Views
4 years ago

2016-14

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Gaat
 • Bedrijf
 • Waar
 • Twee
 • Marine

De Binnenvaartkrant 2 5

De Binnenvaartkrant 2 5 juli 2016 DAMEN TRADING KAPITÁNkormidelník! SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be UNIEKE KANS OM EIGENAAR TE WORDEN VAN EEN EUROPEES GEBOUWD BINNENVAART CASCO CASCO Afmetingen Diepgang Deadweight Ruim capaciteit Ruim afmetingen Container capaciteit Klasse Locatie DAMEN TRADING & CHARTERING WWW.DAMENTRADING.COM INFO@DAMENTRADING.COM | +31 (0) 183 63 95 22 Damen River Liner 1145 110,00 x 11,45 x 3,65 meter 3,10 meter max. ± 2620 ton ± 3285 m3 80,50 x 10,104 x 4,028 meter ± 208 TEU max. Gebouwd volgens N.S.I. en ADN Nederland Kijk ook op www.damentrading.com voor deze binnenvaart werkboten: Fluvia for Peak performance Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe Wir suchen: Rheinpatent bis Mannheim / Basel Radarpatent ADN-Zertifikat Sprache: Deutsch und Niederländisch Wir bieten: Hohes Sicherheitsverständnis Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen Permanente Weiterbildung Aufstiegschancen Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1 Gutes Betriebsklima Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – einfach bewerben über unsere Webseite! Bewerbungen an: Jesko Wehrt Human Resources Manager Fluvia AG Hafenstrasse 87 CH-4127 Birsfelden jesko.wehrt@fluvia.eu Wij zoeken: Rijn patent tot Mannheim / Basel Radarpatent ADN-Certificaat Taal: Nederlands en Duits www.fluvia.eu/jobs Wij bieden: Veiligheid hoog in het vaandel Aantrekkelijke Zwitserse arbeidsvoorwaarden Mogelijkheden voor zelf ontplooiing Goede promotie kansen Comfortabele 1:1 verhouding van werktijd en vrije tijd Motiverende & inspirerende bedrijfscultuur Sollicitaties eenvoudig via onze website! tanker shipping | tank storage | tanker brokers RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 riviercruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar: 1e en 2e Kapitein - i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim - Donaupatent is een pré - Ervaring in de passagiersvaart - Kennis van de Duitse en/of Engelse taal - Representatief uiterlijk - Goede vrijetijdsregeling en salariëring - Zwitsers contract Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan: RsR Nemo Ltd. Atlantis Building, Office 302, 3rd floor 2 Makariou Avenue CY-4000 Limassol Per mail naar: pz@rsrnemo.com Voor informatie kunt u contact opnemen op telefoonnummer +31 68331541 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Binnenvaartkrant 3 5 juli 2016 Koninklijke BLN-Schuttevaer start campagne na ledenverlies Koninklijke BLN-Schuttevaer start een ledenwerfcampagne. Onderdeel daarvan is dat bestuursleden en medewerkers deze week scheepseigenaren bellen om de voordelen van het lidmaatschap uit de doeken te doen en het belang van een sterke branchevertegenwoordiging. De vereniging verloor de laatste tijd 539 leden. Daartegenover stond dat 159 ondernemers zich als nieuw lid aanmeldden. Dat bleek tijdens de algemene ledenvergadering op 24 juni. In Vianen maakte Jan van Belzen de cijfers bekend. Bij afwezigheid van voorzitter Roland Kortenhorst en viecevoorzitter Erik Schultz leidde de voorzitter van de CBOB-ledengroep – en tevens vicevoorzitter van het BLN-bestuur – de vergadering. Het aantal leden is nu onder de 2.500 gedaald. 230 A-leden (varende leden) bedankten als lid en 309 B-leden (geassocieerde leden). Eén in plaats van drie In het artikel Overijssel maakt vergroening mogelijk berichtten we over een bijeenkomst in Kampen waarbij de provincie en het EICB drie pilots toelichtten met schepen die dankzij subsidie duurzamer waren gemaakt. Anders dan vermeld hebben (nog) niet alle drie de schepen daarmee een Green Award. Dat geldt alleen voor de Empresa. Bij de andere twee waren de werkzaamheden nog niet afgerond. Vicevoorzitter Jan van Belzen leidde de vergadering. Rechts directeur Hester Duursema. Contributie Er zijn in grote lijnen twee groepen opzeggers: mensen die voorheen lid waren van KSV Schuttevaer en niet lid willen zijn van de fusieorganisatie vanwege BLN (bijvoorbeeld omdat ze lid zijn van een andere sociaaleconomische organisatie) en KSV Schuttevaer-leden die de verhoogde contributie niet willen of kunnen betalen. Koninklijke BLN-Schuttevaer besloot begin dit jaar de contributie voor de ledengroep Schuttevaer versneld gelijk te trekken met die van de vroegere BLN-leden. Dat hield in de praktijk een verhoging in voor de meeste A-leden. “We hadden er al wel rekening mee gehouden dat mensen zouden opzeggen”, zei Van Belzen. Toch zal het aantal het bestuur tegenvallen. “Elk lid dat opstapt is er sowieso één te veel. We gaan niet bij de pakken neerzitten, maar gaan ons best doen een groot aantal nieuwe leden te werven.” Frans minimumloon geldt ook voor buitenlandse opvarenden Sinds 1 juli geldt in Frankrijk een wettelijk minimumloon. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers die in Frankrijk werkzaamheden verrichten. Het is vooral bedoeld om oneerlijke concurrentie door goedkope chauffeurs in het wegvervoer tegen te gaan. Maar het is van toepassing op alle arbeid. Ook als dat gebeurt op een binnenvaartschip onder andere vlag. Het minimumuurloon in Frankrijk bedraagt € 9,67 (bruto). De verplichting geldt alleen als er in Frankrijk geladen en/of gelost wordt. Transitoverkeer valt niet onder de wet (de Loi Macron). Werknemers die in Frankrijk werkzaamheden verrichten, moeten kunnen aantonen minimaal € 9,67 per uur uitbetaald te krijgen van hun werkgever. Bij een eventuele controle moeten de opvarenden in loondienst dat kunnen aantonen aan de hand van hun arbeidsovereenkomst. De werkgever moet een vertegenwoordiger in Frankrijk aanstellen die tot anderhalf jaar na de verrichte werkzaamheden de betreffende documenten bewaart voor controle. Vorig jaar nam Duitsland ook al zo’n wet aan. De laatste twee bepalingen zijn daar na protesten geschrapt. Leuven start proef met afval per schip ADVERTENTIE vooruitgang door dbhdiesel.com T. 088 0040484 DOOR SARAH DE PRETER In Leuven is een pilot gestart om huishoudelijk afval per binnenschip naar de installatie van afvalverwerker Indaver in Doel te brengen. Eerder werd al een succesvolle proef vanuit Vilvoorde uitgevoerd. De komende drie maanden gaat een kempenaar twee keer per week heen en weer varen tussen Leuven en Kallo. Hij neemt tien containers afval mee. De laatste kilometers naar de verwerkingsinstallatie van Indaver gaan over de weg. Als het project goed uitpakt, gaan binnenvaartschepen vanuit Leuven en Vilvoorde 30.000 ton afval per jaar naar Doel brengen. Het beoogde contract loopt tot 2023. De Leuvense afvalpendel kan jaarlijks 2.400 vrachtwagens van de weg houden en ontlast daarmee de assen Brussel-Antwerpen, Leuven-Antwerpen en de Antwerpse ring. Terwijl in Leuven een kempenaar wordt ingezet, werkt men in Vilvoorde met grotere containerschepen en gemengde vrachten. Speciale container Om het afval geurvrij en hygienisch te vervoeren heeft Van Moer Stevedoring een bestaande 30-voetcontainer omgebouwd. Hij is afsluitbaar en kan veilig worden gelost en geladen. Aan het gecombineerde binnenvaartvervoer hangt een hoger prijskaartje dan aan alleen vrachtwagentransport. De meerkosten zitten niet in het transport per binnenschip, maar in de extra logistieke bewegingen die nodig zijn om het afval tot in de bunker van de verbrandingsinstallatie te krijgen. De projectpartners zijn het inmiddels eens over de verdeling van de extra kosten. Ze blijven wel zoeken naar verbeteringen. Bij het Vlaamse project voor vervoer van afval via het water zijn al tien jaar diverse partners betrokken. De opdrachtgevers zijn de vijf intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalbeheer in Vlaams-Brabant: Incovo, EcoWerf, Interrand, Interza en Haviland. De opdrachtnemer is Indaver. Andere deelnemers zijn Waterwegen & Zeekanaal, de provincie Vlaams-Brabant en overslagbedrijf Van Moer. Innovatie Op internet zoemt rond dat alleen al een paar schepen net zoveel CO₂ uitstoten als alle auto’s ter wereld bij elkaar. Waarom elektrisch rijden als boten onze atmosfeer verzieken? Die cijfers zijn natuurlijk nonsens, maar laten we eerlijk zijn: de zeevaart helpt ons niet echt. In de buurt van havens gebruiken zeeschepen tegenwoordig zwavelarme brandstof maar op de oceaan gaat het nog steeds crescendo. Alsof dat een andere dampkring is. En we hebben het niet alleen over olietankers. Volgens The Guardian stoot een groot cruiseschip net zo veel CO₂ uit als 84.000 auto’s (en net zoveel stikstofoxide als 400.000 auto’s, zoveel fijnstof als 1 miljoen auto’s en zoveel zwaveldioxide als 376 miljoen auto’s). Mooie naam: Harmony of the Seas. Ik heb even naar de Nederlandse cijfers gekeken, om alles een beetje in perspectief te trekken. Bijna de helft van de CO₂-uitstoot komt van elektriciteitscentrales. Transport levert een bijdrage van iets meer dan 20 procent, zowel in Nederland als wereldwijd. Dat is inclusief het personenverkeer. De bijdrage van het totale vrachtvervoer is 7,5 procent. Aangezien de binnenvaart 5 procent van de CO₂ van het totale goederenvervoer uitstoot, is dat nog geen 0,4 procent van het totaal. Laten we het er maar op houden dat alle kleine beetjes helpen, maar we moeten ons ook niet gek laten maken. Innovatie hoeft geen synoniem te zijn voor klimaat- en milieuvriendelijk. Het was bijna het tegenovergestelde in het meest innovatieve tijdperk dat de mensheid ooit heeft gekend. In Engeland bracht in de 19e eeuw een stoomtreintje de kolen van de mijn naar de fabriek. De industriële revolutie in een notendop: spoorvervoer, mijnbouw en fabrieken. De rest van Europa heeft toch een andere aanpak. Het kolen- en ertstransport gaat daar namelijk grotendeels per schip. De stoommachine werd een verbrandingsmotor en de kolen kregen concurrentie van aardolieproducten. Voor de rest is er niet zo gek veel veranderd. De industriële revolutie bracht ons ongekende welvaart, een sterk vervuilde, overbevolkte aardbol en twee wereldoorlogen. In de Slag bij de Somme zetten de Britten in september 1916 de eerste primitieve tanks in. Het liep bij de Somme wel uit de hand hoor, met meer dan een miljoen doden, bijna driemaal zo veel als in vijf jaar Amerikaanse burgeroorlog, het tot 1 augustus 1914 grootste conflict tussen mensen ooit. Massaproductie van wapens was ook een innovatie. De inzet van de mitrailleur was een groot succes. Innovatie is niet altijd fijn als het geen synoniem is voor klimaat- en milieuvriendelijke uitvindingen. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant