Views
2 years ago

2015-01+02

 • Text
 • Januari
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Goed
 • Rotterdam
 • Onze
 • Motoren
 • Twee

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 13 januari 2015 Lödige Benelux Lifttechniek Airport Logistiek Industrie Systemen Kasteleinenkampweg 14 NL-5222 AX ‘s-Hertogenbosch Postbus 3057 NL-5203 DB ‘s-Hertogenbosch Telefoon +31 (073) 624 93 00 Telefax +31 (073) 624 93 10 Internet http://www.lodige.nl E-mail Lodige@lodige.nl Wenst Scylla AG een behouden vaart met het mps Jane Austen Grootkeukenapparatuur van topklasse voor Riviercruiseschepen Wij wensen Scylla AG en de bemanning van het mps Jane Austen veel succes en een behouden vaart. van Straelenlaan 14, 5224 GP ’s-Hertogenbosch Tel. 073 - 622 08 28 - Fax 073 - 622 08 18 info@ahornbv.nl www.ahornbv.nl BRANDBEVEILIGING Wij leverden brandblusapparatuur en veiligheidsmiddelen voor mps "JANE AUSTEN" Wij wensen Scylla AG veel succes en een behouden vaart met het mps "Jane Austen" 24 uur service Levering en keuring van brandblusapparatuur en veiligheidsmiddelen. Verbandtrommels en AED Defibrilatoren. Werkplaats: Vierlinghstraat 12E 4251 LC Werkendam Tel. 0183-678030 Fax. 0183-678090 E-mail: info@ribrandy.nl Koersbepalend in verzekeren Wij wensen Scylla AG veel succes en een behouden vaart met mps JANE AUSTEN. Gespecialiseerd in verzekeringen voor de Zee- en Binnenvaart Wij wensen Scylla AG een behouden vaart met mps Jane Austen www.gebrsluyter.nl Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl

De Binnenvaartkrant 17 13 januari 2015 CAT-borrel van Pon Power en Dolderman DOOR JOHAN DE WITTE Een door Pon Power en Dolderman georganiseerde CAT-borrel met als thema “Tien prangende vragen in de binnenvaart” bracht op de valreep van 2014 een groot aantal ondernemers bijeen in het Zwijndrechtse Hotel ARA. De vooraf ingediende vragen waren verwoord in een tiental stellingen over Caterpillar en de binnenvaart waarmee Boudewijn Baan van Pon Power en André Hartemink van Dolderman, gesupport door medewerkers in hun discipline, onvoorwaardelijk gehoor vonden bij het geïnteresseerde publiek van Caterpillar-eigenaren. Met een drankje en walking diner als brandstof kwam de instuif meteen op toeren. Het kleurrijke gezelschap, allen voorzien van een originele Caterpillar-pet, werd in een petje-op/petje-af spel uitgedaagd zijn mening te geven en te delen over de tien gestelde vragen of stellingen. ‘Het gaat ons om contact met de klanten. Graag willen we hun mening horen, daar stemmen wij op af’, aldus Boudewijn Baan, die het spits afbeet met de stelling: Nieuwe vormen van voortstuwing zijn de toekomst. Waarbij petten op en af gingen voor niet alles is schoner en beter, maar innoveren is voor scheepvaart noodzakelijk. Innoveert Caterpillar voldoende zodat de betrekkelijk kleine nichemarkt die de binnenvaart in Europa is aan de komende emissie-eisen kan voldoen? Het is een onderwerp dat niet alleen de voortdurende aandacht heeft van Pon Power en Dolderman maar waar zij in overleg met de individuele klant oplossingen op maat voor kunnen bieden. Ook in Amerika is men van de emissienoodzaak doordrongen en is men volop met ontwikkelingen op dit gebied bezig. Is het verschil tussen originele en imitatie- of “Mickey Mouse”-onderdelen alleen de verpakking? Het antwoord is, afgezien van eventueel onnodige trubbels die zich met kwalitatief minder materiaal Bouw Bunker Service 14 in Roemenië gestart Nieuwe bunkertanker voor NWB Hamburg Schiffstechnik Buchloh uit Unkel/Scheuren in Duitsland heeft een bunkertanker ontwikkeld voor NWB Nord- und Westdeutsche Bunker GmbH in Hamburg. De bouw van het casco ging in december van start. Het 57,50 meter lange en 9,60 meter brede casco wordt op de Roemeense werf Servernav S.A. Shipyard Drobeta in Turnu Severin gebouwd. De dertien ladingtanks hebben een inhoud van 500 kubieke meter. De bunkertanker, type N open, wordt gebouwd onder klasse van Lloyds Register. NWB gunde de bouw van het schip aan Rensen- Driessen Shipbuilding, dat alle onderaannemers bij het project betrok. Schiffstechnik Buchloh verzorgt het technisch bouwtoezicht en controleert of alle specificaties nageleefd worden. kunnen voordoen, dat het origineel het qua standtijd ten opzichte van imitatie altijd wint. Kijk bijvoorbeeld naar de goedkopere imitatiefilters met een fijnheid van 20 micron: vergeleken hiermee voorkomen CAT-filters met hun extreme fijnheid van slechts 2 micron op langere termijn veel slijtage. Maak het origineel goedkoper, vonden de gebruikers! Wat uitstootnormen betreft, geldt “meten is weten”, maar daar moet van overheidswege wel een uniforme kapstok voor geboden worden. De situatie voor een betaalbare en groene binnenvaart, waarin uitstoot leidend moet zijn betreffende certificering, onafhankelijk van type en motorbouwjaar, werd nog eens in kaart gebracht. Strenge emissiewetgeving is goed voor het imago van de binnenvaart, maar vrijwillig aanpassen is voor velen niet het gesprek van de dag. Consistent beleid van de overheid zou hierbij helpen. ‘Emissie is een probleem, maar we moeten niet oververhit reageren’, volgens Ben Timmerman. In 2021 geldt de EURO6-norm; dus is het noodzakelijk om bij te blijven. De nieuwe MWM-CAT is hierop het antwoord. Peter Snijder van Pon Power ging in op de vraag hoe de motor er in 2030 uitziet. ‘Er zal zich een mozaiek aan oplossingen voordoen. De keuze voor een motor zal worden afgestemd op functie, traject en scheepstype. De voortstuwing van de toekomst zal bestaan uit combinaties van verschillende motoren, brandstoffen en hybride aandrijfsystemen. Caterpillar is met de nieuwe CAT ontwikkelde gas en dual fuel-motoren gereed voor de toekomst.’ Breko Het schip wordt afgebouwd bij Breko in Papendrecht. PSI Piping legt de leidingen aan. De CATmotoren en Reintjes koppeling levert PON Power. De propeller levert PROMAIN uit Erfstadt. De roeren komen van Van der Velden Marine Systems, de kopschroef van Verhaar Omega Jet. Bornemann levert de ladingpompen en Van Wijk uit Werkendam de bunkerkraan en ankerlieren. De firma Wessels uit Haren an der Ems bouwt de stuurhut en verzorgt de betimmering van de woning. De firma Wittig uit Duisburg levert alle scheepsbenodigdheden. Eind augustus wordt de dubbelwandige tanker in Hamburg in dienst gesteld. www.buchloh.info Peter Snijder over de motor van de toekomst. (foto Johan de Witte) Onderhoud uitstellen? wordt nadien dubbel geld uitgeven. Echter als je een nog nieuwe motor goed blijft monitoren, kan er in onderhoud en standtijd van smeerolie wel wat bespaard worden en hoeft het boekje niet precies te worden gevolgd. Echter, het overslaan van een jaarlijkse inspectie, kleppen stellen en uitlijning van de aandrijflijn, is praktijkovereenkomstig niet kostenbesparend! Een motor zakt in zijn rubbers, door morsen met gasolie of smeerolie gaat dit extra snel; trillingen en decibels nemen hierbij toe. Hoe was 2014 en gaat u 2015 met vertrouwen tegemoet? genereerde weliswaar nogal wat decibels onder de aanwezigen, maar de vele “petjes-op” in de zaal gaven aan dat velen 2015 met een positiever gevoel ingaan dan zij over 2014 hadden. Uiteindelijk konden alle aanwezigen, zowel de klanten als de organisatoren Pon Power en Dolderman, terugkijken op een informatieve, interactieve en bovenal gezellige bijeenkomst. Voor de duidelijkheid De fase CCR-III (EU-fase III- B) die gepland was voor 2012 is niet doorgegaan. Motorenfabrikanten konden niet op tijd voldoen aan de nieuwe eisen. Daarom is besloten de invoering van deze fase over te slaan en in de volgende gelijk naar fase CCR-IV (EUfase 4) over te gaan. Deze was gepland voor 2016 maar ook hiervan is uitstel al bekend met minimaal drie jaar en waarschijnlijk zelfs vijf jaar. ADVERTENTIE Het uitstel van de nieuwe, strengere emissie-eisen lijkt in eerste instantie goed nieuws, maar het betekent voor de sector dat het duurzame imago onder druk kan komen te staan en nadelig is voor de concurrentiepositie ten opzichte van andere vervoersvormen. Zonder actie troeft het wegvervoer de binnenvaart af! In januari 2014 is voor het wegvervoer de EURO6-norm van kracht geworden. Overigens wil de Europese Commissie dat alle motoren in de binnenvaart vanaf 2030 voldoen aan de, oorspronkelijk voor 2016 geplande, EU-fase IV emissieeisen (CCR-IV). Waar nu de CCR emissie-eisen alleen gelden in geval van nieuwbouw of hermotorisering, moeten dan ook de bestaande motoren worden vervangen of met behulp van voor- of nageschakelde technieken zó schoon worden gemaakt dat de emissies aan de eisen voldoen. Echter, dit is vooralsnog de wens. Het zal nog moeten blijken of dit ook haalbaar is. In ieder geval zullen hier Europese subsidies voor nodig zijn. Motor als stofzuiger voor het milieu De 25-35 liter gasolie per TEU die een schip retour Keulen heeft, steekt positief af tegen 100 liter per TEU via de weg! Wat nou vervuilende scheepvaart? Politiek en media moet eens stoppen om appels met peren te vergelijken en bij emissieberekening over de liter van weg- en watertransport, de tonkilometer in acht nemen. Bovendien wordt de gesofisticeerde motor straks de stofzuiger voor het milieu! Hij verdient een ander imago. Motoren worden nog schoner, die ontwikkeling staat niet stil. Diverse soorten brandstoffen dragen daar aan bij evenals verschillende nabehandelingssystemen en varianten van voortstuwingssystemen. In een industriële atmosfeer is de uitstoot van een moderne motor reeds schoner dan de luchttoevoer. 6OCM HDTV ANTENNE + GRATIS TUNER! Intellian i6 inland LEASE/KOOP INRUIL MOGELIJK +31 (0)183 401025 INFO@OCEANSAT.COM WWW.OCEANSAT.COM NIEUW! € 3495, 00 Keep in touch_

Binnenvaartkrant