Views
3 years ago

2017-10

 • Text
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Meter
 • Goed
 • Marine

De Binnenvaartkrant 20 9

De Binnenvaartkrant 20 9 mei 2017 Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS www.miniworldrotterdam.com 30% Lezersaanbieding (op vertoon van deze advertentie) ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV “voor al uw sloop- & saneringsschepen en overige drijvende objecten” +31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317 DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be Contante betaling Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl

De Binnenvaartkrant 21 9 mei 2017 Scheepvaart blijft regelmatig hinder ondervinden van werkzaamheden Op naar een beter bevaarbaar Van Harinxmakanaal DOOR MENNO BONNEMA Eind april gaf de Provincie Friesland een update over de werkzaamheden aan het Van Harinxmakanaal. Die werkzaamheden aan deze voor het noorden zo belangrijke vaarweg, strekken zich uit van de sluizen bij Harlingen tot aan een aquaduct bij het Drachtsterplein in Leeuwarden. Periodieke hinder voor de scheepvaart blijft tijdens het werk onvermijdelijk. Rondom de Friese hoofdstad Leeuwarden gebeurt momenteel veel met betrekking tot infrastructuur. In het tijdelijke onderkomen van projectorganisatie Leeuwarder Vrij-Baan vond een update door de Provincie Friesland plaats over de werkzaamheden aan het Van Harinxmakanaal. In het projectkantoor valt op hoe hier de afgelopen jaren hard gewerkt is aan de ontsluiting van de stad via de aanleg van allerlei nieuwe wegen, met voorop daarbij de totstandkoming van de nieuwe rondweg De Haak. Daarvoor zijn we deze avond niet gekomen, wel om ons bij te laten praten over de verbeteringen en werkzaamheden aan het Van Harinxmakanaal. Omvaren via Lemmer Bij de vorige bijeenkomst deed de provincie uit de doeken hoe de aanleg van het aquaduct bij Harlingen zou verlopen. Dat aquaduct ligt er inmiddels. Namens de provincie opent Wim Boogholt de avond nu met een terugblik op het invaren van het aquaduct bij Harlingen. Via een fraai time-laps video krijgen de aanwezigen in één minuut te zien hoe zo’n 48-uurs operatie verloopt. Daarmee is de hinder voor de scheepvaart bij Harlingen nog niet voorbij. Eind 2017 starten de werkzaamheden rond de Koningsbrug, die naast het aquaduct blijft liggen, voor regionaal gebruik. Iets verderop zullen al eerder de sluisdeuraandrijvingen van de sluizen naar de Waddenzee vervangen worden. Volgens de huidige planning zal daarbij de kleine sluis gestremd zijn van 4 september tot 8 oktober. Bij de grote sluis zal de stremming plaatsvinden van 23 december tot 21 januari van het volgende jaar. De scheepvaart zal dan via Lemmer moeten omvaren. Maasbrachts bedrijf levert onderdeel voor monument MH17 DOOR NOUD VAN DER ZEE Antonius Vesselheads uit Maasbracht heeft onlangs een deel van het Nationaal Monument MH17 vervaardigd. Het Maasbrachtse bedrijf maakte met een enorme pers de gebogen achterwand voor het kunstwerk. Het basismateriaal, een staalplaat van 16 bij 4 meter, was besteld bij staalproducent Dillinger Hutte uit Dillingen in het Duitse Saarland. Het speciale transport werd per binnenschip afgeleverd bij de 80-jarige onderneming. De gebogen achterwand voor het kunstwerk. (foto Noud van der Zee) “Het gedenkteken voor de MH17 is een bijzondere opdracht voor ons”, vertelt Rob Derix, sales- en marketingmanager van Antonius. Op donderdag 20 april ging de gebogen achterwand per transport naar het herinneringsbos Vijfhuizen aan de Westkant van de Polderbaan op Schiphol. Dat is de plek waar vlucht MH17 op 17 juli 2014 vertrok. Niemand van de 298 passagiers en bemanningsleden overleefde de ramp met het toestel van Malaysia Airways. Wim Boghoolt namens de Provincie Fryslan aan het woord over alle knelpunten in het Van Harinxmakanaal. (foto Menno Bonnema) De ontwerper van het gedenkteken is kunstenaar Ronald A. Westerhuis uit Zwolle. Westerhuis, die ooit werkte in de offshore, legt zich sinds 2000 toe op grote kunstwerken van roestvaststaal. Voor de rest van het kanaal geeft Boghoolt een opsomming van meer en minder vaststaande werkzaamheden. Voor de verruiming van de bocht in Franeker vinden nog volop onderhandelingen plaats. Concrete actie is daar pas tussen eind 2018 en begin 2019 te verwachten. Modernisering van de brug bij Dronrijp staat gepland voor half 2018, hoewel ook daar nog gesprekken met potentiële aannemers plaatsvinden. Weer verderop krijgt het dorp Rytsemasyl de primeur van een zogenaamde bio based brug, waarbij de brug van waarschijnlijk het natuurproduct vlas gemaakt gaat worden. Planning werkzaamheden: 2018. Sloop Zwettebrug Dichter bij Leeuwarden komen we dan bij de spoorbrug en de Zwettebrug. De laatste gaat gesloopt worden; bij de eerste staat de vervanging van remming- en geleidewerken aan de HRM103 op stapel. Ook hier zal van tijd tot tijd hinder voor de scheepvaart optreden. De detailplanning over werkzaamheden en hinder zal door de aannemer tijdig bekend worden gemaakt. Tot slot komen we dan in Leeuwarden zelf bij het aquaduct aan het Drachtsterplein. Dat zal eind augustus geopend worden voor het autoverkeer. Daarna vinden nog werkzaamheden rondom plaats, zeker tot januari volgend jaar. Raadpleeg voor de meest actuele informatie over stremmingen en hinder vaarweginformatie.nl. Oost-Vlaanderen wordt aandeelhouder Gentse haven De provincie Oost-Vlaanderen wordt aandeelhouder van het Havenbedrijf Gent. De provincie krijgt hiermee een plaats in het havenbestuur en kan het beleid van de haven meebepalen. Havenbedrijf Gent werd op 1 januari 2014 een NV van publiek recht met de stad Gent als enige aandeelhouder. Vorig jaar traden de gemeentebesturen van Evergem en Zelzate als aandeelhouders toe. De provincie Oost-Vlaanderen was tot nu toe alleen waarnemer in de raad van bestuur. Als toekomstig aandeelhouder voegt de provincie 13 miljoen euro toe aan het kapitaal van het Havenbedrijf. De kapitaalsverhoging wordt mede gebruikt voor de financiële bijdrage van het Havenbedrijf Gent voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Deze maakt 15 procent uit van de Vlaamse bijdrage. Als de lopende besprekingen tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports tot een fusie leiden, gaat de provincie ook deel uitmaken van het nieuwe, grensoverschrijdende Havenbedrijf. Het Havenbedrijf Gent realiseerde vorig jaar 16,6 miljoen euro winst, waarvan het grootste deel wordt opzijgezet voor de bouw van de Nieuwe Sluis. De bedrijfsopbrengsten en omzet groeiden in 2016 naar een record. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn havenrechten en concessies. In Gent is vorig jaar 51 miljoen ton goederen overgeslagen, wat 10 procent meer was dan in 2015. DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. VERSPREIDPUNTEN U kunt onze ca. 650 verspreidpunten vinden op www.binnenvaartkrant.nl ADRES REDACTIE EN ACQUISITIE ‘s-Gravenweg 37A 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 klantenservice@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl REDACTIE Michel Gonlag (Eindredacteur) M 06-53244445 Martin Dekker (Hoofdredacteur) M 06-22871516 Sarah De Preter M +31(0)6-22701893 SALES Ken Rijkers (Commercieel Manager) Eline Geneugelijk (Account Manager) Rica Adjis (Commerciëel medewerker binnendienst) AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Evert Bruinekool Frank Antonie van Alphen Jan Hoek Jan Johan ten Have Jitze Hooghiemstra Johan de Witte Joke Heikens Menno Bonnema Noud van der Zee DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv. Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag VORMGEVING Steven Chiang San Lin KLANTENSERVICE – ADMINISTRATIE Karin Hell (Office Manager) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten.

Binnenvaartkrant