Views
3 years ago

2016-11-Maritime Industry

 • Text
 • Maritime
 • Marine
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Holland
 • Nederland

De Binnenvaartkrant 52

De Binnenvaartkrant 52 Maritime industry 16 24 mei 2016 Andere tijden, nieuw beleid STAND 354 De laatste jaren is de financiële structuur wereldwijd veranderd. Dit geldt voor overheden, banken en ook voor de diverse branches, waaronder de binnenvaart. Zaken als pensioen, financiering en finan ciële planning moeten anders benaderd worden dan 25 jaar geleden. Nieuwe inzichten en financieel beleid zijn belangrijk om met deze veranderingen om te kunnen gaan. De tijden van het schip als toekomstige pensioen liggen achter ons. De waarde van schepen wordt steeds meer bepaald door de mogelijke opbrengst die ermee behaald kan worden en steeds minder door de werkelijke cascowaarde. Financiële planning Een goed pensioen in de toekomst, maar ook de mogelijkheden in het heden, vragen om meer oog voor een financiële planning. Uitgaven en inkomsten moeten beter op elkaar afgestemd worden; voor nu en de toekomst. Wat u nú minder uitgeeft en spaart, kunt u in de toekomst meer uitgeven, en vice versa. De afwegingen die hierbij gemaakt moeten worden, zijn divers en natuurlijk persoonlijk. Een gezonde financiële planning is ook van belang om de mogelijkheden in het heden zo breed mogelijk te houden. Banken financieren niet meer zonder slag of stoot nieuwe plannen van ondernemers (of particulieren). Hier voor vragen zij een grote(re) inbreng en discipline van de aanvrager zelf. Daarnaast zijn ondernemers meer aangewezen op alternatieve finan cieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding en de achtergestelde lening. De (doorgaans) particulieren die op deze manier de plannen van zelfstandigen financieren, zullen ook graag willen weten dat hun spaargeld door een verantwoordelijk ondernemer ingezet zal worden. Medewerkers Ook de manier waarop de ondernemer met zijn personeel omgaat verandert. Nieuwe wetten en regelingen bieden werkgevers en werknemers verschillende mogelijkheden om flexibel aan elkaar verbonden te zijn. Maar vergis u niet! Flexibel betekent niet dat er geen verplichtingen ten opzichte van elkaar bestaan. Ook biedt de eenwording van Europa meer mogelijkheden om buitenlands personeel in dienst te nemen. Bedrijfsopvolging Het tijdig anticiperen op de ontwikkelingen wordt steeds belangrijker. Het nadenken over bedrijfsopvolging c.q. wijzigingen van bedrijfsvormen vereist een visie en daarover moet vooruitgedacht worden. Bovenstaande onderwerpen zijn voortdurend in beweging en vergen aandacht. Om samen met u over deze en meer onderwerpen te praten, nodigen wij u graag uit op het seminar ‘Actualiteiten in de Binnenvaart’, dat gezamenlijk door Koninklijke BLN-Schuttevaer en een groot aantal administratieen accountantskantoren georganiseerd wordt op donderdag 26 mei. Het vindt plaats in de Evenementenhal Gorinchem en begint om 10.30 uur. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan voor deelname. www.wavebinnenvaart.nl BINNENVAART ÉN KLANKBORD! Bezoek ons tijdens Maritime Industry, standnummer 354! ADMINISTRATIEVE ÉN FISCALE DIENSTEN! VAKKUNDIG ÉN BETROKKEN! TWAALF ENTHOUSIASTE ÉN TOEGEWIJDE MEDEWERKERS! ALLROUND BEGELEIDING ÉN PERSOONLIJK ADVIES! Administratie- en advieskantoor Wave o.l.v. Leen van Waardenberg en Jolanda van der Veen www.wavebinnenvaart.nl | info@wavebinnenvaart.nl Scheepmakerij 240 | 3331 MB Zwijndrecht | 078 61 99 044

De Binnenvaartkrant 53Maritime industry 17 24 mei 2016 TeamCo is klaar voor de toekomst STAND 333 Sinds 2005 heeft TeamCo Shipyard op het voormalige Verolmeterrein in Heusden ruim tachtig moderne binnenvaartschepen en kleine zeeschepen afgebouwd. Van gastankers tot estuaire schepen, van passagierschepen tot chemicaliëntankers en andere vrachtschepen. Innovatieve schepen van hoge kwaliteit die op tijd afgeleverd worden en tot een tevreden klantenkring hebben geleid. TeamCo noemt zichzelf ‘Connecting Specialists’. Het bedrijf heeft een klein team van ervaren mensen met veel expertise in huis en huurt daarnaast alle benodigde vakmensen in om een compleet schip af te bouwen. Het bedrijf bundelt alle kennis en materialen die daarvoor nodig zijn. De directie heeft jarenlange ervaring in de scheepsbouw en kent het klappen van de zweep. Dat geldt ook voor hun engineers, projectleiders en ander vast personeel. Daarnaast kan TeamCo putten uit een pool van inleenkrachten; vaklui die het bedrijf de afgelopen jaren zelf heeft opgeleid. Men heeft een heel platte organisatie die in nauw contact staat met de werkvloer. Dat leidt ertoe dat afspraken met klanten tot op de letter nauwkeurig worden uitgevoerd en klanten het hele traject betrokken blijven bij de bouw. Afbouwkade TeamCo Shipyard is gevestigd op het voormalige terrein van scheepswerf Verolme in Heusden, die eind jaren 90 failliet ging. Vanwege zijn lange kade, ruime opzet en goede faciliteiten is de locatie het perfecte terrein om schepen af te bouwen. Langs de 280 meter lange kade kunnen in drukke periodes zes schepen tegelijk onder de kranen liggen. Het ruime bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van 20.000 vierkante meter. Daarop staan twee grote loodsen, drie torenkranen, een groot parkeerterrein, vijf gastenverblijven, een kantoor en werkplaats en units voor onderaannemers. Met name de afbouwkade leent zich enorm goed voor de werkzaamheden die TeamCo uitvoert en alle logistieke bewegingen die deze met zich meebrengen. Op dit moment is men werkzaam aan ms Monika Deymann (135x14,20 meter), mts Bellator (86x9,60), mts Antigua (86x9,60) en mts Somtrans VIII. Verder zal er dit jaar nog gewerkt worden aan twee schepen die men van rederij Jaegers in opdracht kreeg en aan het ms Mistral. Verbouwing De werf is echter ook constant bezig met kennisverbreding en zorgen dat het bedrijf klaar is voor het komende decennia. Op dit moment is TeamCo druk doende met certificering volgens ISO 9001/14001/OHSAS. Dit om de organisatie regelmatig tegen het licht te houden om constant te kunnen verbeteren. Veiligheid op de werf en aan boord van de schepen wordt op deze manier ook geevalueerd en aangescherpt. Verder wordt er in Heusden volop gewerkt aan de verbouwing van het bedrijf. Het oude kantoor is gesloopt en men is doende met de bouw van een nieuw kantoor en de vergroting van een van de bestaande loodsen. Alles in het teken om de veranderende markt te kunnen blijven bedienen op de manier die men van TeamCo gewend is. De klant en het product komen bij TeamCo altijd op de eerste plaats. Daardoor heeft TeamCo een klantenkring die geregeld terugkomt. Nieuwe partijen met schepen die technisch uitdagend en vernieuwend zijn, melden zich met regelmaat in Heusden. Expertise De werf inventariseert de wensen en mogelijkheden en geeft vanuit haar expertise advies. Sommige opdrachtgevers weten exact wat er te koop is. Anderen zijn daar niet zo in thuis en hen adviseert men over alle mogelijkheden en innovaties, zodat men het optimale product kunnen aanbieden. Gemiddeld bouwde TeamCo het afgelopen decennium zo’n tien schepen per jaar. Containerschepen, vrachtschepen, chemicaliëntankers, bunkertankers en gastankers verlieten de kade van TeamCo. Ook in de passagiersvaart heeft TeamCo zijn sporen verdiend en heeft men de nodige expertise in huis. In de laatste paar jaren werden meerdere van deze luxe uitgeruste schepen compleet geleverd. Daarnaast is TeamCo thuis in het uitvoeren van alle reparaties boven de waterlijn, het maken van klasse voor tankschepen en het hermotoriseringen. Kortom TeamCo is klaar voor de toekomst. Bezoek ons op onze stand 333 en kijk wat we voor u kunnen betekenen. www.teamcoshipyard.nl bezoek ons! STAND 333 TOGETHER WE INSPIRE, BUILD AND CONNECT Scheepsbouw vergt het uiterste. Opdrachtgevers willen het beste van het beste. Daar kunnen we ons bij TeamCo Shipyard helemaal in vinden. Want dat is nu juist waar wij ook naar streven. In de afgelopen jaren hebben we dat bewezen. In nieuwbouw en reparatie. Voor binnenvaartschepen, passagiersschepen en coasters. TeamCo Shipyard BV Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden T. +31 (0)416 665500 www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl We noemen onszelf ‘Connecting Specialist’: specialist in het koppelen van uw wensen en doelstellingen aan slimme technische oplossingen. Op basis daarvan realiseren we hoogwaardige, veilige en rendabele schepen. Voor u, maar vooral samen mét u! U bent van harte welkom op onze stand tijdens Maritime Industry.

Binnenvaartkrant