Views
3 years ago

2016-11-Veiligheid op het water

 • Text
 • Veiligheid
 • Samen
 • Varen
 • Recreatievaart
 • Ongevallen
 • Provincie
 • Gebruik
 • Reddingsvest
 • Jaar
 • Maken

De Binnenvaartkrant 69

De Binnenvaartkrant 69 Veiligheid op het water 4 24 mei 2016 Rijkswaterstaat maakt kruising Hollands Diep/Dordtse Kil veiliger Rijkswaterstaat neemt maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de vaarwegkruising Hollands Diep en Dordtse Kil. In overleg met gemeenten Moerdijk, Cromstrijen en Strijen, de veiligheidsregio’s Zuid-Holland, Zuid en Midden- en West-Brabant, het havenschap Moerdijk en het Loodswezen is afgesproken wat tot 2020 wordt gedaan. Uitvoering van de voorgestelde maatregelen leidt naar verwachting tot een grotere veiligheid op het splitsingspunt. Vooral het risico op aanvaringen moet omlaag. Maximumsnelheid Een van de belangrijkste maatregelen is het verbeteren van de marifoondekking. Hiermee kan vanuit de Verkeerscentrale Dordrecht worden gecommuniceerd met schepen op de vaarwegkruising. Verder komt er een onderzoek naar de voor- en nadelen van het instellen van een maximumsnelheid ter plaatse. De gedachte is dat met de invoering van een maximumsnelheid de kans op gevaarlijke situaties kleiner wordt. Ook de effecten van incidenten zullen doorgaans kleiner zijn, aldus Rijkswaterstaat. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het verplichte gebruik van nevengeulen door de recreatievaart. Die wordt dan gescheiden van de beroepsvaart. Rijkswaterstaat laat ook dynamische apps ontwikkelen voor de recreatievaart. “Met apps kunnen we het verkeersbeeld voor de recreatievaart verbeteren. De voorbereidingen voor de productie van dynamische apps zijn in volle gang.” Andere maatregelen zijn het verstrekken van trajectgerichte info op de route Volkeraksluizen- Dordrecht en het intensiveren van toezicht en handhaving. Geen walradardekking Er komt geen walradardekking. De veiligheidsregio’s en gemeenten hadden daar in eerste instantie wel voor gepleit. Rijkswaterstaat denkt dat met de gekozen maatregelen het veiligheidsniveau op het kruispunt net zo goed te bewerkstelligen is. Desondanks blijft, in overleg met de betrokken partijen, de reservering vooralsnog gehandhaafd om eventueel toch walradardekking te realiseren. Maar in de huidige plannen zal dat niet vóór 2025 gebeuren. Scheepvaart op het Hollands Diep. (foto S.J. de Waard/Wikimedia Commons) Aandacht voor incidenten met trossen Op 10 juni organiseert Havenbedrijf Rotterdam een Nautisch Risk Assessment. Havenmeester René de Vries overlegt dan met diverse betrokkenen over de (on) veiligheid van trossen en bolders. De Rijkshavenmeester van Rotterdam organiseert de bijeenkomst samen met met de Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond. Voor de nautische veiligheid en het in kaart brengen van de risico’s hebben ze samen een doorlopend proces van risicomanagement. Daarvan maken de bijeenkomsten met stakeholders deel uit. De bijeenkomst op 10 juni wordt georganiseerd in het World Port Center aan de Wilhelminakade. Het thema is ‘trosincidenten op gemeerde schepen’. Aan de orde komen onder meer onderwerpen als deugdelijk afmeren (ook van langszij liggende bunkerschepen), zuiging door passerende schepen, trosbreuk bij aflandige wind en overlast door schroefwater. Vliegende veiligheid Flying Dutchman is sinds de oprichting actief in reddingsmiddelen en touwen voor de scheepvaart en visserij. Het bedrijf uit Hengelo werkt al 25 jaar samen met Lado OÜ/ ISC International, de grootste producent van reddingsvesten in Europa. Ze zijn verkrijgbaar in 150N, 275N- 300N en 220N- 300N SOLAS-uitvoering. Alle reddingsvesten zijn goedgekeurd volgens ISO en voldoen aan de eisen van het ROSR (art 10.05, lid 2). “We waren de eerste die een gunstige geprijsde ademende jas en overall met geïntegreerd reddingsvest op de markt brachten, bekend onder de merknaam KI- Elements en afkomstig uit Noorwegen”, aldus Erik Meijer. “In de loop der jaren is het gamma van deze fabrikant uitgebreid met hesjes en 275N-300Nuitvoeringen. De jassen, overalls en hesjes zijn verkrijgbaar in 150N- 275N en 300N SOLAS-uitvoering. Alles is ook verkrijgbaar in een antistatische/vlamvertragende uitvoering.” Voor extra veiligheid kunnen de reddingsvesten en kleding uitgevoerd worden met ’s werelds kleinste AIS Manoverboordapparaat met ingebouwde DSC. Daarmee kunnen hulpdiensten personen lokaliseren als ze in het water gevallen zijn. Enkele voordelen: • snelle en nauwkeurige positionering • AIS • 5 jaar garantie • 7 jaar levensduur batterij • geïntegreerde DSC-zender • hoge intensiteit strobe • automatische activering ACERA-touwen “Om het werk aan boord aangenamer te maken bij het afmeren hebben wij twee jaar geleden Acera Amundsen 12 strengs HMPE meertrossen op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Dit touw is sterk als staalkabel en 60 procent lichter dan conventionele scheepstrossen. In de Da Gamma-uitvoering is het zeer succesvol als koppeldraden en vislijnen.” Alle Acera-touwen zijn DNV/GL-gecertificeerd en kunnen voorzien worden van oog splitsen. Actie Flying Dutchman is van 24 tot en met 26 mei aanwezig op Maritime Industry. In stand 485 vertellen de medewerkers bezoekers over veiligheid en touwwerk. Tijdens de beurs heeft het bedrijf een actie: bij afname van minimaal 50 meter Acera Amundsen of Da Gamma levert het een Seapro Whipe and Clean reddingsvest 150N voor 10 euro (winkelwaarde: 95 euro). (foto’s Flying Dutchman)

Binnenvaartkrant