Views
2 years ago

2015-17

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Augustus
 • Moeten
 • Gaat
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Havenbedrijf

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 11 augustus 2015 Bruggenbouwers tussen scheepvaart en wegvervoer DOOR SARAH DE PRETER Wachten voor een openstaande brug vinden veel automobilisten ergerlijk. Twee vrienden uit de regio Zelzate hebben een website gebouwd die aangeeft en in de toekomst misschien zelfs ‘voorspelt’ wanneer de brug openstaat. Jesse Struyvelt en Joy Van Acker beseffen maar al te goed hoe belangrijk het kanaal Gent- Terneuzen voor de Gentse haven is. Ze hebben ook vrienden die in de scheepvaart werken. Maar dat de Zelzatebrug zó vaak openstaat – soms tientallen keren per dag - vinden niet alleen Jesse en Joy vervelend. ‘We snappen dat grote vrachtschepen geen vertraging mogen oplopen, maar je staat ook vaak te wachten op één klein bootje met een hele hoge mast.’ Veel medewerking ‘Joy liep al langer rond met het idee om iets te maken waarmee we kunnen voorspellen wanneer de brug openstaat’, vertelt IT-student Jesse. ‘Een paar maanden geleden besloten we een website te bouwen.’ Een niet al te complexe klus voor het tweetal, want Jesse programmeert al sinds z’n twaalfde en Joy heeft als elektricien eveneens verstand van programmeren en ontwikkelen. Ze zochten contact met de overheid om de brug-informatie te ontvangen die ook op de informatieborden langs de E34 en de R4 wordt getoond. Deze data worden nu rechtstreeks doorgestuurd naar hun website. Bezoekers van de site zien wanneer en hoe lang de brug openstaat, wanneer ze dicht is voor onderhoud enz. Op basis daarvan kunnen ze een alternatieve route nemen of besluiten wat later van huis te vertrekken. ‘De bevoegde overheidsdiensten hebben alle medewerking gegeven. Ze vonden het tof dat we iets wilden maken om weggebruikers te helpen. We hebben ook een bezoek gebracht aan de controletoren in Zelzate.’ App De site (www.zelzatebrug.be) trekt dagelijks een honderdtal bezoekers. ’s Ochtends en ’s middags, als mensen naar of van hun werk komen, zien Jesse en Joy de bezoekersaantallen stijgen. Ze willen de functionaliteit van de site nog verder uitbreiden. ‘Vooralsnog kunnen we mensen pas verwittigen op het moment dat de brug al aan het opengaan is, maar in de controletoren weet men op voorhand wanneer een schip eraan komt. In overleg met de overheidsdiensten zoeken we een mogelijkheid om ook deze informatie aan te kunnen bieden. Dan kun je echt voorspellen wanneer de brug opengaat.’ Verder willen Joy en Jesse op vraag van bezoekers een app ontwikkelen, maar daar moeten ze eerst de nodige centen voor vinden. ‘Het is nooit onze bedoeling geweest om aan deze site te verdienen, maar de kosten voor de domeinnaam en het huren van de server hebben we zelf betaald. We maken met alle plezier een app Jesse Struyvelt en Joy Van Acker(r). als we voldoende adverteerders vinden.’ Veerdienst Ze hebben al de vraag gekregen of ze ook voor andere bruggen zo’n site kunnen maken. Zo staat ook de Meulenstedebrug over het kanaal regelmatig open. Joy: ‘Eerst maar eens deze site goed draaiende krijgen, en dan kijken we verder!’ Jesse: ‘Een ander idee zijn veerdiensten. Ik neem dagelijks met de auto de veerboot en het zou handig zijn om op m’n smartphone te zien wanneer het veer aan welke oever is. In konvooi door SAIL DOOR EVERT BRUINEKOOL Er worden veel extra verkeersmaatregelen op het water getroffen voor de veiligheid tijdens SAIL Amsterdam. ‘De verkeersmaatregelen zullen zeker overlast veroorzaken voor de scheepvaart’, zegt Andries de Weert, bestuurslid van afdeling Noord Holland van BLN-Schuttevaer. SAIL is dit jaar nog grootser opgezet: er worden zo’n 2,5 miljoen mensen verwacht en meer schepen dan ooit. De binnenvaart kan de industriehaven alleen bereiken door langs het evenemententerrein te varen. ‘Elke vijf jaar maken wij afspraken namens de schippers met de havendienst van Amsterdam’, vertelt De Weert. ‘Nieuw voor ons is de Sail-out en de konvooivaart. Wij hebben geen idee wat dit aan extra overlast gaat opleveren.’ Havendienstschepen loodsen nu de beroepsvaart met kleine groepjes door het gedrang heen. Dit zal niet ’s ochtends vroeg zijn. ‘Wij verwachten dat de drukte pas in de middag begint. Hoe dat gaat uitpakken weten we nog niet.’ Veel kleine bootjes tussen de SAIL-schepen. ‘Een wonder dat er maar zo weinig incidenten gebeuren.’ (foto E.J. Bruinekool Fotografie) Scheiding De Havendienst neemt de te verwachte drukte serieus en probeert beroepsvaart en SAIL-scheepvaart te scheiden met de maatregelen. ’Dit betekent dat beroepsvaart die niet de IJhaven in mag varen, de IJhaven zonder oponthoud moet passeren en niet opzettelijk ter hoogte van de monding in de vaarweg gaat drijven. De havenmeester van Amsterdam organiseert – indien nodig – konvooivaart(en) en bepaalt het moment waarop het konvooi het evenementengebied passeert. De konvooien worden door een dienstvaartuig voorgevaren. Om een vlotte en veilige verkeersdoorstroom op het Afgesloten “ IJ tijdens SAIL te bewerkstelligen, is het voor passagiersschepen met een lengte van meer dan 14,99 meter op de waterlijn verboden om zich zonder toestemming van de Directeur CNB in een zone van 50 meter buiten de mond van de IJhaven te bevinden.’ Het evenemententerrein voor SAIL ligt even ten noorden van de Sumatrakade tot de hoofdbetonning en het Stenenhoofd. Scheepvaart tussen Oranjesluis en het Amsterdam- Rijnkanaal kan gewoon doorvaren. Alle beroepsscheepvaart in het evenementengebied wordt begeleid. Tijdens de Sail-In zijn het Noordzeekanaal en de sluizen bij IJmuiden gestremd van 9.00 tot 17.00 uur. De Sail-Out heeft een stremmingen van 16.30 tot 22.00. Van woensdag 19 tot en met 22 augustus is elke avond de vaarweg van de invaart Amsterdam-Rijnkanaal tot de inkassing Coentunnel voor de doorgaande scheepvaart gestremd van 21.30-23.30 uur in verband met het vuurwerkevenement op het Slik. De Weert: ’Wij hebben in onze nieuwsbrieven de leden gemeld rekening te houden met vertraging. Vorig keer was het zo dat als zich een calamiteit voordeed de verkeersbegeleiders daar naartoe gingen, nu doet de Havendienst de verkeersbegeleiding met eigen, aparte schepen. Wij verwachten dat Gelukkig is het een feestje dat maar eens in de vijf jaar wordt gehouden ” het nu beter zal gaan en we zijn benieuwd hoeveel havendienstschepen voor konvooivaart worden ingezet. Voor schippers die problemen ondervinden, bel ons direct, dan kunnen wij actie ondernemen. Gelukkig is het een feestje dat maar eens in de vijf jaar wordt gehouden, was het elk jaar, dan was het anders geweest. Wij passen ons aan en geven ze hiervoor de gelegenheid.’ Vorige SAIL’s zijn er ongelukken gebeurd. ‘Iedereen is altijd aangenaam verrast geweest over het geringe aantal incidenten. Met zoveel mensen op het water is dat een wonder.’ Het gevaarlijkste moment op SAIL is volgens de Weert direct na het vuurwerk. ‘Mensen die zonder boordverlichting naar de stad varen, in de kleinste bootjes.’ De Weert roept de beroepsvaart dan ook op zijn verantwoording te nemen: ‘Zet een uitkijk op het voordek in het SAIL-gebied en zorg zo voor een extra stukje veiligheid.’

De Binnenvaartkrant 13 11 augustus 2015 ‘Bezuiniging bij WSP mag niet ten koste van veiligheid gaan’ Rob de Leeuw in directie Dettmer Reederei De Wasserschutzpolizei (WSP) in Noordrijn-Westfalen moet wellicht enkele bureaus sluiten als gevolg van bezuinigen. De Duitse binnenvaartbond BDB vindt het belangrijk dat de WSP slagvaardig genoeg blijft om de veiligheid op de vaarwegen te bewaken. ADVERTENTIE De exacte bezuinigingsplannen zijn nog niet bekend gemaakt, maar volgens politievakbond GdP dreigen onder meer de kantoren in Düsseldorf, Bonn en Emmerich te worden opgedoekt. De BDB, lid van de adviesraad van de WSP, neemt op 11 augustus deel aan een speciale vergadering over dit thema. Dat veel schippers bij het woord ‘bezuiniging’ in eerste instantie aan minder politiecontrole denken, kan BDB-directeur Jörg Rusche begrijpen. ‘Ook wij krijgen wekelijks telefoontjes van leden die zich afvragen of bepaalde boordcontroles überhaupt toegestaan zijn’, geeft hij aan. ‘Men heeft soms de indruk dat WSP-ambtenaren in regio’s met weinig havens te weinig te doen hebben en dan maar schippers gaan controleren. We zijn de meest gecontroleerde vervoersmodus van het land.’ Level playing field Maar Rusche wijst ook op de belangrijke rol die de WSP speelt bij het borgen van de veiligheid op het water. ‘Na het ongeval met de Waldhof is één bemanningslid gered door een politieboot, die om half vijf ’s ochtends rondvoer in de buurt van de Loreley. Veiligheid op de vaarwegen is niet alleen een kwestie van controle en preventie. In geval van nood moeten ook mensen in de buurt zijn die kunnen helpen. De binnenvaart moet qua veiligheid hetzelfde level playing field behouden als andere vervoersmodi.’ De BDB gaat dit standpunt samen met watersport- en havenvertegenwoordiger over het voetlicht brengen. Reactietijden Ook in politieke kringen is bezorg gereageerd op de bezuinigingsplannen. De uit Düsseldorf afkomstige SPD-parlementariër Andreas Rimkus zegt dat de WSP voldoende personeel, een moderne vloot en genoeg uitvalbasissen moet hebben om haar taken te kunnen waarnemen. De reactietijden moeten zo kort mogelijk zijn. Rimkus is fel gekant tegen een eventuele sluiting van het kantoor in Düsseldorf. ‘Het kan niet zijn dat de hoofdstad van NRW, direct aan de Rijn, geen eigen WSP-kantoor meer heeft en WSPambtenaren in de toekomst vanuit Duisburg of van verder stroomopwaarts moeten komen.’ ASV gehoord over ligplaatsen IJmuiden Morgen, woensdag 15 augustus wordt de ASV gehoord betreffende het ‘klaagschrift’ over het ligplaatsenbeleid voor de 1e Rijksbinnenhaven in IJmuiden. De hoorzitting is in Haarlem bij Rijkswaterstaat. De ASV heeft op 10 juli beroep aangetekend via de Rechtbank Noord- Holland tegen het Verjkeersbesluit Scheepvaartverkeerswet Rijksbinnenhaven IJmuiden. Meer over de achtergronden van de klachten van de ASV op de website van de vereniging: www.algemeeneschippersvereeniging.nl. (foto Dettmer) Vanaf 1 september maakt Rob de Leeuw deel uit van de directie van de Dettmer Reederei in Hamburg. De Leeuw heeft een Rijnpatent en beschikt over 25 jaar ervaring in onder andere het management van diverse bedrijven in de binnenvaart. Tot voor kort was hij directeur van HBS Marine Oil GmbH in Hamburg, Veka Germany GmbH en Green Tank Logistics GmbH. Tevens was hij tot vorig jaar eigenaar en directeur van de Nederlandse scheepvaartonderneming L.W. de Leeuw, handel in schepen en nieuwbouwbegeleiding en exploitatie van schepen. Bij Dettmer zal De Leeuw de divisie tankvaart leiden. De droge lading staat onder leiding van Albert Kohlmann. Heiner Dettmer prijst zich gelukkig met de komst van Rob de Leeuw in de organisatie van het familiebedrijf. Het maakt deel uit van de Dettmer Group KG, actief in binnenvaart, logistiek, opslag en overslag. Kijkje in de keuken van de Rotterdamse containervaart Het seizoen voor de werkbezoeken breekt weer aan. Mensen komen terug van vakantie en hebben nog ruimte in hun agenda om af te spreken om een ‘dagje binnenvaart te doen’. Directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken bij het Havenbedrijf Rotterdam Ronald Paul bracht donderdag 30 juli aan de binnenvaart. De binnenvaart is hem niet onbekend. Onder zijn leiding begeleidde het Havenbedrijf de aanleg van Maasvlakte 2. Momenteel vallen onder zijn verantwoordelijkheid de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor uitbreiding en onderhoud van het havenindustrieel complex, de facilitaire afdelingen en de divisie Havenmeester. VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Genoeg verbindingen met het vervoer over water, dus wilde hij een dag meevaren op diverse containerschepen in de Rotterdamse Haven. Onderwerpen als planning bij terminals, wachttijden, ligplaatsen, laden, lossen, communicatie, het werken en wonen aan boord en nog veel meer kwamen uitgebreid aan bod tijdens dit kijkje in de keuken van de containerbinnenvaart. Onder meer was hij aan boord bij het motorschip Nadorias en het koppelverband Camaro II/III. De band tussen de binnenvaart en het Havenbedrijf Rotterdam wordt nog meer aangetrokken. Op 20 augustus zal Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, een werkbezoek 25 jaar aan de binnenvaart, zoals zijn voorganger Hans Smits dat ook regelmatig heeft gedaan. Er volgen nog meer werkbezoeken aan de binnenvaart, onder andere met Lutz Jacobi van regeringspartij PvdA. Het Kamerlid is onder andere lid van de Commissie Infrastructuur en Milieu en dus belangrijk voor het betreffende beleid. Wereldhavendagen Het BVB zoekt steeds een droge ladingschip met leeg ruim voor vrijdag 4 september als bij de opening van de Wereldhavendagen de binnenvaart een goede beurt wil maken bij de jeugd van tegenwoordig. Op die vrijdag is het namelijk Jongerendag en de kids willen pannavoetbal spelen in het ruim van een schip. Enthousiaste ondernemers kunnen zich melden bij het BVB. Men ontvangt een vergoeding voor deelname. Op zaterdag en zondag zal het containerschip Nadorias van de familie van der Meer aan de kade liggen voor de scheepsbezichtigingen. Sponsorwerving Woensdag 12 augustus trekt het BVB-team weer naar de Volkeraksluizen om tasjes met informatie over het werk van het BVB uit te delen aan binnenvaartondernemers en andere opvarenden. Ze delen niet zomaar uit, ze gaan ook met hen in gesprek over het belang van voorlichting en promotie van de hele sector. Waardevol Transport 2015-2016 Eind september verschijnt de nieuwe versie van Waardevol Transport, editie 2015-2016. Binnenvaartagenda Er komt weer een Binnenvaartagenda 2016. Deze uitgave is een product van gezamenlijke binnenvaartorganisaties. Eind oktober is hij gereed.

Binnenvaartkrant