Views
3 years ago

2013-06

 • Text
 • Jaar
 • Marine
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip
 • Haven
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 2 12

De Binnenvaartkrant 2 12 maart 2013 COLOFON De Binnenvaartkrant is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 30.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, op plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Verantwoordelijke uitgever Riomar BV Adres redactie en acquisitie Bezoekadres Pr. Hendrikkade 12e, 3071 KB Rotterdam T 010 - 414 00 60 F 010 - 414 02 12 service@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl Postadres Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam Acquisitie Tineke Leeuwestein Vanessa Lingsveld Lotte Verschoor Secretariaat Karin Hell (Office Manager) Marie-Louise Hell (Boekhouding) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) Redactie Martin Dekker M 06-22871516 redactie@binnenvaartkrant.nl Michèl Gonlag M 06-53244445 redactie@binnenvaartkrant.nl Jo Bindels (Limburg) T 0475-468246 F 0475-468247 jobindels@home.nl Frank Antonie van Alpen T 06-25061913 frankantonie@planet.nl Dorothé van Geemert (Noord-Holland) T 020-4215917 d.vangeemert@orange.nl Jan Johan ten Have (Noord-Nederland) T 0599-331330 F 0599-331534 info@tenhavetekst.nl Jan Hoek (Brabant en Drechtsteden) T 0162-521303 M 06-25041629 jan.hoek@planet.nl Sarah de Preter (Duitsland en België) T +31(0)6-22701893 smjdepreter@gmail.com Cor Spek T 0416-697996 F 0416-697986 binnenvaart@tekstatelier.nl ACCU’S VARTA 230 Amp. 96801 pr. op aanvr. DAVECO 120 Amp. 94,- 150 Amp. 114,- 200 Amp. 151,- 230 Amp. 171,- Optima 815 175,- TRACTIEBATTERIJEN 520 Amp. 1315,- 620 Amp. 1475,- 720 Amp. 1695,- 820 Amp. 1830,- 920 Amp. 1975,- 1040 Amp. 2180,- 1160 Amp. 2375,- Prijzen gelden bij inlevering van gelijkwaardige oude accu, anders lood toeslag. excl. BTW Bezorging door geheel Nederland en in Antwerpen DAVECO Leeghwaterstraat 19 4251 LM Werkendam Tel. 0183-501016 www.daveco.nl BIEDT ZICH AAN AFLOSSER 0031-622515555 OMBOUW NAAR DUBBELWANDIG Bodewes Millingen kan voor u de ombouw van uw tanker realiseren. Concreet houdt dat voor u in: Bodewes Millingen verzorgt het tekenwerk en de keur. Bodewes Millingen verzorgt het staalwerk op de eigen helling. Bodewes Millingen verzorgt alle overige aanpassingen aan het leidingwerk, de elektrische installatie of overige systemen. Bodewes Millingen verzorgt de aflevering van uw omgebouwde tanker die voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan gesteld heeft. Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met: Bob Klaver Bodewes Binnenvaart B.V. 0481- 438238 06- 30003214 Of een mailtje sturen naar: bk@bodewes-millingen.nl SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - OMVORMERS - LADERS - VERDEELKASTEN VAREN OP DE AMSTERDAMSE GRACHTEN? Tsjechische Gesellschaft bietet qualifizierte Arbeiter für GEZOCHT PER DIRECT : KAPITEIN CONTAINERDUWBAKKEN RES IV, V, VI en VII met een groot vaarbewijs en Ihre Schiffe. In der Position op rec. bunkertanker. In bez. Van te huur of te koop 4 gelijke SLOWAKISCHE FIRMA KARES NZ S.R.O. Bietet Personal an der Position, Decksmann, Matrose, Steuermann, Kapitän mit Donau marifooncertificaat kunt u deeltijd of voltijd bij ons aan de slag. Vindt u het leuk om met mensen te werken? Bel dan BLUE BOAT COMPANY 020-6791370 en vraag naar John of Mandy Decksmann, Lichtmatrose, Matrose, Bootmann, Steuermann. Kontakt-Firma Cool Office s.r.o. Sitz in Decin 1, telefon: +420 773016 800 und +420 606 556 287 e-mail: cool. office.sro@gmail.com, www.cooloffice.cz : groot vaarbewijs, radarpatent, ADN-patent, Rijnpatent = voordeel. Lux. condities, week/ week, loon nader te bespreken. Info : +32 475 75 15 55 of erik@shipping.lu GEZOCHT SCHIPPER duwbakken 76,5 x 11,45 x 3,98 1 ruim 64 x 10,05 2870 ton 40 teu per laag 530 pk kopschroef en ADN voor info zie www.duwbakres.nl ruil met ander vaartuig bespreekbaar. Tel. 06- 53684834 Patent. GEZOCHT MATROOS om op zelfstandige basis op een BEMANNING NODIG? KvK-nummer: 56364482, I.b.v. Dienstboekje en Nederlands TE KOOP CASCO Belgisch koppelverband te varen Gerwil Crewing Poland S.P.ZO.O. E-mail: firmakares1@gmail. com, Tel: +421 911 099 033, +421 908 799 516 sprekend op mts Queste, vaarsysteem 14/7 of 14/14 in overleg, salaris volgens CAO Binnenvaart. Tel. 0623225896 – michel@questeshipping.nl Rondvaartboot, 34 x 6.50 x 1.00 x 5.30 x 6.30. t.e.a.b. Zie foto’s : www.meppelerdiep.nl Tel. 06-15559215 van 170 x 9.5,als we niet gekoppeld zijn met de bak das een 85 x 9.5 vrachtschip moet je wel apart kunnen varen. loon en vrijetijd overeen te komen. Tel. 00316-29451215 biedt u per direct aan: Poolse lichtmatroos tot stuurman. Email: poland@gerwil.com T. +48 660040322 of 0527-690032 Scheepsbenodigdheden Wenen WITTIG GmbH Service heeft een nummer: Tel.: 0049 (0)2 03/93 27 30 Fax: 0049 (0)2 03/93 27 3-66 Wittig GmbH Tel.: 0043(0)1 7262249 internet: http://www.wi-du.de E-Mail: info@wi-du.de Johan de Witte T 078-6196761 F 078-6198002 M 0681-540818 b.dewitte@chello.nl Hans Heiligers T 06-38896270 info@hansheiligers.nl Lay-out Maureen van Gent Steven Chiang San Lin Druk Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv, Barneveld Verspreidingspunten U kunt onze verspreidpunten vinden op onze site; www.binnenvaartkrant.nl Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten. Geschikt voor Astra 19,2° en 23,5° Oost vanaf W 2.499 Ongestoord satelliet TV-ontvangst Televisiekijken aan boord zonder onderbreking! Het EPAK satelliet TV-ontvangstsysteem houdt de kwaliteit van het TV-signaal constant. Voor ieder schip of jacht, met 1 tot 999 ontvangers, hebben wij een passende oplossing. St. Teunismolenweg 48F Nijmegen Tel +31 (0)24 355 94 17 E-mail info@autena.nl Als Assistent walkapitein op de eerste plaats bij rederij Somtrans! Het moderne kantoor, gebouwd in 1996, is gelegen aan het Albertkanaal te Wijnegem bij Antwerpen. Onze medewerkers, op kantoor evenals aan boord van onze schepen, zijn steeds gemotiveerde beroepsmensen welke een hart hebben voor de scheepvaart en voor onze firma. Als assistent walkapitein ben jij de aanspreekpunt voor kapiteins van de schepen. Je bezit nautische en technische kennis ( zowel praktisch als theoretisch ). Tankervaring is een pluspunt. Binnen en buitendienst. Talenkennis: Nederlands, Duits, Engels. Leeftijd: 25-35 jaar. SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be

De Binnenvaartkrant 3 12 maart 2013 Ook ESO schiet plannen afvalabonnement af Steeds meer binnenvaartorganisaties komen in het geweer tegen het besluit van Rijkswaterstaat dat schepen hun bedrijfsafval en klein gevaarlijk afval straks alleen nog mogen afgeven als ze een abonnement hebben bij SAB Maritime Waste Servcies. Na de ASV verzetten ook de CBRB, BBU en Koninklijke Schuttevaer en de ESO zich er tegen. Het eerste resultaat is zichtbaar: de afvalcontainers op de Volkeraksluizen zijn weer terug. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft besloten vanaf 1 juli niet meer de kosten van inzameling en verwerking van bedrijfsafval en klein gevaarlijk afval voor zijn rekening te nemen. Afval kan straks alleen nog worden afgegeven in de gesloten containers. De open toegankelijke vuilcontainers van Rijkswaterstaat langs vaarwegen worden vervangen door afsluitbare. Die zijn vanaf de zomer alleen te openen met een digitale ‘sleutel’. Dat is een chip die op de bestaande Ecocard voor olie- en vethoudende afvalstoffen geplakt kan worden. De SAB-chip zelf is gratis, maar het abonnement gaat 197 euro voor alleen KA en 579 euro voor KGA en bedrijfsafval per jaar kosten. In havens kan nog wel afval worden afgegeven; daar wordt dat vergoed uit het havengeld. De Europese schippers Organisatie noemde de Nederlandse heffing vorige week veel te voorbarig. “Met verbazing heeft ESO kennis genomen van de initiatieven van de Nederlandse overheid, i.c. Rijkswaterstaat, om voor de vrachtvaart een heffingsysteem in te voeren voor de (archieffoto MGR) Internetpetitie ASV al meer dan duizend keer ondertekend afvalstoffen die vallen onder deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag.” Volgens de organisatie schrijft het CDNI-verdrag voor dat de verdragslanden een uniforme financieringswijze hanteren. Nederland zou niet op eigen houtje een abonnement mogen invoeren, ook al is dat vrijwillig. De ESO vreest concurrentievervalsing tussen schepen uit verschillende landen en afvaltoerisme (afgifte in landen waar niet betaald hoeft te worden). “Binnenvaartondernemers zijn zeker bereid om volgens het principe ‘de veroorzaker betaalt’ een bijdrage te leveren aan de inzameling en verwijdering van het afval. Maar dan moet dit wel op een uniforme, transparante, kostendekkende en sluitende wijze, zoals het verdrag dit ook voorschrijft. Als de binnenvaart geacht wordt te handelen naar Deze week online: eerste deel van ‘Een Zomerreis’ de letter en geest van het CDNI-verdrag mag dat zeker verwacht worden van de overheden.” De ESO verzoekt daarom de Nederlandse overheid met klem de nationale invoering van een betaalsysteem voor deel C van de afvalstoffen op te schorten tot er een uniform systeem binnen het CDNI is afgesproken. Volkeraksluis De drie partijen uit het transitieproces (CBRB, BBU en Koninklijke Schuttevaer) slaagden erin van Rijkswaterstaat gedaan te krijgen dat de vorige maand weggehaalde vrij toegankelijke containers op het complex van de Volkeraksluis terugkwamen. In een verklaring stellen ze te begrijpen dat de rijksoverheid een bijdrage voor de afgifte van bedrijfsmatig afval en huisvuil gaat vragen. “Maar wij hebben er geen begrip voor hoe het tot nu toe is gelopen. Wij vinden de genoemde bedragen hoog, wij zijn niet op de hoogte gebracht van gedetailleerde onderbouwing om tot dit bedrag te Nieuw convenant voor scheepvaart Noordzeekanaal DOOR DOROTHÉ VAN GEEMERT In samenwerking met alle havengebruikers heeft de Amsterdamse havenbranchevereniging ORAM een nieuw convenant opgesteld, waarin de Regeling Scheepsbewegingen wordt bekrachtigd. Dit nieuwe convenant is donderdag 7 maart zowel door de ORAM (in de persoon van directeur Kees Noorman) als Rijkshavenmeester Janine van Oosten ondertekend. Drukker Het oude convenant dateerde van 1999, maar was door het drukker geworden scheepvaartverkeer niet komen en wij betreuren dat we niet eerder door de overheid betrokken zijn bij dit proces.” “Daarbij gaat het niet alleen over de plannen van de overheid met betrekking tot de betaling voor afval maar ook over de afgifte-infrastructuur op bijvoorbeeld de Volkeraksluizen. De branche heeft zich hard gemaakt om de afgiftemogelijkheden op de middenkolk van de Volkeraksluizen terug te krijgen en gelukkig is dat gelukt!” Er komt een gesprek met het ministerie om tot een beter betalingssysteem en efficiënter inzamelsysteem te komen. Ondertussen onderzoeken CBRB, BBU en Koninklijke Schuttevaer of de Nederlandse overheid wel juist volgens de bepalingen van het Scheepsafvalstoffenverdrag handelt. Petitie De petitie die de ASV op internet heeft gepubliceerd om te protesteren tegen het afvalabonnement is inmiddels meer dan duizend keer ondertekend. De petitie staat op www.petities.nl. langer meer veilig en efficiënt. Het nieuwe convenant regelt de afhandeling van het scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied. Vooral de spelregels rond het aanvragen van een ligplaats en een schutting in de zeesluis in IJmuiden zijn aangescherpt. Zo krijgen de schepen voortaan nog maar een half uur de tijd om hun lig- en schutplaats in te nemen. Daarna komt hun ‘slot’ te vervallen. Op deze manier moet de scheepvaart vlotter verlopen. “Zorg nu wel voor voldoende geld NAIADES” De bezuinigingen op het EUbudget zouden weleens ten koste kunnen gaan van het budget voor NAIADES II, dat belangrijk is om binnenvaart te bevorderen in Europa. Dat vreest Corien Wortmann-Kool. De Nederlandse Europarlementariër (CDA) maakt zich zorgen dat mes in het actieplan wordt gezet. “Dat zou een streep zetten door regelingen voor modernere schepen, promoten van de sector en aanboren van nieuwe markten.” Daarom heeft zij Siim Kallas, de Europees Commissaris voor Transport, gevraagd in elk geval voldoende geld voor NAIADES II, dat loopt van 2014 tot 2020, beschikbaar te stellen. In mei wordt daarover beslist. Op 7 maart stel Wortmann al vragen. De vicevoorzitter van de EVP-fractie, de grootste fractie in het Europees Parlement, wil de Europese Commissie zo vroegtijdig duidelijk maken hoe belangrijk het parlement het binnenvaartprogramma vindt. “De binnenvaart is onmisbaar en erg milieuvriendelijk”, zegt Wortmann. “Landen zoals Nederland hebben meer binnenvaart nodig om het verkeer in goede banen te leiden. De Europese Commissie zegt dat binnenvaart hoog op de agenda staat: dan moet Brussel ook het bijbehorende geld op tafel leggen.” Corien Wortmann. (foto CDA) Het totale EU-budget voor verkeer, energie en telecom daalt 29 procent in het begrotingsakkoord dat de Europese staatshoofden vorige maand met EU-president Van Rompuy sloten. De Europese Commissie maakt nu een onderverdeling van het budget naar de programma’s. Wortmann heeft daarom vragen gesteld aan de Europese Commissie over NAIADES II. Het NAIADES II actieprogramma wordt in mei gelanceerd door de Europese Commissie. Doel is de positie van de binnenvaart in Europa versterken. Het eerdere NAIA- DES actieplan bevatte ook ambitieuze voorstellen, maar daar kwam lang niet alles van uit de verf – toen ook al door het te krappe budget, zo bleek achteraf. Dat moet niet opnieuw gebeuren, waarschuwt Wortmann. Deze week publiceren we op www. binnenvaartkrant.nl het eerste deel van het gedicht ‘Een Zomerreis’ van de dichtende schipper Albertus Geel (1833-1908). Zijn nakomeling Sander Geel becommentarieert de dichtregels en stelt lezers vragen in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de reis waarvan in het gedicht verslag wordt gedaan. In de eerste strofen vaart Geel van Zuid-Barge naar Meppel. Wie weet hoe de scheepvaart er daar 140 jaar geleden aan toe ging? Geef uw reactie en toelichting via onze website. U vindt het gedicht onder de ‘Vaste Rubrieken’. Wekelijks worden nieuwe dichtregels toegevoegd. ADVERTENTIE Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat! • onze ervaring meer dan 550 binnenvaartschepen • ons systeem 100% veilig,zelf regulerend,iso gecertificeerd • onze organisatie 22 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl

Binnenvaartkrant