Views
3 years ago

2017-05

 • Text
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Goede
 • Onze
 • Schepen
 • Schippers
 • Jaar

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 28 februari 2017 vikingcruises.com/careers.

De Binnenvaartkrant 13 28 februari 2017 Fabrikanten werken aan antwoord op nieuwe emissienorm Oplossingen dienen zich aan voor stage V-norm Toen de nieuwe Europese emissienorm voor scheepsmotoren vorig jaar bekend werd, reageerden binnenvaartvertegenwoordigers en motorenfabrikanten teleurgesteld. De eisen waren te streng; het zou onmogelijk of onbetaalbaar zijn om motoren te ontwikkelen die daaraan kunnen voldoen. Alleen met installatie van nageschakelde techniek zou de norm gehaald kunnen worden. Maar inmiddels dienen zich toch andere oplossingen aan, vertelt Khalid Tachi, directeur van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). In de zomer van 2016 nam het Europees Parlement de richtlijn voor Non Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V aan. In oktober werd de verordening voor alle motoren die niet voor vervoer op de verharde weg bestemd zijn, definitief. Alle in de binnenvaart gebruikte motoren (onder meer voor voortstuwing en generatoren) vallen onder deze stage V. 2019 Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe scheepsmotoren met een vermogen van minder dan 300 kW aan de NRMM-richtlijn voldoen. Voor scheepsmotoren met een groter vermogen is dat een jaar later. De binnenvaartlobby was vorig jaar teleurgesteld: EBU, ESO en EICB-directeur Khalid Tachi: “Onder voorwaarden en met vrijstelling mag een fabrikant een nieuwe motor ook ‘tijdens het gebruik’ testen.” (foto EICB) ook de motorenfabrikanten hadden bij de politiek aangedrongen op overname van de Amerikaanse eisen: EPA Tier 4. De Europese Commissie en het Parlement namen die wel als uitgangspunt, maar voegden er extra strenge eisen voor fijnstof aan toe. Argument: binnenschepen varen door dichtbevolkte gebieden en fijnstof is zeer schadelijk voor de gezondheid van de mensen die daar wonen. Certificeren Als het technisch al mogelijk was motoren te ontwikkelen die aan de nieuwe normen voldoen, dan zou certificering te duur uitpakken, waarschuwde de industrie in eerste instantie. Voor een kleine afzetmarkt als de binnenvaart hebben ze weinig R&D-budget. “In het hoofddocument van de NRMM-verordening staat dat 10.000 draaiuren vereist zijn om de uitstoot te bewijzen”, vertelt Khalid Tachi. “Dat is kostbaar. Zo lang testen op een proefstand kost minstens tonnen.” In het dikke pakket bijlagen bij de NRMM geeft de Europese Commissie echter aan dat onder voorwaarden 2.500 draaiuren volstaan. “En dat je die ook ‘tijdens het gebruik’, dus varend, mag uitvoeren. Daarvoor kun je vrijstelling aanvragen.” Mogelijkheden ziet Tachi ook in de optie dat importeurs, dealers en zelfs binnenvaartondernemers een certificaat mogen aanvragen. “Dus niet alleen fabrikanten. Als een importeur of inbouwer aanpassingen aanbrengt op een motor, is hij verantwoordelijk en mag hij dus ook de certificering regelen.” De certificering komt in handen van de lidstaten. In Nederland gaat de Rijksdienst voor het Wegverkeer dat waarschijnlijk doen. Vrachtwagenmotoren Tachi weet dat enkele fabrikanten eraan werken om EURO VIvrachtwagenmotoren aan te passen zodat ze in de binnenvaart gebruikte kunnen worden. Die motoren hebben weliswaar kleinere vermogens (tot circa 500 pk), maar ze worden af-fabriek geleverd met katalysator en roetfilter. Dat mariniseren is veelbelovend voor kleinere schepen, zegt Tachi. “Op termijn kunnen ze mogelijk ook in hybride versie worden ontwikkeld.” Voor grote schepen, die veel varen en veel brandstof verbruiken, is de overstap op LNG een optie. Diverse fabrikanten hebben al laten weten dat hun gasmotoren op tijd aan de nieuwe emissie-eisen voldoen. Ook aan die van het methaanslip, dat als restproduct ontstaat. De kans is klein dat voor de middencategorie schepen en vermogens nieuwe of aangepaste motoren op de markt komen. Daar moet de oplossing komen van nageschakelde technieken: een combinatie van een SCR-katalysator en roetfilter. Nadeel vervalt Met de marine-versies van de EURO VI-motoren en de (dual fuel) LNG-motoren vervalt een belangrijk nadeel van CCR2- motoren – de huidige norm voor nieuwe motoren. Die hebben een hoger brandstofverbruik dan van CCR1-motoren: gemiddeld 10 procent. Het schoner maken van de verbranding en uitstoot was alleen haalbaar door meer brandstof te verbruiken. Tachi: “De rek is er uit; de nieuwe normen kun je op die manier niet halen. Dus kunnen fabrikanten het brandstofverbruik weer optimaliseren.” EICB opent loket voor stage V Er leven veel onduidelijkheid onder binnenvaartondernemers over de nieuwe Stage V- norm. Op www.eicb.nl/nrmm kunnen schippers terecht met hun vragen. Maritime Industry ligt op recordkoers Het gaat goed met de inschrijvingen voor Maritime Industry 2017. De verkoop van de nieuwe plekken die zijn ontstaan door de uitbreiding met Hal 2 gaat in sneltreinvaart, meldt de organisatie. “We zijn hard op weg om de record editie van 2016 te overtreffen”, zegt Babette Fokkens van Evenementenhal Gorinchem. Die editie telde 487 exposanten en ruim 14.000 bezoekers. Door de grote vraag heeft de organisatie voor Maritime Industry 2017 een tweede hal gecreëerd op de eerste verdieping. Naast extra standruimte staat deze verdieping in het teken van een innovatiestraat en een Deutsche Strasse met Duitse maritieme bedrijven. De samenwerking met het EICB wordt uitgebreid. Zo wordt voor het eerst een Blue Road Congres georganiseerd. Naast EICB werken ook BVB, CBRB, Bureau Telematica en Koninklijke BLN-Schuttevaer daaraan mee. Het centrale thema is duurzaamheid & innovatie. Maritime Industry 2017 vindt op 9, 10 en 11 mei plaats in Evenementenhal Gorinchem. Kijk voor meer informatie op www.evenementenhal.nl/maritime. Vertrouwen in kabinetsformatie Op 15 maart vinden de parlements verkiezingen plaats. Voor de binnenvaart is vooral de periode daarna belangrijk, als de partijen coalities smeden en onderhandelen over het regeerakkoord voor de komende vier jaar. Hoe steekt Koninklijke BLN-Schuttevaer de binnenvaart in de dossiers? Het intensieve lobbywerk wordt voortgezet. Ook in de aanloop IN GESPREK MET ROLAND KORTENHORST (voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer) naar de verkiezingen en tijdens de formatie zal de sector ruim aanwezig zijn. Je merkt dat de binnenvaart serieus wordt genomen, ook bij MKB-Nederland en VNO-NCW klinkt dat door. De binnenvaart wordt ook door die organisaties meegenomen. In het bestuur van MKB-Nederland merk ik dat BLN op z’n waarde wordt geschat met 2.500 leden. Ik vind het een goed signaal naar de schippers toe dat samen sterk staan loont. Je ziet dat de lobby effect heeft in de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle partijen. Dat heeft BLN vorige week gepubliceerd in een uitvoerig overzicht van de binnenvaart-punten in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Dat persbericht straalt optimisme uit voor de kabinetsformatie. Welke binnenvaartpunten gaan daarin misschien zelfs een rol spelen? Twee dingen zijn wellicht echt serieus voor de formatie. Op de eerste plaats de vergroening. Bij de huidige techniek stoot de binnenvaart de helft minder uit dan een moderne vrachtauto. Met subsidie om de onrendabele top van milieu-investeringen te compenseren, kan nog meer worden bereikt. Ik merk dat steeds meer politici beseffen dat dat geld goed besteed is. Het tweede punt dat een rol kan gaan spelen, is de verkokering op de ministeries. De kokers wegvervoer, spoor en water moeten weg. Ons pleidooi is al lange tijd om het om te draaien. Denk niet dat je meer asfalt aan moet leggen als er een knelpunt op de weg bij komt maar vraag je af wat de vervoersopdracht voor Nederland in de toekomst eigenlijk is. Kijk naar integraal vervoer, gebruikmakend van alle modaliteiten. Ik proef dat dat de manier van denken moet zijn en dat daarmee gebruik kan worden gemaakt van de ongelooflijke capaciteit van de vaarwegen. En dan niet alleen de grote vaarwegen, juist ook die kleinere en zelfs de inzet van schepen bij stadsdistributie. Beter een schoon schip voor de deur. Ik ben benieuwd naar de accenten in de formatie. De discussie over transparantie in de binnenvaart had nog een staartje in het Kameroverleg, waar bij ook moties werden aangenomen om de transparantie in de binnenvaart na te streven. Zelfs een motie voor het voorstel Agora van de ASV werd aangenomen. Hoe serieus moeten we dat nemen? Wat ik mooi vind, is dat er een breed draagvlak in de Kamer is om te kijken naar het functioneren van de markt in de binnenvaart. Mijn conclusie is dat er voor transparantie in de binnenvaart een meerderheid is en dus ook na de verkiezingen er waarschijnlijk zal zijn. Het is een serieuze discussie en dat is een goede zaak.

Binnenvaartkrant