Views
2 years ago

2013-19

 • Text
 • September
 • Antwerpen
 • Jaar
 • Schip
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Overvliet
 • Nieuwe

De Binnenvaartkrant 28

De Binnenvaartkrant 28 10 september 2013 SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - OMVORMERS - LADERS - VERDEELKASTEN Kom tijdens de Open Scheepvaart Dagen Antwerpen langs en.............. Bezoek ons op stand 156 tijdens de Open Scheepvaartdagen Antwerpen Neem deel aan de verloting van de Waardecheque’s ter waarde van € 100,- Overvliet Assurantiemakelaars 010 - 411 9595 www.overvliet.nl Wij verzorgen voor u de levering van: Damen River Liners en Tankers Reparatie en ombouw van alle soorten binnenvaartschepen Wij heten u van harte welkom op onze stand 651 tijdens Open Scheepvaart Dagen in Antwerpen Dwarshelling 160 mtr Bodewes Binnenvaart B.V. Rijndijk 19 - 6566 CG Millingen a/d Rijn E-mail: info@bodewes-millingen.nl Tel. 0481-438238, Fax 0481-433166 Web: www.bodewes-millingen.nl

De Binnenvaartkrant 29 10 september 2013 OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN STANDNUMMER 156 HANGAR 29 ANTWERPEN 20-22 SEPTEMBER . DAGELIJKS VANAF 14:00 UUR Schade aan schip in Belgisch vaarwater Regelmatig worden we bij Overvliet Assurantiemakelaars B.V. gebeld door bij ons verzekerde relaties met de mededeling dat zij (mogelijk) schade hebben opgelopen aan het schip. Dit bijvoorbeeld door een tros, staaldraad of stuk hout in de schroef. Ook het raken op een ondiepte kan de oorzaak van een schade zijn. Als gevolg hiervan moeten er vaak kosten gemaakt worden, zoals het bestellen van een duiker en soms is het zelfs nodig om het schip droog te zetten om de schade te kunnen herstellen. Naast de materiële schade kan er ook sprake zijn van verlette tijd hetgeen eveneens een forse schadepost kan zijn. De ervaring leert dat diverse scheepseigenaren en/of kapiteins niet op de hoogte zijn van de verhaalsmogelijkheden indien de schade is ontstaan in Belgisch vaarwater. Graag willen wij u wijzen op de te nemen maatregelen, die eveneens zijn terug te vinden op de site www.descheepvaart.be. Indien een schipper binnen het werkingsgebied van NV De Scheepvaart averij of schade oploopt waarvoor hij NV De Scheepvaart verantwoordelijk acht, dan moet de volgende werkwijze worden gevolgd: • De schipper waarschuwt onmiddellijk het RIS-centrum op het gratis telefoonnummer 0800-30440 of via het nummer 011-298400 • Het RIS-centrum is 24/7 bereikbaar en er mag ook een e-mail verzonden worden naar RIS.Hasselt@ descheepvaart.be. RIS: de Europese Commissie besliste in 2007 om voor alle bevaarbare waterlopen River Information Services (RIS) uit te bouwen. Door de gebruikers van de Europese waterwegen overal dezelfde diensten, standaarden en informatie te bieden, drijft RIS de doorstroming en veiligheid van de binnenscheepvaart nog op. In 2009 startte NV De Scheepvaart in Hasselt een RIS-centrum op dat de toestand op al hun waterwegen continu opvolgt en dag en nacht bereikbaar is. Meer informatie is te vinden op ris.vlaanderen.be. Nadat een schipper een averij of schade heeft gemeld zal NV De Scheepvaart een onderzoek instellen. Het is dus van belang om meteen bij het ontstaan van de problemen een melding te doen bij de dienstdoende ambtenaar ter plaatse (dijk-/sluiswachter of iets dergelijks) en niet te wachten tot later. In ieder geval zal er een ambtenaar/ dijkwachter bij moeten zijn als het obstakel uit de schroef wordt gehaald. De eerste, natuurlijke ingeving als er iets in de schroef komt, is een klapje achteruit geven. Maar probeer dat, als u met de boegschroef naar de kant kunt komen, niet te doen. Des te beter is het bewijs. Of maak een foto van het stuk hout of object dat uit de schroef komt. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van een verklaring van de schipper, het verzamelen van de nodige inlichtingen, het doen van vaststellingen over de aard, de oorzaak en de omvang van de schade. Als het onderzoek het vereist kan het vaartuig worden opgehouden. Uiteraard wordt van de schipper volledige medewerking verwacht bij dit onderzoek. Schadegevallen die niet worden ingediend volgens de bovenvermelde procedure kunnen geweigerd worden. Uiteraard worden de relaties van Overvliet Assurantiemakelaars B.V. bij onverhoopte schaden begeleid door ons team van gespecialiseerde schadebehandelaars die 24/7 bereikbaar zijn. De telefoonnummers zijn terug te vinden op www.overvliet.nl > contact > medewerkers > Schade Scheepvaart en Transport. Indien nodig zal er namens verzekeraars een expert worden aangesteld. Tenslotte willen wij er nog op wijzen dat indien een schipper schade toebrengt aan de kanaalinfrastructuur of kanaalaanhorigheden hij ook dan verplicht is om deze schade onmiddellijk te melden aan het RIS-centrum. Ook in dat geval zal nv De Scheepvaart een onderzoek instellen, om de aard en omvang van de schade te kunnen vaststellen. In het weekend van 20, 21 en 22 september zal Overvliet Assurantiemakelaars traditiegetrouw weer vertegenwoordigd zijn tijdens de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen. U bent van harte welkom op onze stand 162. De standbemanning: Vrijdag: Armand Lans, Kees Stinis, Els Oosse Zaterdag: Arjan de Mik, Maurice van Diggelen, Sjaak Vervoorn Zondag: Nico Hoogelander, Marc Grandia, Suzan van Buitenen Overvliet Assurantiemakelaars B.V. Twentestraat 88 Postbus 9000 3007 AA Rotterdam +31 (0)10 411 95 95 mail@overvliet.nl www.overvliet.nl Ontmoeten op de Open Scheepvaartdagen 2013 STANDNUMMER 608 Ook dit jaar staat FKH batterijen BV met een stand op de Open Scheepvaart Dagen in Antwerpen. Doel van FKH Batterijen BV op deze dagen is zowel de bestaande klanten als nieuwe klanten te ontmoeten in een ongedwongen en ontspannen sfeer. FKH Batterijen heeft een breed scala aan soorten van batterijen voor startgebruik, lichtgebruik en andere toepassingen. Spreek een medewerker aan tijdens de open dagen voor meer informatie. Tevens is een drijfveer om ‘de mensen van de wal’ in contact te brengen met de grote internationale wereld van het vervoer met binnenschepen. Vervolgens interesse op te wekken voor de mogelijkheid tot technische vorming in dit beroep. Kortom: ontmoeten. Hiermee wordt de bedrijfstak in stand gehouden. Aangezien er weinig tijd is om elkaar te spreken en niet veel ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens doordeweekse werkdagen zijn de Open Scheepvaartdagen bij uitstek geschikt om hier aanwezig te zijn. FKH Batterijen BV kijkt uit naar een prettige ontmoeting. Maak kans op een waardecheque van 100 euro. FKH Batterijen BV St Teunismolenweg 50-D 6534 AG Nijmegen (024) 373 88 75 0620 39 96 60 info@fkhbatterijen.nl Met Volvo Penta in uw schip, maakt u nu kans op een Zweedse trip ‘Met Volvo Penta in uw schip, maakt u nu kans op een Zweedse trip.’ Dit is de actie die Volvo Penta Benelux voor het najaar heeft opgezet voor haar gebruikers in de professionele markt. De professionele gebruiker wordt uitgenodigd om zichtbaar te maken, middels een Volvo Penta-vlag, dat hij één van de vele gebruikers is van een Volvo Penta-motor. Volvo Penta staat al jaren voor kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en zorg voor het milieu. Kortom een product om trots op te zijn. Hoe werkt de actie? Na het invullen van de gegevens van het schip op de actiewebsite ontvangt de eigenaar een Volvo Penta-vlag. Met de vlag in top maakt de eigenaar een foto van het schip en stuurt deze in. Door het insturen van de foto maakt de eigenaar kans op een geheel verzorgde tweedaagse trip voor twee personen naar Göteborg in Zweden. Daar bezoekt de winnaar de Volvo-motorenfabriek in Skövde waar alle 13 en 16 liter Volvo dieselmotoren geproduceerd worden (circa 375 motoren per dag). Een indrukwekkende fabriek die zelfs bekend staat als één van de meest geautomatiseerde fabrieken ter wereld. De trekking van de winnaar uit de inzendingen zal gehouden worden op donderdag 7 november tijdens Europort op de stand van Volvo Penta (standnummer 1409). Inzenders van de foto ontvangen een uitnodiging met toegangskaarten. De actie loopt tot 31 oktober. Ga voor meer informatie en de actievoorwaarden naar www.volvopenta.nl. Deze actie is opgezet in samenwerking met de Volvo Penta bedrijfsvaartdealers in de Benelux.

Binnenvaartkrant