Views
2 years ago

2015-17

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Augustus
 • Moeten
 • Gaat
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Havenbedrijf

De Binnenvaartkrant 6 11

De Binnenvaartkrant 6 11 augustus 2015 binnenvaartkrant.nl/twitter Vaarweg Elbe nog slechts een dode letter? (foto WSA) www.autena.nl RADARpilot 720° navigeert beter! De RADARpilot 720° combineert informatie van radar, GPS, AIS en elektronische kaart. Met aanvullende informatie, zoals de snelheid van andere radarecho’s of scheepsnamen van schepen met AIS, wordt de schipper zijn eigen verkeersbegeleider. RADARpilot 720° is de nieuwe dimensie in het navigeren! AIS gereed! St. Teunismolenweg 48F Nijmegen Tel +31 (0)24 355 94 17 E-mail info@autena.nl www.huizinga-snijder.nl Met een slankere overlegstructuur wil de Duitse bondsregering vaart brengen in het debat over de toekomst van de Elbe als vaarweg, maar ondertussen komt het verkeersministerie terug op eerdere toezeggingen over de vaargeuldiepte. Het zogenoemde Elbe-Gesamtkonzept moet de economische en ecologische belangen aan de Elbe in evenwicht brengen, maar deze Herculestaak is de laatste jaren niet opgeschoten. De bondsregering wil daarom verder gaan met kleine werkgroepen in plaats van met één grote ronde tafel. Dit moet het debat verzakelijken en versnellen. Eind 2016 zou het Gesamtkonzept dan klaar zijn. Nieuwe GlW BDB-directeur Jörg Rusche was eind juli aanwezig bij het eerste overleg binnen de nieuwe structuur. De deelnemers kregen een uiteenzetting over de manier waarop de Gleichwertige Wasserstand (GlW) op de Elbe is berekend. Op basis van deze referentiewaarde bepaalt de overheid welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn. Op de Rijn herberekent de CCR de GlW om de tien jaar, maar de meest recente GlW voor de Elbe dateerde uit 1989. Sindsdien is de morfologie van de rivier sterk gewijzigd. Het Duitse verkeersministerie heeft een nieuwe GlW laten berekenen op basis van de CCRmethodiek. De zogenoemde GlW 2010 is nog niet ingevoerd omdat hiermee ook het onderhoudsvraagstuk samenhangt. ‘De huidige onderhoudsdoelstellingen zijn gebaseerd op de GlW uit 1989’, verklaart Rusche. ‘Als je de GlW aanpast, heb je ook nieuwe onderhoudsdoelstellingen nodig. Dat ligt politiek zeer gevoelig.’ Compromis In 2002 beloofde de regering de vaargeul stroomafwaarts van Dresden op een minimale diepte van 1,6 meter gedurende het hele jaar te brengen en stroomopwaarts op 1,5 meter diepte (bij GIW 89). Dit staat ook in de uitgangspunten van het Gesamtkonzept Elbe. De BDB noemt deze waterdiepten een ‘absoluut minimum’ voor de binnenvaart. Ze zijn al een compromis, want voor het hoogwaterjaar 2002 wilde men op de hele Elbe nog een minimale waterdiepte van 1,6 meter gedurende het hele jaar en minimaal 2,5 meter gedurende de helft van het jaar realiseren. ‘Over minder dan 1,6 meter bij GIW kunnen we geen serieus debat meer voeren’, aldus de BDB. Contraproductief Als de nieuwe GlW lager uitvalt dan de oude, is onderhoud alleen niet meer voldoende om de eerder beloofde vaargeuldiepte te realiseren. Milieuverenigingen zijn echter mordicus tegen alles wat verder gaat dan onderhoud. In een brief aan Duitse parlementsleden liet verkeersstaatssecretaris Enak Ferlemann onlangs weten ‘voortijdige besluiten’ over de vaargeuldiepte ‘contraproductief’ te vinden. Daarmee verworden alle eerdere regeringsverklaringen over de Elbe volgens de BDB tot een dode letter. ‘Als iedere concrete definitie van een toekomstige vaargeuldiepte een contraproductieve, voortijdige beslissing is, dan moeten we misschien ook maar weer gaan praten over de oorspronkelijke onderhoudsdoelstelling van 2,5 meter gedurende de helft van het jaar.’ Met een pilot bij Klöden wil de overheid bewijzen dat ecologische en economische belangen aan de Elbe wel degelijk kunnen samengaan. Rusche: ‘Voor ons is deze proef alleen geslaagd als ze een substantiële verbetering voor de binnenvaart oplevert.’ UW ADVERTENTIE OOK OP BINNENVAARTKRANT.NL INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN +31(0)10-414 00 60 GEZOCHT VOLMATROOS M.B.S. “ARGUS” / ZELFZUIGER PER DIRECT T: 06-53662374 / JAN V.D. BERG Bekwame kapitein gezocht voor recente duwboot in de systeemvaart. Uit te voeren werkzaamheden: pontons, ondeelbare ladingen. Vereist: ervaring met duwboten, vaarbewijs, radarpatent, marifooncertificaat en eventueel Rijnpatent Gelieve contact op te nemen met dsc@vol.lu of 00352 26664532 Delta Shipping & Chartering SA Party Rederij te Rotterdam zoekt per direct Fulltime Schipper/ Kapitein voor mps De Ameland Alsmede: Stuurman/ Matrozen (mag ook leerling) Vereisten: Groot vaarbewijs Marifoon- en radarcertificaat Gastvrij, flexibel, representatief En technische kennis ivm onderhoud Reageren: Postbus 117, 3255 ZJ Oude-Tonge of via administratie@partyservice.nl . tel. 0187-642090

De Binnenvaartkrant 7 11 augustus 2015 Met bediening op afstand van Kreekraksluizen zet Rijkswaterstaat grote stap De Kreekraksluizen worden sinds enkele weken bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans. Dat betekent een doorbraak in de bediening op afstand van sluizen. Het sluizencomplex Kreekrak is één van de grootste van zijn soort voor de binnenvaart in Nederland. Deze bediening op afstand kent nog meer primeurs. Zeeland loopt niet voor het eerst voorop bij ontwikkeling van nieuwe technieken in scheepvaartbegeleiding. Ooit stond daar de wieg van het binnenvaart-communicatiesysteem BICS. Zeeland kent dagelijks een druk verkeer van binnenschepen en is waterrijk genoeg om aantrekkelijk te zijn voor de recreatievaart. Om al deze activiteiten op het water beter in kaart te brengen, is het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) gestart bij Rijkswaterstaat. Belangrijk onderdeel daarvan is de centrale bediening van alle sluizen en bruggen in de provincie Zeeland. Alle kunstwerken noordelijk van Terneuzen zullen de komende jaren worden bediend vanuit Nautische Centrale Neeltje Jans. De kunstwerken ten zuiden van Terneuzen vanuit een vergelijkbare centrale in Terneuzen zelf. Die laatste centrale is nog niet operationeel. Dat is wel de nautische Centrale Neeltje Jans, gevestigd op het voormalige werkeiland met die naam in de Oosterscheldedam. Bovenin het Topshuis van Rijkswaterstaat is een indrukwekkende zaal volledig voorbereid voor het op afstand bedienen van alle sluizen en bruggen in Zeeland ten noorden van Terneuzen. Het middengedeelte oogt nog kaal met tafels in de vorm van twee halve manen zonder beeldschermen, maar aan beide uiteinden van de zaal zijn al operators actief. Aan de ene kant met de bediening van de vier kleinere recreatiesluizen Roomspot, Zandkreek, Grevelingen en Bergsediep. Aan de andere kant van de ‘zaal’ begeleiden vier operators de schepen die de Kreekraksluizen in en uit varen. Upgrade ‘De Kreekraksluizen en het gebied er omheen hebben upgrade gekregen naar de normen van heden’, vertelt Jos Maassen, contractmanager van MOBZ. ‘Er is ook behoorlijk geïnvesteerd, onder andere in de camerasystemen.’ Behalve dat de Kreekrak het grootste sluiscomplex is, dat op afstand wordt bediend, heeft het ook de primeur met een nieuwe cameraopstelling. Langs de kolken staan telkens acht hoge masten met camera’s, die een doorlopend beeld van de sluiskolk bieden aan de operators, waardoor die feitelijk beter dan ooit tevoren kunnen zien welke schepen in de sluis liggen en waar die precies liggen. Bovendien geven andere camera’s tevens beelden uit andere hoeken van de sluiskolk en kan op twee manieren volledig gevolgd worden wat er in en Jos Maassen en Riet de Ronde in de Nautische Centrale Neeltje Jans. uit de kolk vaart.’ Riet de Ronde, hoofd operator van de Nautische Centrale Neeltje Jans: ‘Daar zijn we heel blij mee. Het is een veel rustgevender beeld voor je ogen.’ Jos Maassen: ‘Dit is de nieuwe standaard voor Rijkswaterstaat. Bij een volgende installatie van afstandsbediening zal dit als voorbeeld dienen.’ Bij de Kreekrak sluizen is sprake van een investering van 15 miljoen euro. Ruim 10 miljoen voor het onderhoud van de sluizen zelf en 4,5 miljoen voor de bediening op afstand. ‘Alles voldoet nu aan de Europese normen voor machineveiligheid, een norm uit de industrie. Ook dat is de nieuwe standaard voor Rijkswaterstaat. Bij alles in dit project staat de veiligheid voorop.’ Persoonlijk gesprek Riet de Ronde was tot 2009 zelf werkzaam op de Kreekraksluizen. Ze moet bekennen dat voor de sluismeester op afstand sluizen bedienen iets anders is dan lokaal de sluis bedienen. ‘Je ruikt het niet meer’. Jonge mensen die gewend zijn computerspelletjes te spelen, die voelen zich onmiddellijk thuis.’ Maar dat wil niet zeggen dat de moderne sluismeester minder zou weten dan de lokale ‘meester’. ‘Je weet alles, zelfs veel meer dan vroeger, dankzij radar en AIS.’ AIS (automatisch identificatie systeem) geeft aan schepen in de omgeving de basisgegevens over elk schip weer. Dat sluit persoonlijk contact echter niet uit. ‘We spreken nog persoonlijk met de schipper over de marifoon. Soms kan een persoonlijk gesprek heel goed helpen, het kan heel verhelderend zijn.’ VCM Het op afstand bedienen van de kunstwerken in Zeeland maakt deel uit van de plannen van Rijkswaterstaat om de algehele dienstverlening aan de scheepvaart in de vorm van de Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) te intensiveren. Jos Maassen: ’Je krijgt zo een veel beter beeld van wat er aan scheepvaartactiviteiten plaatsvindt in heel Zeeland. Zo kunnen we betere doorstroming bieden aan het verkeer op de vaarweg. We trekken als Regio Zee en Delta samen op met de landelijke organisatie, zijn soms zelfs het voorbeeld. We verwachten een sterke groei van de binnenvaart en we willen de bediening van de kunstwerken verder optimaliseren. Er zijn geen opstoppingen bij de sluizen in Zeeland en we willen dat moment dat er opstoppingen zijn zo lang mogelijk uitstellen. Schepen moeten zo effectief mogelijk van A naar Binnenvaart kunnen varen. We spreken zelfs van een Blauwe Golf. De bediening van de sluizen op afstand Onderop het scherm is een rij van acht cameraposities zichtbaar, waardoor de hele kolk volledig in beeld wordt gebracht zonder beeldvervorming. Een unicum in de bediening van sluizen, mogelijk gemaakt door de plaatsing van acht cameramasten langs de kolk. maakt daar wezenlijk deel van uit. Het lijken wat algemene termen als Rijkswaterstaat zegt zo de scheepvaart zo vlot en veilig mogelijk te willen maken, maar dat is wezenlijk wat we doen. De schuttijd moet zo beperkt mogelijk zijn. De schipper die aan komt varen weet wat hem te wachten staat.’ Riet de Ronde: ‘Ook dankzij AIS, want hij weet precies welke schepen ADVERTENTIE er voor of in de sluis liggen.’ Dat hebben veel schippers niet voorzien toen ze jaren geleden tegen de komst van AIS waren.’ Gefaseerd Als het goed is gegaan, heeft de scheepvaart zelf nauwelijks gemerkt dat de Kreekraksluizen nu op afstand worden bediend (afgezien van de werkzaamheden aan de kolken zelf, die beide drie weken gestremd waren in het voorjaar). Jos Maassen: ‘We doen het kolk voor kolk. Eerst wordt er gewerkt op de locatie zelf, met dezelfde apparatuur. Dan is het geen grote schok als over wordt geschakeld op bediening op afstand.’ Tevens beschikt de nautische centrale Neeltje Jans over een professionele simulatorruimte, waarin het personeel ‘droog’ kan oefenen met de sluisbediening. Riet de Ronde: ‘Lokale bediening blijft mogelijk. In het geval de techniek ons in de steek laat, kunnen de sluizen bediend worden.” Dat zal zeker niet aan de provider van internet liggen, want dat is in dit geval Rijkswaterstaat zelf die kriskras door Zeeland glasvezelkabels heeft aangelegd om de sluizen en bruggen te verbinden met de nautische centrales. Een dubbel netwerk zelfs, zodat ook bij het abusievelijk doorsnijden van één van de kabels er altijd nog een reserveverbinding aanwezig is. De mensen die lokaal in de Kreekrak werkten werken nu in de Nautische Centrale op de Oosterscheldedam. Voor de Kreekrak zijn er drie per dienst. Vanaf januari 2016 zal ook IVS België verbonden zijn en kan het team met één man minder werken. Een 24/7 dienstverlening met een permanente bezetting van twee mensen betekent dat er 14 mensen beschikbaar moeten zijn. Voor de kleinere sluizen, waarvan er ook al vier worden bediend vanuit Neeltje Jans, zijn ’s zomers twee mensen per dienst aanwezig. In de winter is er minder bediening nodig voor deze sluizen. De vier kleine sluizen worden dan door één operator bediend. De Kreekraksluizen zijn ‘een ander verhaal’ met twee sluiskolken waar doorheen jaarlijks zo’n 70.000 schepen passeren in het verkeer over het Rijn- Schelde Kanaal tussen Rotterdam en Antwerpen. In 2016 zal de nautische centrale in Terneuzen in gebruik worden genomen en worden vanuit Neeltje Jans de bruggen over het Kanaal door Zuid-Beveland bediend. Daarna volgen de Krammer en de sluizen in Hansweert. Daar staat overigens nog geen datum voor.

Binnenvaartkrant