Views
4 years ago

2014-26

 • Text
 • December
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Sluis
 • Onze
 • Haven

De Binnenvaartkrant 6 16

De Binnenvaartkrant 6 16 december 2014 Grevelingenweg 23 . 3313 LB Dordrecht T +31 (0)78 6165599 . info@dgstechniek.nl De Groot Diesel Marine Services is een onderneming die in Dordrecht is gevestigd aan de 2e Merwede haven. Op deze unieke locatie houden wij ons, als gespecialiseerd bedrijf in de binnenvaart, bezig met: De complete afbouw van nieuwbouwschepen. We doen snelle reparaties aan boven- en onderwater schip. Als gespecialiseerde Cummins dealer verzorgen wij (her)motorisering, het plegen van onderhoud en revisies. Daarnaast ontwikkelen wij complete van Ballegooy- boegschroefsystemen en koproeren. Verder voeren wij tientallen vormen van gespecialiseerde werkzaamheden aan boord van een binnenvaartschip uit. Wij wensen U een prettig Kerst en een Succesvol 2015 www.dgstechniek.nl Technische Handelsonderneming ELEKTROTECHNIEK & SCHEEPSREPARATIE WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2015 MAASKADE 89a, 3071 NE ROTTERDAM TEL. 010-4131005 / FAX 010-4141816 . e-mail: vangentenkooi@xs4all.nl Wij danken al onze relaties voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen hen allen Prettige Kerstdagen en een Gezond en voorspoedig 2015 FKH Batterijen BV . St Teunismolenweg 50-D . 6534 AG Nijmegen Tel. : +31 (0) 24 - 3738875 . E - mail : info@fkhbatterijen.nl Wij wensen allen die de binnenvaart een warm hart toedragen fijne kerstdagen en een gezond en succesvol nieuwjaar! En heten u graag welkom 8 januari a.s. voor de nieuwjaarsreceptie op onze nieuwe locatie. Foto’s: Johan de Witte

De Binnenvaartkrant 7 16 december 2014 Autosteigers langs de Rijn: hot item! Lage olieprijs gunstig voor tankvaart >> Vervolg van de voorpagina Maar daarnaast kan de lagere olieprijs voor de door overcapaciteit geteisterde tankvaart extra werk betekenen. ABN AMRO verwacht dat de olieprijs in 2015 licht zal stijgen. ‘Bedrijven zullen van de lage olie prijs willen profiteren door nu in te slaan. Dit zal zeker het vervoer van olie een impuls kunnen geven.’ KERST-SPECIAL 2014 Open brief Schepen zelf hebben autokranen van het merk ‘the sky is the limit’. DOOR JOHAN DE WITTE Ingeval er vooraf niet gepland kan worden waar en wanneer een auto aan de wal moet en het is onverwacht/noodzakelijkerwijze zover, wordt het zoeken naar een plek. Ingeval van ontbrekende of slechte mogelijkheid gecombineerd met noodzaak, is de frustratie aanboord vanzelfsprekend. Veelal is het de inventiviteit van de bemanning en medewerking van havenbedrijven waardoor de auto toch aan wal gezet kan worden. Afhankelijk van locatie, voeren de WSP en havenautoriteit geen uniformbeleid en bieden soms geen enkel alternatief. Deze willekeur wekt boosheid die Julien Hoeykens van ms Metropolis deelt met talrijke collega’s. Inmiddels is het gemoed van Julien Hoeykens weer bedaard, niettemin zegt hij: “ Ik wil het toch weer eens in de media. Want je wordt het zo zat Het jaar is al weer bijna voorbij. Ook dit jaar lijkt het weer sneller te gaan als voorgaande jaren. Wij willen onze klanten bedanken voor de prettige sociale omgang en het in ons gestelde vertrouwen. Dit waarderen wij enorm. Natuurlijk staan wij voor onze vier B’s, Betaalbaar, Bevlogen, Bereikbaar en Betrouwbaar, en dat 7 dagen 24 uur. Maar onze klanten geven ons de mogelijkheid dit waar te maken. wanneer je aan de wal moet en je bent met je schip op zoek: hier lukt het niet, daar net te weinig lengte, verderop kom je niet meer van het terrein, ondiep, ergens anders staat de havenmeester ‘verboden’ te zwaaien. WSP helpt soms maar elders niet. Ge wordt daar echt misselijk van. Juist door haar bestendigheid, impact en economisch belang speelt scheepvaart een beduidende rol binnen de Europese gemeenschap en mogen de bemanningen van schepen zich niet gekooid weten”. Het is de reden waarom we met Julien een Openbrief naar het Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) hebben we geschreven. Natuurlijk zijn hierin niet alle auto-afzetplaatsen benoemd. We hebben getracht door een aantal opmerkingen de aandacht te vestigen op ‘plaats en uitvoering’ van een functioneel autosteiger. Wij bedanken onze klanten voor de fijne samenwerking in 2014 Ook het afgelopen jaar hebben zij dit gedaan. Super bedankt. Wij wensen u met uw dierbaren een gezond, liefdevol en gelukkig 2015 toe. Wij zien er naar uit, u het aan komende jaar weer van dienst te mogen zijn. Uw energieteam, samen sterk. FKH Batterijen BV Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) T.a.v. Prof. Dr.-Ing. Christoph Heinzelmann Kußmaulstraße 17 76187 Karlsruhe Postfach 21 02 53 76152 Karlsruhe Rotterdam, 5 december 2014 Onderwerp: Rijnvaart voelt zich ‘gekooid’ betreffende onvoldoende deugdelijke autosteigers Sehr geehrte Prof. Dr.-Ing. Christoph Heinzelmann Voor bemanningswisseling of sociale redenen een auto vanaf het schip op de Rijnoever of kade plaatsen, kan gevaarlijk evenwel onmogelijk zijn. Door het continukarakter van de internationale scheepvaart alsmede de wettelijke bemanningsregeling is er grote behoefte aan auto-afzetplaatsen. Verschillende locaties waar in het verleden auto’s van het schip aan wal geplaatst werden, zijn veranderd in wandelpromenades en stedenbouwprojecten. Hierdoor ontbreekt aan deze kaden/oevers afmeergelegenheid en vrije autodoorgang naar de openbare weg. De door Duitse overheden gerealiseerde autosteigers bevinden zich in het algemeen niet op praktische locaties. Onder andere: langszij de autosteiger Sondernheim wordt aanmerkelijk minder vaardiepte gemeten dan in de vaargeul. De bestaande afzetmogelijkheid in Mannheim is door een rond lopende kade onvoldoende en dreigt bovendien voor woningbouw te verdwijnen. De veel gebruikte kade in Mainz kan door bouwactiviteit gedurende lange periode niet worden benut. Alternatief wordt op deze belangrijke plek voor bemanningwissel niet geboden. Aan de voor scheepvaart gerenommeerde kade Bingen wordt verwezen naar de autosteiger in de ondiepe haven. In- en uitvarende schepen zijn hier een last c.q. gevaarlijk voor het pontveer Bingen-Rüdesheim. Köln is een (slechte) mogelijkheid, de situatie van een brugpijler maakt deze locatie onvoldoende veilig. Ook passeert men vanaf deze steiger naar de openbare weg een niet bewaakte, maar in gebruik zijnde spoorbaan. Hiervoor is onofficieel de containerterminal in de haven Niehl een betere optie. Emmerich heeft evenals Köln veel oeverlengte, niettemin heeft men hier toch gekozen om de autosteiger in de haven te realiseren. Schepen/bemanningen die noodzakelijkerwijze de rand van het mogelijke opzoeken aan ondiepe steigers of in havens, leveren een gevaar op voor de overige scheepvaart. Een groot schip in een kleine haven is als een ‘vrachtwagen in een parkeergarage’! Naast een aantal bestaande en aanvaardbare inrichtingen van autosteigers/auto-afzetplaatsen zijn genoemde situaties niet praktisch en wenselijk vanuit veiligheidsoogpunt. Niettemin vragen de investering van deze steigers een optimale benutting. Het is dan ook wenselijk wanneer er in contact zou worden getreden met vertegenwoordigers van de gebruikers. De Nederlandse partij hiertoe is BLN-Koninklijke Schuttevaer. Bekend is dat deze organisatie samen met de Duitse collega’s reeds een aantal voorzieningen heeft gerealiseerd, echter om onbekende redenen loopt de uitvoering en progressie waarmee faciliteiten tot stand komen niet parallel met de vraag en ontwikkeling in de scheepvaart. Hierbij vraagt ondergetekende in naam van de internationale Rijnvaart, het Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) om meer daadkracht, progressie en functioneel veilige uitvoeringen voor nieuw te realiseren auto-afzetfaciliteit evenals de Duitse en Nederlandse maritieme organisaties hiervoor te raadplegen. Hoogachtend, J.H.B. de Witte Freelance journalist o.a. voor De Binnenvaartkrant Postbus 24202 3007 DE Rotterdam email: b.dewitte@chello.nl

Binnenvaartkrant