Views
2 years ago

2013-14

 • Text
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip
 • Kuldipsingh
 • Rotterdam
 • Verladers

De Binnenvaartkrant 12 2

De Binnenvaartkrant 12 2 juli 2013 Wij feliciteren The Kuldipsingh Group van harte met duwboot Kuldipsingh 02 Shipyard GEBR. DE JONGE B.V. v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 13 2 juli 2013 TCT-manager Martine Hiel: “Continentale lading biedt kansen” Steeds vaker leggen grote verladers hun continentale goederenstromen naast elkaar om te kijken waar ze volumes kunnen bundelen. Martine Hiel ziet hierin grote kansen voor de binnenvaart en voor de terminals langs de binnenwateren. De algemeen directeur van TCT Willebroek zei dit vorige week tijdens een inspiratiesessie van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. Het thema was ‘slimme samenwerking tussen bedrijven’, om zo de schaarse ruimte optimaal te benutten, kosten te reduceren en duurzaam om te springen met de omgeving. W&Z en POM sloegen vijf jaar geleden de handen in elkaar om de logistiek steviger te verankeren in de Antwerpse regio. Hun samenwerking leidde onder meer tot het rapport Extended Gateways, waarin innovatie en samenwerking tussen logistieke spelers centraal staan. Beter bereikbaar Martine Hiel liet de aanwezige ondernemers zien welke rol TCT Willebroek speelt als consolidatiepunt in de logistieke keten. De terminal, een 100 procent dochteronderneming van ECT, is via binnenvaartshuttles dagelijks verbonden met de havens van Antwerpen en Rotterdam en wekelijks met Zeebrugge. Bij TCT kunnen de grootste binnenschepen komen en in de toekomst ook grotere coasters. W&Z gaat de vaargeul van het Zeekanaal in Willebroek verdiepen, waardoor het kanaalvak beter toegankelijker wordt voor zeegaande schepen tot 10.000 ton. “Ik zou nog eens graag een coaster Nik Delmeire (links) in gesprek met Peter Colon. op UK willen doen”, blikt Hiel vooruit. “We zien immers veel lading van hier naar Engeland gaan.” Groeimarkt Een andere toekomstmarkt voor TCT is de continentale lading: goederenstromen tussen terminals in het achterland van de zeehavens. Volgens Hiel wordt er enorm veel lading tussen magazijnen in België, Duitsland en Nederland vervoerd, voornamelijk over de weg. “Sommige verladers sturen dagelijks meerdere trailers de weg op. Uit gesprekken is gebleken dat zij hun lading best willen bundelen. Als je hun goederenstromen naast elkaar legt, zie je dat er vaak overlappingen en dus bundelingsmogelijkheden zijn. Om de transporten naar het water te verschuiven, heb je 45-voetscontainers nodig. Inmiddels zien we dat verladende bedrijven en ook transportbedrijven hierin willen investeren.” TCT heeft de laatste tijd een aantal geslaagde proefvaarten vanuit Willebroek naar bestemmingen in Nederland en omgekeerd gedaan. Hiel is optimistisch: “Continentale lading is een groeimarkt, die voor ons op termijn de markt van zeetransporten kan evenaren. Daar ben ik absoluut zeker van.” Kosten reduceren Het bundelen van grote ladingstromen op het water kan de logistiek van verladers verder optimaliseren. Die is volgens Hiel vaak nog verre van efficiënt. “We zien nog steeds veel wegvervoer, lage bezettingsgraden en kleine volumes. Ook wordt informatie vaak niet goed gedeeld.” Als alternatief voor het wegvervoer biedt ECT via zijn ‘European Gateway Services’ een netwerk van dagelijkse binnenvaart- en treinconnecties aan. Maar hoe zet je verladers aan tot het maken van een modal shift? Volgens Nik Delmeire is er meer voor nodig dan alleen het duurzaamheidsargument. “Verladers hebben het gevoel dat aankopers het heft steeds sterker in handen nemen”, aldus de voorzitter van de Belgische verladersorganisatie OTM. “Ze stellen alles in het werk Martine Hiel, manager van TCT Willebroek. (foto’s Sarah De Preter) om de kosten zo laag mogelijk te houden. Duurzaamheid wordt een prioriteit als het de kosten kan reduceren. Maar als het geen direct kostenbesparend effect heeft, wordt er vaak op afstand naar gekeken.” Koplopers In een modal shift zijn volgens Delmeire vooral die verladers geïnteresseerd die zich ook met logistiek bezighouden. Zij kijken immers niet alleen naar de financiële kant van logistiek, maar ook naar het operationele plaatje. Een groot deel van de verladers heeft echter volgens Delmeire van logistiek geen kaas gegeten en weet niet wat ze ervoor betalen. “Dit type verladers moet je eerst uitleggen dat logistiek veel geld kost. Pas dan kan je gaan praten over de optimalisatie van de transportketen.” Volgens Peter Colon van Buck Consultants International zijn er gelukkig al heel veel koplopers die de modal shift wel maken. Hij wees op het Lean and Green-programma, dat in Nederland succesvol is en onlangs ook in Vlaanderen is opgestart. “Binnen dit soort programma’s kunnen koplopers elkaar inspireren en het goede voorbeeld geven door slim gebruik te maken van de kansen die spoor- en waterwegen bieden.” Logistieke consulenten De Vlaamse overheid heeft vorige week vier logistieke consulenten aangesteld om verladers te helpen hun logistieke keten te verbeteren. Het initiatief wordt ondersteund door ondernemersorganisatie Unizo, VOKA Kamer van Koophandel, de vijf Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen en diverse belangenorganisaties. De consulenten gaan samen met bedrijven in kaart brengen hoe aanpassingen in de logistieke keten kunnen leiden tot kostenbesparingen en milieuwinst. In Vlaanderen wordt ruim 83 procent van alle goederen via de weg, 10 procent via de binnenvaart en 6 procent via het spoor vervoerd. Weldra radarexamen op LENA? LENA, de vaarsimulator die vier jaar geleden in gebruik werd genomen op de campus van Syntra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas, mag nog niet worden ingezet voor het afnemen van het radarexamen. De afgelopen maanden is de simulator daar wel geschikt voor gemaakt. Onlangs vond de laatste grote test plaats. “Wij hopen dat binnenkort ook de examencommissie haar fiat geeft voor het afnemen van radarexamens op LENA”, zegt Jan Lybeert van Syntra. De afgelopen jaren lag Wie zijn schip afmeert aan de oostzijde van het kanaal Kruisschans- Zandvliet in Berendrecht moet er rekening mee houden dat hij beboet kan worden. Daarop wijzen de Antwerpse havenschepen en de Antwerpse havenkapitein in diverse Vlaamse kranten. Op deze plek, dit moeilijk, aangezien het afnemen van binnenvaartexamens in België federale materie is. De overheid wil het gebruik van de simulator als exameninstrument in Vlaanderen alleen toelaten als het in Wallonië ook kan. Dat laatste is niet het geval. Inmiddels is er volgens Lybeert meer openheid naar het gewestelijke niveau. “Gelukkig maar; je kunt een regio niet tegenhouden in haar ontwikkeling.” LENA wordt onder meer gebruikt door Cenflumarin in Zwijndrecht. De leerlingen krijgen vaar-, radaren communicatietraining op de simulator. Afmeerverbod wordt genegeerd waar schooltjalken (tijdelijk) mogen liggen, geldt een meerverbod voor binnenschepen, maar volgens buurtbewoners wordt dit vaak in de wind geslagen. Danielle Meirsman (N-VA) kaartte de kwestie onlangs aan in de Antwerpse gemeenteraad. Ze drong aan op strikte politiecontrole. Volgens Meirsman vormen binnenschepen die daar liggen een nautisch gevaar. Ze kunnen immers worden geraakt door zeeschepen die de sluis verlaten. Aan de westzijde van het kanaal mogen binnenschepen overigens wel afmeren. Herhalen “Ons schoolschip Themis II is het hele jaar door druk in gebruik”, aldus Cenflumarin-directrice Zoë Noyen. “Complexe manoeuvres zoals het invaren van de Royersluis willen wij zo vaak mogelijk met de leerlingen kunnen herhalen. Daarvoor is de simulator ideaal.” Syntra zet de simulator ook in tijdens een training voor kandidaatstuurmannen, die onlangs gelanceerd is. Lybeert: “Wij hebben het vermoeden dat heel wat matrozen zelf beseffen dat ze na hun vier jaar verplichte vaartijd niet klaar zijn om stuurman te worden. Simpelweg omdat ze te weinig in de stuurhut hebben gezeten. Vandaar deze nieuwe cursus voor matrozen die in aanmerking komen om stuurman te worden.” Op Europees vlak wordt inmiddels gewerkt aan functionele en technische standaards voor binnenvaartsimulatoren, zodat ze in de toekomst kunnen worden ingezet als volwaardig onderwijs- en exameninstrument. Er wordt onder meer gehoopt dat dit de verplichte vaartijd kan verkorten. Op het STC in Rotterdam loopt al een proef in dit verband. ADVERTENTIE

Binnenvaartkrant