Views
3 years ago

2017-05

 • Text
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Goede
 • Onze
 • Schepen
 • Schippers
 • Jaar

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 28 februari 2017 Recycling drijvend materieel +31 (0)38 477 29 35 Oslokade 1 8326 CH Kampen In- en verkoop van: • Schroot en metalen • Drijvende objecten • Bruikbare onderdelen Vergunt voor verwerking van ongereinigde tankers Hijsen en slopen van grote constructies met eigen drijvende bok www.hoebenrdm.nl Scheepselektro - Meet - en regeltechniek Gespecialiseerd in Tankmeet- en Tankalarminstallaties o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem. 24 uur service, 7 dagen per week! Reigersingel 10 2922 GP Krimpen a/d IJssel Tel. werkplaats: 0180 - 551731 Mobiel: 06 - 53164125 06 - 53561008 Fax : 0180 - 599727 Werken voor een wereldhaven, kan dat jou inspireren? Mensen zinvol werk geven. Milieubewust land, water en lucht respecteren. Meerwaarde creëren voor een ruime regio. Werk jij mee aan dit duurzaam denken en doen dat onze haven kenmerkt? Kom met ons praten tijdens de Open Scheepvaartdagen. Vind alvast je inspiratie op www.portofantwerp.com/jobs

De Binnenvaartkrant 15 28 februari 2017 Duitse zeehavens halen banden met NRW aan De goederenstromen tussen de zeehavens in Noord- en Oost-Duitsland en Noordrijn- Westfalen (NRW) gaan de komende jaren verder groeien. Om dit te kunnen bolwerken, gaan de verkeersministers van de Duitse kuststaten nauwer samenwerken met hun collega in NRW. Ze hebben een alliantie in het leven geroepen en trekken samen op richting Brussel en Berlijn. De actuele Duitse prognose laat zien dat het achterlandvervoer van de Oostzeehavens richting NRW de komende dertien jaar met één miljoen ton stijgt. Dat van de Duitse Noordzeehavens groeit zelfs met tien miljoen ton. De deelstaten Hamburg, Nedersaksen, Bremen, Mecklenburg- Vorpommern, Schleswig-Holstein en NRW beschouwen het dan ook als een gezamenlijk belang om de vervoerketen te versterken. Tijdens een bijeenkomst van de verkeersministers wees NRW’s Michael Groschek op de zwakke overslagontwikkeling in Rotterdam. Hij riep zijn collega’s op deze kans te benutten. NRW heeft volgens Groschek alles in huis om een logis tieke draaischijf te worden. Sneller plannen Op voorwaarde dat de infrastructuur in Duitsland – vooral het wegennet, maar ook het spoor en de vaarwegen – verder wordt uitgebouwd. Vooral het spoorvervoer blijft volgens Groschek achter bij de verwachtingen. Christian Pegel, verkeersminister in Mecklenburg-Vorpommern vindt het tijd om samen met de bondsregering een transportnet te definiëren waarbinnen planprocedures versneld kunnen plaatsvinden. Veel grote infrastructuurprojecten in Duitsland duren te lang doordat de wet ruime mogelijkheden biedt tot inspraak en het indienen van klachten. “Daarmee leggen we onszelf aan de ketting”, zei Pegel. De Hamburgse senator voor verkeer Frank Horch benadrukte in deze context dat de verdieping van de Elbe in Hamburg er hoe dan ook komt. “De rechters hebben 90 procent van onze plannen goedgekeurd. De punten die nog open zijn, gaan we snel oplossen.” Eind maart gaan de verkeersministers gezamenlijk naar Berlijn om te pleiten voor snellere procedures. Ook in Brussel gaan ze samen hun belangen op de kaart zetten. Onderhoud aan Main- en Donausluizen Zo’n 11 procent van het achterlandtransport uit de haven van Hamburg gaat met de binnenvaart. (foto HHM/Thomas Wägener) Op de Main, het Main-Donau-kanaal en de Donau is het jaarlijkse onderhoud aan de sluizen op komst. Vanaf 16 maart worden diverse sluizen gestremd om inspecties en onderhoud uit te voeren. De stremming duurt tot 4 april. Een aantal sluizen, zoals die van Regensburg, wordt compleet droog gezet. De Duitse vaarwegbeheerder doet dat bij elke sluis om de zes jaar om hun toestand grondig in kaart te brengen en indien nodig reparaties uit te voeren. Van de dubbele sluizen van Jochenstein en Kachlet blijft tijdens de gehele stremmingperiode één kolk in werking. Schepen die uit Oostenrijk komen, kunnen tot aan de haven van Straubing varen.

Binnenvaartkrant