Views
2 years ago

2012-26

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Rotterdam
 • Schip
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 18 december 2012 1450,- 45 REPARATIE BEDRIJF Markerink B.V. ß ß ß ß ß ß ß 7X24 UUR SERVICE DOOR GEHEEL EUROPA NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE MOTOREN EN KEERKOPPELINGEN REVISEREN VAN SCHEEPSMOTOREN EN KEERKOPPELINGEN SERVICE AAN ELEKTRISCHE EN HYDRAULISCHE INSTALLATIES MAGAZIJN MET DIVERSE NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE ONDERDELEN HERMOTORISERINGEN AFBOUW VAN NIEUWBOUWCASCO’S Bijlandseweg 30 6916 BJ Tolkamer TEL: (0031)316-541041 www.markerink.nl info@markerink.nl BOUWEN OP WATER n ONDERHOUD / REPARATIE n NIEUWBOUW Het zal je maar gebeuren! En als het ù gebeurt, moet u kunnen rekenen op professionals die er voor zorgen dat u snel en vakkundig wordt geholpen. Zodat uw schip zo snel mogelijk weer in de vaart komt. Professionals die zorgdragen voor een correcte financiële afwikkeling van de schade. Elk schip is uniek en vraagt om maatwerk. SON levert maatwerk voor de binnen- en pleziervaart en is 24 uur per dag bereikbaar. Maak kennis met een pure scheepsverzekeraar, praat eens met ons over een verzekering op maat. n MECHANISCH / ELEKTRISCH Keizersveer 3c Raamsdonksveer 0162-513650 info@asto-bv.nl www.son.nl Advies op maat bij u aan boord? Bel: 050 - 525 55 00

De Binnenvaartkrant 19 18 december 2012 Taskforce LNG Noord-Nederland zoekt medestanders DOOR JAN JOHAN TEN HAVE De onlangs in het leven geroepen Taskforce LNG Noord-Nederland zoekt ondernemende schippers, reders en werven die willen bijdragen aan de totstandkoming van een logistiek LNG-net in deze regio. “Vloeibaar aardgas is dé scheepvaartbrandstof van de toekomst”, is de overtuiging van Patrick Cnubben, teammanager bio energy & gas van stichting Energy Valley en secretaris van de taskforce. “Het biedt enorme kansen, alleen al vanwege de superieure milieukwaliteit en de aantrekkelijke kostprijs. Maar de totstandkoming van een logistiek net dat alledaags gebruik mogelijk maakt is geen sinecure. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het moet nog geregeld worden.” Basis van het marktgestuurde noordelijke LNG-netwerk moet een midof small-scale bunkering station worden – beoogde vestigingslocatie is de Eemshaven – met een net van bunkerstations of -schepen in alle noordelijke zee- en binnenvaarthavens en langs strategische wegverkeersroutes. Op deze manier komt LNG beschikbaar als brandstof voor de binnenvaart, visserij, shortsea, grote vaart en zwaar wegtransport. De inzet van LNG als brandstof betekent een impuls voor de noordelijke scheepvaart, scheepsbouw, havens en toeleveranciers. Schepen, motoren en brandstofsystemen moeten worden aangepast. Werven en ontwerpbureaus moeten zich deze ontwikkelingen eigen maken De Bijenkorf onder water (foto Arjan Elmendorp) Vraag en aanbod van LNG (vloeibaar aardgas) in Noord-Nederland Afnemers Alkmaar Veerdiensten Binnenvaart Kustvaart Visserij Rondvaart Cruisesschepen Vrachtwagens Walstroom* *Schepen worden in de haven vanaf de wal van stroom voorzien door mobiele generatoren met LNG. Schepen die op diesel varen hoeven dan niet hun vervuilende motoren te laten draaien om stroom op te wekken. Rederij Teso Den Helder HVC Opslag en distributie en uitbouwen. “Het is met 18.000 werknemers een sector van grote betekenis voor het noorden”, zegt Cnubben. “Door in deze markt te stappen versterkt de competitiviteit verder.” In de Green Deal LNG Rijn & Wadden is vastgelegd dat Rotterdam en Noord-Nederland voorlopers zijn. Doelstelling is dat het hoogcalorisch aardgas in 2015 in Nederland brandstof is voor tenminste vijftig DOOR CEES DE KEIJZER Alleen al het vooraanzicht van deze mammoettanker is 60 meter breed en de lengte over alles bedraagt 333 meter. Een oppervlakte die net zo groot is als drie voetbalvelden achter elkaar, maar met hoeveel diepgang is deze VLCC (Very Large Crude Carrier) binnengekomen? Die bedroeg om precies te zijn 22m55 en met de Engelse maat, die vroeger werd gehanteerd, is dat 74 voet. Waar is dat dan mee te vergelijken? De Bijenkorf dus, want dit schip steekt vol beladen net zo diep onder water als het warenhuis op de Coolsingel hoog is. Die 74 voet is de maximaal toegestane diepgang voor de Eurogeul, de 57 kilometer lange uitgediepte vaarweg voor de kust. Dat is overigens een van de beste investeringen geweest voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. ‘De Geul’ kan zelfs beschouwd worden als Bio-LNG* Kleine LNGterminal Middelgrote LNG-terminal Tankstation Green Planet Distributie naar Noorden Oostzee *Plaatsen waar nu of in de nabije toekomst al groen gas geproduceerd wordt, zijn ook geschikt voor productie van Bio-LNG Harlingen IJsselmeer Rederij Doeksen Binnenvaart tussen Rotterdam en Noord-Nederland N o o Rederij Wagenborg binnenvaartschepen, vijftig zeeschepen en vijfhonderd zware trucks. “Als het aan ons ligt, wordt een bovenproportioneel deel van deze doelstelling in Noord-Nederland gerealiseerd.” Ook Noord- Duitsland is uitdrukkelijk in beeld: “Vanuit de Eemshaven is het net van bunkerstations en -schepen gemakkelijk uit te breiden richting de Noord-Duitse havens. We zijn in gesprek.” een trendsetter want al enige decennia wordt met de nieuwbouw van VLCC’s zodanig rekening gehouden dat ze niet groter zijn dan deze Homam Star van 319.141 DWT. Zo’n zogeheten ‘geuler’ wordt ver buiten de kust beloodst per helikopter met twee loodsen, die zo’n vier uur later de ‘paddenstoelen’ bij de ingang passeren. Geassisteerd door niet minder dan vier sleepboten manoeuvreert men daarna behoedzaam naar de ligplaats om vervolgens af te meren. Een schip dat meer steekt dan 57 voet is ‘geulgebonden’ en met die diepte begon in 1964 de geschiedenis van de geul, die toen overigens veel korter was. In 1969 werd hij uitgediept tot 62 voet, in 1970 tot 65 voet en in 1975 tot 68 voet. Op 2 maart 1978 ging de gemeenteraad akkoord met stapsgewijze verdieping via 70 naar 72 voet, met als feestvertoon dit meetlint langs De Bijenkorf. Uiteindelijk werd het in 1986 de huidige 74 voet en dat is nu dus al vele jaren zo. Oudehaske r d z Princenhof Alde Feanen Omrin Meppel Lauwersoog e e Norlines Groningen Attero Wijster Pesse Meppel Binnenvaarthaven Chemiepark © DvhN 160612 | Janneke van der Heide | Bron: Stichting Energy Valley Rederiij AG Ems Eems Delfzijl Meyer Werft Papenburg Voor het optuigen van een noordelijk LNG-netwerk wil Cnubben in gesprek met zo veel mogelijk partijen die in de scheepvaart en scheepsbouw actief zijn. Input vanuit de dagelijkse praktijk kan aan het licht brengen welke kansen en bedreigingen marktpartijen zien. “LNG-gebruik is geen rocket science. Er moet alleen enorm veel geregeld worden. Dat kunnen wij niet allemaal zelf verzinnen. Hoe meer input uit de dagelijkse praktijk, hoe beter. In deze business is het een echte kans. Voorlopers profiteren optimaal, zeker als emissie-eisen verder worden aangescherpt.” Als voorbeeld van een praktisch knelpunt noemt hij een certificaat voor matrozen en officieren om met LNG te mogen varen: “Dat bestaat nog niet, maar moet er wel komen.” In samenwerking met onderwijsinstellingen als de Energy Academy (universitair en hbo-niveau) en Energy Colleges op mbo-niveau wil het platform komen tot passende opleidingen. “Deze onderwijsinstellingen gaan een wezenlijke bijdrage leveren als kennis- en opleidingsinstituten op het gebied van LNG.” Voor wetenschappelijke expertise heeft de Taskforce Jacques Dam, professor LNG-systemen aan TU Eindhoven, aan zich verbonden. Binnen de publiek-private samenwerking Taskforce LNG Noord- Nederland zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor diverse hoofdlijnen op het vlak van veiligheid, omgevingsmanagement en de LNG-ketenanalyse. Cnubben weet dat er voor de periode 2013-2015 een nationaal LNG-innovatieprogramma beschikbaar komt. Hij hoopt op een bedrag van 15 miljoen euro. Dit kan besteed worden als ondersteuning voor de toepassing van LNG in onder meer demonstratieprojecten, hermotorisering, retrofit en nieuwbouw van LNG-schepen. Deze rubriek wordt verzorgd door de Rotterdam Branch van de World Ship Society. De Rotterdamse afdeling van de internationale vereniging van maritiem geïnteresseerden is met 270 leden de grootste ter wereld. World Ship Society Kijk voor meer informatie op www.worldshipsocietyrotterdam.nl. WERELDSCHEPEN Rotterdam Branch (archieffoto www.worldshipsocietyrotterdam.nl)

Binnenvaartkrant