Views
2 years ago

2018-09

 • Text
 • Binnenvaart
 • April
 • Jaar
 • Miljoen
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Onze
 • Twee
 • Nieuwe

De Binnenvaartkrant 4 24

De Binnenvaartkrant 4 24 april 2018 Fluvia for Peak performance Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe Wir suchen: Rheinpatent bis Mannheim / Basel Radarpatent ADN-Zertifikat Sprache: Deutsch und Niederländisch Wij zoeken: Rijn patent tot Mannheim / Basel Radarpatent ADN-Certificaat Taal: Nederlands en Duits Nautische Crew gezocht! Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn. Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”. Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50 A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de Wir bieten: Hohes Sicherheitsverständnis Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen Permanente Weiterbildung Aufstiegschancen Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1 Gutes Betriebsklima Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – einfach bewerben über unsere Webseite! Bewerbungen an: Jesko Wehrt Human Resources Manager Fluvia AG Auhafenstrasse 35 E CH-4132 MUTTENZ jesko.wehrt@fluvia.eu www.fluvia.eu/jobs Wij bieden: Veiligheid hoog in het vaandel Aantrekkelijke Zwitserse arbeidsvoorwaarden Mogelijkheden voor zelf ontplooiing Goede promotie kansen Comfortabele 1:1 verhouding van werktijd en vrije tijd Motiverende & inspirerende bedrijfscultuur Sollicitaties eenvoudig via onze website! tanker shipping | tank storage | tanker brokers FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR: Schiffsführer, Steuerleute mit Patent, Steuerleute und Matrosen Fahrgebiet: ARA und Rhein Anforderungsprofil für Bewerber Schiffsführer / Steuermann mit Patent: • Rheinpatent • ADN Zertifikat • Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache • Berufserfahrung in der Tankschifffahrt Wir bieten: • interessantes Salär • interessante Schweizer Arbeitsbedingungen • interessante Schweizer Sozialleistungen (Aufbau Altersvorsorge) • Vergütung der Verpflegung an Bord und der Reisekosten • fachspezifische Ausbildung (Vergütung der Kurskosten) Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz eines gültigen Schifferdienstbuches sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn A. Fontijne dispo@intertrans.ch und/oder +41 61 487 90 70 KAPITÁNkormidelník! SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be

De Binnenvaartkrant 5 24 april 2018 Nieuwe Duitse verkeersminister Andreas Scheuer gaat voor dynamische sector Duitsland moet binnenvaartnatie blijven DOOR SARAH DE PRETER De binnenvaartrechten in Duitsland verdwijnen, er komt veel meer subsidie voor schonere motoren, planningsen vergunningstrajecten worden versneld. Onder de nieuwe Duitse verkeersminister Andreas Scheuer zouden wel eens mijlpalen kunnen worden bereikt. Scheuer had donderdag 19 april een ‘natte dag’. Na urenlang overleg met de afdeling Vaarwegen en Scheepvaart op zijn ministerie was hij ’s avonds te gast bij de parlementaire avond van binnenvaartorganisatie BDB en de vereniging van binnenhavens BöB. In zijn kielzog kwamen diverse parlements leden, staatssecretaris Enak Ferlemann en Reinhard Klingen, hoofd van de afdeling Vaarwegen en Scheepvaart, mee. Minister Scheuer ontvouwde zijn ambitie om gezamenlijk met de sector de binnenvaart verder te ontwikkelen zodat Duitsland een binnenvaartnatie blijft. “De Rijn is de meest bevaren rivier in Europa. De grootste binnenhavens liggen in Noordrijn-Westfalen. Binnenvaart is systeemrelevant voor onze logistiek. De sector moet zich kunnen voorbereiden op het groeiende goederenvervoer en meegaan in de digitalisering. Qua modal shift hebben we de laatste jaren slechts middelmatig gepresteerd. Daar willen we sterker op inzetten.” Masterplan Binnenvaart Het Masterplan Binnenvaart, waar de sector al jaren om vraagt, wordt onder Scheuer eindelijk realiteit. De minister beloofde op korte termijn een rondetafelgesprek te organiseren met vertegenwoordigers Antwerps Actieplan tegen containercongestie Met het ‘Actieplan Containerbinnenvaart’ wil de Antwerpse havengemeenschap de afhandeling van binnenvaartschepen op de maritieme terminals structureel verbeteren. Het plan is vorige week door alle betrokken partijen ondertekend. Jacques Vandermeiren, CEO van Havenbedrijf Antwerpen, verwacht dat de haven- en van de binnenvaart, binnenhavens en de industrie. “Onze eigen medewerkers hebben veel verstand van zaken, maar we hebben ook jullie kennis en ervaring nodig.” BDB en BöB gaan de dialoog graag aan, want uitdagingen zijn er genoeg voor het ‘systeem vaarwegen’ in Duitsland. Allereerst de uitbouw en het onderhoud van de vaarwegen. Aan geld geen gebrek. Dit jaar wil het verkeersministerie 1,2 miljard euro in de vaarwegen investeren. Maar door het tekort aan ingenieurs bij de Duitse vaarwegbeheerder (WSV) worden al jaren beschikbare miljoenen euro’s niet geïnvesteerd. Het voortslepen van de WSV-hervorming leidt regelmatig tot frustraties bij schippers en bij het WSV-personeel zelf. Minister Scheuer gaat het aanpakken: “We breiden het aantal ingenieurs bij de WSV uit en willen voor jongeren een aantrekkelijk werkgever zijn. Zij zullen na hun opleiding minimaal twee jaar bij ons in dienst kunnen blijven. Onze samenwerking met hogescholen en universiteiten wordt versterkt. De WSV-hervorming zal succesvol worden afgerond. Wie zegt dat wij alleen oog hebben voor spoor- en wegvervoer, zit er compleet naast.” Ligplaatsentekort Onder meer het ligplaatstekort op de Rijn en het Wesel-Dattelnkanaal zijn serieuze pijnpunten voor de binnenvaart. BDB-voorzitter Martin Staats: “De ligplaatsproblematiek is schadelijk voor het sociale leven in de binnenvaart en bemoeilijkt het wisselen van de bemanning. Op de West-Duitse binnenvaartgemeenschap de komende jaren de vruchten gaat plukken van de overeengekomen acties. Door de snel groeiende containervolumes en de schaalvergroting in de zeevaart hebben de Antwerpse terminals last van piekbelasting, met lange wachttijden voor de containerbinnenvaart tot gevolg. In juni 2017 ondertekenden de kanalen dreigen logistieke concepten ineen te storten en verliezen we lading en imago. Ook op de Donau, Moezel, Neckar, Beneden- Main en Midden-Rijn is werk aan de winkel. Voor ons zijn dit allemaal belangrijke en dringende projecten.” Het verkeersministerie wil projecten verder gaan prioriteren. In het kader van het Masterplan Binnenvaart kan volgens Scheuer worden gepraat over de verhoging van bruggen over de West-Duitse kanalen. “En we werken hard aan de omzetting van de Düsseldorfer Liste.” Op die lijst staat onder meer de verdieping van de Rijn. Nog vóór de zomer wil de minister een concept voorleggen om planen vergunningstrajecten te versnellen en versoepelen. De huidige complexiteit vertraagt infrastructuurprojecten en remt ook binnenhavens in hun ontwikkeling. Spoor- en binnenvaartvervoer kunnen volgens BöB-vicevoorzitter Joachim Zimmermann alleen ketenpartijen een intentieverklaring om het probleem structureel aan te pakken. Thematische werkgroepen hebben ideeën uitgewerkt tot acties rond planning, samenwerking, bundeling en digitalisering. Zo wordt de samenwerking tussen de betrokkenen versterkt door een gestructureerder en transparanter planningsproces. Dit moet leiden tot een betrouwbare afhandeling. De ondertekenaars hebben er vertrouwen in dat de maatregelen soelaas bieden. (foto Havenbedrijf Antwerpen) Minister Adreas Scheuer tijdens de parlementaire binnenvaartavond: “Wie zegt dat wij alleen oog hebben voor spoor- en wegvervoer, zit er compleet naast.” (foto Sarah De Preter) succesvol worden als de binnenhavens functioneren. Aan een masterplan voor binnenhavens heeft de BöB geen behoefte. “Wij willen actief meewerken aan de Masterplannen voor binnenvaart en spoor. Het is belangrijk dat deze gesynchroniseerd worden, zodat de kosten voor verladers dalen en beide modi innovatiever worden. Dit lukt alleen met een integrale aanpak.” De BöB vraagt ook dat havens fysieke ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wonen en werken aan het water gaan in industriële havengebieden niet samen, zei Zimmermann. Concrete acties De Antwerpse terminals beloven een hogere afhandelcapaciteit voor containerbinnenschepen. Zo begint in de zomer de bouw van een nieuwe binnenvaartkade op Antwerp Gateway. Er worden scherpere planningsafspraken binnen de keten gemaakt, ondersteund door het Barge Traffic Systeem. PSA, MPET en DP World starten in september een proef rond het gezamenlijk havenbreed plannen van containerbinnenvaartschepen. Vanaf juni gaan binnenvaartoperators in de Antwerpse haven gezamenlijk hun planning verbeteren. In oktober start een proef met het verhogen van de minimale call sizes voor binnenschepen op de maritieme terminals tot dertig containers per aanloop. NextPort gaat digitale toepassingen ontwikkelen om binnen de keten eerder informatie te kunnen delen. Cepa versnelt de opleiding van havenarbeiders. Schonere motoren Op milieuvlak heeft de binnenvaart het zwaar te verduren. De bekende discussies met milieu organisaties vertragen de vaarwegen ontwikkeling en op de Donau zelfs de bescherming tegen hoogwater. Burgers zijn steeds kritischer over de milieukwaliteiten van vervoer per binnenvaart. Onlangs deed een masterstudie aan de universiteit Duisburg-Essen stof opwaaien door de binnenvaart neer te zetten als zeer luchtverontreinigend. De BDB hoopt dat de wetenschappelijke beoordeling van het onderzoek één en ander zal relativeren. Minister Scheuer adviseerde: “Probeer dit met argumenten te ontkrachten. Schone lucht en goede mobiliteit hoeven elkaar alles behalve uit te sluiten.” De strenge emissie-eisen uit Brussel dreigen voor de sector onbetaalbaar te worden. Geen enkele motorenfabrikant kan al binnenvaartmotoren leveren die aan deze eisen voldoen. De sector heeft forse overheidssteun nodig. Martin Staats: “We zijn MKB-bedrijven en familieondernemingen. Zonder subsidie wordt dit onze neergang in plaats van technologische vooruitgang.” Minister Scheuer beloofde een aanzienlijke verhoging van de subsidie voor schonere motoren. “Ook kleine schepen gaan we ondersteunen.” Binnenvaartrechten De binnenvaartrechten in Duitsland worden afgeschaft. Verder wil Scheuer snel toewerken naar een vaarwegensysteem 4.0. “We gaan een digitaal testveld voor de binnenvaart in een binnenhaven opzetten en kijken of we ook kunnen aansluiten bij een digitaal testveld op de Spree-Oder-verbinding.” BDB-voorzitter Staats kijkt uit naar de samenwerking met het team van Scheuer: “Als we gezamenlijk het Masterplan op weg kunnen brengen en tegen 2019 ook de vaartrechten afschaffen, hebben we mijlpalen bereikt.” De betrokken partijen spraken af hun eigen organisaties tijdig te zullen voorbereiden op de geplande veranderingen. Dit vergt personeelsopleidingen, aanpassing van de IT en uitgebreidere interne communicatie. Belanghebbenden in het achterland worden op korte termijn via drie regionale infosessies geïnformeerd over de acties en wijzigingen. ADVERTENTIE HAVENMEESTER GEZOCHT VOOR HAVENTJE IN DORDRECHT Leuke vrijwilligersfunctie met beschikking over woonhuis aan de haven. Kijk voor meer informatie op onze website www.nestrx.nl of neem contact met ons op 078-6311430.

Binnenvaartkrant