Views
1 year ago

2018-22

 • Text
 • Oktober
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Waar
 • Schip
 • Minder

De Binnenvaartkrant 29

De Binnenvaartkrant 29 23 oktober 2018 Vanaf december ‘vastmakers’ op Wesel-Datteln-kanaal Filmbeelden gezocht van kaaisjouwers Op 3 december beginnen op het Wesel-Datteln-kanaal bootslieden of ‘vastmakers’ die de beroepsvaart gaan helpen bij het afmeren. Het is een noodmaatregel die de overlast moet opvangen door de onveilige haalkommen. Op het Duitse kanaal mogen grotere binnenschepen en koppelverbanden al een tijd niet meer vastmaken aan de haalkommen van de zes grote sluizen. De haalkommen zijn krom, afgesleten of ze ontbreken. Tijdens een proefbelasting is gebleken dat het risico groot is dat ze breken. Daarom moeten grote schepen voorlopig bovenop de sluizen vastmaken. Vervolg van pagina 27 >> Om dit op een veilige manier te laten verlopen, gaat de Duitse vaarwegbeheerder bootslieden inzetten die de touwen aanpakken. Het WSA Duisburg-Meiderich heeft de aanbesteding voor deze dienstverlening onlangs afgerond. Een bedrijf uit Kiel gaat vanaf 3 december de benodigde bootslieden inzetten. Stuwen gaan voor Het Duitse verkeersministerie doet op dit moment onderzoek naar een oplossing voor de haalkommen op de grote sluizen en gaat op basis daarvan een saneringsconcept opstellen. Pas dan kunnen gefundeerde uitspraken worden gedaan over de omvang en het Een onderwerp dat voortdurend aandacht heeft op Scylla-schepen is veiligheid. Hiertoe is er de trackpilot van Alphatron, evenals een blackbox aan boord waarin alle parameters tijdens de vaart worden opgeslagen. “Het is een leerproces”, vertelt Robert. “Samen met Remco Pikaart van Shipping Technology en Xomnia verzamelen we tijdens de praktijk big data voor artificial intelligence om semi-autonoom te kunnen varen.” “Volgens Pikaart is het de missing link in de binnenvaart. Met onze cruiseschepen die veel data verzamelen, werken we graag mee om semi-autonoom te kunnen varen ofwel veiligheid te waarborgen.” Scylla, ontstaan in de winter van tijdpad van de maatregelen, aldus het ministerie. De komende tien jaar moet de Duitse vaarwegbeheerder omvangrijke renovaties uitvoeren aan 18 procent van de kunstwerken. Een deel daarvan moet volledig worden vervangen. Het gaat om minimaal vijftig sluizen en dertig stuwen. In verband met de waterveiligheid krijgen de stuwen voorrang. William Wordsworth in de vaart 1973 met de ombouw van de rijnsleper Damco 21 tot mps Scylla, betekent vandaag de dag onder andere scheepsbouw, innoveren, beheer en onderhoud, opleiding, managing, reisbureaus, eigen steigers, vakantie en gastronomie met meer dan duizend medewerkers. Na het boek De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal gaat schrijver Frank Antonie van Alphen nu een documentaire maken over de arbeiders die in binnen- en buitenland schepen met de hand losten en laadden. Van Alphen, ook actief voor deze krant, is daarvoor op zoek naar filmbeelden. Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben om bronmateriaal te vinden, beseft hij, maar Van Alphen is optimistisch. Hij is op zoek naar bewegend beeld uit het interbellum en van kort na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hem niet alleen om de Kaaisjouwers uit zijn woonplaats Nijmegen – al ligt de focus van de documentaire op die stad. “De vroegere dockworkers in Liverpool leidden zo’n beetje hetzelfde leven als de sjouwers in Nijmegen en de rest van ons land.” “In de eerste helft van de 20e eeuw bestond er een vaarverbinding tussen de Nijmeegse Waalkade en de Rotterdamse Boompjes, het waterfront waar ook Kaaisjouwers werkzaam waren. Daar werden goederen uit onder meer Engeland verladen.” “Vracht werd over water vervoerd tussen Maasstad en Waalstad in een tijd dat Nijmegen nog een geisoleerde stip op de Nederlandse kaart was. Totdat in 1936, door Koningin Wilhelmina, de Waalbrug werd geopend en het turbulente leven van handel en verladen op de Nijmeegse kade voorgoed veranderde. Want goederen werden daar vanaf toen over de weg en, in toenemende mate, per spoor vervoerd. Overal verloren de kaaisjouwers hun werk… in Rotterdam, in Hamburg, Liverpool en Nijmegen.” Met de hand laden en lossen De meeste vrachtschepen varen tegenwoordig aan de Karelstad voorbij. De Waalkade is geen handelskade meer. Van Alphen is op zoek naar filmbeelden uit vroeger tijden. Toen er nog riviervissers zeilden, op schepen kolen werden geschept om vooruit te komen en lading met de hand werd geladen en gelost. Met de documentaire wil Frank Antonie van Alphen de sjouwers toch laten voortbestaan. Mensen die film- of fotomateriaal bezitten van kaaisjouwers of iets over die tijd kunnen en willen, worden opgeroepen de website te bezoeken en een mail te sturen: www.dekaaisjouwers.nl. Traditie combineren met moderne kennis Wij verzorgden de volledige betimmering voor het mps William Wordsworth en wensen Scylla AG veel succes en een behouden vaart. Rivierdijk 423 - 3372 BV Hardinxveld-Giessendam - Tel. 0184-613150 - Fax 0184-618601 - www.da-capobv.nl - info@da-capobv.nl

De Binnenvaartkrant 30 23 oktober 2018 Wij wensen Scylla een behouden vaart met mps William Wordsworth ASSA ABLOY Hospitality Benelux SAAOVERVLIET Brouwer zorgeloos tappen & koelen DE BINNEN VAART KRANT

Binnenvaartkrant