Views
4 years ago

2014-26

 • Text
 • December
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Sluis
 • Onze
 • Haven

De Binnenvaartkrant 4 16

De Binnenvaartkrant 4 16 december 2014 www.huizinga-snijder.nl Vaart U ook met een historische motor? Hang er eens een bijbehorende vlag of wimpel bij!! Voorradig zijn: Sleep & Duwvaart Stichting B.A.S.M. Postbus 190 - 1520 AD Wormerveer Tel: 06 22 516 238 E-mail: basmbehoud@xs4all.nl www.sleepduwvaart.nl BASM werd opgericht 04-08-1980 TK Ballastpompen, botermantechniek.nl Tel. 06-54287373 TK VAN TIEM Boegschroef 350 PK botermantechniek.nl Tel. 06-54287373 Te Koop Oosterwolde/Bodewes Schottel boegschroef compleet met Scania 275 pk en brandstoftank t.e.a.b. Tel. 0651-582336 TK Schottel kopschroef botermantechniek.nl Tel. 06- 54287373 Veersedijk 161 3341LL H.I.Ambacht Tel:+31 786 818308 info@stolkschepen.nl www.stolkschepen.nl B UYCK T ECHNIEK B.V. HYDRAULIEK en slangenservice ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE Voor alle hydrauliek bij u aan boord. Gespecialiseerd in stuurwerken. 0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl WWW.BUYCKTECHNIEK.NL NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ Afmetingen en prijzen van deze doeken: http://www.basm.nl/basmsite/merchandise.html Andere activiteiten van de stichting zijn o.a.: Onderzoek in openbare registers naar de historie van de Sleep- en Duwvaart in Nederland met vastlegging daarvan in bestanden en publicaties in SLEEP & DUWVAART. Uitgave van hèt blad op het gebied van de Sleep-, Stoom en Duwvaart. Vraag nu een proefnummer !!!! U ZOEKT EEN KAPITEIN? INFORMEER NAAR DE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN +31(0)10-414 00 60 ADVERTENTIE@BINNENVAARTKRANT.NL Maandag 29-12-14 weer in WERKENDAM Geef nu alvast uw bestelling door! 0115-619861 Henk 06-51237197 Mail: hpijnen@zeelandnet.nl WWW.PIJNEN.NL EXECUTORIALE VERKOOP tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.eu Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • takels en dommekrachten Gevraagd: KAPITEIN op één van onze boten, maandag - vrijdag of wk op/wk af, hoofdzakelijk Rotterdamse havens. Tel. 010-294 05 55 of 06-24613074 Ten overstaan van mr. A.H. Geerling, notaris te Rotterdam, kantoor NautaDutilh N.V., advocaten notarissen belastingadviseurs, of zijn waarnemer op woensdag 7 januari 2015 om 14.00 uur in de Leeuwen Room of een der andere zalen van het BEURS-WORLD TRADE CENTER te Rotterdam, Beursplein 37, van: het Nederlandse stalen motorvrachtschip, genaamd “CHARISMA” gemerkt “31961 B 2009”, bestemd voor de binnenvaart, met een verplaatsing van 1.736,405 m3, casco gebouwd bij Stocznia Konstal-Nowa Sol te Nowa Sol, Polen, afgebouwd bij Scheepswerf Hoebee B.V. te Dordrecht, bouwjaar 2008/2009, bouwnummer 179, hebbende een laadruim, voorpiek, voor- en achtermachinekamer, dek, salonroef en stuurhut, lengte 86 m., breedte 9,50 m., voortbewogen door een Cummins dieselmotor van 1.200 pk, type QSK38. De omschrijving wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden en zonder verantwoordelijkheid voor de feitelijke staat waarin het schip zich bevindt. De executie geschiedt op verzoek van ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, te dezer zake domicilie gekozen hebbende ten kantore van mr. A.H. Geerling, notaris te Rotterdam, ten laste van de heer Hendrik Verkaik, wonende te 2903 LA Capelle aan den IJssel, Dorpsstraat 201, tevens handelend onder de naam Scheepvaartbedrijf H. Verkaik, ingevolge de artikelen 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, waartoe betrekkelijk is een akte van hypotheekstelling, verleden voor notaris mr. K.A.J. Koppelaar te Sliedrecht op 15 januari 2009 en geschiedt tot verhaal van het door de heer Hendrik Verkaik, voornoemd, aan executant verschuldigde, per 1 december 2014 groot EUR 2.120.002,32, onverminderd de reeds vervallen en/of de nog te vervallen rente en boeten en onverminderd alle te dezer zake gevallen en/of nog te vallen kosten. Het schip ligt in de Waalhaven bij Scheepswerf Hoogerwaard B.V., Ophemertstraat 43, 3089 JD Rotterdam, Havennummer 2510, alwaar voor eigen risico bezichtiging kan plaatsvinden op 16 december 2014 van 14.00 tot 16.00 uur. De koper van het schip moet zich ter veiling kunnen legitimeren en zijn financiële gegoedheid door middel van een bankverklaring aan kunnen tonen. Hij is tevens verplicht terstond na de toewijzing 15% van de koopsom als waarborgsom aan de notaris te betalen en het restant van de koopsom uiterlijk 30 dagen daarna te voldoen. Tot en met 23 december 2014 kan schriftelijk bij notaris mr. A.H. Geerling, voornoemd, onderhands worden geboden, conform het bij NautaDutilh N.V. verkrijgbare biedingformulier. Verdere informatie omtrent het schip is verkrijgbaar bij Galle Makelaars V.O.F. te Werkendam (www.gallemakelaars.nl), telefoonnummer 0183-507040 of 06-54245444. Veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij NautaDutilh N.V., Weena 750, Rotterdam, telefoonnummer 010-2240277, faxnummer 010-2240014 (de heer J. van Kranenburg), e-mail: jan.vankranenburg@nautadutilh.com.

De Binnenvaartkrant 5 16 december 2014 2014: een bewogen jaar Hoe zal 2014 in onze herinnering voortleven? Wat waren de hoogtepunten, wat de dieptepunten? In die laatste categorie staat voor Nederland ongetwijfeld de tragedie met vlucht MH17 bovenaan. Voor de hoogtepunten kom je al snel bij de sport uit: de medailleoogst op de Olympische Winterspelen en de verrassingen van Oranje in Brazilië. Ook de binnenvaart beleefde een bewogen jaar. De crisis ging weer niet over. Nog steeds is er overcapaciteit. In de tankvaart werd die alleen maar erger. Door terugvallende vervoersvolumes en het vrijkomen van laadruimte doordat tankers niet meer voor extra opslag worden ingezet in de zeehavens. Het zal duidelijk zijn dat ook de tarieven – en dat geldt zo wel voor de tankvaart als voor de drogeladingvaart – zich nog steeds niet hersteld hebben. Veelbelovend 2014 werd wél het jaar van de langverwachte koepelorganisatie. Ook al werd Binnenvaart Logistiek Nederland niet zo branchebreed als de minister en menigeen in de sector had gehoopt: CBRB en ASV doen immers niet mee. Toch was de startbijeenkomst op 3 februari in Rotterdam, in het bijzijn van minister Schultz van Haegen, groots en veelbelovend. Daarna spande het er toch nog om. Al snel gooide voorzitter Piet IJssels de handdoek in de ring; hij kon zich niet vinden in de bestuurscultuur. En hoewel de handtekeningen al een half jaar eerder waren geplaatst, konden BLN en Koninklijke Schuttevaer het maar niet eens worden over de toetredingsvoorwaarden. Vanuit de KSV-afdelingen werd de druk opgevoerd: de leden wilden tempo maken. Het hoofdbestuur daarentegen wilde een zorgvuldiger, maar langere weg. Die interne Minister Schultz gaf op 3 februari het officiële startsein voor BLN. Samen met de latere voorzitter Roland Kortenhorst. strijd was pas voorbij toen voorzitter Annemarie Jorritsma en vicevoorzitter Ype Dijkstra zich teleurgesteld terugtrokken. Erik Schultz werd vervolgens gekozen tot de nieuwe landelijk voorzitter van Koninklijke Schuttevaer en vicevoorzitter van BLN. Hij vormt een hechte combinatie met de uiteindelijke voorzitter Roland Kortenhorst. Op 17 november werden zij in Arnhem definitief benoemd. In diezelfde eerste algemene ledenvergadering van BLN werd ook de toetreding geregeld. (Al moeten de KSV-leden die formeel nog bevestigen op het Schuttevaer-jaarcongres halverwege 2015.) Vrouwen in actie Dit jaar kreeg de binnenvaart er toch ook weer een nieuwe belangenorganisatie bij. Begonnen als actiegroep tegen het nieuwe huisvuilabonnement werd Vibia (Vrouwen in de binnenvaart in actie) op 20 maart officieel opgericht. De vereniging heeft als doel het welzijn van de vrouwen in de binnenvaart op ieder vlak te verbeteren. En de dames pakken, met Diana Hulzebos (ms Mureen) als voorzitter, inderdaad allerlei thema’s en problemen voortvarend op. Ze worden ontvangen door Kamerleden, Europarlementariërs en bepleiten waar en hoe ze maar kunnen de belangen van de mensen aan boord (niet alleen schippersvrouwen profiteren ervan). Ook de CCR-eisen en de gasolietoeslag uit het CDNI-verdrag kaartten ze bijvoorbeeld aan. Huisvuilabonnement De petitie met 1.151 handtekeningen die de Vibia op 10 juni aan de Tweede Kamer overhandigde, kon het op 1 januari van kracht geworden huisvuilabonnement niet terugdraaien. Al probeerden sommige fracties Melanie Schultz van Haegen ertoe te bewegen een alternatief inzamelsysteem te zoeken. De minister had echter al een akkoord met BLN-Koninklijke Schuttevaer en CBRB over een goedkoper abonnement en extra afvalcontainers. Die binnenvaartorganisaties Begin 2015 gaan APM Terminals Maasvlakte II (foto) en Rotterdam World Gateway in bedrijf. Beide hebben speciale binnenvaartkades. (foto APMT) hadden daar schoorvoetend mee ingestemd als hoogst haalbare onderhandelingsresultaat. De inzameling nieuwe stijl ging zodoende op 1 juli definitief in op rijksvaarwegen. Tijdens het Kamerdebat zegde Schultz van Haegen nog wel toe dat de regeling in de toekomst op initiatief van de Tweede Kamer nog wel geëvalueerd kan worden. De ASV verzette zich ook tegen de betaalde huisvuilinzameling – die strijdig zou zijn met het CDNIverdrag: dat scheepsafvalstoffen schrijft volgens de vereniging voor dat de financiering internationaal geregeld moet worden. De ASV probeerde het onder meer langs juridische weg, maar kreeg bij meerdere instanties nul op het rekest. Zoals bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, die beheerder is van het CDNI-verdrag. Overgangsbepalingen Nu waren ze bij de ASV toch al geen fan van het Straatsburgse instituut, dat in 2015 zijn 200-jarig bestaan viert. Jarenlang strijdt de Nederlandse schippersvereniging tegen de overgangsbepalingen uit het ROSR. Met name de technische eisen die op 1 januari 2015 in (zouden) gaan, zijn voor veel scheepseigenaren onhaalbaar en onbetaalbaar. Het gaat onder meer om geluidseisen, relingen, elektrische installaties en autokranen. Met name voor kleine schepen pakt dat desastreus uit. De vasthoudendheid van de ASV en de ingebrachte argumenten misten hun effect niet. Eerst lieten ook andere binnenvaartorganisaties van zich horen en vervolgens kreeg voorzitter Sunniva Fluitsma steun uit de Tweede Kamer. Met name Betty de Boer van de VVD, Eric smaling van de SP en Dion Graus van de PVV kwamen op voor de binnenvaart. Op hun voorspraak wendde minister Schultz van Haegen haar invloed op de CCR aan. In juni maakte de Rijnvaartcommissie bekend een aantal van de knellendste overgangsbepalingen uit te stellen. Zodat onderzoek gedaan kan worden naar de nadelige effecten – en naar eventuele oplossingen. Hoe bijzonder het op zich ook is dat de CCR deels terugkomt op een besluit, is de ASV niet blij met het uitstel. Enerzijds omdat het slechts uitstel is en geen afstel; anderzijds omdat het maar om een paar punten gaat. De rest blijft overeind en is door de stapeling ook al funest. 2014 is ook het jaar waarin een nieuwe vakbeurs voor de binnenvaart het levenslicht zag: Shipping Technics Logistics. Kalkar was daarmee voor twee dagen (30 september en 1 oktober) het centrum van De Vibia leverde in de Tweede Kamer een petitie in met 1.151 handtekeningen tegen het huisvuilabonnement. Op de foto is voorzitter Diana Hulzebos (midden) in actie tijdens het 7-tegen-7-voetbaltoernooi. KERST-SPECIAL 2014 de Europese binnenvaart. Voor het eerst weer een binnenvaartbeurs in Duitsland, en afgemeten aan de drukte en de positieve reacties volgen er nog veel meer edities. Tot slot kwamen dit jaar ook de twee nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 af. Belangrijk voor de binnenvaart, want APM Terminals Maasvlakte II en Rotterdam World Gateway gaan voor extra lading zorgen. Nu zijn ze nog volop aan het testen, maar binnenkort begint het echte werk. Dan ook zal moeten blijken hoe het concept met onbemande kranen (voor de deepseaschepen) functioneert en of de speciale binnenvaartkades en -kranen voor een betere planning zorgen dan op de bestaande terminals. Wat was uw persoonlijke hoogtepunt van 2014? Mail het ons – liefst met foto. De reacties publiceren we op onze website: www.binnenvaartkrant.nl.

Binnenvaartkrant