Views
2 years ago

2013-02

 • Text
 • Jaar
 • Januari
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Schip
 • Nieuwe
 • Haven
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 15 januari 2013 Sepers Group bv Dreumel - Heerewaarden Cymyran Bay is ready for sail DOOR JOHAN DE WITTE Het Vuile Gat 11 december — Wind Farm Support Vessel (WFSV) Cymyran Bay maakt haar eerste proefvaart met Det Norske Veritas aan boord. Als de twee 1080 kW MTU’s op temperatuur zijn, drukt de kapitein de handels naar beneden. Snel maar geleidelijk accelereren de MJP waterjets. Ondanks dat de interceptors nog niet nauwkeurig zijn afgesteld en er nog wel een paar knopen meer in zit, loopt de GPS-snelheid naar 29 knopen. De waterjets bewijzen hun energieke drift in lang gerekte V’s die de waterspiegel breken. Decibels op de brug blijven hangen op 57, in het passagiersverblijf 63. De Sepers Group BV bouwde deze Wind Farm Support Vessel (WFSV) in opdracht van Ynys Môn Windfarm Vessels Ltd in Wales. Ynys Mon Windfarm Vessels is een dochter van Holyhead Towing Ltd. BMT Nigel Gee and associates Ltd in Southampton tekenen voor ontwerp. Met de bouw-tender lag Sepers op kop van Australische en Amerikaanse collega’s. Wellicht had de allround scheeps- en machinebouwer die in 2007 reeds een sleepboot voor de firma Holyhead Towing bouwde, betreffende eerder geleverde kwaliteit de wind in de rug. Snijpakket, vormwerk en profielbuiging werden uitbesteed aan Snijtech in Joure. Sepers huurde voor de samenstelling van het aluminium casco ervaren scheepsbouwers in. De tendens bij het ontwikkelen van offshore windparken is dat deze verder uit de kust geplaatst worden en tevens in gebieden waar weersomstandigheden en zeecondities niet altijd optimaal zijn. De Cymyran Bay is gebouwd en voorbereid om ook deze energieparken te voorzien van medewerkers en materiaal. Het accent ligt op comfort voor de crew en surveyors die snel en zonder dat de zee hun maag beroert, fris en monter aan de slag kunnen. Waterjets MJP is een wereldwijd toonaangevende leverancier van waterstraalaandrijfsystemen. Het MJP-systeem genereert meer stuwkracht per geïnstalleerd vermogen en leidt tot hogere snelheid, betere acceleratie en lager brandstofverbruik. Het product is zeer sterk, gemaakt van roestvrijstaal en duplex. Door verschillende patenten en designoplossingen is MJP uniek evenals de lage operationele kosten, eenvoudig onderhoud en service. Eenmaal op bestemming maakt haar boeg-fender contact met de transition piece (paalfundament onder windmolens), de waterjets op slow vooruit, via de met een active fendering uitgevoerde boeg kunnen de technici overstappen en de ‘survey’ loopt! Naast de informatie dat de fender aan de boeg in hoge mate wrijvingsbestendig is en deining c.q. ruwe zee trotseert, komen we van deze brede ongeveer 8 cbm grote rubber body slechts te weten dat hij van binnen soft is en rondom bijzondere eigenschappen heeft. Het model van de rompen heeft de stroomlijn van een vis. Met twee interceptors aan de achtersteven is de catamaran trimbaar. Twee zogenaamde T-Foils (ride controlsystem) steken onder de rompen uit die het duikgedrag in zee, computergestuurd dempen ofwel instelbaar corrigeren. Voor equipment en materiaal liggen de accenten op een combinatie van veilig, duurzaam, sterk en licht in gewicht. Zo zijn de asleidingen van motoren naar de waterjets van carbon materiaal. Het laaddek voor beschikt over een bescheiden hydraulische kraan van Promac. In het dek ingelaste container fittings en deckmounts houden 10 feet containers en overige deklading op hun plaats. Het model imponeert! Projectleider Louis van den Bosch wijst ons op een WFSV-schaalmodel in zijn kantoor. “Het dekhuis van een tweede schip voor dezelfde opdrachtgever krijgt reeds vorm in de loods. De vraag naar energie manipuleert de aanleg van een nieuwe generatie windfarms. Dat vraagt snelle, veilige schepen die voor onderhoud bij deze complexe installaties kunnen worden ingezet. Dit ontwerp is gesleept en tot achter de komma doorberekend. Haar 26 x 8,50 afmeting zijn maximaal en vallen binnen het raam van regelgeving/bemanningsregeling en is daarbij een zo compleet en functioneel mogelijke ingerichte WFSV.” Op de vraag waarom een Engelse offshore firma bij Sepers in Dreumel een hightech-vaartuig laat bouwen, zegt Sepers: “Firma’s buitengaats vinden steeds meer de weg naar het binnenland. Op het gebied van maritiem en industrie hebben we in de bijna honderd jaar van ons bestaan een reputatie opgebouwd. Door een alles-in-één-hand-formule geven we techniek zijn juiste meerwaarde.” “Aan zo’n project is alles nieuw. Het is een boeiend proces waarin je nergens op terug kunt vallen. Over de circa 80 ton aluminium en equipment van deze catamaran is er tot achter de komma gerekend om het zo licht, sterk en veilig mogelijk te maken. Wanneer zo’n gecompliceerd WFSV dan voldoet aan berekening en verwachting, heb je als bouwer voldoening en geeft krediet voor een volgende opdracht”, aldus Ad Sepers. e e n b e h o u d e n v a a r t ! Wij feliciteren Ynys môn Windfarm Vessels Ltd van harte met Wind Farm Support Vessel Cymyran Bay. SCHEEPS- & PROJECTINRICHTING Wie leverden aan Wind Farm Support Vessel Cymyran Bay Metaaldraaierij Sepers B.V. Levering complete schip BMT Nigel Gee Ltd Tekeningen/ ontwerp casco Business Capital Insurance B.V. Afbouwverzekering Det Norske Veritas Classificatie Snijtech B.V. Snijpakket, vormwerk en profielbuiging MTU Benelux B.V. Inbouwbegeleiding en opstart van de voortstuwing 2x MTU type 12V2000M72 + ZF3050. EMHA Technisch Bureau B.V. Uitlijnen motoren MJP Waterjets AB Motorbediening, schroefassen, schroefasafdichtingen en 2 waterjets installaties. SIM Holland B.V. Generatorsets Valveco Afsluiters en appendages Scheepsservice Installatietechniek J. de Jong B.V. Levering en aanleg van de complete sanitaire- en drinkwaterinstallatie, luchtbehandeling en airconditioning Minimax Brandbeveiliging B.V. MX 1230 blusgasinstallatie voor de machinekamers Schegro B.V. Brandblusmateriaal (handblussers etc.) FB Marine Systems B.V. Machinekamerleidingen Alewijnse Marine B.V. Electrische installatie KPM–Marine Pompen Dolf van de Velden - Gendt Conserveren van de machinekamers Boat Electrics & Electronics Ltd. Nautische apparatuur en kaartsysteem RAFA B.V. Ramen Bovi Staalmeubelfabriek Tubbergen De volledige betimmering en inrichting Franssen Isolatiebedrijf B.V. Isolatie van accommodatie en machinekamers Sun Marine Seats B.V. Recaro stoelen Hercules Hydraulics Ltd Ankerlieren Dijvler Materiaal B.V. Ankers en kettingen Ocean3 Fenders Trinoxx B.V. Waterdichte deuren en luiken

De Binnenvaartkrant 17 15 januari 2013 Rechter erkent SS Rotterdam deal VEKA DOOR HANS HEILIGERS Met een oorspronkelijk budget van € 6 miljoen in 2005 en een stevig aan de reling geknoopt definitief prijskaartje van € 257 miljoen voor de stichting Woonbron meerde het ss Rotterdam in 2009 voor goed af in haar oorspronkelijke thuishaven. Volgens de media zou het schip eind vorige maand voor € 30 miljoen aan een hotelketen zijn verkocht maar VEKA Group b.v. claimt samen met haar partner Westwind Holding b.v. de eerdere aankoop. Om hun belang veilig te stellen werd er beslag gelegd op de aandelen van rederij De Rotterdam b.v. zodat die het ss Rotterdam niet aan de andere partij kan leveren. Volgens goed Nederlands gebruik moeten er koppen rollen bij overschrijdingen van bouwbudgetten, van tunnel tot theater en stadhuis. En ook bij onoplosbare verschillen over het gevoerde beleid. En na de kop rolt er meestal nog veel geld voor riante afkoopsommen waarmee bestuurders doorgaans plegen te vertrekken. Dat gebeurt overal, niet alleen bij Woonbron in Rotterdam, de corporatie die opkomt voor huurders met een kleine beurs. 90 procent waardedaling In de jaarrekening 2011 van Woonbron vinden we een bedrag van € 729.161,- als beloning voor de drie bestuurders en € 117.548,- voor zeven commissarissen. De vier commissarissen van rederij De Rotterdam B.V. doen het beter. Zij krijgen gezamenlijk een vergoeding van € 96.000,- en per commissaris is dat bijna de helft meer. In de jaarrekening 2011 van De Rotterdam B.V. staat het ss Rotterdam onder de rubriek ‘voorraden’ gewaardeerd op een bedrag van € 25,5 miljoen, dat is ruim 90 procent minder dan het bedrag op het oorspronkelijk prijskaartje van enkele jaren terug. Wantrouwen Niet zo vreemd dat de Tweede Kamer al in 2008 dringend uitleg vroeg aan Ella Vogelaar, destijds de verantwoordelijke minister. Voordat zij de Kamer informatie gaf en maatregelen nam sprak zij eerst nog haar waardering uit voor het behoud van de monumentale waarde van het ss Rotterdam dat door het initiatief van Woonbron werd veiliggesteld. En daar heeft zij niets mee miszegd. Toch kon ze tegenover de Kamer niet verhullen dat Woonbron in strijd met geldende procedures had gehandeld en dat het toezicht door de raad van commissarissen faalde. Het leverde haar een motie van wantrouwen op en de stichting Woonbron kwam onder toezicht; ze had al twee maal een beroep moeten doen op een noodmaatregel voor acute liquiditeitsproblemen. Daarom werd een dringende afspraak gemaakt dat eind 2012 het belang in het schip door verkoop moest zijn teruggebracht. Woonbrons raad van bestuurvoorzitter Martien Kromwijk vertrok met toekenning van een gouden handdruk van € 425.000,- . De € 25,5 Het ss Rotterdam. (archieffoto Hans Heiligers) miljoen waarmee ss Rotterdam als voorraad in de openbare jaarrekening was vermeld, betekende voor degenen die gingen bieden een riant vertrekpunt voor de hoogte van hun bod. Niet iedereen vindt dat daaruit een stevige handelsgeest spreekt van stichting Woonbron die sinds vorig jaar wordt geleid door Bert Wijbenga, een voormalig korpschef van politie. “Er had ook een fors hoger bedrag kunnen staan”, horen we. Zelf verklaart Woonbron daarover: “De verkoop van het schip op korte termijn moet een hogere prioriteit hebben dan het genereren van een optimale verkoopprijs op langere termijn.” KPMG heeft voor de verkoop een veilingprocedure georganiseerd. Tijdens de periode van het bieden verschenen in de pers berichten over een vermogende partij uit Oman die het schip wilde komen afhalen. Anderen melden dat het ss Rotterdam voor de stad is behouden omdat het is verkocht aan WestCord Hotels van Harry Westers. Zijn zoon Christian Westers kennen wij in Rotterdam als directeur en eigenaar van Hotel New York. Christian Westers en Peter Versluis van VEKA hebben dezelfde passie voor de Dakar Rally. Ook zakelijk kunnen ze het goed vinden en het is dan ook niet vreemd dat die twee onder de naam VEKA Group b.v. en Westwind Holding b.v. eveneens het gesprek in gingen om het ss Rotterdam te kopen. De bundeling van horeca- en maritieme kennis betekent een strategische marktcombinatie die veel plannen met het schip heeft en er nog veel miljoenen in wil investeren. Op enig moment waren Peter en Christian zelfs al in de afrondende fase van de koop beland waarbij de felicitaties al werden uitgesproken en over de tafel werden de handen geschud. Er werd zelfs meteen een datum en tijdstip afgesproken voor een feestelijk persmoment met champagne op het achterdek als daar de definitieve ondertekening van de koopovereenkomst zou plaatsvinden. Stormbal Bij verrassing hoorde Peter Versluis en Christian Westers enkele dagen later dat Woonbron ontkende met hen een deal te hebben en dat ze de aandelen van het schip aan een derde partij hadden verkocht, naar verluid aan West- Cord Hotels. Daarmee zou Woonbron haar overeenkomst tot verkoop en levering van het ss Rotterdam aan VEKA en Westwind niet kunnen nakomen. Om haar belangen veilig te stellen is er door VEKA/Westwind met succes beslag gelegd op de aandelen van rederij De Rotterdam. Woonbron ontkent echter de verplichting tot levering van ss Rotterdam te hebben en spande een kort geding aan tegen VEKA/Westwind om het beslag te laten opheffen, waarmee ze de andere partij de aandelen en het schip nog vóór 1 januari 2013 zou kunnen leveren. Uw verslaggever heeft de ruim vier uur durende zitting bijgewoond. Eerlijk is eerlijk: het taalgebruik van de advocaten gaf geen enkele aanleiding tot klagen maar het was volledig op zijn plaats geweest wanneer voor aanvang van de zitting de stormbal was gehesen aan de gevel van het gerechtsgebouw. Lees verder op pagina 19 >> DROOGDOK OP DE MAAS 750 TON HEFVERMOGEN-16 METER BREED 5 km boven de sluis van St. Andries Machinefabriek met modern equipment garandeerd tegen een scherpe prijs: Lijnkotteren Schroefasreparatie Roerreparatie Straalbuizen hangen Tunnels hangen Levering uit eigen fabriek, dus scherpe prijzen, van: Hydraulische stuurwerken en roeren. Schroefasinstallaties. Boegschroefinstallaties. Wij leverden de bouw en complete afbouw van Wind Farm Support Vessel Cymyran Bay en wensen Ynys môn Winfarm Vessels Ltd. en hun bemanning een behouden vaart. Metaaldraaierij Sepers bv Steeg 1-2 . 6624 BJ Heerewaarden Telefoon 0487 - 571251 . Fax 0487 - 572640

Binnenvaartkrant