Views
3 years ago

2015-04

 • Text
 • Jaar
 • Februari
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Twee
 • Schip
 • Meter
 • Boord

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 10 februari 2015 HENDRIK DE JONGE EN MENSE LANDLUST MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER. Wilt u meer weten?

De Binnenvaartkrant 13 10 februari 2015 Jubilerende ESO zoekt hechtere samenwerking met EBU De Europese Schippers Organisatie (ESO) bestaat veertig jaar. Reden te meer om dit jaar stevig de schouders te zetten onder enkele cruciale dossiers. ESO-voorzitter Christiaan Van Lancker riep tijdens de nieuwjaarsreceptie in Brussel particulieren op om de krachten te bundelen en gaf aan de samenwerking met EBU te willen uitbreiden. Van Lancker blikte in zijn jaarrede terug op een druk 2014 waarin de ESO betrokken was bij tal van dossiers, zoals de beroepskwalificaties en opleidingsstandaards, de CCRovergangsbepalingen, de motorenrichtlijn, de arbeidstijdregeling, RIS en de bemanningseisen. Verder stuurde de ESO brandbrieven aan alle marktspelers over de overcapaciteit. Van Lancker stelt vast dat de geadresseerden de slechte economische situatie wel zien, maar dat men vooral beducht is voor de mededingingsautoriteiten en zich daarachter verschuilt. De vorig jaar opgerichte ESO-werkgroep Marktobservatie kan volgens Van Lancker op veel belangstelling ESO-voorzitter Christiaan van Lancker (rechts) in gesprek met Jorge de Brito Patrício-Dias, die namens DG MOVE bij de nieuwjaarsreceptie van ESO was. (Foto: Henk van der Velde) rekenen, net als de nieuwe ESOcommissie voor tankvaart en ADN. Moderniseringsfonds Over de benutting van het Europese reservefonds lopen de meningen binnen de ESO uiteen. Van Lancker hoopt dat het sectorbrede debat hierover snel weer op gang komt ‘om uit de impasse te komen’. ESO wil de middelen uit het fonds inzetten als multiplicator op een aantal terreinen: versterking van de Europese vertegenwoordiging, capaciteitsbeleid, vergroening en professionalisering. De organisatie maakt zich sterk voor de oprichting van een moderniseringsfonds. ‘Het is hard nodig dat wij alle aanzetten tot vergroening, innovatie, professionalisering Archeologen graven rond de stuw in Kerkhove In mei start archeologisch onderzoek nabij de stuw van Kerkhove (Avelgem) op de Boven-Schelde. De bijna honderd jaar oude stuw wordt vervangen, maar eerst gaan Gentse archeologen het terrein grondig uitkammen. Ze verwachten veel waardevolle vondsten te doen. Uit proefboringen is gebleken dat prehistorische voorwerpen in dit deel van Vlaanderen goed bewaard zijn omdat overstromingen er dikke, kleiige sliblagen hebben laten ontstaan. Het onderzoek gaat twee jaar duren. Daarna start de bouw van de nieuwe stuw. Het wordt een ontdubbelde stuw met twee openingen zodat bij een defect aan één van de stuwen nog steeds water kan worden afgevoerd. De nieuwe stuw wordt in het droge naast de bestaande stuw gebouwd en vervolgens via een geul met de Boven-Schelde verbonden. De bouw gaat ongeveer vijf jaar duren. Eerder werden op de Boven-Schelde al de stuwen in Oudenaarde en Asper vernieuwd. De stuwen voorkomen wateroverlast en zorgen ervoor dat de scheepvaart voldoende diepgang heeft. bundelen in een platform’, zei Van Lancker hierover. Ook de ontwikkeling van het Europese binnenvaartprogramma NAI- ADES II blijft de ESO op de voet volgen. ‘Wij hebben er voortdurend op gewezen dat een dergelijk programma enkel effecten kan opleveren in een positief marktklimaat. Dit is in verschillende marktsegmenten nog allerminst het geval.’ Kopzorgen Een hoofdpijndossier is het CDNIverdrag. ESO wil er dit jaar extra aandacht aan besteden. ‘We moeten de kosten van de afvalinzameling en de lasten voor de individuele ondernemers goed onder de loep nemen. Ook de praktische uitwerking van onderdeel B (ladingresten) is een punt van zorg. Op dat vlak worden te vaak verantwoordelijkheden ontlopen.’ Binnen ESO voltrekken zich dit jaar enkele veranderingen. Het dagelijks Recordoverslag voor Antwerpse haven De haven van Antwerpen verwerkte vorig jaar ruim 199 miljoen ton goederen en overtrof daarmee het resultaat van 2013 met 4,3 procent. Vooral het containersegment en de overslag van vloeibaar massagoed bestuur gaat hierover binnenkort voorstellen doen aan de raad. Van Lancker ontvouwde zijn visie op een landelijke vertegenwoordiging. Nu het integratieproces in verschillende landen op gang is gebracht, riep hij ook de Belgische organisaties op om dit debat aan te gaan. Hij spoorde varende ondernemers aan om zich aan te sluiten bij de ESO, al dan niet via hun landelijke organisaties. ‘Wij hebben uw kennis en steun nodig om de positie van de particuliere binnenvaartondernemers in Europa te versterken’, aldus Van Lancker, die ook de collega’s van de EBU uitnodigde om de samenwerking op een aantal terreinen uit te breiden. ‘Op landelijk vlak gebeurt dit al. We moeten persoonlijke en andere gevoeligheden opzij zetten om een gezonde samenwerking te realiseren. Dat is de enige sleutel tot succes.’ vertoonden groei. Het conventionele stukgoed en de droge bulk boerden achteruit. Van de 14.009 zeeschepen die in Antwerpen kwamen laden of lossen waren er 266 groter dan 10.000 TEU. Tom Dehaene is nieuwe voorzitter van W&Z Schippers Scheppen Schoonheid De Vlaamse regering heeft Tom Dehaene benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). Hij volgt in deze functie Albert Absillis op. Dehaene is de zoon van wijlen Jean-Luc Dehaene. Hij is gedeputeerde voor de provincie Vlaams Brabant en gemeenteraadslid in Zemst. De raad van bestuur van W&Z telt twaalf leden. Jan Balduck is benoemd tot ondervoorzitter. Maarten van Onckelen is regeringsafgevaardigde voor de minister van Openbare Werken Ben Weyts, Patrick Moenaert is regeringsafgevaardigde voor Annemie Turtelboom, minister van Financiën en Begroting. W&Z beheert de vaarwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen. Brusselse aarde-exporten verviervoudigd Op zaterdag 21 februari start op het Kerkschip Sint-Jozef in Antwerpen de 22e editie van Schippers Scheppen Schoonheid, een tentoonstelling waarin kunstzinnige schippers en oud-varenden hun kunstuitingen tonen. Men kan gaan kijken naar zelfgemaakte scheepsmodellen, schilderijen en tekeningen, houtwerk enzovoort. De tentoonstelling bestaat al sinds 1975 en wordt ook door niet- varenden graag bezocht. U kunt de kunst bekijken op 21, 22 en 28 februari en op 1, 7 en 8 maart. Telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Meer weten? Kijk op www. kerkschip-antwerpen.be. In de haven van Brussel zijn vorig jaar 4,5 miljoen ton goederen gelost en geladen, 3 procent meer dan in 2013. De bouwwerven in de Belgische hoofdstad speelden hierin een belangrijke rol. Zo is de afvoer van aarde verviervoudigd in vergelijking met 2013. De milde weersomstandigheden leidden tot een daling van de olieproducten. Ook de containeroverslag ging achteruit, zij het veel minder sterk dan in 2013. Scheepvaartonderbrekingen tussen Brussel en Antwerpen door onderhoudswerken aan de sluis van Zemst en een defect aan de brug van Vilvoorde speelden de containeroverslag en het hele transitverkeer parten. Nieuwe goederenstromen De voorzitter van de Brusselse haven, Mohammed Jabour, belooft voor dit jaar nieuwe goederenstromen, waardoor het scheepvaartverkeer zal toenemen. De scheepvaart houdt in Brussel zo’n 650.000 vrachtwagens van de weg. Dat betekent volgens het havenbedrijf een besparing van 97.000 ton CO 2 -uitstoot en van 24,5 miljoen euro externe kosten.

Binnenvaartkrant