Views
2 years ago

2015-06

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Maart
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Europese
 • Schip
 • Marine
 • Goed
 • Steeds

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 10 maart 2015 Varen op de kracht van SON Uw servicepartner H & U Veranderde markten, aangepaste Service! Kennis en Service is het motto! Het bedrijf concentreert zich op die zaken, waar men goed in is: Repareren van Dieselmotoren! De tijd is veranderd en wij veranderen mee! Kennis van Caterpillar en Deutz/MWM Maatwerkadvies aan boord? Bel (050) 525 55 00 Maatwerk voor de binnenvaart SON is de gespecialiseerde coöperatieve vaarverzekeraar voor de binnenvaart met een rijke traditie. De wortels van SON zijn diep verankerd in de Nederlandse binnenvaartgeschiedenis. Beroepsschippers weten dat ze onder alle omstandigheden blind kunnen varen op SON. Want SON regelt alles snel en SON is onderdeel van de TVM Groep vakkundig, met oog voor het zakelijk belang van de schipper, zijn schip en de lading. Zo garandeert SON de optimale zekerheid van maatwerk waar schepen en hun eigenaren om vragen. Wilt u uw schip op de beste manier verzekeren? Kijk op www.son.nl. www.son.nl Technisch buro H&U b.v. Postbus 97 - 4670 AB Dinteloord . Markweg Zuid 4d - 4794 SN Heijningen Tel.: +31 (0)167 52 37 21 . Fax.: +31 (0)167 52 32 99 info@technischburohu.nl . www@technischburohu.nl Meer informatie? Neem contact met ons op: Smallandlaan 12 2660 Hoboken (Antwerpen) Belgium T: +32 (0)3 500 95 35 +31 (0)10 8208669 team@anaco.be www.anaco.be like us: www.facebook.com/anaco.bvba

De Binnenvaartkrant 17 10 maart 2015 ‘Stop financiële buffers in de vaarwegen’ Europarlementariër Wim van de Camp is coördinator van de vervoerscommissie binnen het Europees parlement. Hij steunt onder meer het pleidooi van de binnenvaart om de NRMM-motorenrichtlijn te laten aansluiten bij bestaande maritieme (Amerikaanse) standaarden. Hierdoor zouden voor de binnenvaart direct schonere motoren in alle gewenste vermogens verkrijgbaar zijn. Verder waarschuwt Van de Camp dat er voor binnenvaart geen dubbele regelgeving moet worden opgetuigd (via de CCR én de Europese Commissie). (Foto Sarah De Preter) De financiering van de Europese transportinfrastructuur wordt steeds meer een mix van gemeenschapsgeld en private middelen. Ook voor de vaarwegen moet gezocht worden naar privaat kapitaal. De Nederlandse Europarlementariër Wim van de Camp ziet kansen: in Europa liggen miljarden euro’s te slapen op bankrekeningen. Van de Camp (CDA/EVP-fractie) zei vorige week tijdens het binnenvaartcongres van EBU in BRussel dat er meer in de vaarwegen geïnvesteerd moet worden. Hij is ontgoocheld over de modal shift-resultaten van de afgelopen jaren. Uit de statistieken blijkt dat de Europese binnenvaart haar aandeel sinds 1998 niet heeft kunnen vergroten. De grote winnaar was het wegvervoer, dat bovendien fors geïnvesteerd heeft in meer duurzaamheid. Juncker-fonds Van de Camp begrijpt de zorgen van de sector over het zogenoemde Juncker-fonds. Dit nieuwe Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) moet Europa aantrekkelijker maken voor investeerders. Het fonds wordt gevuld via de Europese Investeringsbank (EIB), met private middelen en vanuit andere Europese fondsen. Volgens de huidige plannen zou zo’n 2,7 miljard euro uit de Connecting Europe Facility (CEF) naar het EFSI worden overgeheveld. CEF was opgetuigd om de realisatie van het Europese kernnet van transportwegen (TEN) te ondersteunen. Investeringen vanuit het EFSI zijn echter niet gebonden aan de TENregels. Daardoor zouden budgetten die gereserveerd waren voor transportinfrastructuur een heel andere bestemming kunnen krijgen. Ruiken en voelen EBU-voorzitter Didier Leandri becijferde dat het Europese budget voor de infrastructuur hierdoor zo’n 18 procent kleiner dreigt te worden. Ook INE-secretaris Karin De Schepper waarschuwde voor het uitkleden van de grote infrastructuurfondsen. Van de Camp kon die ongerustheid niet volledig wegnemen. Hij gaf aan dat het EU-parlement nog steeds aan het discussiëren is over CEF, door Van de Camp een ‘hoog politiek instrument’ genoemd. ‘De transportcommissie van het parlement volgt de EIB van dag tot dag. We moeten ervoor zorgen dat de middelen niet alleen geïnvesteerd worden in data- en IT-infrastructuur, maar ook in transportinfrastructuur die je kunt ruiken en voelen. De verbinding tussen EFSI en de TEN-corridors moet in de gaten worden houden. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de corridormanagers.’ Jan Vogelaar (CBRB) wilde weten of een fonds als EFSI toegankelijk genoeg is voor de kleine en middelgrote binnenvaartondernemingen. Olivier Onidi, directeur van het Europese mobiliteitsnetwerk in DG MOVE, beaamde dat dit moeilijk is. ‘We moeten niet naïef zijn: de sector is gefragmenteerd. Dat bemoeilijkt de toegang tot kapitaal. Maar enkele jaren geleden hebben kleine Spaanse busbedrijven via de EIB geld gekregen om hun vloot te moderniseren. Het moet dus ook mogelijk zijn voor de binnenvaart. We kijken momenteel hoe we schippers kunnen helpen gebruik te maken van de beschikbare middelen.’ Van de Camp is sceptischer: ‘Als je naar de EIB gaat, moet je aan veel criteria voldoen. Dat wordt lastig voor de binnenvaart.’ Volgens hem moet het wel mogelijk zijn om privaat kapitaal aan te trekken voor de financiering van TENprojecten. ‘We hebben in Europa enorme financiële buffers opgebouwd. Er liggen miljarden te slapen op bankrekeningen. Grote Duitse verzekeraars willen hun geld langdurig investeren onder politiek stabiele omstandigheden. Pensioenfondsen die hun geld naar de bank brengen, behalen momenteel een negatief rendement. Waarom stopt men dit geld niet in de vaarwegen?’ Van de Camp kritiseerde dat het engagement voor de binnenvaart, Het Seine-Scheldeproject gaat veel kosten, maar ook veel opleveren. Dat zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts, die onlangs samen met zijn collega’s uit Frankrijk en Wallonië een subsidiedossier heeft ingediend bij de Europese Commissie. Weyts noemt de toekomstige verbinding ‘een nieuwe achterdeur’ voor de zeehavens van Gent en Zeebrugge. Veel Vlaamse bedrijven zien hierdoor hun afzetmarkt vergroten, aldus de minister. Rond de Leie, de Dender en de kanalen Roeselare-Leie en Bossuit- Kortrijk ontstaan nieuwe bedrijventerreinen die goed zijn voor duizenden directe en indirecte jobs. ook in Nederland, vaak beperkt blijft tot warme ideologische woorden. ‘Dat moet stoppen. We willen feiten zien.’ Kapstokken Karin De Schepper sprak Onidi aan op het Horizon-programma waarmee de Europese Commissie onderzoek en innovatie wil stimuleren. INE mist in het ontwerp voor Horizon de nodige kapstokken voor de binnenvaart. Volgens Olivier Onidi zijn die er wel degelijk. ‘Maar we kunnen de binnenvaart alleen ondersteunen als zij goede projecten indient.’ Op de vraag van De Schepper hoe het met RIS staat, antwoordde Onidi dat dit nog steeds in de evaluatiefase zit. ‘Het blijft echter onze intentie om RIS verder uit te bouwen.’ Subsidiedossier voor Seine- Schelde ingediend Maar ook het drukke wegennet in Vlaanderen wordt ontlast: ‘We halen hiermee een massa vrachtwagens van de weg.’ Via de Seine-Schelde-verbinding kunnen in de toekomst grotere schepen van Vlaanderen naar Parijs en Le Havre varen. Alle deelprojecten samen gaan zo’n 5 miljard euro kosten, waarvan een groot deel voor rekening van Frankrijk komt. Vlaanderen voorziet een investering van 400 miljoen euro, Wallonië trekt 93 miljoen euro uit. Ze hopen dat de Europese Commissie voor 40 procent tegemoet komt in de kosten. De nieuwe verbinding zou tegen 2025 klaar zijn. Luikse haven ziet scheepvaart groeien In de haven van Luik zijn de watergebonden trafieken vorig jaar met 2 procent gestegen. De natte overslag bedroeg zo’n 13,5 miljoen ton. In totaal behandelde de haven 18 miljoen ton goederen, zo’n 3 procent minder dan in 2013. Spoor- en wegvervoer waren de verliezers in de haven van Luik, wat (foto Havenbedrijf Luik) voornamelijk te maken heeft met de afbouw van de Luikse staalnijverheid. 75 procent van alle goederenstromen van en naar de haven verlopen echter via de waterweg. Binnenvaart en shortsea zaten in de lift. Ze vervoerden onder andere meer steen- en bruinkool en diverse soorten afval. Maar ook het transport van bouwmateriaal via het water trok aan. Zo maakte bouwmaterialenproducent Knauf veel meer gebruik van de binnenvaart dan een jaar eerder. Via het Albertkanaal werden ook 16 procent meer containers vervoerd (in totaal 31.939 TEU). Het transport van chemische producten, landbouwproducten, cokes en petroleumproducten daalde. Als oorzaken noemt het havenbedrijf de zachte winter, de sluiting van de cokesfabriek van ArcelorMittal in Seraing en de sluiting van een deel van de Electrabel-centrale Les Awirs. Om de volumeverliezen in de staalnijverheid te compenseren probeert de haven nieuwe trafieken aan te trekken. Dat lijkt de goede kant uit te gaan. Op de voormalige site van ArcelorMittal-dochter Oxybel zit nu een hele reeks nieuwe bedrijven die gebruik maken van de binnenvaart. Aan de cementfabriek van CBR in Lixhe worden de kaaien gemoderniseerd. Ook dit zal bijdragen aan meer binnenvaart. Pilot met papierarm varen Europa wil tegen 2020 de papieren begeleidingsdocumenten bij douanevervoer afschaffen. De Beneluxlanden startten onlangs een proefproject waarbij het ms Mureen papierarm containers vervoert tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. Alle informatie is gebundeld op één verzameldocument in plaats van op Havens, universiteiten en brancheorganisaties uit Nederland, België, Duitsland en Engeland maken zich sterk voor een schonere binnenvaart. Ze gaan dertig binnenschepen uitrusten met de nodige technologie om uitlaatgassen te reinigen en zo de NOX-uitstoot terug te dringen. Ook de havens van Gent en Antwerpen doen mee aan het programma, dat de naam CLINSH draagt (Clean Inland Shipping). losse begeleidingsdocumenten per geladen container. Het inscannen op het douanekantoor neemt daardoor minder tijd in beslag. Als de test slaagt, wordt hij uitgebreid. Ook voor het wegvervoer staan in de loop van dit jaar pilots op stapel. Op termijn moet de hele douaneafhandeling in Europa volledig papierloos verlopen. Werken aan een schonere binnenvaart Het consortium heeft steun aangevraagd uit het Europese Life-fonds. Als de subsidie wordt toegekend, start het in de zomer met de uitvoering van het programma. De leiding is in handen van de provincie Zuid- Holland. Alle projectdata worden vastgelegd in een database die door lokale, regionale en (inter)nationale overheden en instanties gebruikt kan worden om hun eigen beleid uit te werken.

Binnenvaartkrant