Views
3 years ago

2015-07

 • Text
 • Onze
 • Maart
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Boord
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Meter

De Binnenvaartkrant 40

De Binnenvaartkrant 40 24 maart 2015 Partners in communicatie-, entertainment- en beveiligingssystemen Voor al uw vloeren – teak - tapijt – grastapijt – PVC – gordijnen – project inrichting Wij willen al onze klanten bedanken voor het vertrouwen en wensen iedereen een behouden vaart en een goed seizoen Hoekstra Parket en Vloeren BV Tel. +31 –(0) 514 – 55 17 17 www.hoekstravloeren.com . info@hoekstravloeren.com

De Binnenvaartkrant 41 24 maart 2015 Creatief in Liftenbouw TECHNOLOGY IN MOTION Foto: Heesen Yachts Lödige Benelux is een zelfstandige Lödige ondernemening Benelux is en een specialist zelfstandige op het ondernemening gebied van lifttechnieken en specialist zoals op personenen goederenliften, het gebied van lifttechnieken goederenheffers, zoals per - sonen- en goederenliften, goederen - vloerluikheffers en speciaalbouw. heffers, vloerluikheffers en speciaal - bouw. Naast een totaal programma en klantspecifieke producten biedt Lödige Naast een totaal programma en klant - service, onderhoud en renovatie. service, Niet alleen onderhoud voor de eigen en renovatie. liften, maar Niet ook aan alleen liften voor van de derden. eigen liften, Ook dat maar ook betekent aan liften dat de van opdrachtgever derden. Ook nog dat betekent slechts te dat maken de opdrachtgever heeft met één nog slechts anspreekpunt. te maken heeft met één an - spreekpunt. Alles verzorgd Alles door verzorgd eigen monteurs, door eigen monteurs, die de installaties die de installaties op en top kennen. op top kennen. CERTIFICERING CERTIFI Lödige Benelux CERI NG is gecertificeerd volgens ISO 9001, module H Richtlijn volgens ISO 9001, module H Richtlijn Liften, ISO 14001, OHSAS 18001, Liften, ISO 14001, OHSAS 18001, NEN EN 13015, de machinerichtlijn NEN EN 13015, de machinerichtlijn 98/37/EG , VCA** dit alles ten behoeve 98/37/ EG, VCA** dit alles ten behoeve van de eigen productont-wikkeling, van de eigen productont-wikkeling, montage montage en en service. service. LÖDIGE BENELUX Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057 LÖDIGE BENE LUX NL-5203 DB `s-Hertogenbosch Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057 Telefoon: +31 (073) 624 93 00 NL-5203 DB `s-Hertogenbosch Telefoon: Telefax: +31 +31 (073) (073) 624 93 9300 10 Telefax: E-mail: lodige@lodige.nl +31 (073) 624 93 10 E-mail: lodige@lodige.nl www.lodige.nl • Turn Key Delivery • Total Electric Installation • Diesel- Electric Propulsion • Toonaangevend in de cruisevaart De Krib 3 . 6916 AN TOLKAMER . The Netherlands Phone : +31 316 541759 . Internet : www.droste-elektro.nl . E-mail : info@droste-elektro.nl

Binnenvaartkrant