Views
2 years ago

2018-01

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Onze
 • Januari
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Meter
 • Goede

De Binnenvaartkrant 12 9

De Binnenvaartkrant 12 9 januari 2018 Wij feliciteren Bilgenentölungsgesellschaft mbH van harte met de Bilgenentöler 10 Non Ferro bv info@foresta-trading.nl www.foresta-trading.nl DE BINNEN VAART KRANT

De Binnenvaartkrant 13 9 januari 2018 Ook vergroening en duurzaamheid centraal op eindejaarvergadering CBOB Ligplaatsentekort op Rijn blijft nog wel even DOOR JAN HOEK In het historische Fort van Altena in Werkendam hield de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) op 29 december de laatste van drie eindejaarsvergaderingen. Een van de agendapunten was het aanhoudende tekort aan ligplaatsen op de Rijn. De CBOB, opgericht in 1919, is sinds 2014 onderdeel van de 2.800 leden tellende Koninklijke BLN-Schuttevaer. CBOB-voorzitter Jan van Belzen – als ledengroep van BLN-Schuttevaer heeft de ruim 350 leden tellende christelijke bond nog steeds een eigen bestuur – opende de bijeenkomst in Werkendam met een gebed. Even daarvoor had beleidsmedewerker/ ledensecretaris Inger Graafland stilgestaan bij het overlijden van Anneke van Belzen-Beijer op 30 november. Zij was de echtgenote van de CBOB-voorzitter, die in het dagelijks leven burgemeester van Barendrecht is. Na een minuut stilte moest Erik Schultz, als voorzitter van de Internationale Afdeling van BLN- Schuttevaer, in zijn verhaal over (het tekort aan) ligplaatsen in met name Duitsland concluderen dat het lastig is om op dat gebied iets voor elkaar te krijgen. Een probleem is dat de nationale overheid op dit gebied geen enkele rol speelt; de bondsstaten hebben het voor het zeggen. Niet slagvaardig “We zijn er de afgelopen jaren niet in geslaagd er veel beweging in te krijgen. Bij onze oosterburen zijn ze veelal niet slagvaardig genoeg om iets voor elkaar te krijgen. Een ‘penalty’ krijgen als werk te laat wordt opgeleverd, bestaat er in tegenstelling tot in ons land niet. Bijkomend probleem is, bijvoorbeeld in Koblenz, dat veel binnenvaartligplaatsen verdwijnen om plaats te maken voor passagiersschepen”, moest Schultz tot zijn spijt constateren. Hij zegde toe het onderwerp onder meer te bespreken met internationale verenigingen van binnenhavens. Die kunnen in zijn optiek een belangrijke rol spelen bij het benaderen van waleigenaren. Ook wil hij in eigen land, samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheid van multifunctionele ligplaatsen laten onderzoeken, waarbij ook een taak is weggelegd voor de CCR. Afmeerplaatsen van passagiersschepen zouden bijvoorbeeld ook beschikbaar moeten komen voor de binnenvaart en bedrijven zouden hun kades een deel van de tijd open moeten stellen voor binnenvaartschepen. “Maar”, zo stelt Erik Schultz (rechts) in gesprek met CBOB-leden. (foto Jan Hoek) Schultz, “op het gebied van autoafzetplaatsen en ligplaatsen is nog een lange weg te gaan.” Vergroening BLN-Schuttevaers commissie Vergroening en Duurzaamdeed in 2017 een enquête onder haar leden over vergroening. Johan Baggerman, verenigingssecretaris voor Milieu & Innovatie, vertelde over de uitkomsten. “94 procent van de deelnemers aan de enquête is van mening dat BLN-Schuttevaer zich moet inzetten voor vergroening van de sector. Driekwart verwacht de hoofdmotor van hun schip binnen 25 jaar te vervangen, waarvan 42 procent zelfs binnen vijf tot vijftien jaar. Vervanging en de hieraan gekoppelde vergroening van de binnenvaart zou in een stroomversnelling kunnen komen door fiscale en/of andere mogelijkheden. Te denken valt aan een versnelde afschrijvingsmogelijkheid voor de ‘oude’ motor. Zoals door sommige deelnemers aangegeven, is hierbij het moment van belang. Dat wil zeggen: het moment dat de oude motor ‘eruit loopt’ en de investering voor het bedrijf verantwoord is.” Nabehandelingssystemen Hoewel nabehandelingssystemen niet onbekend zijn in de binnenvaart, blijkt dat er relatief nog weinig systemen in schepen zijn ingebouwd, namelijk circa 7 procent. Daarnaast is 1,3 procent van de schippers hiermee bezig. Baggerman: “Opvallend is dat op ruim 25 procent van de schepen gewoonweg geen ruimte is voor inbouw van een nabehandelingssysteem. Uit tal van reacties kan afgeleid worden dat veel binnenvaartondernemingen wel wíllen vergroenen, maar dat niet duidelijk is welke investeringen effectief zijn. Daarnaast laat de wetgeving te wensen over. Het is logisch dat de sector, vóórdat in dure systemen en toepassingen geïnvesteerd wordt, wil weten waaraan men toe is.” “Van degenen die een nabehandelingssysteem aan boord hebben, geeft 72 procent aan goede ervaringen met het systeem te hebben. 28 procent heeft minder of geen goede ervaringen. Bijna 75 procent denkt binnen één tot tien jaar beslissingen te moeten nemen om emissiereductie te bewerkstelligen. Het bunkeren van GTL wordt als favoriet gezien. Wanneer de prijs van een kuub GTL gelijk wordt aan een kuub gewone gasolie is de keuze nog sneller te maken.” Kort samengevat: vergroenen van de binnenvaart is een goed uitgangspunt, alleen ‘de schoorsteen moet wel blijven roken’ ofwel er moet ‘brood op de plank komen’. Broodjes waren er in ieder geval na afloop van de vergadering in de vorm van de door de ‘kwartiermakers’ van het Fort bereide lunch. Emily Brontë heeft de primeur: met 135 meter afmeren in Huizen DOOR EVERT BRUINEKOOL De Emily Brontë meerde maandag 18 december als eerste riviercruiseschip af in de haven van Huizen. De gemeente, rederij Scylla en Provincie Noord-Holland investeerden samen 450.000 euro in de voorzieningen om cruiseschepen tot 135 meter lengte te kunnen ontvangen. Ook de motorchartervaart kan er gebruik van maken. De kop is eraf; het ontwikkelen van de nieuwe cruisebestemming gaat nu echt van start. In het donker meerde de 135 meter lange Emily Brontë maandagochtend om acht uur probleemloos af aan de steiger. ‘s Middags brachten de Huizer wethouder Marlous Verbeek en Scylla’s rivermanager Marco van Ingen, onder toeziend oog van vijftig genodigden, een toost uit. Na de officiële opening kregen de gasten een rondleiding door het luxe schip. Nieuw hoofdstuk Het is de bedoeling dat de schepen in de toekomst hier dubbeldik afgemeerd kunnen liggen in de haven. “Eén ligplaats is geen ligplaats”, stelde Verbeek in haar speech. “Het allergrootste schip, wel 135 meter lang, dat hier ooit is aangemeerd, kwam nu vanuit Keulen. Een nieuw hoofdstuk voor Huizen en een nieuwe kans.” De verwachting is dat Huizen vanaf 2019 in de programma’s van de reders is opgenomen met circa twintig schepen. Ook aanbieders van fietsvaar vakanties zijn welkom. Van Ingen benadrukte dat de Emily Wethouder Marlous Verbeek en rivermanager Marco van Ingen toosten op de ingebruikname van de nieuwe steiger. (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie) Brontë bijna geruisloos aan de kant lag dankzij de walstroomvoorziening. Ook verwelkomde hij andere reders onder de gasten. Die collega-bedrijven hebben veel belangstelling voor deze nieuwe afmeerlocatie. “Het is een groot succes. Onze investering van 120.000 euro in deze ligplaats is een investering in de branche en voor iedereen beschikbaar”, vertelde Van Ingen. “De schepen worden groter en we bouwen allemaal meer schepen.” Willemstad Hij was verheugd en meldde ook dat het erop leek dat de ene ligplaats in Willemstad eind komend jaar uitgebreid gaat worden naar drie ligplaatsen. Willemstad staat al in de programma’s, in tegenstelling tot Huizen. Huizen is nu een van de elf havens in Noord- Holland waar de schepen kunnen afmeren. Louis van der Corput was aanwezig namens Croisi Europe, een cruisereder met veertig schepen op de Europese rivieren. “In de cruisevaart is het heel erg druk; afmeerplaatsen zijn er te weinig. Volendam is ook al uitgevallen. Wij gaan dit verder uitwerken en in 2019 en 2020 komt dit mooie alternatief zeker in de catalogus.”

Binnenvaartkrant