Views
2 years ago

2015-19

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • September
 • Schepen
 • Gaan
 • Gaat
 • Haven
 • Binnenvaartkrant
 • Jaren

De Binnenvaartkrant 6 8

De Binnenvaartkrant 6 8 september 2015 De klank van de haven Je hoort er dreunende motoren en het klotsen van het water tegen de kaaien. Havens zingen als het ware hun eigen lied. Het gonst er van bijzondere klanken, vindt Konrad Gutkowski, projectleider van Work with Sounds in het Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund. Het museum is gevestigd in een stilgelegde steenkoolmijn. Stuw krijgt nieuwe kettingen De stuw op de Main in Schweinfurt krijgt een nieuwe aandrijving. De nieuwe motoren en tandwielen (met een diameter van twee meter) zijn al geplaatst en vandaag monteert het Wasser- und Schifffahrtsamt nieuwe kettingen, die ervoor zorgen dat de stuw bij hoog water opent en overtollig water kan afvloeien. De kettingen wegen vier ton per stuk. De werken kosten in totaal 0,7 miljoen euro. Geluidenarchief Gutkowski en z’n team trokken onlangs door de haven van Dortmund om die typische havengeluiden op te nemen. Ze worden bewaard in een archief waaraan zes Europese musea momenteel samen werken. Het is een bundeling van zo’n 600 geluiden die men kan horen in (foto: Dortmund Hafen AG/Fleissner) (industriële) werkomgevingen. Sirenes, stoomfluiten en dus nu ook havenklanken. Nehmen Sie Platz als KAPITÄN auf der Flotte der Reederei Somtrans! Havendirecteur Uwe Büscher is trots dat ook de haven van Dortmund een plaats krijgt in het archief. ‘We zijn een van de grootste industriegebieden in deze regio. Erg leuk dat we via dit project toekomstige generaties kunnen laten kennismaken met de geluiden die vandaag in onze haven te horen zijn.’ Kijk – en luister – voor meer informatie op www.workwithsounds.eu. (Foto: WSA Schweinfurt) ‘Binnenvaart duurder door milieugebonden havengeld’ Het ministerie van Milieu in Noordrijn-Westfalen wil het havengeld in de Duitse deelstaat gaan koppelen aan de milieuprestaties van schepen. Dat meldt de Duitse BDB. Het voorstel voor de tariefdifferentiatie is opgenomen in een beleidsstuk waarop bonden en organisaties mogen reageren. Volgens de BDB heeft het ministerie de mening van de havens niet gepeild bij het opstellen van dit voorstel. De Duitse binnenvaartbond heeft het ministerie laten weten dat het beoogde systeem contraproductief is voor het milieu omdat de binnenvaart hierdoor duurder zou worden en mogelijk lading verschuift van het water naar de weg. De bond vreest dat de lege kassen van veel gemeenten ertoe zullen leiden dat alleen voor schepen met de modernste technologie het havengeld constant blijft. Andere schepen zullen de tarieven zien stijgen, verwacht de BDB. Reederei Somtrans bietet Ihnen eine Flotte von 30 modernen, ausschliesslich eigenen Tank- und Mega-Tankschiffen, die innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes minerale Ölprodukte, als auch chemische Produkte transportiert. Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung, Weiterbildungskurse und Aufstiegsmöglichkeiten. Wir suchen motivierte Kapitäne mit Rheinpatent bis Mannheim,Radarpatent und ADN-Zertifikat. Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert. De Rijn in Noordrijn-Westfalen. SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be Drie matrozen sterven door zuurstofgebrek Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42 • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok Noordeinde 3, Postbus 14, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56 In Oostenrijk zijn zondagavond 6 september drie bemanningsleden van een duwkonvooi op de Donau overleden. De matrozen kwamen vermoedelijk door zuurstofgebrek om het leven, zo melden Oostenrijkse media. Twee matrozen daalden af in een ballasttank voor een reguliere inspectie. Toen ze niet terugkeerden, ging de derde hen achterna. Ook hij stierf door verstikking. Toen de kapitein zijn collega’s miste, ging hij op zoek nadat hij in de sluis Greifenstein had vastgemaakt. Hij ontdekte wat er gebeurd was en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer haalde de slachtoffers vervolgens naar boven. Het konvooi is van een Duitse rederij. De bemanning bestond uit Oekraïners en Russen. • Scheepsluiken • Havenservice Gevraagd kapitein • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn op 3000 ton C- tanker. Zwitserse condities. ARA verkeer en 14/14. Tel . 06-53212407

De Binnenvaartkrant 7 8 september 2015 5.000 bewoners in een eeuw Prins Hendrik Internaat DOOR EVERT BRUINEKOOL Op de zonovergoten zaterdagmiddag, precies 100 jaar na de opening van het Prins Hendrik Internaat door Prins Hendrik op 29 augustus 1915, waren ruim 800 oud-leerlingen en gasten bij de viering van het jubileum aanwezig. Voor de kinderen werden spelletjes en schminken georganiseerd; praten, eten en drinken was voor de volwassenen. Eregast op het eeuwfeest was prinses Margriet, de kleindochter van Prins Hendrik. Om twaalf uur stonden er lange rijen gasten bij de ingang van het feestterrein; iedereen zocht in de rij naar oude bekenden. De kreten ‘oh wat leuk, jij hier’ en ‘wat zie jij er goed uit’, werden regelmatig geslaakt. De groepsfotograaf had de grootste moeite om de aandacht vast te houden van de reunisten. In de tussentijd werden de kinderen en kleinkinderen van de oud-bewoners geschminkt met vlinders en bloemen. Om half drie verzamelde iedereen zich op het middenveld, waar Xander Bezuijen, voorzitter van de raad van bestuur, een speech hield. ‘Het Prins Hendrik Internaat bestaat dit jaar 100 jaar en is daarmee het oudste internaat voor schipperskinderen. Het is opgericht als internaat met de Bijbel. In de afgelopen eeuw hebben hier ruim 5.000 kinderen gewoond.’ Geen geld Van de eerste lichting viel 20% van de kinderen af, omdat er simpelweg geen geld voor school was bij de schippers, vertelde Bezuijen. Inmiddels maakt het internaat deel uit van Stichting Meander en heeft Prinses Margriet tekent het gastenboek. (foto’s E.J. Bruinekool fotografie) de financiering van de kinderopvang door de jaren heen menig verandering ondergaan. Vroeger Jettie de Jager, beter bekend als juf of zuster Jettie, gaf een presentatie over hoe het vroeger was op het internaat. Zij kwam in 1975 als 19- jarig meisje uit Groningen als begeleidster op het internaat werken. Het was een groot avontuur met kinderen die zeven jaar jonger waren te werken. Overdag gingen de kinderen naar de schippersschool. ‘Waren ze niet op school, dan zorgden wij voor ze. Als groepsleiders werden wij geconfronteerd met belhamels die schoten met doperwten en grapjes uithaalden met de tandpasta. Veel kinderen zagen hun ouders weinig en bleven in de weekenden hier.’ De bezoekers en ook Prinses Margriet luisterden met adembenemende stilte naar Juf Jettie. Rob van Rooien, al veertig jaar groepsleider, vertelde: ‘Toen ik hier begon, waren er 320 kinderen op het internaat, nu zijn er nog maar 15. We vechten nu voor de toekomst.’ ‘De schipperswereld verandert. Iedereen heeft een huis op de wal. Vroeger gingen de jongeren zelden naar hun ouders, nu gaan alle jongeren in het weekeind naar hun familie. Geleidelijk wordt het gebouw steeds leger. Ik geniet ervan dat ik de jongeren kan leren zelfstandig te worden en met geld om te gaan.’ Hoe het verder moet, daar wil Rooien niet aan denken. Het is een schaduw over het eeuwfeest. Soort familie Stella Ooms, 16 jaar, mist het meest het gezellig in het gezin opgroeien. ‘Hier is het ook een soort familie, maar toch anders.’ Stella doet dit jaar examen vmbo en blijft hier nog twee jaar om de havo te doorlopen. Ik denk dat wij hier een voorsprong hebben op jongeren van buiten het internaat. Wij zijn veel zelfstandiger. Dat merk ik in de omgang met vriendjes. Wij reizen al jong alleen, bijvoorbeeld als ik naar mijn ouders ga.’. Kamp Evert Mannak, inmiddels 69, kwam in 1954 op het internaat. Na in drieënhalf jaar acht klassen doorlopen te hebben vertrok hij naar de binnenvaartschool. ‘Van vakantie tot vakantie zag je soms je ouders niet.’ Als jongetje van 11 werkte hij al regelmatig bij zijn vader aan boord op de Rival, een beurtklipper van Amsterdam naar Drachten. Later werd hij zelfstandig schipper. ‘Ik had een vak geleerd’, vertelt Evert. Zijn leukste herinnering was het kamp bij Amerongen. ’Jongens en meisjes in een aparte treinwagon.’ ‘Het schoolplein was ook gesplitst voor jongens en meisjes. Ik werd wel eens op het verkeerde plein betrapt. Dan werd ik opgesloten in de kelder onder de keuken.’ Jan Munnik, 61 jaar oud, is hier een korte periode geweest. Hij zoekt eigenlijk beeldmateriaal van het oude internaatschip Zwaantje S. ‘Vroeger werd er niet zoveel gefotografeerd als nu. Ik zie genoeg foto’s van het kamp, maar niets van het schip in de albums op de tentoonstelling.’ Snoeptrommel Velen liepen op de tentoonstelling rond en keken hun ogen uit bij de oude bedden, een poppenkast met de poppen en andere attributen zoals de snoeptrommel waar je elke donderdag drie snoepjes uit mocht kiezen. Ook Prinses Margriet werd op de tentoonstelling rondgeleid en bladerde vol belangstelling door de fotoalbums. Dat het internaat een eeuw lang voor veel mensen een goede scholing heeft verzorgd met vaak leuke herinneringen, staat als een paal boven water. Wat de toekomst zal brengen in het voortbestaan is wat minder zeker. De prinses keek haar ogen uit, bladerend door de oude foto’s. Groen instrument Het milieu-imago van de binnenvaart is van oudsher ijzersterk. Het wegtransport heeft de afgelopen jaren echter een forse inhaalslag gemaakt. De strenge EU-regelgeving heeft een grote impuls gegeven aan een schoner Europees vrachtautopark. Ook aan nieuwe binnenvaartschepen worden stevige eisen gesteld. Echter, door de royale levensduur van schepen is de “verschoning” van de binnenvaartvloot een zaak van lange adem. Het is kostbaar om bestaande scheepsmotoren te INNOVATIEVE BINNENVAART door Frans de Mol vervangen of ingrijpend aan te passen. Mede hierom is de EU voorzichtig met haar milieueisen voor bestaande schepen. Toch zal de druk op een schonere binnenvaart niet verdwijnen. Regelgeving voor bestaande schepen zal van lieverlee strenger worden. Nu al verlangen veel verladers een onberispelijk milieu-imago van de vervoerders. Havenautoriteiten geven steeds vaker kortingen aan schonere schepen. Steeds meer schippers willen daarom hun uitstoot van CO 2 , NOx, PM (roet) snel naar beneden brengen. Dit vergt uiteraard een helder inzicht in de technische mogelijkheden, de kosten en de terugverdienkansen. Maar hoe kom je aan betrouwbare kennis zonder te verdwalen in dikke boeken, internet of meteen vast te zitten aan (soms dure) consultants? Nederlandse partijen als EICB, Panteia en de STC-groep hebben met de Greening Tool recent een aantrekkelijk instrument ontwikkeld. Greening Tool is laagdrempelig en eenvoudig voor elk bestaand schip allerlei milieu-opties door te rekenen (retrofit). Er wordt uitsluitend gewerkt met technieken die zich in de praktijk bewezen hebben én al op de markt beschikbaar zijn. De Greening Tool richt zich op aanpassingen in en rond de machinekamer, zoals brandstofkeuze, katalysatoren, filters of kleine aanpassingen aan de motor. Naast informatie over de uitstoot van vervuilende stoffen geeft de Greening Tool inzicht in de financiële gevolgen (investeringskosten, jaarlijkse kosten, terug-verdientijd), de benodigde installatietijd en de beschikbare leveranciers. Nu al kunnen schippers en anderen via internet de Engelse versie gebruiken (zie greeningtool.naiades.info). Begin 2016 is er een Nederlandse versie. De EU heeft begin 2015 het Nederlandse Greening Tool-initiatief omarmd. Via het EU-programma PLATINA zijn fondsen vrijgemaakt. EICB heeft opdracht gekregen krijgt om de Greening Tool in heel Europa goed op de markt te zetten, te zorgen voor een uitstekende helpdesk én voor een actueel en kwalitatief hoogwaardig databestand. EICB-directeur Khalid Tachi spreekt enthousiast over de tool: ‘Een verstandige keuze voor duurzamer varen wordt met de Greening Tool een stuk overzichtelijker. Toegang is simpel, gebruiksvriendelijk en kosteloos. Je kan inloggen via internet en dan zelf aan de slag. Je maakt zo je eigen maatwerk.’ ‘De tool helpt je bij een eerste selectie. Welke opties bieden kansen? En omgekeerd: wat is mission impossible?’ Tachi voegt eraan toe dat het EICB op dit moment ook in gesprek is met banken, zodat die straks investeringsvoorstellen zullen accepteren op basis van de Greening Tool. Over die gesprekken is hij optimistisch: ‘Ik proef hier de nodige bereidheid.’

Binnenvaartkrant