Views
2 years ago

2018-14

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schip
 • Juli
 • Onze
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Bedrijf
 • Rijkswaterstaat

De Binnenvaartkrant 2 3

De Binnenvaartkrant 2 3 juli 2018 De beste stuurlui staan niet aan wal Wechseln Sie den Kurs Ihrer Karriere RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 30 riviercruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 350 één van de grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar: 1 e en 2 e Kapitein • i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim • Donaupatent is een pré • Ervaring in de passagiersvaart • Kennis van de Duitse en/of Engelse taal • Representatief uiterlijk • Goede vrijetijdsregeling en salariëring • Zwitsers contract Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan: RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | info@rsrnemo.com Voor meer informatie: +31 621839314 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für Flusskreuzfahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 30 Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 350 Mitarbeitern eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen: Steuermann • i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil • Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache • Repräsentatives Erscheinungsbild • Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung Maschinist • i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Maschinist • Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache • Repräsentatives Erscheinungsbild • Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung Matrose • i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose • Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache • Repräsentatives Erscheinungsbild • Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an: RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | info@rsrnemo.com Für weitere Informationen: +31 621839314 Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht! Nautical Expertise for Maritime Operations WWW.RSRNEMO.COM Nautical Expertise for Maritime Operations WWW.RSRNEMO.COM Mittelständige Binnenschifffahrtsreederei mit Sitz in Süddeutschland sucht zur Verstärkung einen Schiffsführer (m/w) Steuermann (m/w) Ihr Profil - Erfahrung als Schiffsführer mit Rheinpatent vorzugsweise für die Strecke Mannheim bis offenes Meer / Donaupatent wäre von Vorteil - Als Schiffsführer sind Sie im Besitz eines Radarpatentes - Wünschenswert wäre Erfahrung in der Abwicklung von GMP-Transporten - Fachgerechte Bedienung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen unserer Gütermotorschiffe wird vorausgesetzt - Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eigenverantwortliches Handeln aus. Wir bieten Ihnen - Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen - Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit geregelten Schichtzeiten - Attraktive Entlohnung inkl. der üblichen Zulagen - Persönliche Betreuung Wenn Sie motiviert sind, in unserem Team zu arbeiten, dann möchten wir Sie gerne kennenlernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Herrn Kai Steffen VOOR DE ONDER ONZE REGIE VARENDE MOTORTANKSCHEPEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR : Kapiteins, Stuurmannen met patent, Stuurmannen en Matrozen Vaargebied: het ARA en de Rijn Kandidaten Stuurmannen met patent dienen in het bezit te zijn van : • een Rijnpatent • een ADN certificaat • beheersing Nederlandse & Duitse taal • ervaring in de tankvaart Wij bieden: • een goed salaris • goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden • goede Zwitserse pensioenopbouw • menage en reisgeld (door ons vergoed) • vakgerichte opleidingen (door ons vergoed) Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje Gebr. Väth GmbH & Co. KG . Werftstraße 3-5 . 63741 Aschaffenburg Telefon +49 6021 358124 . Telefax +49 6021 358180 . ksteffen@vaeth-kg.de . www.vaeth-kg.de Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne 0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch

De Binnenvaartkrant 3 3 juli 2018 Warme ontvangst voor ASV in Tweede Kamer Petitie ‘Behoud kleine schepen’ valt in goede aarde DOOR MARTIN DEKKER Met veel begrip hebben de binnenvaartwoordvoerders van de Tweede Kamer de petitie aanvaard waarmee de ASV oproept om alles in het werk te stellen de ‘kleine binnenvaart’ te behouden. Dinsdagmiddag 26 juni overhandigde een delegatie van de schippersvereniging de handtekeningen in Den Haag. Het pakket ging vergezeld van een uitleg en een overzicht van de inspanningen die de ASV de afgelopen jaren heeft gedaan om de strengere technische voorschriften die de CCR oplegt, ongedaan te maken. De online petitie was door 1.656 mensen ondertekend. De volledige titel luidt ‘Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO 2 -uitstoot’. Daarmee geeft de ASV aan dat de verzwaring van de regels, die ook voor bestaande schepen gaan gelden, desastreuze gevolgen heeft voor met name oudere schepen tot 86 meter danwel 1.500 ton. Aanpassing aan de nieuwe eisen is in veel gevallen onmogelijk danwel onbetaalbaar. Daardoor dreigt massale sloop van deze ‘kleine’ schepen. De ASV hoopt dat minister Cora van Nieuwenhuizen, daardoor aangespoord door de Tweede Kamer, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot inkeer weet Werk aan Julianakanaal vertraagd Anders dan gepland wordt het Julianakanaal op 1 januari 2019 nog niet volledig opengesteld voor binnenvaartschepen van klasse Vb, met een diepgang van 3,50 meter en een lengte van 190 meter. Ook de aanleg van het Passeervak-Zuid ter hoogte van Itteren bij Maastricht loopt vertraging op. te brengen. Recent aangenomen moties verlangen dat ook van de minister. Laatste kans Van de ASV-delegatie op het Binnenhof maakten onder meer voorzitter Gerberdien le Sage en haar voorgangster Sunniva Fluitsma deel uit. De laatste trad op als woordvoerder: “We hebben het probleem overal aan de orde gesteld, zelfs in Straatsburg en Brussel. Het heeft niet geholpen. Dit is onze laatste kans. Als er niets gebeurt, zijn de schepen tot 1.500 ton in 2025 verdwenen. Ook eigenaren van grotere schepen hebben problemen: ze willen best vergroenen, maar je kunt je euro maar één keer uitgeven. En door de CCR-eisen moet dat aan onzinnige dingen.” Het uitstel bij de verruiming heeft te maken met een niet voorziene stijging van het grondwater. Aannemer de Vries & van de Wiel heeft het werk stilgelegd om te zoeken naar de oorzaken en om te achterhalen wat de gevolgen zijn voor de uitvoering. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden hervat. Bij de aanleg van het Passeervak- Schepen door de ‘wasstraat’ Circa vijftig binnenvaarttankers zijn gedupeerd door de lekkage van ruim 200 ton stookolie in de 3e Petroleumhaven. Eén voor één moesten ze eerst worden gereinigd in een inderhaast opgebouwde ’wasstraat’ aan een ponton in de Geulhaven. Voor zeeschepen werd zo’n zelfde voorziening ingericht in de centrale Botlekgeul. 24 uur per etmaal ging het schoonmaken van de schepen door. Per schip was twee tot zes uur nodig. Stookolie De stookolie was zaterdagmiddag 23 juni uit de Bow Jubail van de Noorse rederij Odfjell gestroomd, nadat de ongeladen zeetanker tegen een steiger was gevaren. Ondanks snel ingrijpen van de hulpdiensten en het inzetten van olieschermen door HEBO Maritiemservice, verspreidde de stookolie zich. Niet alleen over de 3e Petroleumhaven en de Geulhaven, maar ook via de Nieuwe Van vrijwel alle partijen waren de binnenvaartwoordvoerders aanwezig. (foto Tekst & Toebehoren) Evofenedex ondersteunt het pleidooi. Er waren ook twee vertegenwoordigers aanwezig. Na Sunniva Fluitsma sprak Joost Sitskoorn, adjunct-directeur van de ondernemersvereniging van verladers en expediteurs, de Kamerleden toe. Hij wees op het belang van voldoende aanbod van kleine schepen en gaf een voorbeeld van de ook in zijn ogen onnodige extra regels: “Bij de bediening voor voor- en achteruit varen moeten opeens een groen en een rood lampje. Terwijl die hendel duidelijk de richting wijst en deze mensen al dertig of veertig jaar varen en heus wel weten wat voor- en achteruit is.” Moties Sunniva Fluitsma overhandigde de handtekeningen en het dossier aan Agnes Mulder (CDA). Zij is voorzitter van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat. De ontvangst was hartelijk. Opvallend was dat van bijna alle partijen de woordvoerders voor binnenvaart aanwezig waren. Dat geeft aan dat de branche en het probleem hun aandacht hebben. De meesten zijn het afgelopen jaar ook persoonlijk al door de ASV geïnformeerd. Tijdens de laatste overleggen met minister Cora van Nieuwenhuizen zijn meerdere moties ingediend – en met brede steun aangenomen – Zuid moest Consortium Grensmaas het werk neerleggen toen een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Die is in mei gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Vervolgens heeft Rijkswaterstaat aanvullend onderzoek uitvoeren naar mogelijk nog meer aanwezige bommen. Dit leverde zes verdachte voorwerpen op, die nader onderzocht zijn. Dat bleken ten gunste van de binnenvaart. Die hebben met name als doel scheeps eigenaren in bescherming te nemen tegen onnodige en/of onredelijke eisen van de Rijnvaartcommissie. Cora van Nieuwenhuizen toonde zich daarvoor eerder al ontvankelijk. Bij de ASV leeft de hoop dat ze van de huidige minister meer gedaan krijgen dan van haar voorganger (en VVD-partijgenoot) Melanie Schultz van Haegen. Eerdere moties van de Tweede Kamer om schepen tot 86 meter te ontzien, bleven zonder resultaat. Op 10 juli spreekt de ASV minister Cora van Nieuwenhuizen. Op de agenda staat dan de problematiek van de kleine schepen, wat daaraan gedaan zou kunnen worden en hoe andere Rijnoeverstaten met de CCR-voorschriften omgaan. geen explosieven te zijn. Daarna konden de werkzaamheden aan het Passeervak verder gaan. Om grote binnenvaartschepen tegemoet te komen, bekijkt Rijkswaterstaat of gedeelten van het Julianakanaal vanaf 1 januari gefaseerd opengesteld kunnen worden voor dieper stekende en/of langere schepen. Toelating zal dan worden geregeld met een vergunning. De vervuilde schepen werden in de ‘wasstraat’ gereinigd voordat ze mochten vertrekken. (foto MediaTV) Waterweg. Van Hoek van Holland tot aan de Spijkenissebrug en de Benelux-tunnel waren oliesporen zichtbaar. Circa duizend vogels, waaronder vooral veel zwanen. raakten besmeurd. Voor hen is een geïmproviseerd ‘hospitaal’ opgezet nabij de Maeslantkering. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft Odfjell aansprakelijk gesteld. Er wordt nog steeds gewerkt aan het opruimen van de olie. Grote delen van het wateroppervlak zijn inmiddels gereinigd. Eind vorige week is gestart met het schoonmaken van steigers en andere haveninfrastructuur. Generaties Wie weet leer je jouw achterkleinkinderen of zelfs je achterachterkleinkinderen nog kennen. Of dat interessant is, is maar de vraag, want die laatste categorie heeft gemiddeld maar 6,25 procent van jouw genen en dat kun je eigenlijk nauwelijks meer familie noemen. Daarom vind ik mensen die op zoek zijn naar hun afstamming altijd wel vermakelijk, want je hoeft maar een paar generaties verder te gaan en je hebt zoveel voorouders dat eigenlijk iedereen van iedereen afstamt. Leuk dat je van Karel de Grote afstamt, maar dat geldt zo’n beetje voor alle mensen met (gedeeltelijke) wortels in Europa. Maar inderdaad lijk je op hem, want hij had vermoedelijk ook twee benen en tien vingers. Die relatief lange duur van een gemiddeld mensenleven is te danken aan onze gezonde manier van leven. Inderdaad, ondanks luchtvervuiling, extreme stress, social media en de gevaren van verkeer en vervoer. Je mag (moet) klagen over de bizarre voedselindustrie, maar in dit welvarende stukje wereld eten we beter (en meer) dan ooit enig levend wezen voor ons. Bovendien is er een macht aan medische kennis waardoor we ons leven nog langer kunnen rekken. Mijn grootvader is opgegroeid in een wereld zonder auto’s. Ik heb het zelf nog meegemaakt dat het bijzonder was als een gezin een auto had. Wij gingen met vakantie in een huur auto. Mijn kinderen zijn de eersten die al hun hele bewuste leven toegang tot internet hebben. Voor hen is dat vanzelfsprekend, meer nog dan voor mijn generatie het hebben van een door benzine of diesel aangedreven auto is. In hoeverre ben je behoudend als je vasthoudt aan iets dat maar enkele tientallen jaren gangbaar was? Doordat een mensenleven oorspronkelijk niet veel langer dan een jaar of dertig, veertig duurde, is dat de menselijke maat voor iets dat ‘altijd al’ zo was. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar ondanks al onze kennis van de geschiedenis lukt het maar niet die menselijke maat achter ons te laten. In de scheepvaart duren ontwikkelingen langer, doordat schepen nou eenmaal generaties lang meegaan. Schepen op diesel kennen we allemaal ons hele leven al, dus dat is de maat, waarvan we gaan afwijken als we waterstof of andere alternatieven voor diesel gebruiken om schepen voort te stuwen. Het gaat lukken want waarom zouden we ons hechten aan iets dat er ‘altijd al’ was? Als je een excuus nodig hebt, doe het voor je kinderen en kleinkinderen. Desnoods gooien we er nog een paar generaties tegen aan. Laten we niet vergeten dat ook in de tijd van Karel de Grote al schepen op water voeren. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant