Views
3 years ago

2016-21-Marktontwikkeling

 • Text
 • Nprc
 • Binnenvaart
 • Marin
 • Jaren
 • Fusie
 • Projecten
 • Groei
 • Jaar
 • Maritieme
 • Oktober

De Binnenvaartkrant 27

De Binnenvaartkrant 27 Marktontwikkeling 2 11 oktober 2016 “Betere positie aan de onderhandelingstafel voor vervoerders” NPRC en CBV fuseren Afgelopen zaterdag is de ledenvergadering van NPRC akkoord gegaan met de fusie tussen de coöperaties NPRC en CBV (Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging). De CBV heet na de fusie ook NPRC. De NPRC was al de grootste logistiek dienstverlener in de Nederlandse binnenvaart en breidt het ladingpakket van 11 miljoen ton uit met ongeveer een half miljoen ton. In de praktijk komt deze fusie neer op een overname van de in 1968 opgerichte CBV door de NPRC. Maar juridisch is het een fusie tussen twee coöperaties. CBV had nog 90 ingeschreven leden, maar het lidmaatschap betekent bij de CBV iets anders dan bij de NPRC. De 115 leden van de NPRC varen exclusief voor de NPRC. CBV-leden konden ook werk van anderen aannemen. “Enkele leden hebben zelfs vaste contracten bij andere opdrachtgevers”, legt NPRC-directeur Stefan Meeusen uit. De leden van de CBV kregen bij de fusie de keuze om het lidmaatschap op te zeggen, lid te worden van de NPRC of een proeflidmaatschap aan te gaan waarbij wel al reizen worden gedaan voor de NPRC en de definitieve keuze later kan worden gemaakt. “Dat hebben we bij de overname van Overmeer ook zo gedaan”, vertelt Meeusen. Vorig jaar nam de NPRC dat Amsterdamse bevrachtingskantoor over. De fusie betekent dat alle rechten en plichten van de CBV overgaan naar de NPRC. Een bevrachter van de CBV was al enige tijd geleden overgestapt naar de NPRC. De andere twee hebben elders werk gevonden. Een boekhouder en een administratieve kracht worden door de NPRC overgenomen van de CBV. Krimp Jaap van der Sluijs, voorzitter van het huidige CBV-bestuur, is tevreden over de fusie: “De historie en het vertrouwen in beide coöperaties is groot, dat gooi je niet zomaar overboord. We kunnen in deze nieuwe samenstelling grotere contracten aan en we kunnen betere voorwaarden bieden. De laatste jaren kregen wij het vanwege onze bescheiden omvang steeds zwaarder. Dus ga je zoeken naar meer massa, meer omvang. Toch wilden we onze waarden behouden. Onder de vleugels van de NPRC slagen we in beide”, aldus Van der Sluijs. Meeusen: “Het was een logische stap. We zijn ongeveer een jaar in gesprek met elkaar geweest. De CBV kampte al jaren met krimp.” De CBV is vooral sterk in het veevoervervoer en in projectlading. De vaart met kleine veevoerschepen naar Veghel heeft een gevoelige tik gekregen door de opening van het Máximakanaal vorig jaar, waardoor op het deel van de Zuid- Willemsvaart tot aan Veghel nu grotere schepen kunnen varen. “Dat heeft zeker een rol gespeeld”, beaamt Meeusen, die blij is met de fusie. “Onze partners, klanten én concurrenten worden in omvang steeds groter. Om een goede positie te houden aan de onderhandelingstafel voor de vervoerders én om vervoerszekerheid en een goed product te garanderen aan de klant, moet je mee opschalen”. Na de overname van Overmeer werd de NPRC de op twee na grootste logistiek dienstverlener op het water in Europa. Het totale laadvermogen van de aangesloten schepen bedraagt momenteel circa 240.000 ton en is ook na de fusie met de CBV niet dermate groot dat die in strijd is met de Europese mededingingsregels. Rotterdam subsidieert schone binnenvaart Op 1 oktober is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam geopend. Daarmee is er geld beschikbaar ter ondersteuning van nieuwe projecten die zorgen voor vermindering van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO 2 , CH 4 ) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. De regeling wordt uitgevoerd door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2016. Zowel bedrijven, publieksrechtelijke organisaties als combinaties daarvan komen in aanmerking. De maximale bijdrage is 25 procent voor onderzoeksprojecten die aan de eisen voldoen. Projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstraties kunnen tot 75 procent subsidie krijgen. Beoordeling Een onafhankelijke Innovatieraad beoordeelt de ingediende voorstellen. Rangschikking (en dus toekenning) gebeurt op basis van het verwachte milieurendement in de regio Rotterdam tot 2025. Dat wordt berekend aan de hand van de verwachte vermindering van brandstofverbruik en uitstoot per euro die in het initiatief wordt geïnvesteerd. De documenten voor de aanvraag zijn te downloaden op www.eicb.nl. Voor aanvullende informatie of vragen kan men ook terecht bij het EICB: (010) 798 98 30, info@eicb.nl.

De Binnenvaartkrant 26Marktontwikkeling 3 11 oktober 2016 Rabobank: Vervoersmarkt groeit, maar... Binnenvaartondernemer profiteert niet De Rabobank verwacht dat de totale vervoersmarkt dit jaar een groei van 1,3 procent aan toegevoegde waarde boekt. Voor 2017 voorspelt de bank een groei van 1,1 procent. De voornaamste groei zal plaatsvinden op de binnenlandse markt, waarbij vooral het wegtransport profiteert. Meer dan de kustvaart, het spoor en de binnenvaart. Voor de binnenvaart ziet Rabobank wel groei van het ladingvolume voor dit en volgend jaar. Maar “dit zal nauwelijks terug te zien zijn in de marges voor de individuele schipper door de bestaande overcapaciteit in de markt.” Toch zal die overcapaciteit in de komende jaren verder afnemen, voorspellen de onderzoekers. In de tankvaart onder andere doordat vanaf 2018 alleen nog dubbelwandige tankers mogen varen en het doek dus valt voor enkelwandige tankers. “Verdere afbouw van het aanbod zal komen door de veel strengere emissie-eisen die in 2019 gaan gelden voor alle nieuwe motoren.” Voor het eerst sinds de crisis matchten in 2015 vraag en aanbod. In periodes van laag water dreigt zelfs een tekort, aldus de Rabobank. De tarieven waren daardoor vorig jaar hoger dan ze in jaren zijn geweest. “Echter, het effect van laag water is tijdelijk en naar verwachting stabiliseren de tarieven in 2016 op een lager niveau.” Broos en uitdagend De Rabobank pleit nog maar eens voor een betere samenwerking tussen bevrachters en schippers om de capaciteit te reguleren en zo ernstige marktverstoringen in de toekomst te voorkomen. “Schippers met een dergelijke samenwerking kennen een stabielere exploitatie en beter toekomstperspectief op de langere termijn.” De groei in 2016 en 2017 noemt de bank “broos” en de marktsituatie blijft de komende jaren “uitdagend” door schommelingen in het vervoersaanbod door het vertragen van de wereldhandel, veranderende goederenstromen en politieke sancties. Het vervoer van kolen en gas, chemie, staal en containers stijgt licht. Ook het bouwgerelateerde vervoer profiteert van de aantrekkende activiteiten in deze sector. “De tankvaart profiteert momenteel van een grote vraag naar opslagcapaciteit door de lage olieprijs, maar kent op de langere termijn een stagnerend vooruitzicht. Dit komt door de afname van gebruik van fossiele producten en de verschuiving van productiecapaciteit naar elders in de wereld.” Verduurzamen Door de slechte financiële positie van de schippers is de afgelopen jaren minder geïnvesteerd. Door de huidige opleving en de druk vanuit overheid en verladers om schoner te vervoeren, “zien we dat er zich initiatieven ontwikkelen om de binnenvaart nog verder te verduurzamen. LNG-aangedreven motoren, elektrische aandrijving, nabehandelingssystemen en On Board Monitoring van uitstoot gaat de komende jaren meer aandacht krijgen”, stelt Rabobank. De onderzoekers waarschuwen: de binnenvaart propageert haar duurzame manier van vervoer als Unique Selling Point, maar ze “moet nu echt wel gaan investeren om dit te blijven waarmaken. In samenwerking met de overheid en marktpartijen wordt gewerkt aan diverse pilots voor verduurzaming in de sector.” “Innovatieve vervoersconcepten komen echter maar moeizaam van de grond en de sector is redelijk behoudend. Dit is een punt van zorg. Investeringen in schepen dienen duurzaam en innovatief te zijn om de vloot modern en up-todate te houden.” MARIN: opnieuw gratis testtijd voor maritieme MKB’ers De afgelopen drie jaar bood MARIN gratis tanktijd aan maritieme MKB’ers voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt er in 2017 een vierde ronde. Het aanbod is bedoeld voor vijf MKB-bedrijven die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. Inschrijven kan tot 1 december. MARIN wil op deze manier Nederlandse MKB’ers helpen een stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie die anders wellicht onoverkomelijk is. Het moet gaan om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten (daar gelden MARIN’s normale projecten en tarieven voor). De projecten die in aanmerkin gkomen, zijn divers van aard: van drijvende zonnepanelen en zwemrobots tot een waterkrachtinstallatie voor het opwekken van energie. In 2016 werd de gratis tanktijd aangeboden voor de projecten Seaqualizer, Bleurise OTEC, Ocean Cleanup, SeaCurrent Kite en ECE akoestisch systeem. Voor deze projecten zijn de meeste proeven ondertussen uitgevoerd. 40.000 euro waard De vijf geselecteerde projecten van 2017 krijgen allemaal twee weken tanktijd (inclusief voorbereidingen en testtijd) in het MARIN Concept Basin of het MARIN Shallow Water Basin. Het aanbod is inclusief een ervaren experimentator, die de systemen bedient en de klanten helpt bij het uitvoeren van de proeven. Ook inbegrepen is een voorbereidende dag voor inhoudelijk overleg met een ervaren projectmanager en een project engineer. Met elkaar bespreken ze het concept, de beste aanpak van de proeven en de benodigde ondersteuning door MARIN. Het totale pakket is circa 40.000 euro waard per project. Klanten kunnen hun eigen modellen meenemen en zelf meewerken bij de proefuitvoering. MARIN kan ook modellen maken, maar die moeten dan wel worden betaald. Datzelfde geldt voor analyses en rapportage door MARIN. De ervaring uit voorgaande jaren leert dat deelnemers zelf nog zo’n 20.000 tot 30.000 euro investeren in deze proeven. Vertrouwelijk Alles gebeurt vertrouwelijk en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven is in zijn geheel eigendom van de MKB’er zelf. Het MARIN-aanbod is ook geen overheidssubsidie. MARIN ziet het als zijn bijdrage aan de Nederlandse maritieme innovatie. Het instituut in Wageningen MA- RIN heeft moderne faciliteiten en is het grootste onafhankelijke maritieme testinstituut in de wereld. MARIN werkt voor grote reders, werven en energiemaatschappijen. Die faciliteiten en ervaring wil het ook graag inzetten om Nederlandse maritieme MKB’ers vooruit te helpen. Aanmelden Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich inschrijven tot 1 december 2016. MARIN selecteert uit de inzendingen zelf de meest innovatieve en kansrijke projecten. Voor meer informatie en ket inschrijfformulier kan men terecht bij Jaap de Wilde: (0317) 49 34 93, j.dewilde@marin.nl.

Binnenvaartkrant