Views
3 years ago

2018-03 Innovatie

 • Text
 • Schepen
 • Jaar
 • Januari
 • Haven
 • Procent
 • Onze
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Miljoen
 • Sluis

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 30 januari 2018 Dubbelwandig tankschip gezocht Vinotra uw innovatieve partner voor transport en bunkering van zwarte en blanke producten actief in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en de Noord-Europese waterwegen. Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit. Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen 1000mt tot 4000mt voor het transport van blanke of zwarte producten? Dan zijn we op zoek naar u. Vinotra is - Betrouwbaar - Flexibel - Innovatief - Transparant - Iso 9001 en 14001 gecertificeerd mogelijkheden tot time-charter Nautische Crew gezocht! Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn. Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”. Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50 A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of per e-mail op info@vinotra.com Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda Scheepselektro - Meet - en regeltechniek Gespecialiseerd in Tankmeet- en Tankalarminstallaties o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem. 24 uur service, 7 dagen per week! Reigersingel 10 2922 GP Krimpen a/d IJssel Tel. werkplaats: 0180 - 513333 Mobiel: 06 - 53164125 06 - 53561008 Fax : 0180 - 599727 BUYCK TECHNIEK B.V. UW LEVERANCIER VOOR: O.A. FLENZEN, FITTINGEN, LASBOCHTEN, BUIZEN EN AFSLUITERS HYDRAULIEK en slangenservice ONTWERP INSTALLATIE REPARATIE Buyck Techniek is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren, installeren en repareren van alle voorkomende hydraulische installaties voor scheepvaart & industrie. Buyck Techniek is gevestigd op een gunstige plaats gelegen tussen de grote havens van Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk. 0167 - 52 45 65 | HEIJNINGEN | INFO@BUYCKTECHNIEK.NL | WWW.BUYCKTECHNIEK.NL Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711 Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl Hilto bv is lid van :

De Binnenvaartkrant 19 30 januari 2018 Raadsels rond aanvaringen Lemmer-Delfzijl DOOR MENNO BONNEMA Uit het onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft gedaan naar het opvallend grote aantal ongelukken op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, komen geen éénduidige oorzaken naar voren. Er blijkt een scala aan factoren mee te spelen. De route is een van de meest gecompliceerde vaarwegen van Nederland. Ondertussen werkt Rijkswaterstaat op volle kracht door aan de modernisering en verbetering van deze 118 kilometer lange vaarweg. Maar liefst 343 ongevallen dedem zich van 2006 tot 2016 voor op de vaarroute van Lemmer naar Delfzijl. En dan is sinds 2014 ook nog een toename geconstateerd. Reden voor Rijkswaterstaat om uitgebreid onderzoek doen naar de vele incidenten, die vooral de afgelopen twee jaar veel schade hebben toegebracht aan bruggen en remmingswerken. De uitkomsten van het onderzoek werden donderdag 25 januari aan de pers gepresenteerd op het hoofdkantoor van Nieuw examen voor rondvaartschippers DOOR EVERT BRUINEKOOL Het landelijk examen voor vrijstelling van het groot vaarbewijs voor rondvaartschippers is deze maand januari erkend door het ministerie. In maart starten de eerste cursisten bij het Nova College en Edumar aan de opleiding. Voor aanmelding moeten zij tenminste negentig vaaruren kunnen aantonen en in het bezit zijn van een klein vaarbewijs en een marifooncertificaat. In januari vorig jaar werd tijdens een bijeenkomst van Koninklijke BLN-Schuttevaer besproken dat er een opleiding moest komen voor rondvaartschippers. Veel van hen voeren onder het Giethoornarrest met een klein vaarbewijs. Dat maakt het mogelijk zonder groot vaarbewijs met een open boot of vergelijkbaar schip met passagiers te varen op zone 4-vaarwater. Gemeentes kunnen dit met Rijkswaterstaat-Noord. Conclusie: er is geen éénduidige oorzaken aan te wijzen zijn voor de reeks incidenten. Rijkswaterstaat benadrukte dat een scala aan mogelijke factoren een rol heeft gespeeld. De uitkomsten werden 25 januari aan de pers gepresenteerd op het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat-Noord. (foto Menno Bonnema) vergun ningseisen en plaatselijke verordeningen verbieden. Han van Roozendaal van de Zaanse School (en voormalig onderwijscoördinator voor de binnenvaart) kreeg opdracht van vier Amsterdamse reders om dit examen snel te ontwikkelen. Verbieden Er was dringend nieuwe instroom nodig van schippers met papieren. Daarnaast was de verwachting dat Amsterdam het varen onder het Giethoorn-arrest zou gaan verbieden. “Als je aan de vereisten voldoet, ben je toegelaten voor het eerste examen”, vertelt Van Roozendaal. “Gedurende de opleiding moet je nog negentig vaardagen maken en gaandeweg naar het toelatingsexamen doe je nog drie examens. Je krijgt een aantal portfolioopdrachten waarin je praktijksituaties moet oplossen, zoals vaarroutes plannen met brugbediening en draaitijden. Vragen over welk boeienstelsel van toepassing Het Prinses Margrietkanaal bij Stroobos (foto Bayke de Vries) Betere registratie Eén van die factoren kan de manier van registreren zelf zijn. Sinds 2014 is het Rijk eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Rijkswaterstaat-Noord voert het beleid uit en daarmee ook de ongelukkenregistratie, die nu wellicht strakker bijgehouden wordt dan toen de provincies Friesland en Groningen voor het beheer verantwoordelijk waren. Een andere factor is de groei van de beroepsvaart. Die zit ‘m niet zozeer in het toegenomen aantal vaarbewegingen (een redelijk stabiel aantal van circa 21.000), maar veel meer in de schaalvergroting. Het is natuurlijk niet voor niks dat Rijkswaterstaat druk bezig is om de route voor CEMT-klasse Va geschikt te maken. Nu al is het gemiddelde laadvermogen van een schip op de HLD bijna 1.900 ton, tegenover 1.300 ton zo’n tien jaar geleden. Des te opvallender is het dan weer dat bij de incidenten bijna geen enkel vaartuig uit de grootste klasse betrokken was, maar meer die uit de middenklasse. Ook lijkt er bij andere vaarwegen met grotere vaartuigen geen toename van het aantal incidenten te zijn. 'Spannende bochten' Namens RWS benadrukte Willem Wouters het unieke karakter van de HLD. De vaarroute omsluit maar liefst 32 bruggen, vier sluizen en drie aquaducten en kent daarnaast nogal wat ‘spannende bochten’. De vele bruggen hebben dan ook nog allemaal hun eigenaardigheden. Dat zou ook een verklaring kunnen zijnvoor de vele incidenten – alleen niet voor de toename ervan. Op het Friese deel van de vaarroute speel de recreatievaart een belangrijke rol, met name op het Prinses Margrietkanaal. Het aantal ongelukken waarbij de recreatievaart betrokken was, is met circa veertig beperkt, maar leverde wel is, zul je niet tegenkomen, de opleiding is praktijk- en vaargericht.” Van Roozendaal voegt toe: “Het is goed dat er nu een opleiding (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) vier dodelijke slachtoffers op. Met het invoeren van de Staande Mastroute wordt al een aantal jaren geprobeerd een deel van de recreatievaart van de hoofvaarweg af te houden. Dat lijkt nog niet echt te lukken. De aanvaringen met onder andere bruggen en remmingswerken hebben tot enkele miljoenen euro’s aan schade geleid. Van de in totaal 343 geregistreerde aanvaringen is maar van 192 de daadwekelijke oorzaak bekend. Daarbij wijst het grootste deel van de incidenten naar de schippers van de beroepsvaart. Stuurfouten, onoplettendheid en technische mankementen worden het vaakst genoemd. Opvallend bij de zaken waar de menselijk factor weegt, is de hoge score van onoplettendheid als oorzaak: bij liefst 30 procent van de 94 aanvaringen. Hier lijkt nog veel winst te behalen. Dan nog blijft het aantal incidenten van 194 waarbij geen oorzaak viel te achterhalen, opvallend hoog. Bij deze incidenten had geen feitenregistratie plaatsgevonden. Opvallend omdat er vaak wel beeldmateriaal aanwezig was. Maar dat mocht vervolgens niet is voor rondvaartschippers. Het is eigenlijk gek dat je met zestig passagiers op een 20-meterschip mag varen zonder gedegen opleiding. gebruikt worden, of was inmiddels niet meer beschikbaar. RWS heeft naast het feitelijk onderzoek ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de beroepsvaart (BLN-Schuttevaer). Na die gesprekken en een gezamenlijke virtuele vaart over het traject is een aantal specifieke thema’s ter tafel gekomen. Die kunnen ruwweg worden onderverdeeld in (nautische) veiligheid, conflicten tussen beroepsvaart en recreatievaart, voorlichting aan vaarweggebruikers en gebruiksgemak. Bij dat laatste punt valt te denken aan het invoeren van éen overkoepelend marifoonkanaal, in plaats van verschillende communicatiesystemen. Voor de verbetering van de infrastructuur is al een aantal bruggen vervangen; volgt nog een aantal. Rijkswaterstaat werkt in drie fasen. Fase 1 moet begin 2019 afgerond zijn. In fase 2, die tot 2025 duurt, worden nog eens vier bruggen in Groningen onder handen genomen. Bij fase 3 worden tenslotte nog drie bruggen op de Friese route aangepakt. De planning en financiering daarvan zijn nog gaande. Met een bus mag dat niet, met een schip wel.” Met deze opleiding is er nu voor elke vorm van binnenvaart een praktijkexamen.

Binnenvaartkrant