Views
4 years ago

2014-26

 • Text
 • December
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Sluis
 • Onze
 • Haven

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 16 december 2014 Koersbepalend in verzekeren Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedige en behouden vaart in 2015. Gespecialiseerd in verzekeringen voor de Zee- en Binnenvaart www.gebrsluyter.nl Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl

De Binnenvaartkrant 15 16 december 2014 Inland-AIS verplicht sinds 1 december Albertus Geel (1833-1908) was een schipper en koopman uit Meppel. Hij vervoerde vooral turf en doorkruiste het hele land. Maar buiten het werk had hij een taak die ervoor zorgt dat Albertus nu nog (of beter: weer) voortleeft: hij schreef op wat hij zag. Zijn boeiende reisverslagen op rijm verdienen het gelezen te worden, in de eerste plaats door (oud-)schippers en geschiedkundigen. Nu de belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis opeens lijkt te exploderen – misschien als reactie op de globalisering – ontstaat de drang om Albertus Geel en zijn gedichten van de vergetelheid te redden groot. In elk geval bij Sander Geel, die bij toeval het dichtboek met de teksten van zijn overgrootvader in handen kreeg. Niemand wist dat de schipper, die vermoedelijk een Meppeler praamschuit bezat, deze leerzame en vermakelijke reisverslagen had nagelaten. Een Tussenreis In het voorjaar van 2013 publiceerde De Binnenvaartkrant op de website (www.binnenvaartkrant.nl) in negen delen het gedicht Een Zomerreis, voorzien van commentaar van Sander. Die serie trok toen een Nieuwe voorzitter voor NML Wim van Sluis wordt op 1 januari voorzitter van Stichting Nederland Maritiem Land. De accountant en oud-havenwethouder (2002-2006) van Rotterdam neemt het stokje over van Arie Kraaijeveld, die na drie jaar aan het einde van zijn bestuurstermijn is beland. Van Sluis is voormalig voorzitter van Deltalinqs en van de Rotterdam Port Promotion Council. In 2009 was hij voorzitter van het Crisisberaad Binnenvaart. Sinds 1 december geldt voor de Rijnvaart de verplichting om uitgerust te zijn met Inland AIS. Dit in combinatie met een Inland-ECDIStoestel (of een vergelijkbaar systeem). De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft deze verplichting ingevoerd na een intensieve voorbereidingsperiode. Met vele belanghebbenden uit de sectoren is de afgelopen jaren overleg gevoerd. Op dit moment beschikt het overgrote deel van de Nederlandse en buitenlandse schepen daadwerkelijk over de benodigde apparatuur. Hiermee is iedere schipper in staat om over een ruimer gebied dan met de radar mogelijk is, te zien waar zich in zijn omgeving andere schepen bevinden en in welke richting zij varen. Hij kan dan zijn vaargedrag hierop aanpassen. De CCR rekent op een positief effect op de veiligheid en vlotheid van de scheepvaart. De verplichting geldt in beginsel voor alle schepen. Bepaalde schepen zijn echter uitgezonderd van de AIS-plicht, zoals: • schepen van duwstellen en koppelverbanden, welke voor de voortstuwing geen of slechts een ondergeschikt belang hebben • kleine schepen (minder dan 20 meter), tenzij het gaat om kleine passagiersschepen die meer dan 12 passagiers mogen vervoeren en voor veerponten en kleine sleep- of duwschepen 19e-eeuwse binnenvaart komt tot leven door verhalen van Albertus Geel (1833-1908) Bijzondere binnenvaarthistorie vaste lezersschare. Onlangs voltooide Sander de bewerking van een tweede gedicht: Een Tussenreis. Ook die zullen we op www.binnenvaartkrant.nl in zijn geheel (maar wel weer in negen, wekelijkse afleveringen) plaatsen. Te beginnen op maandag 12 januari. In zijn begeleidende teksten legt Sander tal van zaken uit: plaatsen waar Albertus laadt, lost en doorheen vaart, het belang van het weer, gebruiken uit die tijd. Kon Een Zomerreis in 1870 of 1871 gesitueerd worden, Een Tussenreis is vrijwel zeker een paar jaar later geschreven. Sander komt op basis van de inhoud uit op 1876, 1877 of 1878. Wim van Sluis. In het toepassingsgebied van het Rijnvaartpolitiereglement moet het AIS-apparaat aan boord permanent ingeschakeld zijn. Deze verplichting geldt niet in de overnachtingshavens Haaften, Lobith en IJzendoorn of op bepaalde, door de autoriteiten aangewezen vaarwateren die bouwkundig van de vaargeul gescheiden zijn. Met radar uitgeruste politieschepen moeten, ongeacht hun lengte, eveneens AIS aan boord hebben. Wanneer de verzending van de AIS-gegevens de uitvoering van politietaken echter in gevaar brengt, dan vervalt voor de politie de verplichting het AIS-systeem in te schakelen. Privacy De autoriteiten hebben zich verplicht zorgvuldig om te gaan met de AIS-gegevens en de privacywetgeving volledig te respecteren. De autoriteiten gebruiken de AIS-data primair voor verkeersmanagement , calamiteitenbestrijding en incidentmanagement, de bediening van sluizen en bruggen gebruikt en voor statistische doeleinden. De Een Tussenreis Het was in één der zomermaanden Dat wij met turf uit “Smilderveld’ Naar “Leiden” voeren, dient vermeld Waarmee wij ons gelukkig waanden Maar voor de heenreis was vol-end Verliep een halve maand, omtrent Het onweer was het dat ons deerde Met tegenwind, dag in, dag uit Geweldig was soms haar geluid Daar zagen wij dat God regeerde Dat niemand voor Hem kan bestaan Op ’s levens groote Oceaan. (wordt vervolgd) Verrassende verbanden Natuurlijk, het taalgebruik is ouderwets en gedateerd en de dwang van het rijmschema sterk. Maar de verhalen zijn beeldend geschreven en nog goed leesbaar. Ze geven een mooi tijdsbeeld van de tweede helft van de 19e eeuw. Ondanks zijn navorsingen blijven er voor Sander nog veel vragen open. Hij heeft tal van personen en instanties aangeschreven met het verzoek mee te lezen en vanuit hun vakgebied of interesse mee te denken over de inhoud van het gedicht. Soms legt hij in zijn commentaar verrassende en ogenschijnlijk onmogelijke verbanden. Zo vraagt hij zich in episode 2 af of Albertus tijdens zijn verblijf in Haarlem daar mogelijkerwijs de Gezoct: Verhalen en foto’s van de Zwarte Zwaan Restaurant De Zwarte Zwaan in Rotterdam is op zoek naar oude verhalen en/of foto’s van het schip de Zwarte Zwaan. Het vaartuig, dat in de Maashaven lag, deed tot 2004 dienst als schipperscentrum van de AMVV. Petra Manschot doet voor haar studie onderzoek naar de Zwarte Zwaan. Heeft u verhalen, foto’s of kent u mensen die haar verder kunnen helpen? Neem dan contact met haar op. Zij is te bereiken op (010) 244 05 71 en per e-mail via info@zwartezwaanrotterdam.nl. AIS-gegevens zijn niet bedoeld voor handhavingsdoeleinden. Om de uitvoering van de regeling te vergemakkelijken, heeft de CCR een informatiedocument opgesteld. Dit document biedt de schipper informatie over de toepassing van de regelgeving in de praktijk en geeft antwoord op een aantal concrete vragen. Het document is te downloaden via: http://www.ccr-zkr. org/files/documents/ris/brochureAIS_ nl.pdf Dit document bevat ook een lijst van door de bevoegde autoriteiten erkende bedrijven welke gecertificeerd zijn om de Inland-AIS-apparatuur te installeren en te testen. Overigens hebben de betrokken autoriteiten laten doorschemeren dat zij in de eerste maanden de AISplicht met de nodige souplesse zullen handhaven en geen boeman-rol willen vervullen. sportlegende Pim Mulier had kunnen ontmoeten. Door de actualiteit te combineren met de verhalen weet hij de fantasie van de lezer op een leuke manier te prikkelen. Kennis delen Sander hoopt ook dat lezers van De Binnenvaartkrant opheldering kunnen geven over diverse onderwerpen. Hij hoopt dat (oud-)schippers en anderen die mogelijk uit overlevering de plaatsen, vaarwegen, gewoontes en het leven aan boord herkennen hun kennis willen delen. ‘Beschouw het als een rondleiding door Nederland, maar dan 140 jaar geleden.’ Een reis terug in de tijd dus. We publiceren de eerste twee van de in totaal 58 alinea’s. Vanaf 12 januari zijn er wekelijks meer te lezen op www.binnenvaartkrant. nl. ADVERTENTIE KERST-SPECIAL 2014 WenZ bergt slib in Oudenaarde Vaarwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal gaat baggerspecie bergen in een ontginningsput op de terreinen van steenbakkerij Vande Moortel in Oudenaarde. De site ligt langs de Boven-Schelde. Rond de ontginningsput moet eerst een ondoordringbare wand worden gebouwd. De bouw- en milieuvergunning voor deze werken zijn aangevraagd. Slib uit de Vlaamse vaarwegen wordt veelal hergebruikt in bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Als de baggerspecie wel aan de Europese normen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen voldoet maar niet aan de eisen voor hergebruik moet ze eerst ontwaterd en daarna veilig geborgen worden. Zodra de toekomstige bergingsplaats in Oudenaarde helemaal opgevuld is, wordt deze volledig afgedekt en krijgt de site een natuurbestemming. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316 Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

Binnenvaartkrant