Views
4 years ago

2016-21

 • Text
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Nieuwe
 • Bunker
 • Eigen

De Binnenvaartkrant 4 11

De Binnenvaartkrant 4 11 oktober 2016 RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 riviercruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar: 1e en 2e Kapitein - i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim - Donaupatent is een pré - Ervaring in de passagiersvaart - Kennis van de Duitse en/of Engelse taal - Representatief uiterlijk - Goede vrijetijdsregeling en salariëring - Zwitsers contract Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan: RsR Nemo Ltd. Atlantis Building, Office 302, 3rd floor 2 Makariou Avenue CY-4000 Limassol Per mail naar: pz@rsrnemo.com Voor informatie kunt u contact opnemen op telefoonnummer +31 68331541 683331541 Nautische Crew gezocht! Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn. Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”. Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50 A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. www.fluviant.be Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder Steuermann auf der Flotte der Reederei Somtrans! Reederei Somtrans ist: Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort. Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir minerale Ölprodukte und chemische Produkte. Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung, Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat. Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert. SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be Fluviant is een Belgische binnenvaartrederij die opereert vanuit Antwerpen. Ze vervoert droge bulk lading en heeft een eigen vloot 1000T schepen. Taken: Technisch management (A tot Z) van onze schepen. Coördineren en ondersteunen van technisch team van 2 eigen techniekers. Aanspreekpunt voor praktische zaken met betrekking tot de schepen. Aansturing van onze scheepsbemanning (schippers en matrozen). Uitbouwen van het veiligheidsbeleid met betrekking tot de vloot. Profiel: Technisch aangelegd en bij voorkeur hoger technisch diploma. Ervaring in (binnen)scheepvaart of grote affiniteit. Organisatorisch, communicatief, zin voor verantwoordelijkheid. Hands on en geen 9-to-5 mentaliteit. Aanbod: Een contract van onbepaalde duur aan een mooi salaris aangevuld met extralegale voordelen. Solliciteer: jobs@fluviant.be of +32 (0)3 540 02 13 (Melissa Wellens)

De Binnenvaartkrant 5 11 oktober 2016 Wil Duitsland te snel van steenkolen af? DOOR SARAH DE PRETER Volgens Wolfgang Cieslik kijkt de Duitse politiek te ideologisch naar de decarbonisering van de energievoorziening. Hij gelooft niet dat de binnenvaart zich de komende tien jaar zorgen hoeft te maken over het volledig ineenstorten van het kolenvervoer. Op de langere termijn is dit echter geen interessante markt meer. Cieslik was vorige week gastspreker tijdens het banket van de Vereniging voor Binnenvaart en Waterwegen (VBW) in Duisburg. Hij is directeur van energiebedrijf STE- AG, dat in Duitsland acht steenkoolcentrales exploiteert. Daarnaast is hij voorzitter van de Duitse Vereniging van Kolenimpor teurs en van de Europese kolenorganisatie EURACOAL. Gedoogd De kolenindustrie maakt wereldwijd moeilijke tijden door. Rijke landen hebben fors gesneden in hun steun aan kolenprojecten om te kunnen investeren in technologie voor hernieuwbare energie. De door Duitsland ingezette Energiewende heeft ertoe geleid dat de Meer lading bundelen door verladers >> Vervolg van de voorpagina kolenindustrie in het land nog slechts gedoogd wordt. De prijzen zijn gekelderd en veel centrales kunnen volgens Cieslik zelfs op piekmomenten niet meer rendabel produceren. Er is momenteel een capaciteitsoverschot aan elektriciteit. Op dit moment is zo’n 38 procent van de in Duitsland opgewekte stroom afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In 2050 zou dit 80 procent of zelfs meer moeten zijn. Hoe realistisch zijn de politieke ambities om snel een einde te maken aan stroomproductie uit steenkool? Wat zijn gevolgen voor aanvoer per binnenvaart? Als er al wordt gekeken naar de ontwikkeling van een app voor de binnenvaart, dan gebeurt dit vaak ‘op eigen houtje’. Ries Boode, voorzitter van zowel BTB als Binnenvaart Netwerk Diensten (BND), riep de havens op er werk van te maken. Toen dagvoorzitter Inge Diepman echter vroeg welke havens wilden reageren, bleef het lang stil in de zaal. Het was NVBsecretaris Lijdia Peter-De Groot die uiteindelijk antwoordde: “De NVB neemt de handschoen op. Het is belangrijk naar uniformiteit te streven. Dat kan via de NVB.” Bode gaf aan waar de kansen liggen in die digitale communicatie: “Tussen de havens en de schepen bijvoorbeeld over hoe schoon een schip moet zijn, tussen de schepen onderling (zoals radarbeelden met elkaar delen), tussen schepen en bedrijven aan wal en tenslotte in de hele supply chain. U vindt alles terug in het BTB-programma Binnenvaart 3.0.” Het liefst zou Bode zien dat er Wifi-DRIP’s voor de scheepvaart komen, vergelijkbaar met de Dynamische Route Informatie Panelen zoals die boven de snelwegen hangen met informatie voor het verkeer, maar dan zichtbaar op het computerscherm in de stuurhut zodra een schip een wifi-gebied binnenvaart. “Daar kunnen de havens diensten aanbieden aan de binnenvaart en nautische bijzonderheden communiceren.” Wolfgang Cieslik sprak bij het binnenvaartbanket van de VBW in Duisburg. (foto Sarah De Preter) Lichtzinnig Cieslik vindt het lichtzinnig om over decarbonisering te praten zonder betrouwbare alternatieven achter de hand te hebben. Hij wees in Duisburg op de onvoorspelbaarheid van zonne- en windenergie. “De zon levert in de eerste maanden van het jaar slechts 10 procent van wat we nodig hebben. Ze zal ook in de toekomst in januari minder schijnen dan in juli. En ook de wind kunnen we niet beïnvloeden.” Wereldwijd stijgt de energiebehoefte hard. De honger naar stroom zal volgens Cieslik zonder kolen voorlopig niet te stillen zijn. “In sommige delen van China hebben mensen slechts twee uur stroom per dag. Dat kan je ook leveren door her en der een windmolen te plaatsen. Maar in Europa zijn we verwend: we hebben altijd stroom. Hoe borg je een continue energievoorziening als de bronnen waaruit stroom wordt opgewekt, wispelturig zijn?” Economische risico’s De politiek heeft dit aspect volgens Cieslik buiten beschouwing gelaten. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de kolenimporten in Duitsland op korte termijn opdrogen. De ‘superbatterij’ die nodig is om een overschot aan zonne- en Nieuwe voorzitter Eric Janse de Jonge ontving uit handen van scheidend NVB-voorzitter Marijke van Haaren een kompas (“…en geen hamer…”). Nieuwe voorzitter De avond vóór het congres was de NVB akkoord gegaan met de nieuwe voorzitter, oud-gedeputeerde van Brabant Eric Janse de Jonge. Marijke van Haaren nam na acht jaar afscheid als voorzitter van de NVB, die onder haar leiding uitgroeide tot een belangrijk kenniscentrum en vraagbaak voor de Nederlandse binnenhavens. Ze zei trots te zijn op wat bereikt is en wees met name naar de modelhavenverordening. Bij het NVB-congres werd ook duidelijk dat er nieuwe kansen liggen voor de binnenvaart door samenwerking tussen verladers die door lading te bundelen de binnenvaart een betere optie maken. Pieter van Tongeren wil met Tata Steel meer intermodaal vervoeren en riep de binnenvaart op om verladers te zoeken waarmee zijn bedrijf lading kan combineren. “We bundelen al met andere verladers lading om meer per spoor te kunnen vervoeren. Dit moet bij de binnenvaart ook mogelijk zijn.” Hij voegde daar wel aan toe dat die bundeling voor het spoor vooral vanaf de Limburgse locatie van Tata Steel gebeurt en niet vanaf IJmuiden. Overijssel en Brabant Twee provincies zouden als voorbeeld kunnen dienen voor de aanpak in de regio rond het Noordzeekanaal: Overijssel en Brabant. Voorzitter Annette Augustijn van Bureau Voorlichting Binnenvaart wees op Maatwerk, het team van consultants dat de kansen voor de binnenvaart onderzoekt in onder andere Overijssel door verladers bijeen te brengen. “We komen graag een keer praten bij Tata Steel.” Van Tongeren gaf aan een delegatie van het BVB welkom te heten. Beleidsadviseur Sjef de Wit van Provincie Noord-Brabant gaf het voorbeeld van de stichting BERZOB (Bereikbaarheid ZuidoostBrabant) waarin gecoördineerd door MCA-Brabant achttien bedrijven samenwerken en al een flinke modal shift hebben gerealiseerd. De Wit voegde daaraan toe dat de provincie en Rijkswaterstaat daar ADVERTENTIE windenergie op te slaan voor tijden dat men het nodig heeft, is nog niet uitgevonden. Betrouwbare energievoorziening is echter van levensbelang voor de industrie, steltde hij. “Als industriele processen stilvallen omdat we even te weinig stroom hebben, zitten we met een groot probleem.” In plaats van ideologisch zou de politiek volgens Cieslik met meer realisme naar de decarbonisering van de energievoorziening moeten kijken. En als men dat woord al in de mond neemt, moet het voor alle fossiele brandstoffen gelden, vindt hij. Hoewel gas op zich een schonere brandstof is dan steenkool, zijn gasgestookte centrales volgens Cieslik niet per definitie milieuvriendelijker dan moderne kolencentrales. “Door de toenemende fluctuaties in het energienet moeten gas- en kolencentrales steeds meer in deelbelasting werken. Onder die omstandigheden zijn moderne kolencentrales zelfs schoner dan gasturbines.” De komende jaren worden in Duitsland veel oudere kolencentrales stilgelegd omdat modernisering onder de huidige marktomstandigheden geen zin meer heeft. Cieslik verwacht dat de nog overblijvende centrales in 2026 nog steeds dezelfde hoeveelheid werk zullen moeten verzetten. Ze zullen hun logistieke ketens slimmer moeten inrichten om flexibeler te kunnen reageren op het aanbod van en de vraag naar energie. Binnenvaart Wat betekent dit voor de binnenvaart, die al decennia lang grote hoeveelheden kolen vervoert? De laatste drie jaar is er 3,3 miljoen ton kolen weggevallen, waarvan 1,4 miljoen ton in 2015. De komende tien jaar hoeft de sector zich volgens Cieslik geen al te grote zorgen te maken over het volledig instorten van het kolenvervoer. Maar of hij vandaag nog in een nieuw koppelverband voor kolenvervoer zou investeren? “Ik zou dat afraden. De markt is moeilijk en wordt er niet beter op. Er is op dit moment geen tekort aan scheepsruimte. Investeren in nieuwe capaciteit is een extreem groot risico.” ook aan hebben bijgedragen door de verruiming van de kanalen in Brabant. Als concreet voorbeeld gaf hij ook de nieuwe mogelijkheid om met kleine koppelverbanden naar Eindhoven te varen. “De stichtingen BERZOB en MCA- Brabant peilen voortdurend de behoeften van de verladers in de regio. Dit is nog in gang gezet onder toenmalig gedeputeerde Eric Janse de Jonge.” De nieuwe voorzitter van de NVB beaamde dit hartelijk. “Die samenwerking is inderdaad heel belangrijk.” Femke Brenninkmeijer, hoofd van het Energie cluster bij Port of Amsterdam, gaf aan dat het Havenbedrijf er graag aan meewerkt om die samenwerking tussen verladers in de Noordzeekanaalregio te realiseren. “We zullen Brabant een lesje leren!” ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316 • Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

Binnenvaartkrant