Views
3 years ago

2018-03 Innovatie

 • Text
 • Schepen
 • Jaar
 • Januari
 • Haven
 • Procent
 • Onze
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Miljoen
 • Sluis

De Binnenvaartkrant 20

De Binnenvaartkrant 20 30 januari 2018 Koersbepalend in verzekeren Gespecialiseerd in binnenvaart Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Rotterdam Telefoon: 010 - 405 2000 Mail: casco@gebrsluyter.nl www.gebrsluyter.nl ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: Traditie combineren met moderne kennis. Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur. DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184-613150 • Fax 0184-618601 • info@da-capobv.nl • www.da-capobv.nl Hydraulische stuurmachines Roeren en Hennegatkokers Stuurhut hefkolommen Revisie - fabricage hydraulische cilinders 06-51125174 SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV “für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage und andere treibende Objekte.” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 Barzahlung Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl

De Binnenvaartkrant 21 30 januari 2018 ‘Take me to the river’ levert verrassende kijk op schepen Ruimen als abstracte schilderijen DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN Na dertig jaar was het voor fotograaf Paul Breuker moeilijk om nog verrast te worden en een bijzondere of intense foto te maken. Totdat hij bij toeval met project Take me to the river begint, resulterend in een expositie en een boek. Onderwerp: de binnenvaart. Paul Breuker vertelt: “Het project gaat terug naar het voorjaar van 2016. Ik fiets van Lent over de Waalbrug naar mijn studio in Nijmegen. Ik wil mijn nieuwe camera testen en stop midden op de brug om een naderend schip te fotograferen.” “De boeg met het opspattende water komt op mij af. De naam van het schip staat op de zijkant in dezelfde kleur als het dek. Ik zie de lading met geel zand, de kajuit van bovenaf, de auto, de sloep, de scooter en veel schuim en golven. Ik sta perplex van de schoonheid van het beeld: de vorm, de kleuren, de symmetrie en de structuren zijn als een abstract schilderij. Zo dichtbij, maar nooit eerder gezien.” Over de reling “Sindsdien hang ik dagelijks over de reling om de schepen op de Waal recht van boven te fotograferen. Als ze op me afkomen, vanuit de richting Rotterdam, is het eenvoudig om het midden van het schip te bepalen. Komen de schepen vanuit Duitsland, uit mijn rug, dan wacht ik in spanning. Nog iets verder buig ik over de reling. Waar en wanneer komt de kop van het schip in beeld?” (foto’s Paul Breuker) “De Waal is een drukke rivier. Per dag varen er 300 schepen voorbij. Soms meerdere schepen naast elkaar. Dan is het rennen of steppen met de fiets om op tijd te zijn voor het ultieme shot op het juiste moment.” “Zonder vooropgezet plan of duidelijke structuur ben ik de beelden gaan verzamelen. Hoewel ik nog dagelijks op de brug naar verrassingen loer, heb ik besloten dat het nu klaar is. De verzameling is compleet.” “Een serie te maken, enkel met je hart en intuïtie, de kracht die dat oplevert... Dat wil ik vertellen. Natuurlijk samen met de schoonheid en de abstracties van de beelden. De titel Take me to the river leende Breuker van de band Talking Heads. De foto-expositie is tot en met 11 maart dagelijks te zien van 10.00 tot 17.00 uur. De Bastei is gevestigd aan de Nijmeegse Waalkade 83-84. (www.debastei.nl) Minister Van Nieuwenhuizen opent loket voor experimenten met smart shipping “We moeten blijven pionieren” In smart shipping heeft Nederland kansen om koploper te worden. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen bij het Jaardiner van de Rotterdamse (haven)ondernemersvereniging Deltalinqs. Ze vertelde dat Rijkswaterstaat ruimte en steun wil geven aan innovatieve initiatieven. Daarvoor heeft ze een meldpunt in het leven geroepen: binnenvaartondernemers, onderzoekers en bedrijven kunnen hun expe riment aanmelden bij loket.smartshipping@rws.nl. Daar kunnen ze terecht voor ontheffingen op Nederlandse vaarwegen en in de 12-mijlszone op zee. Bijvoorbeeld voor tests met autonoom varen. Niet de grootste, wel de beste Nederland is altijd pionier geweest in nieuwe maritieme ontwikkelingen, stelde Van Nieuwehuizen. Ze noemde als voorbeeld Cornelis Drebbel die een duikboot ontwierp waarmee hij in 1620 op de Theems voer en de Engelsen versteld deed staan. “We moeten blijven pionieren. Met als doel sterk en concurrerend te blijven.” Dat is ook goed voor de Rotterdamse haven, aldus de minister tijdens het door ruim 500 Deltalinqs-leden en andere vertegenwoordigers uit de haven en industrie bezochte diner in de RDM Onderzeebootloods. “We hoeven niet de grootste haven te zijn, maar wel de beste. Dus ook slim en veilig.” Green Deal Van Nieuwenhuizen wees erop dat het belang van de Rotterdamse haven wordt onderschreven in het regeerakkoord. Ze noemde onder meer het vestigingsbeleid en de Green Deal voor de scheepvaart. Ze kondigde een herbezinning op het beleid aan om de positie van de Nederlandse havens ten opzichte van buitenlandse concurrenten te herstellen. “Er moet een level playing field zijn.” De Europese Commissie verplicht Nederlandse havens om vennootschapsbelasting te betalen, terwijl andere dat niet hoeven. Bovendien investeren Nederlandse havens in algemene infrastructuur, waar dat in het buitenland door de nationale overheid wordt gefinancierd. Een oplossing kan zijn dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (een deel van) de infrastructuur in en rond de havens voor zijn rekening neemt. Van Nieuwenhuizen stipte ook de containercongestie aan waar de binnenvaart onder te lijden heeft. “Met wachttijden die oplopen tot zeventig uur, maak je je als haven niet aantrekkelijk voor verladers. Onder het motto ‘Verleid de verlader’ willen we er juist voor zorgen dat verladers meer gebruik maken van de scheepvaart.” De jaarrede van Deltalinqs-voorzitter Steven Lak stond in het teken van de energietransitie en de gevolgen voor de haven. “Geen toekomst zonder haven, zonder bestaande bedrijven geen toekomst. Die transitie gaat lukken, met de bedrijven die nu in de haven actief zijn.” Wonderlijk land Daar moeten ze dan wel de tijd en de ruimte voor krijgen, waarschuwde Lak. “Nederland is een wonderlijk land. Waar een gemeenteraadslid de gemeente kan opleggen te stoppen met ‘die ouwe meuk’.” Hij doelde op motie in de Rotterdamse gemeenteraad die havenwethouder Adriaan Visser verplicht om verlenging van het huurcontract van kolen- en ertsoverslagbedrijf EMO tegen te houden en een plan op te stellen om de kolenoverslag uit de haven te weren. Afgezien van het belang van die goederenstromen voor de haven levert zo’n verbod geen milieuvoordeel; de kolen zouden dan via Antwerpen of Hamburg naar de Duitse afnemers gaan. “Nederland is een wonderlijk land, waar we de meest moderne kolencentrales willen sluiten, om vervolgens bruinkoolelektriciteit te gaan importeren…” NextLogic Ook Lak had oog voor de binnenvaart. Hij noemde het congestieprobleem in de containerlogistiek als eerste toen hij terugblikte op de actuele problemen in de haven. Hij hoopt dat NextLogic, dat binnenkort van start gaat, soelaas biedt. Van Nieuwehuizen noemde dit door het Havenbedrijf Rotterdam geleide project ook: “Door de uitwisseling van data kan de logistiek beter en slimmer.” Lak drong verder aan op het in stand houden van de binnenvaartinfrastructuur. “Onder andere de diepgang op de Rijn.”

Binnenvaartkrant