Views
3 years ago

2013-06

 • Text
 • Jaar
 • Marine
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip
 • Haven
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 12 maart 2013 Praktijkman ontwerpt systeem voor gesloten monstername op tankers Deka-tanksampler: eenvoudig en veilig “Als tankerschipper moet je op de kleintjes letten en daarom hebben we zelf een apparaat bedacht voor gesloten monstername uit ladingtanks. De bestaande voorzieningen vond ik te duur. Het onze is goedkoop en eenvoudig – en toch heel veilig.” Dat zegt Bas Kanters. De tankvaartondernemer heeft samen met zijn zoon Dennis de Deka-tanksampler uitgedokterd, die ze sinds deze maand verkopen. Ze brengen het via hun gezamenlijk bedrijf Deka Nederland op de markt. De Deka-tanksampler is op elke tank te plaatsen. Eén bemonsteringsapparaat per twee tanks is ook een optie. Hij is voorzien van een keur van Bureau Veritas. Productmonsters Het systeem maakt bemonstering van vloeibare minerale en lichte chemische producten mogelijk via een gesloten en veilige procedure, aldus Kanters. Dat is noodzakelijk omdat geen vluchtige organische stoffen meer mogen ontsnappen naar de buitenlucht. Niet alleen ontgassen is verboden, terminals staan binnenkort ook de open monsternames niet meer toe. Kanters: “De majors verbieden het op korte termijn gewoon voor benzine.” Met de Deka-tanksampler is het Bas Kanters bij een proefopstelling van de Deka-tanksampler. (foto Tekst & Toebehoren) mogelijk om met over- (maximaal 50 kPa) en onderdruk (vanaf -10 kPa) uit ladingtanks van een schip productmonsters te nemen. Een voordeel is dat het system geschikt is voor alle standaard monsterflessen met smalle hals die door de verschillende klassebureaus en rederijen gebruikt worden voor het bemonsteren van minerale en lichte chemieproducten. Het systeem vergt weinig onderhoud en gaat vijftien tot twintig jaar mee, schat Kanters. Hij heeft het eerste exemplaar op zijn eigen schip, het mts Odina, geïnstalleerd en dat functioneert probleemloos. “Iedereen kan ermee werken. Alles is duurzaam: rvs-leidingen en -afsluiters, een handpomp van gietbrons met rvs-binnenwerk.” De standaardversie is leverbaar vanaf 1950 euro. Een luchtpomp, getracede leidingen en andere extra’s zijn mogelijk. Naast het tanksampler systeem is er ook een variant met line-sampling voor heavy fuel-monsters. Daarmee kunnen vier monsters tegelijk worden genomen. Meer informatie: www.dekanederland.nl Transport moet het hebben van export Ook in 2013 zit de binnenlandse economie nog steeds in het slop en dat ondervindt de transportsector. De binnenlandse volumes vallen tegen, aldus ABN AMRO in een markt-update over de transortsector. “Verder blijven de concurrentie en de prijsdruk groot, waardoor het aantal faillissementen dit jaar verder toe zal nemen.” Gunstig is dat de vooruitzichten voor de export en import in 2014 positief zijn. “Het CPB verwacht een hogere groei van zowel de uitvoer van goederen (5%), als de wederuitvoer (6%) en de invoer van goederen (4,5%). Dit zal een groei van de internationale goederenvolumes met zich meebrengen.” Aldus ABN AMRO. De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2012 met ruim 2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. De jaaromzet groeide over heel 2012 met 3 procent. De binnenvaart echter noteerde een omzetdaling van 7 procent over het hele jaar. De sectoreconomen van ABN AMRO noemen het “niet geheel verrassend” dat de omzetgroeicijfers over 2012 voor de transportsector tegenvielen. Lichtpunten zien zij in de omzetgroei van de zee- en kustvaart en de logistieke dienstverleners. “Na een stijging van de omzet met 5,4% in 2011, is in 2012 de omzet van de logistieke dienstverleners nog met 3,3% gestegen. De overslagbedrijven bevinden zich al weer een poos boven het niveau van voor de crisis.” Wij leveren u nieuwbouwschepen: DAMEN River Liners en DAMEN River Tankers Wij verzorgden de complete afbouw van het ms Sennerplaat en wensen Scheepvaartonderneming Sennerplaat C.V. veel succes en een behouden vaart. Uw partner voor al uw verzekeringsvraagstukken: • Aansprakelijkheid • Binnenvaart • Transport • Goederen • Werkmateriaal • Wagenpark • Personele verzekeringen Wij wensen Scheepvaartonderneming Sennerplaat C.V. veel succes en een behouden vaart met ms Sennerplaat. Plaza 6, 4782 SK MOERDIJK / Postbus 14, 4780 AA MOERDIJK Tel.: 0168-393100 / Fax: 0168-393101 E-mail: bci@bcinsurance.nl / Website: www.bcinsurance.nl NIEUWBOUW en REPARATIE van alle soorten binnenvaartschepen. Rijndijk 19, 6566 CG, Millingen a/d Rijn Tel.: 0481-438238, Fax.: 0281-433166 info@bodewes-millingen.nl www.bodewes-millingen.nl Wij leverden het stuurhuis met hefkolom. GEFELICITEERD.. ...met het ms Sennerplaat Biesboschweg 5 ∙ 4926 SJ Lage Zwaluwe Tel.+31(0) 168-484555 ∙ Fax.+31(0) 168-484224 www.ebr-bv.nl

De Binnenvaartkrant 23 12 maart 2013 Schouders onder maritieme sector Bestuurders, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zetten eensgezind de schouders onder het verder versterken van de maritieme sector in het gebied. Sleutelbegrippen daarbij zijn innovatie, onderwijs dat beter aansluit op de vraag van de sector, instroom van jong talent en het verbeteren van het imago van sector. Tijdens een bijeenkomst op donderdag 28 februari in Villa Augustus in Dordrecht kwamen bestuurders van de gemeenten Dordrecht, Gorinchem, Molenwaard, Schiedam, Sliedrecht en Werkendam en vertegenwoordigers van onder meer de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Da Vinci College, vakschool voor scheepvaart STC Group en Damen Shipyards tot afspraken. De bijeenkomst was een initiatief van drs. A.A.M. Brok, bestuurlijk trekker voor de maritieme sector in de Zuidvleugel en burgemeester van Dordrecht en J. Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Bij elk van de vier genoemde sleutelbegrippen werd tijdens de bijeenkomst een trekker benoemd (uit het bedrijfsleven of van de overheid) die met de betreffende opgave aan de slag gaat. Deelnemers aan het overleg op 28 februari. (foto Henk Veenstra) Asterode te water bij Groningen Shipyard Onder het toeziend oog van tientallen belangstellenden gleed op woensdagmiddag 6 maart het casco van nieuwbouwtanker Asterode het water van het Winschoterdiep in bij Groningen Shipyard. Werfeigenaar Christian Hochbein verwacht nog acht tot tien weken druk te zijn met de afbouw van de Sunrisetanker met bouwnummer 142. Wie eigenaar wordt, is nog niet bekendgemaakt. (foto Jan Johan ten Have) De eerste concrete maatregelen zijn al gelanceerd. Om jongeren te interesseren voor een technische opleiding gaan ruim 2.000 leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs en het vmbo in de Drechtsteden via een zogeheten Techniekroute kennismaken met de sector. Een ander concreet voornemen is dat bedrijven als Damen Shipyards, IHC en Boskalis hun kennis over de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector tijdens Ideecafés gaan delen met kleine bedrijven. De pleitbezorgers voor de maritieme sector in Rijnmond, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kunnen rekenen op steun van de rijksoverheid. In het kader van het topsectorenbeleid zet het rijk al twee jaar in op het vergroten van de concurrentiekracht van de maritieme sector. 27 miljard De regio Rijnmond, Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is hét maritieme knooppunt van Nederland. De sector biedt landelijk werk aan ruim 190.000 mensen en is goed voor een jaaromzet van ruim 27 miljard euro. Een groot deel van deze omzet en werkgelegenheid komt ten goede aan deze regio. Dit tekent het belang van de sector voor de economie in de regio. Find us on Facebook Created & produced by: Powered by: Mediapartner:

Binnenvaartkrant