Views
3 years ago

2018-05

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schepen
 • Februari
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Procent
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Schip

De Binnenvaartkrant 19

De Binnenvaartkrant 19 27 februari 2018 Plan voor nieuwe recyclefabriek in Rotterdamse haven Plastic afval wordt ‘groene’ methanol Een consortium van bedrijven gaat investeren in een geavanceerde waste-to-chemistry installatie die in Rotterdam plastic en ander afval verwerkt tot methanol. Air Liquide, AkzoNobel Specialty Chemicals, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam hebben daarvoor een ontwikkelingsovereenkomst gesloten. De bedoeling is dat dit de eerste installatie van dit type in Europa wordt die een duurzaam alternatief biedt voor afvalverbranding. Plastic en ander afval worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor de industrie. Methanol wordt normaliter gemaakt uit aardgas of kolen. Het is een belangrijke basisstof in de chemische sector voor de productie van plastics maar kan ook als brandstof voor vrachtwagens en schepen worden gebruikt. Koolstofarme economie Nu investeren de betrokken bedrij ven 9 miljoen euro. Dat geld is bestemd voor detailengineering, het oprichten van een speciale joint-venture en het afronden van de vergunningsprocedure. Het consortium wil de definitieve investeringsbeslissing voor het project later dit jaar nemen. Dan gaat het om naar schatting 200 miljoen euro. De Rabobank is aangesteld als adviseur voor het financieringsproces. (foto Areoview) Het project wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat werkt aan nieuwe mechanismen om opschaling van de nieuwe technologie te bevorderen. Zo wil het de transitie naar een koolstofarme economie stimuleren. Ook is er ondersteuning van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. De beoogde installatie kan straks 360.000 ton afval verwerken tot 220.000 ton ‘groene’ methanol. Dit is meer dan de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van 700.000 huishoudens. De CO 2 -uitstoot vermindert daardoor met ongeveer 300.000 ton. Grondstof “Dit is een belangrijke mijlpaal voor het project en een grote stap op weg naar een duurzame en circulaire chemische industrie”, aldus Marco Waas. De directeur RD&I van AkzoNobel Specialty Chemicals is voorzitter van het consortium. “De overeenkomst komt op een zeer geschikt moment als je kijkt naar de huidige uitdagingen op het gebied van recycling van kunststoffen in Europa. We kunnen niet-recycleerbaar afval verwerken tot methanol, een essentiële grondstof voor een groot aantal alledaagse producten, zoals duurzame transportbrandstof.” “Aan de ene kant kan methanol in bestaande toeleveringsketens worden gebruikt als vervanger van fossiele grondstoffen. Aan de andere kant biedt dit het voordeel dat er geen CO 2 wordt uitgestoten door afval te verbranden.” Duurzamere industrie De fabriek komt in het Botlekgebied van de Rotterdamse haven. De installatie werkt op basis van technologie van het Canadese Enerkem. Niet-recycleerbaar gemengd afval, waaronder plastic, wordt eerst verwerkt tot synthesegas en daarna tot schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. De fabriek zal worden uitgerust met twee productielijnen en krijgt de dubbele capaciteit van de grootschalige installatie van Enerkem in het Canadese Edmonton. De installatie in Rotterdam profiteert van de infrastructuur van de Rotterdamse haven en van de samenwerking met Air Liquide en AkzoNobel voor het leveren van de benodigde zuurstof en waterstof. AkzoNobel is ook afnemer van de ‘groene’ methanol. Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, zegt over de plannen: “Dit waste-to-chemistry project is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere Rotterdamse industrie. Afval wordt grondstof voor de chemische industrie. Een mooie stap voorwaarts die goed past in onze ambitie op het gebied van circulaire economie.” Initiatief voor tv-serie over de binnenvaart Er zijn plannen voor een nieuwe documentaireserie over de binnenvaart. “In deze serie gaat het niet om de techniek maar draait het om de mens, het leven aan boord en de onverwachte en boeiende verhalen die vaak loskomen met gasten aan boord”, aldus initiatiefnemer Alex Mutsaars van Binnenvaartcruises. Sinds vier jaar organiseert Alex Mutsaars met zijn bedrijf Binnenvaartcruises reizen aan boord van vrachtschepen. Mensen van de wal varen tegen betaling (een stuk) mee met een vrachtschip. “Niet alleen voor de gast gaat er een geheel nieuwe wereld open zodra hij aan boord stapt maar deze gast brengt vaker nog een veel boeiender verhaal mee naar het schip”, vertelt Mutsaars. Hij bedacht dat die bijzondere verhalen zich leenden voor een tv-serie. Hij zocht contact met Jeroen Langerak van het Haags Productiebedrijf. Dat is een middelgroot productiebedrijf met bijna tien jaar ervaring. De bedoeling is om een serie van acht afleveringen te maken. Op acht verschillende schepen met telkens een andere achtergrond, een ander leven en vaargebied. De schippers en schepen zullen het gezicht van een aflevering zijn. Aan het begin van elke aflevering stapt er een onverwachte gast aan boord. Mutsaars en Langerak hebben ondertussen contact met verschillende (branche)organisaties en de Rotterdamse haven. Er is al interesse van regionale en landelijke tv-zenders. Ambassadeurs De schippers die al langer gasten van Binnenvaartcruises meenemen, zijn enthousiast om aan de serie mee te werken. De serie zal aan boord bij deze ambassadeurs opgenomen worden. De opname van de pilot staat dit voorjaar gepland, aan boord van het koppelverband Sjouwer van Folkert Jan Semplonius. “Daarna zal Rein Schut ons met het containerschip Martinique vanuit Hengelo meenemen voor een unieke reis naar en door de Rotterdamse haven. Met een volgend schip varen we mee de Rijn, Main en Donau op naar Duitsland en verder.” Ook de spitsenvaart zal aan bod komen. Binnenvaartcruises en het Haags Productiebedrijf zijn nog op zoek naar bedrijven die willen participeren. “De serie zal de binnenvaart ongetwijfeld een enorme positieve boost gaan geven. Onze uiteindelijke ambities zijn om het programma/de serie op tv en internet te krijgen.” Voor informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Alex Mutsaars (0620 46 64 71) of Jeroen Langerak (0624 28 85 21). Bevers gedood om dijken te redden DOOR NOUD VAN DER ZEE In Limburg zijn de eerste bevers gedood vanwege de schade die ze toebregen aan dijken. Het is voor het eerst dat op deze beschermde diersoort gejaagd wordt. Het provinciebestuur heeft Waterschap Limburg daarvoor een vergunning verleend. In dit deel van Nederland leven ongeveer 650 bevers. Vooralsnog wordt volgens Waterschap Limburg slechts een klein aantal bevers gedood. Dit gebeurt op een plek waar de dieren veel schade aanrichten. Waar die plek is, wordt niet bekendgemaakt. De bevers graven gangen in dijken en ontregelen de waterhuishouding. Eind 2017 ontdekten medewerkers van het waterschap dat het talud van de Noordervaart bij Ospel in Midden-Limburg door een ijverige beverfamilie veranderd was in een gatenkaas. Bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg: “Bij een doorbraak was het hele kanaal leeggestroomd. Dan had in het achterland zeker tot een schadepost van miljoenen euro’s geleid.” Toen begin vorig jaar de stuw in Grave door een tanker werd geramd en het waterpeil op de Maas enkele meters zakte, werden bij Middelaar grote bevergaten zichtbaar in de Maasdijk. Enige tijd geleden meldde het Waterschap Drents Overijsselse Delta dat er een beverhol was gevonden bij de IJsseldijk in Zwolle. Har Frenken nomet het een trieste zaak dat de bevers afgeschoten moeten worden in Limburg. Maar de waterveiligheid was hier in het geding, zo stelt hij vast. ARK Natuurontwikkeling, een particuliere natuurorganisatie die onderzoek verricht en initiatieven neemt voor natuurbescherming en natuurbeheer, pleit al enkele jaren voor ‘bevermanagement’ op landelijk niveau, zoals dat in de Duitse deelstaat Beieren met succes wordt toegepast. BINNENVAART VLOG BEKIJK DE ONLINEKRANT VOOR INTERESSANTE VLOGS

De Binnenvaartkrant 20 27 februari 2018 24/7 bereik voor noodgevallen • Een scheepshelling van 170x40m met een hefcapaciteit van1500T • Een vlottende steiger, geschikt voor het uitvoeren van werken boven de waterlijn • Opslagterrein en werkplaatsen. • Drukpers van 300T, knipstraat tot 3m, paswerkerij,… ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: +32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be MAKELAARDIJ NIEUWBOUW CHARTERS YACHTING U BENT WELKOM BIJ HENDRICKS SHIPPING GROUP VOOR INTERNATIONALE MAKELAARDIJ, NIEUWBOUW, CHARTERS EN DE AAN-/VERKOOP & CHARTERING VAN JACHTEN. T 0 0 3 1 ( 0 ) 1 8 3 6 4 2 8 2 8 | H S @ H S B V . N L | W W W . H S B V . N L JOIN THE CRYSTAL FAMILY ® READY FOR RIVER 2018? THE CHOICE IS CRYSTAL CLEAR® From The World’s Most Awarded Luxury Cruise Line, has come an unrivalled new way to explore Europe’s majestic waterways… introducing Crystal River Cruises. In 2016, Crystal River Cruises debuted luxury river ship, Crystal Mozart sailing the scenic Danube River. Last year we launched two more luxury ships, Crystal Bach and Crystal Mahler, which sailed the Rhine, Danube, and Main rivers. This year, the Crystal River fleet will grow to five (5) luxury river ships. Our officers and crew are renowned for providing six-star service, with personal attention and the highest staff -to-guest ratio in the industry. CRYSTAL MOZART WE ARE NOW HIRING FOR THE FOLLOWING NAUTICAL POSITIONS • 1st Captain Chief Engineer • Bosun • 2nd Captain Electrical Engineer 3rd Captain • Engineer 2nd Officer IT Officer • Previous River Ship experience from the Rhine, Danube or Main rivers required. • Sailor Hotel Repairman VISIT OUR WEB PAGE TO SUBMIT AN APPLICATION WWW.CRYSTALCRUISESMANNING.NO CRYSTAL MAHLER CRYSTAL BACH ©2018 Crystal Cruises, LLC. Ship’s registry: Malta. AD180085_R

Binnenvaartkrant