Views
3 years ago

2017-05

 • Text
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Goede
 • Onze
 • Schepen
 • Schippers
 • Jaar

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 28 februari 2017 Wij feliciteren familie Vanherck en familie Maes van harte met ms Thalassini Maritieme betimmeringen en interieurbouw Non Ferro bv DAMEN MARINE COMPONENTS DE BINNEN VAART KRANT

De Binnenvaartkrant 19 28 februari 2017 Nog veel onduidelijkheid over Arbeidstijdenrichtlijn “Je hebt een academicus aan boord nodig voor de registratie” DOOR JOKE HEIKENS Tijdens de CBRB-themabijeenkomst over de nieuwe Arbeidstijdenrichtlijn blijkt op 15 februari dat er te weinig rekening is gehouden met de situatie aan boord. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Europese richtlijn zo vertaald dat die niet goed werkbaar is voor schippers, zo laten aanwezige schippers merken bij de vragenronde. “We hebben een academicus aan boord nodig om te voldoen aan deze richtlijn”, verwoordt een van hen de gevoelens. Op 1 januari is voor de binnenvaart de nieuwe Arbeidstijdenrichtlijn van kracht geworden. Tot juli is de Inspectie Leefomgeving en Transport nog coulant bij de handhaving. Daarna niet meer. De richtlijn is een afgeleide van de algemene Europese voorschriften, aangepast aan de specifieke omstandigheden van de binnenvaart. Maar met het resultaat is lang niet iedereen gelukkig. Vrijheid Michiel Koning, secretaris Sociale Zaken van het CBRB, wijst op de voordelen: “We hebben de schippers de vrijheid gegeven om zelf invulling te geven aan hoe ze de registratie van de arbeidstijden willen doen. Dat kan door de rusttijden weer te geven; dan is de arbeidstijd alle tijd die overblijft. Maar het kan ook andersom: je kunt ook alleen de arbeidstijd opgeven. Het belangrijkste is dat dit goed geregistreerd staat zodat het gecontroleerd kan worden. Daarnaast moet er altijd een handtekening van de werknemer onder staan. Deze regeling is door de Europese Unie ingesteld om voor dezelfde regels tussen alle lidstaten te zorgen en ook om werknemers te beschermen; die mogen niet meer dan 48 uur per week werken.” Volgens Jaap Kwakernaat, seniorbeleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is de bescherming van de werknemer ongeveer gelijk gebleven. “De werkgevers willen meer flexibiliteit, de werknemers meer bescherming. Dat laatste is in ieder geval niet minder geworden dan bij de vorige richtlijn.” “Elk jaar heeft iedere werknemer recht op een onderzoek door een Varen op visolie Zeeschepen mogen sinds 2015 in speciale gebieden, zoals de Noordzee en de Oostzee, niet meer op stookolie varen. Tenzij een scrubber is geïnstalleerd die de uitlaatgassen reinigt. Vanaf 2020 wordt dat wereldwijd van kracht, waarmee reders voor de keuze komen te staan om te investeren in scrubbers óf om op duurdere brandstof te varen. Emissievriendelijke brandstoffen, zoals LNG, methanol en waterstof behoren ook tot de mogelijkheden. Een ander alternatief is VG Marine EcoFuel en dat is gebaseerd op biobrandstof. Michiel Koning, Jaap Kwakernaat en Karel Stoker (vlnr) probeerden duidelijkheid te verschaffen. (foto Joke Heikens) Dat lijkt discutabel, omdat biobrandstof in verband wordt gebracht met het kappen van regenwouden. Met EcoFuel ligt dat anders. Het is een duurzame, klimaatvriendelijke brandstof van plantaardige en gerecyclede olie uit industriële afvalstromen, waaronder uit visafval geperste olie. Het wordt (nog) slechts op bescheiden schaal geproduceerd in het Finse Uusikaupunki en aangeprezen als ‘The marine fuel of the future’. In 2016 kwamen de zusterschepen Eeva VG en Mirva VG van de Finse rederij Meriaura Oy in de vaart, en die varen erop. Het zijn Poolse casco’s die afgebouwd werden arts om zijn gezondheid te bepalen, de kosten daarvan zijn voor de werkgever. Voor seizoenarbeiders is er een aparte regeling, net als voor zelfstandigen. Die moeten zich aan het RSP (Reglement betreffende Scheepvaartpersoneel op de Rijn, red.) houden. Wij zien ZZP’ers die voor een baas werken wel als werknemer. Zij hebben dezelfde bescherming.” 48 uur per week Gijsbert van den Berg van de vof Adriana ziet grote problemen opdagen: “Mijn personeel zit niet in de systeemvaart en werkt 14 uur per dag, dan kom ik wel in de knoop met de maximale werktijd van 48 uur per week. Daar zijn we na drie dagen al doorheen. Maar ik vaar alleen in het seizoen;, dus op jaarbasis kan dit weer wel. Waar wordt naar gekeken? Mijn personeel rust tussendoor, maar dan vaart het schip nog wel. Volgens de Vaartijdenwet zijn ze dan aan het werk.” Koning gaf uitsluitsel: “Werknemers mogen tot 14 uur op een dag werken, maar u bent wel gebonden aan het gemiddelde van 48 uur per week binnen de referentieperiode van vier maanden.” Een andere schipper vraagt zich af of de ILT op de vaar- en rusttijden gaat controleren, of op Arbeidstijdenrichtlijn. Karel Stoker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordt: “Dat moet de praktijk uitwijzen. Ze kijken naar de richtlijn en als het goed is, is daarmee ook meteen het RSP gecontroleerd. We hebben steeds de gunstigste bepalingen gekozen; als het arbeidsrechtelijk klopt dan moeten ook de vaartijden kloppen.” René Overveld van Interstream Barging wil weten of er een modelformulier voor de registratie van de rust- en werktijden is. “Nee, dat is er niet”, zegt Koning. “We hebben gekozen voor vrijheid om dat in te vullen. We geven alleen richtlijnen; daardoor houden we het zo gemakkelijk mogelijk.” Stoker vult aan: “In het vaartijdenboek staat al een model, dat kunt u gebruiken.” Koning: “Kies dan wel voor óf de rusttijden óf de werktijden. Het staat vrij om de rust- of de werktijd te registreren”, legt hij nogmaals uit. “Die tijden staan los van de vaartijd van het schip. Er wordt ook gewerkt als het schip stilligt.” Boetes en bezwaarschriften “Maar dat kan toch niet in het vaartijdenboek genoteerd worden? Daarin staat alleen de vaartijd van het schip”, zegt een andere schipper. Overveld: “Zet een systeem op… een formulier. Dat is ook voor de controleurs wel zo eenvoudig. Het kost zo een paar duizend euro om een model te maken en dan is het nog de vraag of je alles goed doet. Als we alles in de praktijk moeten ondervinden, dan gaat dat veel boetes en bezwaarschriften opleveren. We moeten hand in hand tot een model komen.” De Vereniging van Waterbouwers heeft al zo’n standaardformulier voor de arbeidstijdenregistratie opgesteld. Wellicht kan dat als voorbeeld dienen, oppert iemand. WERELDSCHEPEN Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. Zie www.wssrotterdam.nl bij Bodewes in Papenburg. Het draagvermogen is 4.850 ton en de lengte 103 meter. Voortstuwing geschiedt met een Belgische ABC (Anglo Belgian Corporation) dieselmotor van 1.650 kW. Met gestrekte kranen torent de Hermod hoog boven alles uit. De bejaarde kraanreus van 1978 is zonder emplooi en ligt al sinds 10 september 2016 in Rotterdam. Eerst bij Keppel Verolme in de Botlek, waarna op 20 december verhaald werd naar Heerema Plaats 76 in het Calandkanaal, nadat daar de Thialf vertrok. Die is nu volop bezig in Trinidad en heeft dus wel emplooi, evenals de Balder, die werkzaam is voor de kust van Angola. De pijpenlegger Aegir is klaar met een project bij Australië en thans onderweg van Singapore naar Kaapstad. TEKST EN FOTOGRAFIE: CEES DE KEIJZER

Binnenvaartkrant