden Oliehandel Anton van Megen BV www.antonvanmegen.nl Dinteloord & Moerdijk A.M. van der Kolk BV www.bsdintel.nl www.bunkerpartners.nl

De Binnenvaartkrant 23 8 januari 2019 Nieuwe ligplaatsen bij Vopak Amsterdam (foto Vopak) DOOR EVERT BRUINEKOOL Vopak Terminal Amsterdam Westpoort beschikt sinds kort over extra ligplaatsen. Er is een nieuwe kade gebouwd die plaats biedt voor twee binnenvaarttankers. Ook is een steiger verlengd zodat er één ligplaats voor zeeschepen bijkwam. In totaal zijn er nu vier ligplaatsen voor zeeschepen en tien voor binnenvaartschepen. In aanwezigheid van medewerkers van het Havenbedrijf Amsterdam, Vopak en de aannemers zijn de verlengde Vingerpier 1 en de nieuwe kademuur 5 op 28 november feestelijk geopend. Femke Brenninkmeijer, Hoofd Energy, Cargo & Offshore van het Havenbedrijf Amsterdam en Jan Bert Schutrops, divisiepresident Vopak Europe & Africa, knipten samen het lint door. De uitbreiding versterkt de leidende positie van de brandstofopslagterminal in het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen), zo stellen Vopak en het Havenbedrijf Amsterdam. Wachttijden voorkomen Directeur Ramon Ernst van Vopak Terminal Amsterdam Westpoort zegt: “Door deze investering hebben we de afhandelingscapaciteit op onze terminal vergroot. Hiermee voorkomen we wachttijden voor zee- en binnenvaartschepen en verbeteren we, ook met het oog op de komst van de nieuwe zeesluis, de service en efficiëntie in de Amsterdamse haven.” De nieuwe ligplaatsen werden in oktober 2018 in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd terwijl de intensief gebruikte terminal kon blijven doordraaien. De nieuwe infrastructuur is in samenwerking tussen Vopak en het Havenbedrijf aangelegd, waarbij het Havenbedrijf heeft geholpen bij de realisatie van het nautische gedeelte. “Deze investering past in de strategie van Port of Amsterdam om de haven efficiënter te maken, om te intensiveren en de service in de op- en overslag van vloeibare bulk in Amsterdam verder te verbeteren”, aldus Femke Brenninkmeijer. De Vries & van de Wiel: “Onterecht weggestuurd bij Julianakanaal” Waterbouwer wil karwei afmaken De Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken vindt het onterecht dat het bedrijf de verruiming van het Julianakanaal niet af mag maken. Na ernstige problemen met vernatting van de grond bij Obbicht concludeerde Rijkswaterstaat dat de waterbouwer die niet kon oplossen. In Cobouw, het vakblad voor de bouwsector, reageerden Jaap van der Weele, directeur van De Vries & van de Wiel, en Alain Bernard, CEO van moederbedrijf DEME-Group, vorige maand uitvoerig. Rijkswaterstaat is op zoek naar een nieuwe aannemer om het laatste deel van het project af te maken. De extra kosten zullen op De Vries & van de Wiel worden verhaald. Er is opnieuw een Europese aanbesteding nodig. Dat leidt tot extra vertraging. Bij de start in 2013 was de bedoeling om het vernieuwde Julianakanaal op 31 december 2018 volledig open te stellen voor grotere binnenvaarschepen (met een diepgang van 3,50 meter en een lengte van 190 meter). Nu wordt dat pas 2023. Oplossen Bij De Vries & van de Wiel zijn ze ongelukkig met de gang van zaken. Bernard zegt in het interview met Cobouw: “Een probleem los je op. Dat is ons vak, onze expertise. Ook als er onverwachte tegenvallers zijn. Maar die kans moeten we wel krijgen. We zijn bereid het project af te maken, desnoods met een open boekhouding. Willen alles bespreken, alles overleggen. Maar dat wordt ons op deze manier onmogelijk gemaakt.” Werk afmaken De Vries & van der Wiel wil de kans krijgen het werk alsnog af te maken. Daarvoor zou dan een andere techniek nodig zijn dan eerst werd toegepast: het gebruik van dunne bentonietmatten die uitzetten. Een innovatieve techniek waarmee minder grond hoeft te worden afgegraven. In 2016 werd het werk stilgelegd toen zich onvoorziene waterproblemen voordeden op het laatste stuk. Bij het dorp Obbicht was sprake van ernstige vernatting van de bodem. Het kanaal lekte. Daardoor had een aantal woningen wateroverlast in de kelders. Na twee jaar onderzoek en met steun van onafhankelijke experts kwam de waterbouwer erachter dat ter plekke een ondergrondse ‘bobbel’ in een zandlaag zit, waardoor het water verderop omhoogkomt. “Een bodemstructuur die aanzienlijk afwijkt van de vooraf door Rijkswaterstaat verstrekte informatie, een niet te voorziene geologische situatie. Dat heeft dus niets met wanpresteren te maken.” Aldus Van der Weele en Bernard. Deze bevindingen en conclusies, begin november bij Rijkswaterstaat aangeleverd, zijn volgens hen niet meer meegewogen in het opzeggen van het contract en de brief die minister Cora van nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) die maand aan de Tweede Kamer stuurde over de beslissing. Kanaal droogleggen De conclusie uit de jongste onderzoeken luidt dat een verdere natte uitvoering “onveilig en onverantwoord” is. Van der Weele zegt in het interview in Cobouw: “Er is maar één veilige en snelle oplossing: het kanaal over 2,5 kilometer voor 12 weken droogleggen. (…) Als je dat goed voorbereid en in de zomervakantie uitvoert is ook de hinder nog minimaal, want het kanaal blijft voor de rest gewoon bevaarbaar. Daarmee kan het project volgend jaar (2019, red.) zijn afgerond en is de aangekondigde vertraging tot 2023 helemaal niet nodig.” Van der Weele waarschuwt collegaaannemers: “Wie nu nog verder gaat met een natte of halfnatte oplossing krijgt grote problemen en loopt het risico op bezwijken van de complete dijk, ernstige vernatting en schade aan het milieu. Zo’n blunder kan Rijkswaterstaat zich toch niet veroorloven.”

Binnenvaartkrant